Feedback ถึงคุณ Aksornnun ( คำติ) ทั้งหมด 160 ความเห็น  
คำชม 157 ความเห็น             เฉย ๆ 1 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) deksoi16 (275) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #22877509 อ. - 20 ต.ค. 2563 - 07:22:42 น.   
เกิน 7 วันแล้วไม่โอนขอให้คำติตามกฏนะครับ
 

  1.) cuntona (3487) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #22845324 ศ. - 16 ต.ค. 2563 - 18:58:22 น.   
6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้

...ขอให้คำติตามกฏ...ครบ 10 วัน...ไม่มีการโอนเงิน...ประมูลแข่งแย่งกับคนอื่น แล้วทิ้งการประมูล...
 


Copyright ©G-PRA.COM