Feedback ถึงคุณ nongder ( คำติ) ทั้งหมด 1212 ความเห็น  
คำชม 1208 ความเห็น             เฉย ๆ 3 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) You9199 (263)(2) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #22361750 พฤ. - 30 ก.ค. 2563 - 04:42:43 น.   
%ทองคุณระบุไว้65-72% ผลออก54% ผมขอยกเลิกรายการจะมาหักเงินค่าออกบัตรผม แทนที่จะหักค่าส่วนต่างของ%ทองออกไป การับผิดชอบของสมาชิกท่านนี้ผมถือว่าไม่มีการรับผิดชอบครับ
 


Copyright ©G-PRA.COM