(0)
เริ่มต้น 200 บาท - เหรียญปั้มพระวิสุทธาธิบดีพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง รุ่นจตุพร วัดสุทัศน์ ปี 2539-40
รา