ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 มิ.ย. 2556 - 09:11 น.] #45662 (25/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560620-006 EJ482178927TH zsunai (181324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560620-008 EK060710838TH BirdNK (181432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560620-027 EJ867439436TH สร-อ่าวอุดม (181435) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560622-001 EJ995481534TH amfine (181437) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ560622-004 EJ939908140TH พงษ์ท่าม่วง (181442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560622-005 EK033699982TH โกวบ้อ (181444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560622-006 EJ729768487TH ขวัญนคร (181446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560622-007 EJ915757238TH หนุ่มนนท์ (181449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ560622-008 EJ729768487TH ขวัญนคร (181451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ560622-009 EJ864722042TH akecrma (181453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560622-010 EX069838068TH premrit (181454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ560622-011 EJ854931430TH sotorn (181441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560622-012 EJ952237761TH keat2507 (181443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560622-013 EK251516315TH doyct (181445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560622-014 EK034010302TH TEROPU (181447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560622-015 EI979211771TH newzip (181448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560622-016 EJ816054153TH chudech (181450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560622-017 EJ913279654TH ห้าร้อย (181452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560622-018 EK024160259TH pichai2496 (181455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560622-019 EJ587832621TH baggio (181459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560622-020 EJ491834144TH eyeda (181460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560622-021 EK010386938TH nuthapol (181309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560622-022 EK018381931TH ล้านมาแชร์ (181310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560622-023 EJ896815465TH tokekkay (181311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560622-024 EX055434205TH dman2551 (181313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560622-025 EK103619135TH เทียมเยาวราช (181315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560622-026 EJ996382060TH buynak (181317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560622-028 EJ488755821TH ขวัญนคร (181323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560622-029 EK128609240TH รักษ์ต้มเลือดหมู (181325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560622-030 EJ698448168TH sudjarit (181326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560622-032 EJ993706671TH sukitttc (181312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560622-033 EK133851272TH Famous (181314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560622-034 EJ938885999TH คุณล่ำซำ (181316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560622-035 EJ866603927TH ตะวัน03 (181318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ560622-036 EK012353005TH nikornn14 (181320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560622-037 EK127612375TH surachaiCM (181321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560622-038 EJ712472721TH W-poolsawat (181322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560622-039 EK123589184TH ชัยนเรศ (181469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560620-039 การันตีพระ (181174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ560622-001 marisanamwong (181400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ560622-002 s_u_n (181414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560622-003 วิชามาร (181419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560622-004 วิชามาร (181422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560622-005 วิชามาร (181425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560622-006 ต่อ_ถนนตก (181427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560622-007 อาละดิน (181431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ560622-008 นคราฎ (181436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560622-009 Kumpanthong (181438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560622-010 Kunphra (181439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560622-011 vadcharapol (181402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560622-012 vadcharapol (181404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560622-013 vadcharapol (181406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560622-014 somkit (181407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560622-015 panuvach (181477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560622-016 Earthquake (181411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560622-017 yanyong1111 (181417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ560622-018 wanayut (181420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560622-019 Aun2013 (181478) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560622-020 sumo999 (181426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ560622-021 pice300 (181480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560622-022 kamonsap (181408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560622-023 kamonsap (181410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560622-024 MIG23 (181413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560622-025 porn08 (181415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560622-027 เดวิทเจียง (181423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560622-028 docati (181428) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560622-029 นะนาเนีย (181433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560622-030 มิตรบ้านโป่ง (181434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560622-031 num-tookta (181456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ560622-032 กระรอกคับ (181457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ560622-033 Power9 (181458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560622-034 wisarut22 (181481) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ560622-035 mars1 (181461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560622-036 prakran (181462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ560622-037 numberseven (181463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ560622-038 But140 (181464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560622-039 chanin24 (181465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560622-040 thesj (181466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560622-041 lomalawds (181388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ560622-042 pisutpech (181482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560622-043 ธงนำไชย (181395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560622-013 บ่องตง + pramual (181647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550306-092) ***
2 # 3อจ560622-117 EJ622793665TH kongpair + ภิรัต (181651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาโค๊ดได้
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน ***
3 # 3อจ560625-001 nat-vego + vitoon (181628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
4 # 3อจ560625-002 หม่อง + ลูกข่าง (181630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (520703-162) ***
5 # 3อจ560625-003 น้องกันต์ + oudood (181632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520424-114) ***
6 # 3อจ560625-004 viwat9 + วิษณุนนท์ (181633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
7 # 3อจ560625-005 GuyGun + Harley48 (181634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ560625-006 angka + onntiwang (181637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560625-007 Amuletism + jirasakku (181640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560625-008 tinsirisuk + ณิชนันทน์ (181642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (560530-204) ***
11 # 3อจ560625-009 เอกเมืองตรัง + thanaphon (181645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
12 # 3อจ560625-010 บวรมงคล + ดูไม่เป็น (181657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560625-011 munmun + danai3356 (181646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560625-012 โปรแกรม + (181649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
15 # 3อจ560625-013 Suksawat + (181652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เก้ายอดเก้ามงคล
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560625-014 toneparsak + ทรายทอง (181655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19) ***

17 # 3อจ560625-015 Darksider + เอกชัย19 (181659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ตตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-212) ***
18 # 3อจ560625-016 phuthai + tomrangsit (181662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
19 # 3อจ560625-017 Darksider + tomrangsit (181664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560625-018 promlok + เงินทองไหลมา (181668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560625-019 hwakum01 + aeeee (181671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560625-020 everycarucan + สืบสายสอง (181674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560625-022 พระคูณแม่ + Nutanun (181629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560619-086) ***
24 # 3อจ560625-023 Sinsiampra + Nutanun (181636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560625-024 treecha + Chew_JJ (181639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540702-292) ***
26 # 3อจ560625-025 chiradech + Nsamut (181644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550917-196)***
27 # 3อจ560625-026 เสี่ยเมืองกาญฯ + Nsamut (181648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (560615-011) ***
28 # 3อจ560625-027 bastketboy + vittaya14 (181650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
29 # 3อจ560625-028 ตั้งไข่ + vittaya14 (181653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 36 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร (สภาพสวย) ***
30 # 3อจ560625-029 Piti-Koh + นะนาเนีย (181654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (560606-022) ***
31 # 3อจ560625-030 jeabpra + นคราฎ (181658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1858) ***
32 # 3อจ560625-031 เจี๊ยบบางปลาม้า + นคราฎ (181631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560625-032 jadsada + onizuka2518 (181635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560625-033 booter + joke13 (181638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

35 # 3อจ560625-034 Merlion + onizuka2518 (181641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) ***
36 # 3อจ560625-035 ตึกคอมศรีราชา + (181643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (540602-403)***
37 # 3อจ560625-101 EK226517693TH narunart + ชินจัง22 (181708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
38 # 3อจ560625-102 EK073934763TH จองพารา + ลำตะคลอง (181710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560625-103 EJ848518480TH วัตถุมงคลสยาม + idsilveri (181824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560625-104 EK018609018TH anonnat + bluezone69 (181711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (560425-118) ***
41 # 3อจ560625-105 EH397886164TH New_chain + ตี๋เล็ก (181714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560625-106 EK073612105TH Puripas + A_Surachai (181716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
43 # 3อจ560625-108 EJ736530931TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (181822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560613-171) ***
44 # 3อจ560625-109 EK017892465TH bbnet + คนราชการ (181823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ560625-110 EK017892465TH montree_m + คนราชการ (181719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ560625-111 EJ789299976TH ต่อคู้บอน + ศิลาแลงคูค่าย (181661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560625-112 EI489341738TH pjanon + kittsak43 (181663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์ใหญ่/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
48 # 3อจ560625-113 EJ832811007TH lybhutha + 0LE_LIVERMAN (181666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน) ***
49 # 3อจ560625-114 EJ897356125TH jminter + AONGKALOY20 (181669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560606-176) ***
50 # 3อจ560625-115 EK137640407TH dragoneyes + (181672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560625-116 EJ983091633TH Tananchai + lulytoon (181675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560527-008) ***
52 # 3อจ560625-117 EJ979657705TH tiwa9977 + อาชาเหล็ก (181820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560625-119 EI716799327TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (181677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้นบางพลี
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
54 # 3อจ560625-120 EJ678087876TH เพียงรัก + chanchim (181681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560625-121 EJ664231927TH ท่านจ้าวกรม + Sudlaw (181679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
56 # 3อจ560625-122 EJ428580675TH pavit + thanakorneak14 (181819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ560625-123 EJ994000837TH pusook66 + คุณใบเงิน (181683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1346/ฝังตะกรุดทอง)***
58 # 3อจ560625-124 EK060515581TH vtavee + nokpamai (181688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ560625-126 EK218401818TH nongtom + บรรจบพระ (181817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่และล้างผิว) ***
60 # 3อจ560625-127 EK044109050TH chai77 + ฝนหลวง (181818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
61 # 3อจ560625-128 EJ377769610TH zitthinan + JAPAN-55 (181691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540708-131) ***
62 # 3อจ560625-129 EJ903706619TH natureSK + tongjoy (181699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)(560118-026) ***
63 # 3อจ560625-130 EK023199275TH PartTime + router (181704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่วด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560625-131 EJ998129882TH TON99 + หมูแผ่น (181756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ ***
65 # 3อจ560625-132 EJ913571536TH NEOMANN + พรพุทธคุณ (181816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560625-133 EJ852454975TH zafari + peerayospp (181759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
67 # 3อจ560625-135 EJ906407358TH seles + tassunoh (181762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540930-087) ***
68 # 3อจ560625-136 EK105747000TH teelotus + picasso (181763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสามพระอาจารย์ วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560625-137 EJ587837439TH paloem + เด็กชายคลอง (181769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลัง) ***
70 # 3อจ560625-138 EI489338478TH wanitcha + tanavan (181773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อกระยาสารท ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง+พระนาคปรกจ้อยโสฬส)***

71 # 3อจ560625-139 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 892) ***
72 # 3อจ560625-140 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 612) ***
73 # 3อจ560625-141 EJ667188998TH กระแสร์2 + yodchai1515 (181656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560625-142 EJ862698133TH เวทย์มนต์ + ปืนใหญ่ (181815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
75 # 3อจ560625-143 EH397893681TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (181660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TiRescue
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560625-144 EH397893681TH raschapong + TiRescue (181665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560625-145 EK032434459TH เสี่ยเมืองกาญฯ + maylulu (181667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ560625-146 EJ896846278TH เมืองทองยูไนเต็ด + (181670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahamongkhol
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 226) ***
79 # 3อจ560625-147 EK042785959TH toneparsak + junsri (181673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (550118-186) ***
80 # 3อจ560625-148 EX056734775TH kongtaurus + pwongphu (181676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560625-149 EJ061573988TH โปรแกรม + teer007 (181678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
82 # 3อจ560625-150 EK122934223TH สายฝาง + tockjung (181680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560625-151 EJ962925310TH วัฒน์พระแท้ + นครชุม99 (181724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดเกศไชโยฯ พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
84 # 3อจ560625-152 EK094163305TH sornsak21 + เต้อ๋อง8 (181814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 170) ***
85 # 3อจ560625-153 EK044109046TH JadeJ + ฝนหลวง (181725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
86 # 3อจ560625-154 EK142084287TH TEE_INTER + พลลำตะคลอง (181727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้าง) ***
87 # 3อจ560625-155 EJ491691865TH Suwit-wit + เล็กซอย5 (181728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550521-126) ***
88 # 3อจ560625-156 EK135044438TH kaigreenline + (181730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

89 # 3อจ560625-157 EJ711929515TH blackjob + gold1 (181731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมมุมบนซ้าย) ***
90 # 3อจ560625-158 EK135922144TH zafari + ktct22 (181732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
91 # 3อจ560625-159 EJ430333144TH gorn9 + sw_fssc (181734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (530721-037) ***
92 # 3อจ560625-160 EJ866919100TH waves + เชษฐา (181735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
93 # 3อจ560625-161 EK140140560TH tikindy + ปราสาทหินพิมาย (181685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
94 # 3อจ560625-162 EJ866642320TH samakid + goif5 (181687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560625-163 EK095934694TH yomomyai + เขยมาบตาพุด (181690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560625-164 EK013512621TH oldbsa + (181813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนยองเมืองเหนือ
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
97 # 3อจ560625-165 EJ966519303TH pyakorn + sai-9ton (181694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ560625-166 EK095613955TH ดอนเมือง + KENJANG (181696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
99 # 3อจ560625-167 EJ956562372TH dadaekraksa + พนินทร์ (181698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ560625-168 EK125316030TH บีอัดกรอบ + mingch (181701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ560625-169 EH966535235TH thongpaiwan + (181703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
mrsurasak
*** พระมเหศวร เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ560625-170 EX048370478TH A_ONPA + (181705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
103 # 3อจ560625-171 EK141770425TH pavit + theera (181812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) ***
104 # 3อจ560625-172 EJ635817533TH โชควัฒน + แสงบูรพา (181706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560625-173 EJ722367113TH sef_ann + NinePSB (181707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560625-174 EK141488308TH pramoht + คุณล่ำซำ (181709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ560625-175 EK141757574TH wanitcha + manop_nak (181712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ 55 เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข ๗) ***
108 # 3อจ560625-176 EK141757574TH Pb_Benz + manop_nak (181713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ(โนนแกด) รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 156) ***
109 # 3อจ560625-177 EK095957240TH Sinsiampra + ตั้งเจริญ (181715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
110 # 3อจ560625-178 EK079441829TH หน้าหวาน + Bophantom (181718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
111 # 3อจ560625-179 EK079441829TH apexshop + Bophantom (181720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
112 # 3อจ560625-180 EJ996585765TH ธรรมในใจ + angka (181721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1903) ***
113 # 3อจ560625-181 EK136641692TH nopakk + sutheptheep (181780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
114 # 3อจ560625-182 EK009068226TH วรเศรษฐ์ + เจี๊ยบราชวงค์ (181781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551103-135) ***
115 # 3อจ560625-183 EK008292358TH LUCKY7 + minemint (181783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 711) ***
116 # 3อจ560625-184 EJ866945524TH wanway001 + june_ja (181790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 120)(550602-110) ***
117 # 3อจ560625-186 EJ015316531TH zafari + เจ๋งจริง (181792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพรหม หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์โล่เล็ก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
118 # 3อจ560625-188 EK226512705TH ton_rooney + wutclub (181794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560625-190 EK095956200TH wunlop + Gadostar (181796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
120 # 3อจ560625-191 RX042785450TH converse_07 + เสือหรรษา (181682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
121 # 3อจ560625-192 RX042785450TH เต็มถุง + เสือหรรษา (181684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
122 # 3อจ560625-193 RX042785450TH kaigreenline + เสือหรรษา (181686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
123 # 3อจ560625-194 EJ707549652TH wanway001 + (181689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ560625-195 EJ707549652TH Lilly + หนุมานเชิญธง (181692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***

125 # 3อจ560625-196 EK226401514TH วันทามิ + muknp (181693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่นนี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม จ.ระยอง ***
126 # 3อจ560625-197 EJ933611605TH yutboss175 + srisanpang (181695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (550319-126) ***
127 # 3อจ560625-198 RX032790336TH Lilly + ศิษย์วัดหงษ์ (181697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
128 # 3อจ560625-199 EK094162251TH buynak + butterfly (181700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ560625-200 EK134745125TH Irichs + เต่าเมืองชล (181702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
130 # 3อจ560625-201 EK135627120TH เทพสถิต + yutboss175 (181738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
131 # 3อจ560625-202 EJ490856418TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
crafter
*** เหรียญหลวงพ่อผัน วัดแปดอาร์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.สระบุรี (สภาพใช้) ***
132 # 3อจ560625-203 EJ945596049TH ron30 + tintin (181741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
133 # 3อจ560625-204 EJ945596049TH ron30 + tintin (181744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
134 # 3อจ560625-205 EJ859736525TH unixs + น้ำคอก99 (181746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1780) ***
135 # 3อจ560625-206 EK095657219TH วัฒน์วังหิน + shirew (181748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
136 # 3อจ560625-207 EK095957219TH vichaiii + shirew (181750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
137 # 3อจ560625-208 EK095957219TH wanitcha + shirew (181752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
138 # 3อจ560625-209 EK095957219TH ชัยบางแค + shirew (181753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550511-166) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 มิ.ย. 2556 - 08:53 น.] #45657 (24/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-023 EJ889459049TH Pantapat (181088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560619-007 EJ966080922TH สกล15 (181225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560619-034 EK023894094TH wutclub (181228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560619-037 EJ969494849TH kunphong (181231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-005 EK105761995TH Dech07 (181112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560621-001 EJ993663450TH ถิ่นบูรพา (181175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ560621-002 EJ541580688TH กากุไรเดอร์ (181176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560621-003 EJ763372775TH โสราชา (181177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560621-004 EJ920601043TH ทอเร็ตโต้ (181178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560621-005 EK025878307TH nopnak (181179) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
11 # 1อจ560621-006 EK033710612TH ดำรงสยาม (181180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560621-007 EJ737763504TH Princi-B (181308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560621-008 EJ848469735TH mos123 (181181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560621-009 EJ862293748TH atsab (181182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560621-010 EJ825006690TH bluezone (181306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560621-011 EK119007357TH ธนูทอง (181183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ560621-012 EK033710745TH เกาะหวายปัตตานี (181185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560621-013 EK013386588TH จองพารา (181187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560621-015 EX066675670TH golfgamefame (181191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ560621-016 EK025284348TH tunwa (181234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560621-017 EK022005866TH tana19 (181240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560621-018 EJ993951059TH คุณใบเงิน (181244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560621-019 EJ628363324TH somphrach (181247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560621-020 EK055466035TH yooti (181297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560621-021 EJ7439339590TH อิเค็นจิโร (181190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560621-022 EJ546936057TH ปั้นข้าวเหนียว (181259) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ560621-023 EK116529028TH กุ้งมังกร (181263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560621-024 EK116529028TH กุ้งมังกร (181295) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ560621-025 EK022766261TH tea_supa (181267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560621-027 EJ866927874TH wasan4531 (181270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560621-028 EK134000872TH fogus (181275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560621-029 EJ993706098TH สหพัฒน์ (181278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560621-030 EJ787082296TH ต้อมนครสวรรค์ (181283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560621-031 EJ763372909TH โสราชา (181184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ560621-032 EK128219641TH pakin110 (181282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560621-033 EJ929808310TH aunopna (181186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560621-035 EJ866397669TH BANKPHONE (181189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ560621-036 EK056599262TH กวงยะลา (181192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560619-008 greenday (181221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560620-007 นุแคราย (181145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ560620-012 BigPunNo (181119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560621-001 nimitmai (181251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ560621-002 ยอดแก้ว (181254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ560621-003 ninjaman (181256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ560621-007 KENPLA (181273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560621-008 amulet_59 (181274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560621-009 kritbig (181277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560621-010 คนตุลา (181279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560621-011 narongchai_m14 (181284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560621-012 กาละแม (181285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560621-013 ชมรมศิษย์สน (181286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560621-014 DDTOP (181287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560621-015 nimrod (181288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560621-016 suktharua (181289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560621-018 jajumvai11 (181291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ560621-019 amuletfocus (181292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560621-008 guideza + itthiwat (181499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ560621-137 EJ994613494TH พิชาญ + บ่าวเมืองเลย (181502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560621-161 EK213524435TH sukitttc + w_satsuk (181505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) ***
4 # 3อจ560622-134 EJ913538597TH veerachs + koptace (181409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560624-001 nopakk + oofroad (181503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560624-002 เอี่ยมเลิศ + (181506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-213) ***
7 # 3อจ560624-003 honzakub + dan_sena (181509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ560624-004 ปฏิพัทธ์2539 + แก้วสามวา (181511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560607-017) ***
9 # 3อจ560624-005 Pb_Benz + thexjeab (181610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1367) ***
10 # 3อจ560624-006 เขียวสดใส + kikapoo (181515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชื้นจากการใช้) ***
11 # 3อจ560624-007 nopakk + นงเพชรรัตน์ (181521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560612-068) ***
12 # 3อจ560624-008 kamolwich + benzzy_ku (181608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
13 # 3อจ560624-009 nat-vego + bsena (181522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560624-010 taweekun + exjansen (181603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ560624-011 น้ำหวาน_46 + nakornc (181495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว) ***
16 # 3อจ560624-012 โหมโรง + blue333 (181604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550823-240) ***

17 # 3อจ560624-013 พิทักษ์พงษ์ + เอกพระพุทธ (181501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
18 # 3อจ560624-014 meileng + taebee (181504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ560624-016 นายนาฬิกา + But140 (181507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560624-017 e22efq + ชัชวาล (181514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
21 # 3อจ560624-018 ล้านมาแชร์ + (181516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองไหลมา
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560624-020 babala + tomrangsit (181519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพฝนขอบข้างและกะไหล่ทองใหม่) ***
23 # 3อจ560624-021 non31 + cowman (181491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560624-022 non31 + cowman (181496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560624-023 emperor + cowman (181498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560624-024 kailurk + cowman (181500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560624-026 suthi + sak1201 (181609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
28 # 3อจ560624-027 Sakorn_rak + ณิชนันทน์ (181508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดอัมพวัน เนื้อกระเบื้องเคลือบ จ.นนทบุรี ***
29 # 3อจ560624-028 djweeraporn + ศรีบูรพา (181513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560624-029 นิติเปรม + โจ้ดอนเมือง (181517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560624-030 tiwa9977 + โจ้ดอนเมือง (181605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***
32 # 3อจ560624-031 boonpra + Ambipur (181493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560624-032 RjanSeng + gun87 (181494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ560624-033 นพ_ระยอง + pinmarine35 (181497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551124-029)***

35 # 3อจ560624-101 EJ993706036TH ท่านจ้าวกรม + โจบางแสน (181538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ560624-102 EJ875898805TH แป้ง67 + บิ๊กนคร (181542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560624-103 EJ875898805TH prasang + บิ๊กนคร (181543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560624-104 EJ896899125TH Mrsutti + เด็กละหารไร่ (181547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
39 # 3อจ560624-105 EJ525779285TH Pra-ban + pound2007 (181549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560624-106 EK092436806TH New_chain + toucanpat (181553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) ***
41 # 3อจ560624-107 EJ903278834TH ตั้งเจริญ + tongjoy (181556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560426-295)***
42 # 3อจ560624-108 EK011867729TH chiradech + yasticker (181560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560624-109 EJ873330968TH witthayaw + (181562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (560309-001) ***
44 # 3อจ560624-110 EJ686080438TH Jakrit + mio88 (181564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ560624-112 EK127518692TH จองพารา + นวะมงคล (181528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งรมดำ) ***
46 # 3อจ560624-113 EI915542271TH witthayaw + เบียร์ปทุม (181530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560624-114 EJ966085641TH Teppong + นิลพัฒน์ (181533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560624-115 EJ973371069TH อภิธรรม + เอวัดยายร่ม (181535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
49 # 3อจ560624-116 EJ777955856TH hon18 + สายหนึ่งบางแค (181537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560624-117 EI511267811TH iamsan + num1522 (181539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
51 # 3อจ560624-118 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560624-119 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560624-120 EK103978385TH vtavee + ช้างพันทิพย์ (181545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ560624-121 EK250393623TH Nongguy + cmaj7 (181527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
55 # 3อจ560624-123 EK135991272TH kamolwich + อาดัม (181532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1530) ***
56 # 3อจ560624-124 EK135991272TH pramual + อาดัม (181536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560624-126 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
58 # 3อจ560624-127 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
59 # 3อจ560624-128 EK044112076TH panitgang + โอเว่น (181546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560624-129 EJ806249331TH pimthong + yoon9 (181551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560624-130 EK141455021TH jajumvai11 + คุณล่ำซำ (181557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
62 # 3อจ560624-131 EJ831444669TH เบียร์ปทุม + mingch (181510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ560624-132 EK067092905TH pupa09 + nngnui (181512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี ***
64 # 3อจ560624-133 EI443983483TH terdshop + ชอบจัง (181518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
65 # 3อจ560624-135 EK056604872TH zafari + ว่านหวาย (181523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
66 # 3อจ560624-136 EJ813375879TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nutthawut
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
67 # 3อจ560624-137 EK104096259TH Eakthachang + โสสิชล (181526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 378) ***
68 # 3อจ560624-138 EK128972454TH โป่งข่าม + kamlaingern (181529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
69 # 3อจ560624-139 EJ677697655TH movie + น้องข้าวสวย (181531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560624-140 EK142260962TH hereaun + Tanit_Onpare (181534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560624-141 EJ985233555TH kulcharoen + kiattisak (181567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560624-142 EK097191209TH seles + kowit_pra (181570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (541216-034) ***
73 # 3อจ560624-143 EJ993707592TH ภคิน-ปู่ทิม + พร้อมรบ (181571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
74 # 3อจ560624-144 EJ994001656TH kookig + คุณใบเงิน (181574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560624-146 EK128972468TH chinapoj + kamlaingern (181580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
76 # 3อจ560624-147 EJ867442951TH สมบัติบูรพาบารมี + (181583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ouyerayong
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560624-148 EJ937718899TH king_64 + pop_014 (181585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ดและหมายเลข) ***
78 # 3อจ560624-149 RG892985433TH Sampenang + เสือหรรษา (181587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ560624-150 RH100545685TH Dennakham + yuttana11 (181589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 มิ.ย. 2556 - 09:18 น.] #45652 (23/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-004 EJ866390881TH Saranphat (181082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560618-011 EK119004832TH อ่ำอัมรินทร์ (181086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560618-028 EK104232161TH คงเจริญ (181091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560618-041 EK093661556TH anna_scott (181094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-001 EJ920567903TH เด็กหลังสน (181102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560620-002 EJ848467978TH petchjanchote (181166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560620-003 EI489329670TH punktae (181107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560620-004 EJ487862943TH boymoungsing (181109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560620-007 EI663684890TH thanit77 (181114) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ560620-009 EJ491689889TH jminter (181122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560620-010 EJ896892737TH ม้าวัดเฉลิมฯ (181126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560620-011 EK159322768TH ปัญญาพระเครื่อง (181142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ560620-012 EJ400531319TH Lilly (181146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560620-013 EJ847279868TH looknam1 (181150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560620-014 EJ847279868TH looknam1 (181153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560620-015 EJ892505097TH baimond (181154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560620-017 EJ763372705TH โสราชา (181156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560620-018 EK095900965TH shirew (181157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560620-019 EJ993962706TH tankung (181158) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560620-020 EK013327531TH ศักดิ์นรินทร์ (181159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560620-021 EJ884409261TH เกรียงบางระกำ (181085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560620-022 EK007518320TH maruta (181090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560620-023 EK010803568TH jumnong (181092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560620-025 EJ859718116TH เทียน (181095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560620-026 EK014318978TH romsub (181097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560620-028 EK096769490TH ศิริยุทธ (181100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560620-029 EJ929808102TH เคอิโงะ (181106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560620-001 มองดู (181124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560620-002 robert62 (181127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560620-003 พัทยา (181129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ560620-004 พัทยา (181135) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 2อจ560620-005 พัทยา (181141) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ560620-006 TEKKY (181144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560620-008 ยศวิเศษ (181149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560620-009 NATTAPON9 (181151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560620-010 ต่ายวัดหนึ่ง (181152) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560620-011 tanatonn (181116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560620-013 geewon (181123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560620-014 auditplus (181168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560620-015 panutat (181128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560620-016 nattasak (181132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560620-017 โพธาราม (181136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ560620-018 บ่องตง (181139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560620-019 เอสายชล (181143) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560620-020 RTPRA (181147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560620-021 bussakorn (181055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560620-022 bussakorn (181057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560620-023 bussakorn (181059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560620-024 bussakorn (181061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560620-025 เทพสมุทร (181063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560620-026 สังคายนา (181160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560620-027 เจริญพร (181067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560620-028 sankeng (181068) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560620-029 PORNCHAISRISUK (181071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560620-030 chanram (181073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560620-031 uncleboy (181130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560620-032 southman92 (181133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ560620-033 southman92 (181134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560620-034 การันตีพระ (181170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ560620-035 การันตีพระ (181171) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ560620-036 การันตีพระ (181173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560620-037 tixx_choti (181138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560620-038 การันตีพระ (181172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ560620-040 boss3 (181140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ560620-041 tong_span (181137) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ560620-042 ศตกมล (181826) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560620-111 EJ853537420TH tawansun + พิชาติ (181396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้าด้านขวา) ***
2 # 3อจ560622-001 Hengdee8 + (181346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560622-002 tv161 + marisanamwong (181348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (550117-128) ***
4 # 3อจ560622-003 engineer27 + monprakurng (181351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
5 # 3อจ560622-004 s-rat + sumo999 (181353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560622-005 nuchest + (181355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560622-006 friday13 + pramoht (181358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560622-007 Nutanun + pramoht (181360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
9 # 3อจ560622-008 พีเอสพี + ไม้ล้มลุก (181363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560622-009 mntpt + nokchaiyo (181365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560622-010 vongsomboon + BallDesign (181367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ560622-011 so-so + นะนาเนีย (181336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุด) ***
13 # 3อจ560622-012 apexshop + ธนูศิลป์ (181338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (521106-037) ***
14 # 3อจ560622-014 prasang + num-tookta (181340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
15 # 3อจ560622-015 prasang + num-tookta (181343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ560622-016 prasang + num-tookta (181345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560622-017 prasang + num-tookta (181347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
18 # 3อจ560622-018 เซียนใหญ่สายร่ม + (181349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
satosoda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560622-019 SeksitK + ยอดแก้ว (181350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระยอดธง กรุอยุธยา เนื้อทองคำ ***
20 # 3อจ560622-020 คอหงส์ + คนตุลา (181354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560622-021 boonrat_k + aimpanda (181380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560622-022 ลมว่าว + aimpanda (181384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560622-023 เล็กหลังวัด + lovebuff (181387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (551210-007)***
24 # 3อจ560622-024 หนึ่งห้วยโป่ง + tuszaa (181391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ560622-025 emperor + wanghin66 (181392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1111) ***
26 # 3อจ560622-102 EX052951165TH jobsuwan + vicharnj (181472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
27 # 3อจ560622-103 EX052951151TH kitti7070 + vicharnj (181475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 319) ***
28 # 3อจ560622-104 EJ994000593TH nopakk + ตึกคอมศรีราชา (181327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
29 # 3อจ560622-105 EK019849641TH natureSK + rotthawee (181334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560622-106 EI716798732TH BANKPHONE + อ้นบางพลี (181335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
31 # 3อจ560622-107 EJ652019865TH กาสะลอง + Rambo_thai (181474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ.เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
32 # 3อจ560622-108 EJ648744928TH safe-goodness + (181339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boons007
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
33 # 3อจ560622-109 EX027406058TH pruettikorn + ethanol9999 (181344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
34 # 3อจ560622-110 EK108714252TH นาวิกโยธิน + jumbok (181473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (560401-148) ***

35 # 3อจ560622-111 EJ587840754TH Irichs + som3693 (181328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560622-112 EJ489684287TH zafari + วัชรชัย (181329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิส ปี 2473 ***
37 # 3อจ560622-113 EJ979672230TH krungtawanaok + (181330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาชาเหล็ก
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
38 # 3อจ560622-114 EJ864722039TH honzakub + akecrma (181331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
39 # 3อจ560622-115 EJ542958689TH bogusss + อรุณชัย (181332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550106-042) ***
40 # 3อจ560622-116 EK019597979TH อุบาสก11 + ชินจัง22 (181333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ560622-118 EK046342386TH Sinsiampra + (181337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560601-039)***
42 # 3อจ560622-119 EJ975710273TH sara_wut + Jackbangkaew (181341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ560622-121 EK251516315TH bussakorn + doyct (181356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ560622-122 EJ587840795TH เพียงรัก + som3693 (181359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ560622-123 EJ7333063271TH san2008 + nirut25 (181362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560622-124 EK134822737TH wanitcha + มงคลรักษ์ (181366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9554) ***
47 # 3อจ560622-125 EK104237699TH พาหุงมหากา + (181368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ560622-126 EJ587833406TH onizuka2518 + tanagon (181369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
49 # 3อจ560622-127 EK049061552TH king_64 + ไม้มงคล (181371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560622-128 EK104237739TH tassunoh + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด) ***
51 # 3อจ560622-129 EJ857166931TH Darksider + yodchai1515 (181373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560614-003) ***
52 # 3อจ560622-130 EJ299594033TH jarunphant + คนสิ้นใจ (181375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (520227-160) ***

53 # 3อจ560622-131 EI489331302TH wanland + พระประแดง26 (181401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ560622-132 EK104237725TH Suksawat + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ560622-133 EJ487854482TH ldragon + ruamsup (181479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560530-099) ***
56 # 3อจ560622-135 EJ945712558TH ชัยชาญ + โฟล์คซอง (181412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
57 # 3อจ560622-136 EK093667854TH ชาติไทยสมุทร + butterfly (181416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี (560530-279) ***
58 # 3อจ560622-137 EI915521237TH บ้านเนิน + ขุนกิม (181421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (541003-194) ***
59 # 3อจ560622-139 EJ997533852TH pramual + OaTaWa (181429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560622-140 EJ803580345TH คนพลูหลวง + anekchai (181430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
61 # 3อจ560622-141 EJ587829830TH คนพลูหลวง + maytus (181352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560622-142 EF267903921TH เอ๊กซ์_ประชาชื่น + raimon (181357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ560622-143 EF267903921TH honzakub + raimon (181361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560622-144 EK012342648TH หนุกหนาน + หนุนิน (181471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง พิมพ์เสมาหน้าเล็ก ปี 2485 ***
65 # 3อจ560622-145 EK012342648TH zafari + หนุนิน (181470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
66 # 3อจ560622-147 EF532789623TH วัดสะพาน + Dagal (181364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
67 # 3อจ560622-148 EK141454803TH ปรัชญ์ + โคราช01 (181476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1) ***
68 # 3อจ560622-149 EJ698448168TH zafari + sudjarit (181377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโบ ***
69 # 3อจ560622-150 EJ928795455TH kunpu + maxjvc (181382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560622-151 EJ939198768TH Teerasak01 + CIVIL_KONG (181468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2132) ***

71 # 3อจ560622-152 EJ832169305TH everycarucan + โก้ตัดเก้า (181370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560622-153 EJ832169305TH som279 + โก้ตัดเก้า (181374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว) ***
73 # 3อจ560622-154 EK094273601TH หวังมีเฮ + เต้อ๋อง8 (181376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 779) (551119-236) ***
74 # 3อจ560622-155 EK094237601TH suraj + เต้อ๋อง8 (181378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560622-156 EK136646156TH janaket + ooyooy (181383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ560622-157 EK046945355TH poapoa + vitt_yatex (181385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 653) ***
77 # 3อจ560622-158 EK096787975TH midaa + UNICITY (181390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560622-159 EK122591435TH wunlop + มิตรจัตุคาม (181393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560622-160 EK097175400TH Nattakit-laoriam + (181397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560622-161 EK079554794TH Bophantom + ksanti (181379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์สองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
81 # 3อจ560622-162 EJ436875245TH สมเดช + sinsan (181381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560622-163 EJ770477309TH ท่านจ้าวกรม + kasang (181386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
83 # 3อจ560622-164 EK129109982TH tassunoh + djweeraporn (181389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) ***
84 # 3อจ560622-165 EK134035046TH kitti_ratt + sutarn (181394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
85 # 3อจ560622-166 EJ892803056TH likeit + phipops (181398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560622-167 EK134826067TH surajarusarn + arter19 (181399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 89230) (สภาพทำสามกษัตริย์ใหม่)***
87 # 3อจ560622-168 EJ810294218TH phramot + นายพระเครื่อง (181403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระแผง กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2