ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 มิ.ย. 2556 - 09:11 น.] #45662 (25/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560620-006 EJ482178927TH zsunai (181324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560620-008 EK060710838TH BirdNK (181432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560620-027 EJ867439436TH สร-อ่าวอุดม (181435) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560622-001 EJ995481534TH amfine (181437) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ560622-004 EJ939908140TH พงษ์ท่าม่วง (181442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560622-005 EK033699982TH โกวบ้อ (181444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560622-006 EJ729768487TH ขวัญนคร (181446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560622-007 EJ915757238TH หนุ่มนนท์ (181449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ560622-008 EJ729768487TH ขวัญนคร (181451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ560622-009 EJ864722042TH akecrma (181453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560622-010 EX069838068TH premrit (181454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ560622-011 EJ854931430TH sotorn (181441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560622-012 EJ952237761TH keat2507 (181443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560622-013 EK251516315TH doyct (181445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560622-014 EK034010302TH TEROPU (181447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560622-015 EI979211771TH newzip (181448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560622-016 EJ816054153TH chudech (181450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560622-017 EJ913279654TH ห้าร้อย (181452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560622-018 EK024160259TH pichai2496 (181455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560622-019 EJ587832621TH baggio (181459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560622-020 EJ491834144TH eyeda (181460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560622-021 EK010386938TH nuthapol (181309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560622-022 EK018381931TH ล้านมาแชร์ (181310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560622-023 EJ896815465TH tokekkay (181311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560622-024 EX055434205TH dman2551 (181313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560622-025 EK103619135TH เทียมเยาวราช (181315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560622-026 EJ996382060TH buynak (181317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560622-028 EJ488755821TH ขวัญนคร (181323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560622-029 EK128609240TH รักษ์ต้มเลือดหมู (181325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560622-030 EJ698448168TH sudjarit (181326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560622-032 EJ993706671TH sukitttc (181312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560622-033 EK133851272TH Famous (181314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560622-034 EJ938885999TH คุณล่ำซำ (181316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560622-035 EJ866603927TH ตะวัน03 (181318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ560622-036 EK012353005TH nikornn14 (181320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560622-037 EK127612375TH surachaiCM (181321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560622-038 EJ712472721TH W-poolsawat (181322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560622-039 EK123589184TH ชัยนเรศ (181469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560620-039 การันตีพระ (181174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ560622-001 marisanamwong (181400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ560622-002 s_u_n (181414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560622-003 วิชามาร (181419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560622-004 วิชามาร (181422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560622-005 วิชามาร (181425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560622-006 ต่อ_ถนนตก (181427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560622-007 อาละดิน (181431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ560622-008 นคราฎ (181436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560622-009 Kumpanthong (181438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560622-010 Kunphra (181439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560622-011 vadcharapol (181402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560622-012 vadcharapol (181404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560622-013 vadcharapol (181406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560622-014 somkit (181407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560622-015 panuvach (181477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560622-016 Earthquake (181411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560622-017 yanyong1111 (181417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ560622-018 wanayut (181420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560622-019 Aun2013 (181478) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560622-020 sumo999 (181426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ560622-021 pice300 (181480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560622-022 kamonsap (181408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560622-023 kamonsap (181410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560622-024 MIG23 (181413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560622-025 porn08 (181415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560622-027 เดวิทเจียง (181423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560622-028 docati (181428) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560622-029 นะนาเนีย (181433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560622-030 มิตรบ้านโป่ง (181434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560622-031 num-tookta (181456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ560622-032 กระรอกคับ (181457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ560622-033 Power9 (181458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560622-034 wisarut22 (181481) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ560622-035 mars1 (181461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560622-036 prakran (181462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ560622-037 numberseven (181463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ560622-038 But140 (181464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560622-039 chanin24 (181465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560622-040 thesj (181466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560622-041 lomalawds (181388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ560622-042 pisutpech (181482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560622-043 ธงนำไชย (181395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560622-013 บ่องตง + pramual (181647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550306-092) ***
2 # 3อจ560622-117 EJ622793665TH kongpair + ภิรัต (181651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาโค๊ดได้
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน ***
3 # 3อจ560625-001 nat-vego + vitoon (181628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
4 # 3อจ560625-002 หม่อง + ลูกข่าง (181630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (520703-162) ***
5 # 3อจ560625-003 น้องกันต์ + oudood (181632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520424-114) ***
6 # 3อจ560625-004 viwat9 + วิษณุนนท์ (181633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
7 # 3อจ560625-005 GuyGun + Harley48 (181634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ560625-006 angka + onntiwang (181637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560625-007 Amuletism + jirasakku (181640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560625-008 tinsirisuk + ณิชนันทน์ (181642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (560530-204) ***
11 # 3อจ560625-009 เอกเมืองตรัง + thanaphon (181645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
12 # 3อจ560625-010 บวรมงคล + ดูไม่เป็น (181657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560625-011 munmun + danai3356 (181646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560625-012 โปรแกรม + (181649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
15 # 3อจ560625-013 Suksawat + (181652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เก้ายอดเก้ามงคล
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560625-014 toneparsak + ทรายทอง (181655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19) ***

17 # 3อจ560625-015 Darksider + เอกชัย19 (181659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ตตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-212) ***
18 # 3อจ560625-016 phuthai + tomrangsit (181662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
19 # 3อจ560625-017 Darksider + tomrangsit (181664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560625-018 promlok + เงินทองไหลมา (181668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560625-019 hwakum01 + aeeee (181671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560625-020 everycarucan + สืบสายสอง (181674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560625-022 พระคูณแม่ + Nutanun (181629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560619-086) ***
24 # 3อจ560625-023 Sinsiampra + Nutanun (181636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560625-024 treecha + Chew_JJ (181639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540702-292) ***
26 # 3อจ560625-025 chiradech + Nsamut (181644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550917-196)***
27 # 3อจ560625-026 เสี่ยเมืองกาญฯ + Nsamut (181648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (560615-011) ***
28 # 3อจ560625-027 bastketboy + vittaya14 (181650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
29 # 3อจ560625-028 ตั้งไข่ + vittaya14 (181653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 36 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร (สภาพสวย) ***
30 # 3อจ560625-029 Piti-Koh + นะนาเนีย (181654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (560606-022) ***
31 # 3อจ560625-030 jeabpra + นคราฎ (181658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1858) ***
32 # 3อจ560625-031 เจี๊ยบบางปลาม้า + นคราฎ (181631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560625-032 jadsada + onizuka2518 (181635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560625-033 booter + joke13 (181638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

35 # 3อจ560625-034 Merlion + onizuka2518 (181641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) ***
36 # 3อจ560625-035 ตึกคอมศรีราชา + (181643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (540602-403)***
37 # 3อจ560625-101 EK226517693TH narunart + ชินจัง22 (181708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
38 # 3อจ560625-102 EK073934763TH จองพารา + ลำตะคลอง (181710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560625-103 EJ848518480TH วัตถุมงคลสยาม + idsilveri (181824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560625-104 EK018609018TH anonnat + bluezone69 (181711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (560425-118) ***
41 # 3อจ560625-105 EH397886164TH New_chain + ตี๋เล็ก (181714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560625-106 EK073612105TH Puripas + A_Surachai (181716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
43 # 3อจ560625-108 EJ736530931TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (181822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560613-171) ***
44 # 3อจ560625-109 EK017892465TH bbnet + คนราชการ (181823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ560625-110 EK017892465TH montree_m + คนราชการ (181719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ560625-111 EJ789299976TH ต่อคู้บอน + ศิลาแลงคูค่าย (181661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560625-112 EI489341738TH pjanon + kittsak43 (181663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์ใหญ่/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
48 # 3อจ560625-113 EJ832811007TH lybhutha + 0LE_LIVERMAN (181666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน) ***
49 # 3อจ560625-114 EJ897356125TH jminter + AONGKALOY20 (181669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560606-176) ***
50 # 3อจ560625-115 EK137640407TH dragoneyes + (181672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560625-116 EJ983091633TH Tananchai + lulytoon (181675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560527-008) ***
52 # 3อจ560625-117 EJ979657705TH tiwa9977 + อาชาเหล็ก (181820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560625-119 EI716799327TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (181677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้นบางพลี
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
54 # 3อจ560625-120 EJ678087876TH เพียงรัก + chanchim (181681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560625-121 EJ664231927TH ท่านจ้าวกรม + Sudlaw (181679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
56 # 3อจ560625-122 EJ428580675TH pavit + thanakorneak14 (181819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ560625-123 EJ994000837TH pusook66 + คุณใบเงิน (181683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1346/ฝังตะกรุดทอง)***
58 # 3อจ560625-124 EK060515581TH vtavee + nokpamai (181688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ560625-126 EK218401818TH nongtom + บรรจบพระ (181817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่และล้างผิว) ***
60 # 3อจ560625-127 EK044109050TH chai77 + ฝนหลวง (181818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
61 # 3อจ560625-128 EJ377769610TH zitthinan + JAPAN-55 (181691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540708-131) ***
62 # 3อจ560625-129 EJ903706619TH natureSK + tongjoy (181699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)(560118-026) ***
63 # 3อจ560625-130 EK023199275TH PartTime + router (181704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่วด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560625-131 EJ998129882TH TON99 + หมูแผ่น (181756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ ***
65 # 3อจ560625-132 EJ913571536TH NEOMANN + พรพุทธคุณ (181816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560625-133 EJ852454975TH zafari + peerayospp (181759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
67 # 3อจ560625-135 EJ906407358TH seles + tassunoh (181762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540930-087) ***
68 # 3อจ560625-136 EK105747000TH teelotus + picasso (181763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสามพระอาจารย์ วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560625-137 EJ587837439TH paloem + เด็กชายคลอง (181769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลัง) ***
70 # 3อจ560625-138 EI489338478TH wanitcha + tanavan (181773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อกระยาสารท ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง+พระนาคปรกจ้อยโสฬส)***

71 # 3อจ560625-139 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 892) ***
72 # 3อจ560625-140 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 612) ***
73 # 3อจ560625-141 EJ667188998TH กระแสร์2 + yodchai1515 (181656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560625-142 EJ862698133TH เวทย์มนต์ + ปืนใหญ่ (181815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
75 # 3อจ560625-143 EH397893681TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (181660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TiRescue
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560625-144 EH397893681TH raschapong + TiRescue (181665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560625-145 EK032434459TH เสี่ยเมืองกาญฯ + maylulu (181667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ560625-146 EJ896846278TH เมืองทองยูไนเต็ด + (181670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahamongkhol
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 226) ***
79 # 3อจ560625-147 EK042785959TH toneparsak + junsri (181673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (550118-186) ***
80 # 3อจ560625-148 EX056734775TH kongtaurus + pwongphu (181676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560625-149 EJ061573988TH โปรแกรม + teer007 (181678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
82 # 3อจ560625-150 EK122934223TH สายฝาง + tockjung (181680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560625-151 EJ962925310TH วัฒน์พระแท้ + นครชุม99 (181724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดเกศไชโยฯ พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
84 # 3อจ560625-152 EK094163305TH sornsak21 + เต้อ๋อง8 (181814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 170) ***
85 # 3อจ560625-153 EK044109046TH JadeJ + ฝนหลวง (181725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
86 # 3อจ560625-154 EK142084287TH TEE_INTER + พลลำตะคลอง (181727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้าง) ***
87 # 3อจ560625-155 EJ491691865TH Suwit-wit + เล็กซอย5 (181728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550521-126) ***
88 # 3อจ560625-156 EK135044438TH kaigreenline + (181730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

89 # 3อจ560625-157 EJ711929515TH blackjob + gold1 (181731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมมุมบนซ้าย) ***
90 # 3อจ560625-158 EK135922144TH zafari + ktct22 (181732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
91 # 3อจ560625-159 EJ430333144TH gorn9 + sw_fssc (181734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (530721-037) ***
92 # 3อจ560625-160 EJ866919100TH waves + เชษฐา (181735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
93 # 3อจ560625-161 EK140140560TH tikindy + ปราสาทหินพิมาย (181685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
94 # 3อจ560625-162 EJ866642320TH samakid + goif5 (181687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560625-163 EK095934694TH yomomyai + เขยมาบตาพุด (181690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560625-164 EK013512621TH oldbsa + (181813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนยองเมืองเหนือ
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
97 # 3อจ560625-165 EJ966519303TH pyakorn + sai-9ton (181694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ560625-166 EK095613955TH ดอนเมือง + KENJANG (181696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
99 # 3อจ560625-167 EJ956562372TH dadaekraksa + พนินทร์ (181698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ560625-168 EK125316030TH บีอัดกรอบ + mingch (181701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ560625-169 EH966535235TH thongpaiwan + (181703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
mrsurasak
*** พระมเหศวร เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ560625-170 EX048370478TH A_ONPA + (181705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
103 # 3อจ560625-171 EK141770425TH pavit + theera (181812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) ***
104 # 3อจ560625-172 EJ635817533TH โชควัฒน + แสงบูรพา (181706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560625-173 EJ722367113TH sef_ann + NinePSB (181707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560625-174 EK141488308TH pramoht + คุณล่ำซำ (181709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ560625-175 EK141757574TH wanitcha + manop_nak (181712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ 55 เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข ๗) ***
108 # 3อจ560625-176 EK141757574TH Pb_Benz + manop_nak (181713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ(โนนแกด) รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 156) ***
109 # 3อจ560625-177 EK095957240TH Sinsiampra + ตั้งเจริญ (181715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
110 # 3อจ560625-178 EK079441829TH หน้าหวาน + Bophantom (181718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
111 # 3อจ560625-179 EK079441829TH apexshop + Bophantom (181720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
112 # 3อจ560625-180 EJ996585765TH ธรรมในใจ + angka (181721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1903) ***
113 # 3อจ560625-181 EK136641692TH nopakk + sutheptheep (181780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
114 # 3อจ560625-182 EK009068226TH วรเศรษฐ์ + เจี๊ยบราชวงค์ (181781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551103-135) ***
115 # 3อจ560625-183 EK008292358TH LUCKY7 + minemint (181783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 711) ***
116 # 3อจ560625-184 EJ866945524TH wanway001 + june_ja (181790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 120)(550602-110) ***
117 # 3อจ560625-186 EJ015316531TH zafari + เจ๋งจริง (181792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพรหม หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์โล่เล็ก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
118 # 3อจ560625-188 EK226512705TH ton_rooney + wutclub (181794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560625-190 EK095956200TH wunlop + Gadostar (181796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
120 # 3อจ560625-191 RX042785450TH converse_07 + เสือหรรษา (181682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
121 # 3อจ560625-192 RX042785450TH เต็มถุง + เสือหรรษา (181684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
122 # 3อจ560625-193 RX042785450TH kaigreenline + เสือหรรษา (181686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
123 # 3อจ560625-194 EJ707549652TH wanway001 + (181689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ560625-195 EJ707549652TH Lilly + หนุมานเชิญธง (181692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***

125 # 3อจ560625-196 EK226401514TH วันทามิ + muknp (181693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่นนี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม จ.ระยอง ***
126 # 3อจ560625-197 EJ933611605TH yutboss175 + srisanpang (181695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (550319-126) ***
127 # 3อจ560625-198 RX032790336TH Lilly + ศิษย์วัดหงษ์ (181697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
128 # 3อจ560625-199 EK094162251TH buynak + butterfly (181700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ560625-200 EK134745125TH Irichs + เต่าเมืองชล (181702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
130 # 3อจ560625-201 EK135627120TH เทพสถิต + yutboss175 (181738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
131 # 3อจ560625-202 EJ490856418TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
crafter
*** เหรียญหลวงพ่อผัน วัดแปดอาร์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.สระบุรี (สภาพใช้) ***
132 # 3อจ560625-203 EJ945596049TH ron30 + tintin (181741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
133 # 3อจ560625-204 EJ945596049TH ron30 + tintin (181744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
134 # 3อจ560625-205 EJ859736525TH unixs + น้ำคอก99 (181746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1780) ***
135 # 3อจ560625-206 EK095657219TH วัฒน์วังหิน + shirew (181748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
136 # 3อจ560625-207 EK095957219TH vichaiii + shirew (181750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
137 # 3อจ560625-208 EK095957219TH wanitcha + shirew (181752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
138 # 3อจ560625-209 EK095957219TH ชัยบางแค + shirew (181753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550511-166) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 มิ.ย. 2556 - 08:53 น.] #45657 (24/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-023 EJ889459049TH Pantapat (181088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560619-007 EJ966080922TH สกล15 (181225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560619-034 EK023894094TH wutclub (181228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560619-037 EJ969494849TH kunphong (181231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-005 EK105761995TH Dech07 (181112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560621-001 EJ993663450TH ถิ่นบูรพา (181175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ560621-002 EJ541580688TH กากุไรเดอร์ (181176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560621-003 EJ763372775TH โสราชา (181177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560621-004 EJ920601043TH ทอเร็ตโต้ (181178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560621-005 EK025878307TH nopnak (181179) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
11 # 1อจ560621-006 EK033710612TH ดำรงสยาม (181180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560621-007 EJ737763504TH Princi-B (181308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560621-008 EJ848469735TH mos123 (181181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560621-009 EJ862293748TH atsab (181182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560621-010 EJ825006690TH bluezone (181306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560621-011 EK119007357TH ธนูทอง (181183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ560621-012 EK033710745TH เกาะหวายปัตตานี (181185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560621-013 EK013386588TH จองพารา (181187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560621-015 EX066675670TH golfgamefame (181191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ560621-016 EK025284348TH tunwa (181234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560621-017 EK022005866TH tana19 (181240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560621-018 EJ993951059TH คุณใบเงิน (181244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560621-019 EJ628363324TH somphrach (181247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560621-020 EK055466035TH yooti (181297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560621-021 EJ7439339590TH อิเค็นจิโร (181190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560621-022 EJ546936057TH ปั้นข้าวเหนียว (181259) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ560621-023 EK116529028TH กุ้งมังกร (181263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560621-024 EK116529028TH กุ้งมังกร (181295) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ560621-025 EK022766261TH tea_supa (181267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560621-027 EJ866927874TH wasan4531 (181270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560621-028 EK134000872TH fogus (181275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560621-029 EJ993706098TH สหพัฒน์ (181278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560621-030 EJ787082296TH ต้อมนครสวรรค์ (181283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560621-031 EJ763372909TH โสราชา (181184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ560621-032 EK128219641TH pakin110 (181282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560621-033 EJ929808310TH aunopna (181186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560621-035 EJ866397669TH BANKPHONE (181189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ560621-036 EK056599262TH กวงยะลา (181192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560619-008 greenday (181221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560620-007 นุแคราย (181145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ560620-012 BigPunNo (181119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560621-001 nimitmai (181251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ560621-002 ยอดแก้ว (181254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ560621-003 ninjaman (181256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ560621-007 KENPLA (181273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560621-008 amulet_59 (181274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560621-009 kritbig (181277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560621-010 คนตุลา (181279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560621-011 narongchai_m14 (181284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560621-012 กาละแม (181285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560621-013 ชมรมศิษย์สน (181286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560621-014 DDTOP (181287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560621-015 nimrod (181288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560621-016 suktharua (181289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560621-018 jajumvai11 (181291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ560621-019 amuletfocus (181292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560621-008 guideza + itthiwat (181499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ560621-137 EJ994613494TH พิชาญ + บ่าวเมืองเลย (181502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560621-161 EK213524435TH sukitttc + w_satsuk (181505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) ***
4 # 3อจ560622-134 EJ913538597TH veerachs + koptace (181409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560624-001 nopakk + oofroad (181503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560624-002 เอี่ยมเลิศ + (181506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-213) ***
7 # 3อจ560624-003 honzakub + dan_sena (181509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ560624-004 ปฏิพัทธ์2539 + แก้วสามวา (181511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560607-017) ***
9 # 3อจ560624-005 Pb_Benz + thexjeab (181610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1367) ***
10 # 3อจ560624-006 เขียวสดใส + kikapoo (181515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชื้นจากการใช้) ***
11 # 3อจ560624-007 nopakk + นงเพชรรัตน์ (181521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560612-068) ***
12 # 3อจ560624-008 kamolwich + benzzy_ku (181608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
13 # 3อจ560624-009 nat-vego + bsena (181522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560624-010 taweekun + exjansen (181603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ560624-011 น้ำหวาน_46 + nakornc (181495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว) ***
16 # 3อจ560624-012 โหมโรง + blue333 (181604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550823-240) ***

17 # 3อจ560624-013 พิทักษ์พงษ์ + เอกพระพุทธ (181501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
18 # 3อจ560624-014 meileng + taebee (181504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ560624-016 นายนาฬิกา + But140 (181507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560624-017 e22efq + ชัชวาล (181514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
21 # 3อจ560624-018 ล้านมาแชร์ + (181516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองไหลมา
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560624-020 babala + tomrangsit (181519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพฝนขอบข้างและกะไหล่ทองใหม่) ***
23 # 3อจ560624-021 non31 + cowman (181491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560624-022 non31 + cowman (181496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560624-023 emperor + cowman (181498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560624-024 kailurk + cowman (181500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560624-026 suthi + sak1201 (181609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
28 # 3อจ560624-027 Sakorn_rak + ณิชนันทน์ (181508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดอัมพวัน เนื้อกระเบื้องเคลือบ จ.นนทบุรี ***
29 # 3อจ560624-028 djweeraporn + ศรีบูรพา (181513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560624-029 นิติเปรม + โจ้ดอนเมือง (181517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560624-030 tiwa9977 + โจ้ดอนเมือง (181605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***
32 # 3อจ560624-031 boonpra + Ambipur (181493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560624-032 RjanSeng + gun87 (181494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ560624-033 นพ_ระยอง + pinmarine35 (181497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551124-029)***

35 # 3อจ560624-101 EJ993706036TH ท่านจ้าวกรม + โจบางแสน (181538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ560624-102 EJ875898805TH แป้ง67 + บิ๊กนคร (181542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560624-103 EJ875898805TH prasang + บิ๊กนคร (181543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560624-104 EJ896899125TH Mrsutti + เด็กละหารไร่ (181547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
39 # 3อจ560624-105 EJ525779285TH Pra-ban + pound2007 (181549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560624-106 EK092436806TH New_chain + toucanpat (181553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) ***
41 # 3อจ560624-107 EJ903278834TH ตั้งเจริญ + tongjoy (181556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560426-295)***
42 # 3อจ560624-108 EK011867729TH chiradech + yasticker (181560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560624-109 EJ873330968TH witthayaw + (181562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (560309-001) ***
44 # 3อจ560624-110 EJ686080438TH Jakrit + mio88 (181564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ560624-112 EK127518692TH จองพารา + นวะมงคล (181528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งรมดำ) ***
46 # 3อจ560624-113 EI915542271TH witthayaw + เบียร์ปทุม (181530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560624-114 EJ966085641TH Teppong + นิลพัฒน์ (181533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560624-115 EJ973371069TH อภิธรรม + เอวัดยายร่ม (181535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
49 # 3อจ560624-116 EJ777955856TH hon18 + สายหนึ่งบางแค (181537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560624-117 EI511267811TH iamsan + num1522 (181539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
51 # 3อจ560624-118 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560624-119 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560624-120 EK103978385TH vtavee + ช้างพันทิพย์ (181545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ560624-121 EK250393623TH Nongguy + cmaj7 (181527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
55 # 3อจ560624-123 EK135991272TH kamolwich + อาดัม (181532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1530) ***
56 # 3อจ560624-124 EK135991272TH pramual + อาดัม (181536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560624-126 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
58 # 3อจ560624-127 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
59 # 3อจ560624-128 EK044112076TH panitgang + โอเว่น (181546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560624-129 EJ806249331TH pimthong + yoon9 (181551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560624-130 EK141455021TH jajumvai11 + คุณล่ำซำ (181557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
62 # 3อจ560624-131 EJ831444669TH เบียร์ปทุม + mingch (181510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ560624-132 EK067092905TH pupa09 + nngnui (181512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี ***
64 # 3อจ560624-133 EI443983483TH terdshop + ชอบจัง (181518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
65 # 3อจ560624-135 EK056604872TH zafari + ว่านหวาย (181523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
66 # 3อจ560624-136 EJ813375879TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nutthawut
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
67 # 3อจ560624-137 EK104096259TH Eakthachang + โสสิชล (181526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 378) ***
68 # 3อจ560624-138 EK128972454TH โป่งข่าม + kamlaingern (181529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
69 # 3อจ560624-139 EJ677697655TH movie + น้องข้าวสวย (181531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560624-140 EK142260962TH hereaun + Tanit_Onpare (181534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560624-141 EJ985233555TH kulcharoen + kiattisak (181567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560624-142 EK097191209TH seles + kowit_pra (181570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (541216-034) ***
73 # 3อจ560624-143 EJ993707592TH ภคิน-ปู่ทิม + พร้อมรบ (181571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
74 # 3อจ560624-144 EJ994001656TH kookig + คุณใบเงิน (181574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560624-146 EK128972468TH chinapoj + kamlaingern (181580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
76 # 3อจ560624-147 EJ867442951TH สมบัติบูรพาบารมี + (181583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ouyerayong
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560624-148 EJ937718899TH king_64 + pop_014 (181585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ดและหมายเลข) ***
78 # 3อจ560624-149 RG892985433TH Sampenang + เสือหรรษา (181587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ560624-150 RH100545685TH Dennakham + yuttana11 (181589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 มิ.ย. 2556 - 09:18 น.] #45652 (23/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-004 EJ866390881TH Saranphat (181082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560618-011 EK119004832TH อ่ำอัมรินทร์ (181086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560618-028 EK104232161TH คงเจริญ (181091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560618-041 EK093661556TH anna_scott (181094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-001 EJ920567903TH เด็กหลังสน (181102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560620-002 EJ848467978TH petchjanchote (181166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560620-003 EI489329670TH punktae (181107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560620-004 EJ487862943TH boymoungsing (181109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560620-007 EI663684890TH thanit77 (181114) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ560620-009 EJ491689889TH jminter (181122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560620-010 EJ896892737TH ม้าวัดเฉลิมฯ (181126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560620-011 EK159322768TH ปัญญาพระเครื่อง (181142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ560620-012 EJ400531319TH Lilly (181146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560620-013 EJ847279868TH looknam1 (181150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560620-014 EJ847279868TH looknam1 (181153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560620-015 EJ892505097TH baimond (181154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560620-017 EJ763372705TH โสราชา (181156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560620-018 EK095900965TH shirew (181157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560620-019 EJ993962706TH tankung (181158) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560620-020 EK013327531TH ศักดิ์นรินทร์ (181159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560620-021 EJ884409261TH เกรียงบางระกำ (181085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560620-022 EK007518320TH maruta (181090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560620-023 EK010803568TH jumnong (181092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560620-025 EJ859718116TH เทียน (181095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560620-026 EK014318978TH romsub (181097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560620-028 EK096769490TH ศิริยุทธ (181100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560620-029 EJ929808102TH เคอิโงะ (181106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560620-001 มองดู (181124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560620-002 robert62 (181127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560620-003 พัทยา (181129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ560620-004 พัทยา (181135) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 2อจ560620-005 พัทยา (181141) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ560620-006 TEKKY (181144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560620-008 ยศวิเศษ (181149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560620-009 NATTAPON9 (181151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560620-010 ต่ายวัดหนึ่ง (181152) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560620-011 tanatonn (181116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560620-013 geewon (181123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560620-014 auditplus (181168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560620-015 panutat (181128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560620-016 nattasak (181132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560620-017 โพธาราม (181136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ560620-018 บ่องตง (181139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560620-019 เอสายชล (181143) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560620-020 RTPRA (181147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560620-021 bussakorn (181055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560620-022 bussakorn (181057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560620-023 bussakorn (181059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560620-024 bussakorn (181061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560620-025 เทพสมุทร (181063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560620-026 สังคายนา (181160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560620-027 เจริญพร (181067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560620-028 sankeng (181068) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560620-029 PORNCHAISRISUK (181071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560620-030 chanram (181073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560620-031 uncleboy (181130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560620-032 southman92 (181133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ560620-033 southman92 (181134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560620-034 การันตีพระ (181170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ560620-035 การันตีพระ (181171) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ560620-036 การันตีพระ (181173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560620-037 tixx_choti (181138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560620-038 การันตีพระ (181172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ560620-040 boss3 (181140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ560620-041 tong_span (181137) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ560620-042 ศตกมล (181826) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560620-111 EJ853537420TH tawansun + พิชาติ (181396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้าด้านขวา) ***
2 # 3อจ560622-001 Hengdee8 + (181346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560622-002 tv161 + marisanamwong (181348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (550117-128) ***
4 # 3อจ560622-003 engineer27 + monprakurng (181351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
5 # 3อจ560622-004 s-rat + sumo999 (181353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560622-005 nuchest + (181355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560622-006 friday13 + pramoht (181358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560622-007 Nutanun + pramoht (181360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
9 # 3อจ560622-008 พีเอสพี + ไม้ล้มลุก (181363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560622-009 mntpt + nokchaiyo (181365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560622-010 vongsomboon + BallDesign (181367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ560622-011 so-so + นะนาเนีย (181336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุด) ***
13 # 3อจ560622-012 apexshop + ธนูศิลป์ (181338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (521106-037) ***
14 # 3อจ560622-014 prasang + num-tookta (181340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
15 # 3อจ560622-015 prasang + num-tookta (181343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ560622-016 prasang + num-tookta (181345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560622-017 prasang + num-tookta (181347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
18 # 3อจ560622-018 เซียนใหญ่สายร่ม + (181349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
satosoda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560622-019 SeksitK + ยอดแก้ว (181350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระยอดธง กรุอยุธยา เนื้อทองคำ ***
20 # 3อจ560622-020 คอหงส์ + คนตุลา (181354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560622-021 boonrat_k + aimpanda (181380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560622-022 ลมว่าว + aimpanda (181384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560622-023 เล็กหลังวัด + lovebuff (181387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (551210-007)***
24 # 3อจ560622-024 หนึ่งห้วยโป่ง + tuszaa (181391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ560622-025 emperor + wanghin66 (181392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1111) ***
26 # 3อจ560622-102 EX052951165TH jobsuwan + vicharnj (181472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
27 # 3อจ560622-103 EX052951151TH kitti7070 + vicharnj (181475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 319) ***
28 # 3อจ560622-104 EJ994000593TH nopakk + ตึกคอมศรีราชา (181327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
29 # 3อจ560622-105 EK019849641TH natureSK + rotthawee (181334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560622-106 EI716798732TH BANKPHONE + อ้นบางพลี (181335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
31 # 3อจ560622-107 EJ652019865TH กาสะลอง + Rambo_thai (181474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ.เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
32 # 3อจ560622-108 EJ648744928TH safe-goodness + (181339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boons007
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
33 # 3อจ560622-109 EX027406058TH pruettikorn + ethanol9999 (181344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
34 # 3อจ560622-110 EK108714252TH นาวิกโยธิน + jumbok (181473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (560401-148) ***

35 # 3อจ560622-111 EJ587840754TH Irichs + som3693 (181328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560622-112 EJ489684287TH zafari + วัชรชัย (181329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิส ปี 2473 ***
37 # 3อจ560622-113 EJ979672230TH krungtawanaok + (181330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาชาเหล็ก
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
38 # 3อจ560622-114 EJ864722039TH honzakub + akecrma (181331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
39 # 3อจ560622-115 EJ542958689TH bogusss + อรุณชัย (181332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550106-042) ***
40 # 3อจ560622-116 EK019597979TH อุบาสก11 + ชินจัง22 (181333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ560622-118 EK046342386TH Sinsiampra + (181337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560601-039)***
42 # 3อจ560622-119 EJ975710273TH sara_wut + Jackbangkaew (181341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ560622-121 EK251516315TH bussakorn + doyct (181356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ560622-122 EJ587840795TH เพียงรัก + som3693 (181359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ560622-123 EJ7333063271TH san2008 + nirut25 (181362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560622-124 EK134822737TH wanitcha + มงคลรักษ์ (181366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9554) ***
47 # 3อจ560622-125 EK104237699TH พาหุงมหากา + (181368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ560622-126 EJ587833406TH onizuka2518 + tanagon (181369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
49 # 3อจ560622-127 EK049061552TH king_64 + ไม้มงคล (181371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560622-128 EK104237739TH tassunoh + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด) ***
51 # 3อจ560622-129 EJ857166931TH Darksider + yodchai1515 (181373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560614-003) ***
52 # 3อจ560622-130 EJ299594033TH jarunphant + คนสิ้นใจ (181375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (520227-160) ***

53 # 3อจ560622-131 EI489331302TH wanland + พระประแดง26 (181401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ560622-132 EK104237725TH Suksawat + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ560622-133 EJ487854482TH ldragon + ruamsup (181479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560530-099) ***
56 # 3อจ560622-135 EJ945712558TH ชัยชาญ + โฟล์คซอง (181412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
57 # 3อจ560622-136 EK093667854TH ชาติไทยสมุทร + butterfly (181416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี (560530-279) ***
58 # 3อจ560622-137 EI915521237TH บ้านเนิน + ขุนกิม (181421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (541003-194) ***
59 # 3อจ560622-139 EJ997533852TH pramual + OaTaWa (181429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560622-140 EJ803580345TH คนพลูหลวง + anekchai (181430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
61 # 3อจ560622-141 EJ587829830TH คนพลูหลวง + maytus (181352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560622-142 EF267903921TH เอ๊กซ์_ประชาชื่น + raimon (181357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ560622-143 EF267903921TH honzakub + raimon (181361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560622-144 EK012342648TH หนุกหนาน + หนุนิน (181471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง พิมพ์เสมาหน้าเล็ก ปี 2485 ***
65 # 3อจ560622-145 EK012342648TH zafari + หนุนิน (181470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
66 # 3อจ560622-147 EF532789623TH วัดสะพาน + Dagal (181364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
67 # 3อจ560622-148 EK141454803TH ปรัชญ์ + โคราช01 (181476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1) ***
68 # 3อจ560622-149 EJ698448168TH zafari + sudjarit (181377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโบ ***
69 # 3อจ560622-150 EJ928795455TH kunpu + maxjvc (181382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560622-151 EJ939198768TH Teerasak01 + CIVIL_KONG (181468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2132) ***

71 # 3อจ560622-152 EJ832169305TH everycarucan + โก้ตัดเก้า (181370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560622-153 EJ832169305TH som279 + โก้ตัดเก้า (181374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว) ***
73 # 3อจ560622-154 EK094273601TH หวังมีเฮ + เต้อ๋อง8 (181376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 779) (551119-236) ***
74 # 3อจ560622-155 EK094237601TH suraj + เต้อ๋อง8 (181378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560622-156 EK136646156TH janaket + ooyooy (181383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ560622-157 EK046945355TH poapoa + vitt_yatex (181385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 653) ***
77 # 3อจ560622-158 EK096787975TH midaa + UNICITY (181390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560622-159 EK122591435TH wunlop + มิตรจัตุคาม (181393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560622-160 EK097175400TH Nattakit-laoriam + (181397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560622-161 EK079554794TH Bophantom + ksanti (181379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์สองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
81 # 3อจ560622-162 EJ436875245TH สมเดช + sinsan (181381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560622-163 EJ770477309TH ท่านจ้าวกรม + kasang (181386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
83 # 3อจ560622-164 EK129109982TH tassunoh + djweeraporn (181389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) ***
84 # 3อจ560622-165 EK134035046TH kitti_ratt + sutarn (181394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
85 # 3อจ560622-166 EJ892803056TH likeit + phipops (181398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560622-167 EK134826067TH surajarusarn + arter19 (181399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 89230) (สภาพทำสามกษัตริย์ใหม่)***
87 # 3อจ560622-168 EJ810294218TH phramot + นายพระเครื่อง (181403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระแผง กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45644 (22/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560617-001 EJ831156407TH นครไพร (180965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560617-005 ED739687902TH บางนางรม (180971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560617-015 EK175669026TH Kamen_rider (180973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560617-023 EJ938357159TH Bankrating (180977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560619-001 EJ952202453TH keat2507 (180962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560619-002 EX069832431TH bancha18 (180964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560619-003 EJ913436920TH phipops (180967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560619-004 EJ733054898TH พิชชากร (180970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ560619-005 EJ944611632TH eastsak (180974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560619-006 EI925348122TH สุริยา09 (180978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560619-008 EK141441637TH pimthong (180979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560619-009 EK159321201TH หนูมิเตอร์ (180985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ560619-010 EX045467265TH sert-mtts (180989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560619-011 EI716794280TH AWAKEN (180854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560619-012 EK024064178TH akm345 (180856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560619-013 EK109548812TH tassunoh (180857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560619-014 EJ648567009TH บ้านสมอลม (181010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560619-015 EJ579855342TH greenlant (180858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560619-016 EF352832784TH tanagon (180860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560619-017 EK134748395TH แม่ตะเคียนทอง (181006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560619-018 EJ913626668TH tui_bong (180862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ560619-019 EF352803465TH toyotachi (180864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560619-020 EJ890211299TH น่านน้ำ (180865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560619-021 EJ787072529TH thongpaiwan (180855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560619-022 EJ737766749TH สะพานแขวน (180859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560619-023 EJ956955502TH kiat_wan (180861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560619-024 EJ913626668TH tui_bong (180863) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
28 # 1อจ560619-025 EJ965233701TH rattasah (181016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ560619-026 EK142007104TH สุทธิกร (180866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560619-027 EK018365341TH เด็กวิ่งพระคอนถม (180869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560619-028 EJ831175511TH ร้านอินทิรา (180871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560619-029 EJ733245800TH สารินพระเครื่อง (180956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ560619-030 EJ884394363TH pakob (180963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560619-031 EJ886958751TH ลูกพระใหญ่ (181019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560619-032 EK019534302TH doramon2345 (180984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560619-033 EK011061840TH tayuporn29 (180988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ560619-035 EK017843663TH tookatun (180994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 1อจ560619-036 EJ962909966TH เมืองกล้วยไข่ (181000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560619-038 EK141466982TH pimthong (181002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560619-039 EJ862738209TH maxyasothon (181004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ560619-040 EK134880774TH nengneng (181005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560619-041 EJ439326738TH อิเค็นจิโร (180867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560619-042 EK225001855TH nilyok (180868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ560619-043 EJ861961468TH ช่างชายแดน (180870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ560619-045 EJ714982373TH tikindy (180957) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560619-001 skyauto (180982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560619-002 arttck (180983) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560619-003 nunthawat (180986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560619-004 cinsun (180991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560619-005 nokchaiyo (180993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560619-006 เด็กตาคลี (180995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560619-007 tsong_tc (180997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560619-009 bannasom (180998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ560619-010 polama (181001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560619-011 kuromi (180968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560619-012 tv161 (181017) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ560619-013 Rutchata (180976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560619-014 nichanun (180981) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ560619-015 sarawut_mind (180987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560619-016 sarawut_mind (180990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560619-017 ขุนเมฆา (180992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ560619-018 nungbangprom (180996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560619-019 hon18 (180999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560619-020 non99 (181003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560619-021 tanatonn (180966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560619-023 onizuka2518 (180972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ560619-024 lek16 (180975) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
23 # 2อจ560619-025 แม็คหลักสี่ (180980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560619-107 EJ726599912TH unt2499 + natureSK (181204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560216-169) ***
2 # 3อจ560619-112 EJ965412416TH jingmanu + tigerd4d (181206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
3 # 3อจ560621-001 kikapoo + vichol2551 (181195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)(560328-097) ***
4 # 3อจ560621-002 Belton + nimitmai (181196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
5 # 3อจ560621-003 ขุนกิม + Nongploy (181199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560621-004 ลูกแม่จัน + tongok (181298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงิน ปี 2485 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ560621-005 ning_rw + นคราฎ (181202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 677) ***
8 # 3อจ560621-006 tappituk + นคราฎ (181296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ560621-007 prasang + amulet_59 (181207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดชุมพรรังสรรค์ รุ่นปืนไขว้ เนื้อทอแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ชุมพร ***
10 # 3อจ560621-009 snook + นะนาเนีย (181210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เถาวัลย์เลื่อย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560621-010 bussakorn + DDTOP (181215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560621-011 kimhuang + suwanarat (181194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560613-191) ***
13 # 3อจ560621-012 Chan59 + กาญจนสินธุ์ (181304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ560621-013 bigsong + ซุ่มโคราช (181197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
15 # 3อจ560621-014 Tharin_P + TEKKY (181300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
16 # 3อจ560621-015 โตเพชรบูรณ์ + TEKKY (181201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

17 # 3อจ560621-101 EJ9936635450TH kai_bangsaray + ถิ่นบูรพา (181193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94) ***
18 # 3อจ560621-102 EJ629263367TH น้ำหวาน_46 + (181198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่าดอนหลวง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(560419-112) ***
19 # 3อจ560621-103 EJ763372775TH คุณณัชชา + โสราชา (181200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทร์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มครอบแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560621-104 EJ977773831TH nockout + lomlopburi (181203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3817) ***
21 # 3อจ560621-105 EH899837451TH viwat + prathep (181205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560621-106 EI489330633TH bansa + พระประแดง26 (181208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน ***
23 # 3อจ560621-107 EJ990767901TH pkthinsung + (181211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพรมดำใหม่) ***
24 # 3อจ560621-108 EJ678180828TH suthee99 + โจโฉพระเครื่อง (181213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** พระยอดธง เนื้อนาก จ.พระนครศรีอยุธยา ***
25 # 3อจ560621-109 EI468239611TH vtavee + nooing (181216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560621-110 EJ803122022TH chalaone + loyfa (181219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งใบหน้าและจารใหม่) ***
27 # 3อจ560621-111 EJ975460708TH keng2523 + Jackbangkaew (181236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560621-112 EJ184605077TH ต้อมนครสวรรค์ + หน้าหวาน (181239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
29 # 3อจ560621-113 EJ777606325TH krichthep + ขวัญสุพรรณ (181243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
30 # 3อจ560621-114 EK096295468TH wanway001 + (181307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
31 # 3อจ560621-115 EK103976852TH umbraprince + (181248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ560621-116 EJ717231325TH dot666 + cchaiyut (181303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
33 # 3อจ560621-117 EJ717231325TH โบราณ + cchaiyut (181305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถว เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560621-118 EJ929331811TH nottoขอนแก่น + yootha (181253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(510907-067) ***

35 # 3อจ560621-119 EJ570005238TH ชัยแคราย + Titikorn (181257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ ***
36 # 3อจ560621-120 EJ722441131TH Chaipun + นำชัย_99 (181260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ560621-121 EK007442590TH Nutanun + ducratti (181218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560621-122 EK181010635TH wanitcha + sza1200 (181224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560621-123 EK086904093TH บารมีเตี่ย + โบตั้ม (181293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** บาตรน้ำมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560621-124 EK018381755TH นายพอเพียง + หนึ่งบางแขม (181227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560621-125 EJ935150963TH kornkrit + ชมดาวโคราช (181232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 186) ***
42 # 3อจ560621-126 EJ667188658TH sugade77 + yodchai1515 (181235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560621-127 EK012341347TH พุทธมณ + หนุนิน (181238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงลูกแป้งเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
44 # 3อจ560621-128 EK134886180TH เสมาพัดยศ + tanaka (181242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
45 # 3อจ560621-129 EK052307128TH POOSIT + mchutith (181246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สงขลา ***
46 # 3อจ560621-130 EJ993938429TH pusook66 + คุณใบเงิน (181249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 228) ***
47 # 3อจ560621-131 EK052307128TH แอ้วนนท์ + mchutith (181209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560621-132 EK020182571TH peterjeep + CIVIL_KONG (181212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2034) ***
49 # 3อจ560621-133 EJ696477135TH tiwa9977 + งดงาม (181214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ560621-134 EJ628363324TH ฮาเล่ย์ + somphrach (181217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 656) ***
51 # 3อจ560621-135 EJ934752953TH TON99 + ว่านร้อยปี (181302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร ***
52 # 3อจ560621-136 EK044100912TH niponing + teespy (181220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ560621-138 EJ965235543TH parkkankhum + nikoke (181301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ560621-139 EK046345541TH เด็กละหารไร่ + (181222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560621-140 EJ913290439TH ต้นดอนเจดีย์ + picasso (181229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบน้ำมัน) ***
56 # 3อจ560621-141 EJ873330628TH Junbangna + (181223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อขำ
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560621-142 EK046099942TH wanayut + ลูกดิ่ง (181226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมหามงคลเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 801) ***
58 # 3อจ560621-143 EJ962270577TH maoowee + บางแก้ว1976 (181230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) ***
59 # 3อจ560621-144 EJ299472278TH เฟร้นซ์พระณคอน + (181233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaomaw
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
60 # 3อจ560621-145 EJ637850695TH k0281 + pwongphu (181237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560621-146 EJ637850695TH k0281 + pwongphu (181241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560621-147 EJ993967354TH ลูกข่าง + อริยะชน (181245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
63 # 3อจ560621-148 EK096295471TH sutipong71 + (181299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560621-149 EJ787082296TH Toitotae + ต้อมนครสวรรค์ (181250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวนเต็ม) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)(560605-222) ***
65 # 3อจ560621-150 EJ866396972TH เจษเมืองกาญจน์ + ตั้งเจริญ (181255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560621-151 EJ762874864TH suk2006 + มิตรจัตุคาม (181261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(560613-237) ***
67 # 3อจ560621-152 EJ865093330TH umbraprince + จุกจัง (181262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโละ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1994/สภาพใช้) ***
68 # 3อจ560621-153 EJ459885104TH นพคุณทินมาศ + anaken (181265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
69 # 3อจ560621-154 EJ866397669TH naret + BANKPHONE (181266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560621-155 EJ960762049TH too222 + KoM_PanG (181268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ซุ้มใบโพธิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นครสวรรค์ ***

71 # 3อจ560621-156 EJ859718782TH Panupong1 + เทียน (181269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560621-157 RG711334587TH samakid + dawutt (181272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ560621-158 EK128957735TH laphat + suchet_w (181276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ560621-159 EJ983480545TH suraj + maggie (181280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 61)(551004-035) ***
75 # 3อจ560621-160 EK025881990TH Pra_Inter + มงคลสวัสดิ์ (181281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560621-162 EJ667188661TH yodchai1515 + อรรถพล (181252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1480) (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 มิ.ย. 2556 - 09:04 น.] #45640 (21/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560614-001 EJ913436465TH ศิลาแลงคูค่าย (180781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560615-012 EJ781968887TH hyongyuth (180783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560615-032 EK096758611TH ศิริยุทธ (180415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ560617-008 EJ918322059TH opol1812 (180549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560617-020 EK044376815TH thongpaiwan (180572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ560618-001 EJ847387519TH KONDEE446 (180662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560618-002 EF736398455TH พระมงคล (180664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560618-003 EJ721621463TH ร่มฉัตร (180848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560618-005 EJ215538785TH sompong963 (180665) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560618-006 EJ901642535TH nikomss (180668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560618-007 EJ287362947TH TiTleooo (180669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560618-008 EJ800964077TH samsung48 (180671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560618-009 EJ722216422TH manapradee (180847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560618-010 EJ337434595TH kit2509 (180674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560618-012 EK149159515TH สยามเมืองยิ้ม (180775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560618-013 EJ990687205TH Ramaasi (180780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560618-014 EK120100345TH Xdireak (180784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560618-015 EJ976806842TH ลูกวังอิน (180787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ560618-016 EJ678086093TH chanchim (180789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560618-017 EK066827724TH นู๋โอปอ (180795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560618-018 EK061127190TH พรวีชอ (180797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560618-019 EJ917470277TH tangmajub (180801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560618-020 EX081339128TH บอยราม2 (180804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560618-021 EJ745593339TH ศิษย์ท่านขุน (180756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560618-022 EJ976806887TH อาวุธ521 (180760) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ560618-024 EK017759206TH tookatun (180763) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560618-025 EJ981473878TH เด็กบ้านนา (180769) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560618-026 EI716793355TH ชัยชาญ (180772) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ560618-027 EI489318385TH ข้าวไทย (180777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560618-029 EJ298963678TH lount (180779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560618-030 EJ864319757TH tanusak (180782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ560618-031 EX045383543TH pikaju (180663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ560618-032 EK068450192TH คเวสโก (180834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560618-033 EJ858031825TH Preecha_K (180666) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ560618-034 EJ733206443TH อนันต์พระเครื่อง (180667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
36 # 1อจ560618-035 RJ864979595TH สุวัฒโน (180670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560618-036 EJ995646729TH deepongpun (180672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560618-037 EK009715177TH addoo (180673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560618-038 EJ996316295TH famai (180675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560618-039 EJ925466708TH sef_ann (180677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ560618-040 EK130630484TH ปฏิพัทธ์2539 (180678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560618-042 EK128455490TH tawansun (180790) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ560618-043 EJ930979078TH Tatsuya (180796) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
44 # 1อจ560618-044 EK095866645TH ตั้งเจริญ (180799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ560618-045 EJ881851170TH Totsphol (180802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ560618-046 EK012199884TH tomcm (180806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ560618-047 EK013326068TH ศักดิ์นรินทร์ (180809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ560618-048 EK016490749TH heng9999 (180810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 1อจ560618-049 EH972863566TH chaichcna (180812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ560618-050 EJ884756527TH chen_2222 (180814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ560618-051 EI773954705TH พระดีให้โชคลาภ (180676) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 1อจ560618-052 EJ944391755TH จุ๋มจิ๋ม (180762) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ560618-053 EK008243105TH สุภัทท์ (180765) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 1อจ560618-054 EJ659157821TH มหามณีจินดา (180770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
55 # 1อจ560618-055 EK047223592TH บ้านเนิน (180773) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 1อจ560618-056 EJ867426450TH sitrayong (180776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560614-006 พุทธบูชา (180317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560615-003 manpower9 (180825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560615-016 cagikrft (180826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560618-001 koptace (180728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560618-002 sk117 (180732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560618-003 บรมีหลวงปู่ทวด (180736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ560618-004 everycarucan (180739) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560618-005 autpichut (180742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560618-006 ต่อ_ถนนตก (180745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560618-007 บ่องตง (180748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ560618-008 arinnick (180752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560618-009 khundeth (180846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560618-010 Jingleed789 (180849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560618-011 joint (180757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560618-012 yod29 (180759) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 2อจ560618-013 MRDAVE (180767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560618-014 MRDAVE (180771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560618-015 เกษมสันต์99 (180829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560618-016 kmutnb (180774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ560618-017 nattasak (180778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560618-018 กัดดาฟี่ (180785) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560618-019 sankansa (180792) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ560618-020 วสันต์อ่อนนุช (180800) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ560618-021 โรนิน (180816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ560618-022 Jengjutha (180817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560618-023 ชัวร์999 (180852) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560618-024 pon28 (180819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ560618-025 ATIVAT (180821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560618-026 ananv (180823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560618-027 pannawat (180824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-015 nusalaya + SONbk (180380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ560619-182 EK056544595TH taweekun + betonglove (180941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560620-001 nopakk + thieng (181165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
4 # 3อจ560620-002 amfine + นายถนัด (181169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
5 # 3อจ560620-003 กระแสร์2 + 6411171 (181098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560620-004 gikoo + ณัฎฐกิตติ์ (181103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ560620-005 nopakk + MRDAVE (181167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550906-044) ***
8 # 3อจ560620-006 pramual + PHUPHA (181104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโมคคัลลา-สารีบุตร กรุวัดพระชาย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ560620-007 นู๋โอปอ + ศิรสิทธิ์88 (181111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ560620-008 ศักดิ์นรินทร์ + ศิรสิทธิ์88 (181113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560620-009 autpichut + kikapoo (181115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหาไรร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550405-008) ***
12 # 3อจ560620-010 naret + เจริญพร (181117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
13 # 3อจ560620-011 tanint + tuk08 (181084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ560620-012 ทศวรรษ33 + uncleboy (181087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560620-013 phattirarat + ankoon (181089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(530820-157) ***
16 # 3อจ560620-101 EJ913536137TH coolkul + พิพัฒน์ศตวรรษ (181030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560620-102 EJ917546347TH pn-autogas + (181148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manpower9
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ560620-103 EJ979277968TH ป้อดคุง + tumtam (181032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) ***
19 # 3อจ560620-104 EK073925727TH autpichut + lookpong (181037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560620-105 EK060592742TH pruettikorn + oonpudoo (181040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
21 # 3อจ560620-106 EJ889446093TH jompol10 + Pantapat (181042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 296006) ***
22 # 3อจ560620-107 EJ502967625TH tontal + b_air51 (181162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ560620-108 EI489329666TH DAY_ce30 + punktae (181047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
24 # 3อจ560620-109 EG967945259TH มิวเล็ก + Digitman99 (181049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560620-110 EJ823013021TH ทวีลาภ + พูลสุข (181052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ560620-112 EJ648731062TH keng2523 + pranung (181028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ560620-113 EJ784792985TH autpichut + win10 (181029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งบรมครู32 เนื้อเงิน (หมายเลข 279) ***
28 # 3อจ560620-114 EJ917556389TH นู๋มาลี + ทอมมี่ (181031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560620-115 EJ896812889TH suraj + โซ้ยกู๋ (181033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ560620-116 EK044340524TH สมาร์ทพระแท้ + Leche (181036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ560620-117 EJ896892737TH ธารทอง7 + ม้าวัดเฉลิมฯ (181163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.ภูเก็ต ***
32 # 3อจ560620-118 EJ587824695TH chadang + maytus (181161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560620-119 EJ993078092TH พาหุงมหากา + ideaphoto (181043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2556 จ.ระยอง (ตะกรุดทอง) ***
34 # 3อจ560620-120 EX046747307TH keng2523 + พิฆเนศวร69 (181046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) ***

35 # 3อจ560620-121 EK215804438TH cheid + pon28 (181050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
36 # 3อจ560620-122 EK244245170TH Nongguy + (181054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560620-123 EK048525373TH น้องมะลิ + อำนวย (181058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560329-069) ***
38 # 3อจ560620-124 EK136628869TH gun_sapan + รักชลบุรี (181062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (560525-187)***
39 # 3อจ560620-125 EJ884757023TH famai + srinakhon (181065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ560620-126 EK020575321TH too222 + dod18 (181069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ560620-127 EK140133100TH bansa + peepop (181072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 565) ***
42 # 3อจ560620-128 EK140133100TH โดมพระเครื่อง + peepop (181077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
43 # 3อจ560620-129 EK015934106TH keng2523 + อ้นท่าตอน (181079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมหลังด้านบน) ***
44 # 3อจ560620-130 EJ882214815TH pramual + เด็กหนองกรด (181081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ560620-131 EK094194135TH sedtha + เต้อ๋อง8 (181096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
46 # 3อจ560620-132 EJ264856975TH หนุ่มธนบุรี + realpor (181099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560620-133 EK013751799TH pupu-25 + yootha (181101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์ศีรษะขีด(นิยม) เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ560620-134 EJ89867441TH saktong + kobnamo (181105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
49 # 3อจ560620-135 EJ844444565TH PRY13 + winzz (181164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 42)***
50 # 3อจ560620-136 EJ525775875TH Belton + pound2007 (181108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560620-137 EJ896874441TH saktong + kobnamo (181118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
52 # 3อจ560620-138 EJ864343671TH keng2523 + tanusak (181121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

53 # 3อจ560620-139 EJ859075513TH น้องข้าวสวย + สิริวรรณโณ (181125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ) ***
54 # 3อจ560620-140 EJ934748517TH witthayaw + ว่านร้อยปี (181131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า) ***
55 # 3อจ560620-141 EK095890494TH conmisilp + shirew (181056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560620-142 EJ763372705TH tsalarak + โสราชา (181060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
57 # 3อจ560620-143 EK024672743TH nuchest + สันติ66 (181064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ปี 2515 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ560620-144 EJ763372705TH ขวัญวลัย + โสราชา (181066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ560620-145 EJ873332495TH เจี๊ยก + oukaa (181070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (560530-283)***
60 # 3อจ560620-146 EK010644570TH Kamen_rider + ekach (181074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
61 # 3อจ560620-147 EJ836317755TH ฐณะวัฒน์ + weelachai (181075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560110-125) ***
62 # 3อจ560620-148 EJ706983227TH narongboonjong + yodpra (181078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560510-098) ***
63 # 3อจ560620-149 EK046632074TH papawin + บารมีฟู (181080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
64 # 3อจ560620-150 RG728612355TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (181083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 379) ***
65 # 3อจ560620-151 EJ938709496TH SeksitK + sumat (181034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เต่าหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ***
66 # 3อจ560620-152 EJ439338784TH autpichut + น้องแผ่นดิน (181035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 819)(560511-188) ***
67 # 3อจ560620-153 EX048367690TH prasang + เมฆินทร์ (181038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560620-154 EX048367690TH ล้านมาแชร์ + เมฆินทร์ (181039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560620-155 EX048367690TH boymoungsing + เมฆินทร์ (181041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560620-156 EJ768166682TH pupu-25 + kungkai (181044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560620-157 EJ937711604TH kornkrit + winzz (181045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 51) ***
72 # 3อจ560620-158 EJ935150274TH Pa_Ped + นายนาฬิกา (181048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (551018-249) ***
73 # 3อจ560620-159 EK096769490TH jessio + ศิริยุทธ (181051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตัวตัดของบล็อกนี้อยู่
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
74 # 3อจ560620-160 EJ695165216TH punktae + WINDAY (181053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ560620-161 EK127608818TH jiantsuphan + surachaiCM (181120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 มิ.ย. 2556 - 08:48 น.] #45637 (20/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560614-005 EJ738746414TH ดุจติปิยะ (180622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560614-015 EK080696494TH eastsak (180625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560614-016 EJ898067505TH เอกสามแยก (180626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560614-031 EK116504366TH TECHNOLOG (180345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560615-008 EJ896493805TH Rich989 (180462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560615-011 EK130628812TH สิทธิชัย (180362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560617-002 EK132007484TH pra_ko (180522) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560617-003 EI773974608TH พระดีให้โชคลาภ (180523) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560617-004 EK015940778TH อ้นท่าตอน (180527) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560617-006 EJ938201390TH thepee (180530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560617-007 EJ934726159TH ว่านร้อยปี (180547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560617-009 EK019596085TH midaa (180656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560617-010 EJ996339438TH buynak (180551) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560617-011 RG445246645TH tepakornsu (180524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560617-012 RH077789620TH พ่อน้องจ้าว (180525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560617-013 EJ866922608TH amata482 (180526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560617-014 EK088434429TH tomsrinukool (180528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560617-016 EK142220668TH pimthong (180657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560617-017 EK128606075TH yasticker (180529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560617-018 EJ976805467TH เบียร์ปทุม (180569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ560617-019 EJ884389023TH pakob (180650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560617-021 EK120152087TH Xdireak (180614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560614-004 mark-max (180646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ560614-011 nichanun (180316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560614-012 wutpantip (180323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560614-013 ประสาน (180324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560614-017 อรรถพล (180333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560615-019 aeed19 (180487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560615-023 mapoon (180519) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560615-025 jojo5 (180492) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560615-027 jdai99 (180497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560617-001 suksannb (180580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560617-002 sirisuwan (180582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560617-003 ลูกแม่รำเพย (180585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560617-004 keng051 (180587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560617-005 ทวีสิน (180588) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ560617-006 Beermb (180591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560617-007 bsena (180593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560617-008 dang29 (180594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560617-009 น้ำหวาน_46 (180597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560617-010 กรเพชรบูรณ์ (180599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560617-011 veraphonsv (180627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560617-012 ptk_1234 (180628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560617-013 thedochter (180630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ560617-014 NIRUCHA (180633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560617-015 antsurround (180634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560617-016 เจี่ยหนองแขม (180636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560617-017 numberseven (180637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560617-018 chayna (180659) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ560617-019 GOLFJUJU (180638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560617-020 iarun46 (180639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560617-021 ing_zenith (180612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560617-022 tomtam2516 (180615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560617-023 minnie (180617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560617-024 minnie (180619) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 2อจ560617-025 kamonsap (180621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560617-026 gun87 (180624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560617-027 คนตุลา (180629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560617-028 pukky (180631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ560617-029 TEE_INTER (180632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ560617-030 finance (180635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ560617-031 ชมรมศิษย์สน (180602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560617-032 wunlop (180605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ560617-033 REGCOS (180608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560617-034 ไกรศาล (180609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ560617-035 ดูไม่เป็น (180611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 2อจ560617-036 Collection9 (180613) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ560617-037 nongnhun (180616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ560617-038 Poo64 (180618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 2อจ560617-039 onizuka2518 (180620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ560617-040 arnon999 (180623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 2อจ560617-041 focus-2007 (180640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
51 # 2อจ560617-042 nuttakrit (180641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ560617-043 narongboonjong (180642) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
53 # 2อจ560617-044 พูลลาภ (180660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 2อจ560617-045 hunter04 (180643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ560617-046 hunter04 (180644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
56 # 2อจ560617-047 นคราฎ (180645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-102 EK057404798TH naphattana + tongAA (180396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ560617-007 singhanum + เจริญพร (180878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ560617-101 EJ015338571TH noppthai + เจ๋งจริง (180881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ560618-003 บ้านเนิน + xdeftones (180683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกกลากของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง รุ่นแรก บล็อกกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
5 # 3อจ560618-013 เขาคอหงส์ + มหาดไทย2 (180688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครศรีธรรมราช ***
6 # 3อจ560618-113 EJ459885736TH Apollo23 + manliar (180791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
7 # 3อจ560618-160 EJ733206443TH Thanapol_25 + (180754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
อนันต์พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
8 # 3อจ560618-170 EJ996316295TH krusit + famai (180828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาอุต หลวงพ่อชม วัดบางปลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ560619-001 saktong + nimitmai (180873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
10 # 3อจ560619-002 peeengin + icezeroo (180876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550308-299) ***
11 # 3อจ560619-003 ayutthaya + pramoht (180877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(551103-030) ***
12 # 3อจ560619-004 Sampenang + gasam (180879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 10) ***
13 # 3อจ560619-005 Putsorn + tomrangsit (181024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560517-146) ***
14 # 3อจ560619-006 AMNARD1519 + (180882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้
greenday
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
15 # 3อจ560619-007 emperor + ทองแดง1009 (180884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***
16 # 3อจ560619-008 ช่อคูณ + โจ้ดอนเมือง (180886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และหูตัด) ***

17 # 3อจ560619-009 showgun + nungbangprom (180888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงเปิดโลก เนื้อชินเงิน ***
18 # 3อจ560619-010 ธงชัย + Chew_JJ (181023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งรมดำ) ***
19 # 3อจ560619-011 kitti_ratt + panna08 (180872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ560619-012 autpichut + joke13 (180875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560619-101 EK046319918TH rungkrabi + (181014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1431) ***
22 # 3อจ560619-102 EJ938201602TH santi1977 + thepee (180874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 30/โค๊ดแจก) ***
23 # 3อจ560619-103 EJ993710512TH ninnon2112 + (180880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 171) ***
24 # 3อจ560619-104 EJ993710512TH ninnon2112 + (180883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 172) ***
25 # 3อจ560619-105 EJ941557291TH supatk + กัดดาฟี่ (180887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะพระเชียงแสน เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
26 # 3อจ560619-106 EI364518706TH อาทิตย์วิเชียร + goif5 (180890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
27 # 3อจ560619-108 EJ556998997TH kimhuang + ano8547 (180893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560619-109 EJ664259390TH pkimkrao + wuteiei (180897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560619-110 EJ060755817TH chaninnart + chupra (180899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
30 # 3อจ560619-111 EJ494366009TH thavee + รักษ์นครหลวง (180892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (560605-134) ***
31 # 3อจ560619-113 EJ556999533TH ATIVAT + เอกสามแยก (180895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ560619-114 EJ859717416TH golfhot + samakid (180901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (560523-213) ***
33 # 3อจ560619-115 EJ768217177TH numdang + zongrach (180904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)(551219-273) ***
34 # 3อจ560619-116 EJ635816011TH pumpkin + aunop50 (180909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560517-132) ***

35 # 3อจ560619-117 EK244201655TH narongboonjong + skyauto (180911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560619-118 EJ913436964TH NICHA + Chatamethee (181026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพอุดซ่อมหูขวาพระ) ***
37 # 3อจ560619-119 EJ857164140TH อำนวยเคซี + Energy_KDK (180913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560420-127) ***
38 # 3อจ560619-120 EJ966196735TH คนกรุงศรี + newmong (180918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ560619-121 EX025144460TH นครคำแดงดี + pacifist2000 (180891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560619-122 EX039840363TH อุบาสก11 + Nakron (181022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ560619-123 EJ635816025TH autpichut + aunop50 (180896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551114-083) ***
42 # 3อจ560619-124 EJ944611632TH bsuriyenn + eastsak (181021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (540608-198) ***
43 # 3อจ560619-125 EK039109468TH phubed + เจษเมืองกาญจน์ (180902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560110-053) ***
44 # 3อจ560619-126 EJ727753428TH newkom + เด็กนอก (180906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560619-127 EJ622790505TH keng2523 + current (180908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
46 # 3อจ560619-128 EJ804565720TH ฅนฅอน + converse_07 (181020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด) ***
47 # 3อจ560619-129 EI722913159TH woodstock + Potaplam (181009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพรายบัวผุด มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง ***
48 # 3อจ560619-130 EI722913159TH kitjapong + Potaplam (180915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดเงิน) ***
49 # 3อจ560619-131 EJ866925635TH เขียวสดใส + (180885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bee_assawin
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
50 # 3อจ560619-132 EK251512211TH แมงป่องหัดคลาน + (180889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bogusss
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560619-133 EK096254168TH Wsangpet + Eakthachang (180894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560125-170) ***
52 # 3อจ560619-134 EK137332542TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (180898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560619-135 EJ831166877TH ชัยชาญ + เพิ่มพูนศิลป์ (180900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด) ***
54 # 3อจ560619-136 EK024064178TH pumchai + akm345 (180903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ560619-137 EX045467265TH Musashi + sert-mtts (180907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ560619-138 EJ913698165TH โป่งข่าม + พรพุทธคุณ (180912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดเงิน) ***
57 # 3อจ560619-139 EJ897098167TH โจบางแสน + กากุไรเดอร์ (181012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดทอง เนื้อสำริด ***
58 # 3อจ560619-140 EJ998113247TH ooh143 + prapun_ch (180916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560619-141 EJ913698130TH โป่งข่าม + พรพุทธคุณ (180905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดทองแดง) ***
60 # 3อจ560619-142 EJ993702785TH iarun46 + โจบางแสน (181027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพื่อชีวิต เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2347) ***
61 # 3อจ560619-143 EJ915042580TH vinai_kor + Robinv (180910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
62 # 3อจ560619-144 EK095900948TH satayu_l + angka (180914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ560619-145 EJ648572658TH Titikorn + หิมพานต์มุ่งงาม (180917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (550926-134) ***
64 # 3อจ560619-147 EJ459836222TH autpichut + phipops (180922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(560605-176) ***
65 # 3อจ560619-148 EJ729766945TH hairgrit + ขวัญนคร (180925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพฝนขอบข้าง) ***
66 # 3อจ560619-149 EK027229485TH pkimkrao + อำนวย (180929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560619-150 EK096759325TH keng2523 + visa1 (180932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560517-192) ***
68 # 3อจ560619-151 EJ842386658TH movie + virut19 (180923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560619-152 EX070949273TH ป๋องณรงค์ชัย + (180928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
คนรักษ์ศิลป์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ560619-153 EJ913293214TH ninjaman + หมูแผ่น (180931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **(1ชุด 3 เหรียญ/ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค๊ดของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ+เนื้อทองแดง+เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ด) ***

71 # 3อจ560619-154 EJ861955357TH samakid + thriphop09 (180935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
72 # 3อจ560619-155 EJ980856160TH viwat + pair1 (180939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
73 # 3อจ560619-156 EJ861955357TH mooyaya + thriphop09 (180942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ560619-157 EJ871218175TH bigsong + preedeekarun (180946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(541027-048) ***
75 # 3อจ560619-158 EJ913296649TH pong_m16 + ศิษย์ปู่สง่า (180949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
76 # 3อจ560619-159 EJ777953807TH กานต์13 + ไวศิษฏ์ (180951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
77 # 3อจ560619-160 EJ993948505TH pjanon + kom_ku (180953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ560619-161 EK119004466TH พรายกระซิบ + prasatj (180920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560619-162 EJ961381231TH bear_pm + ynnoot (181008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
80 # 3อจ560619-163 EK095864622TH autpichut + เขยมาบตาพุด (180926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560619-164 EK096767998TH ก่อสร้างภูธร + visa1 (181015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพล้างผิว) ***
82 # 3อจ560619-165 EK034005545TH ชโลบล + โกวบ้อ (180930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
83 # 3อจ560619-166 EK087980388TH zitthinan + prachuk (180934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560529-023) ***
84 # 3อจ560619-167 EJ988513829TH nkhiench + siroj_ma (180938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550728-242) ***
85 # 3อจ560619-168 EK105887069TH tv161 + khantong (181011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ560619-169 EX066921897TH pongDunlop + เลี่ยมทอง (180943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550208-211) ***
87 # 3อจ560619-170 EJ509286658TH ruenthong + ชวนชื่น (180947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560619-171 EJ625491289TH ชัยบางแค + amata482 (180921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540901-071) ***

89 # 3อจ560619-172 EK127911459TH วณิชออโต้ + ต้องนครนายก (180924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือน หลวงพ่อทบ จ.เพชรบูรณ์ ***
90 # 3อจ560619-173 EJ929330303TH ทวีสิน + yootha (180927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สกลนคร (490912-035) ***
91 # 3อจ560619-174 EJ439326724TH jompol10 + อิเค็นจิโร (180933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560619-175 EJ884406248THJ krichthep + punlopkamee (180936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ560619-176 EK023188998TH kolok_ด้ามขวาน + (180940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PartTime
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***
94 # 3อจ560619-177 EJ960764739TH wanitcha + KoM_PanG (180944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สิงห์สามขวัญ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้องาแกะ จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) ***
95 # 3อจ560619-178 EJ859723306TH คนเหงา + น้ำคอก99 (180948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
96 # 3อจ560619-179 EJ859723306TH หนึ่งห้วยโป่ง + น้ำคอก99 (180950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
97 # 3อจ560619-180 EJ886958779TH บีรักจิ๊ป + เหลาเพชรบูรณ์ (181018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม พิมพ์ปางปาฏิหาริย์ เนื้อผง จ.สงขลา (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย) ***
98 # 3อจ560619-181 EJ874929335TH เนินพระ1 + thanagaon (180937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
99 # 3อจ560619-183 EK095900965TH yanpawach + shirew (180945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
100 # 3อจ560619-184 เซียนทิพย์ + shirew (181025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ560619-185 EJ291447873TH จรินทร + kraisornuo (181007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
102 # 3อจ560619-186 EK013326788TH keng2523 + ศักดิ์นรินทร์ (180952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และหูตัด)(551219-026) ***
103 # 3อจ560619-187 EJ994660738TH เด็กบางทราย + เชษฐา (180954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560619-188 EJ362589510TH คนเหงา + สุนะโมโล (180955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 136)(560327-129) ***
105 # 3อจ560619-189 EJ865675193TH หนึ่งวังหิน + yutboss175 (180959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
106 # 3อจ560619-190 EK093663659TH somkiat2222 + เต้อ๋อง8 (180961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

107 # 3อจ560619-191 EJ862687630TH dorn27 + ปืนใหญ่ (180958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
108 # 3อจ560619-192 EJ862687630TH พลนิกรกิมหงวน + ปืนใหญ่ (180960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
109 # 3อจ560619-193 EK056592998TH eak_nark + กวงยะลา (181013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ560919-146 EJ853538235TH เสี่ยเมืองกาญฯ + vooon (180919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45630 (19/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560613-013 EJ472890846TH เด็กชายคลอง (180150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560613-031 EJ960945206TH จันทปัญโญ (180417) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ560614-002 EJ997429917TH AUTOTHAILAND (180335) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560614-037 EJ944395920TH จุ๋มจิ๋ม (180299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ560615-001 EJ733204495TH สารินพระเครื่อง (180445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560615-002 EJ648689095TH nut_sak (180447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560615-003 EJ993086686TH channaronglimp (180450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560615-004 EJ857143279TH ต้อมนครสวรรค์ (180496) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ560615-005 EK017839730TH jiantsuphan (180451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560615-006 EG720218213TH chetthaon (180456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560615-007 EJ952967213TH supernarong (180459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560615-009 EJ997430708TH AUTOTHAILAND (180465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560615-010 EI310670547TH เต่าเลิฟบั๊ค (180468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560615-013 EJ745592466TH ศิษย์ท่านขุน (180363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560615-014 EJ015336394TH HS2NAJ (180364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560615-016 EJ071556281TH คอปแมน (180365) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ560615-017 EJ210514980TH pradrem (180366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560615-018 EJ825192895TH aek1979 (180494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560615-019 EJ841548354TH phipops (180367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560615-020 EK011986774TH surachaiCM (180368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560615-021 EJ971476968TH chaipar (180458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560615-022 EK088433715TH tomsrinukool (180461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560615-023 EJ944947132TH นุหนองคาย (180464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560615-024 EJ865092731TH Kaewklom (180467) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560615-025 EK013325663TH ศักดิ์นรินทร์ (180470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560615-026 EK134834315TH โชควัฒน (180472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560615-027 EK008242232TH สุภัทท์ (180518) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560615-028 EJ478254216TH หนึ่งห้วยโป่ง (180517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560615-029 EK111301021TH นาวิกโยธิน (180475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560615-030 Bankswimming (180516) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
31 # 1อจ560615-031 EK096765073TH visa1 (180412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560611-022 minnie (179814) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ560613-010 srigold (180408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560613-014 AIR2515 (180129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560615-001 วรวรรณ (180471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560615-002 บอยลพบุรี (180473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560615-004 ประศาสน์ (180474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ560615-005 อาชาเหล็ก (180476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560615-006 spotlight (180515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560615-007 อรุณชัย (180481) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560615-008 pungting (180483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560615-009 neoliverpool17 (180520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560615-010 นุแคราย (180486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ560615-011 AMNARD1519 (180477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560615-012 naweena (180478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560615-013 นายพอเพียง (180479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560615-014 nimitmai (180480) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ560615-015 Saelim999 (180482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 2อจ560615-017 ธนูศิลป์ (180484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560615-018 kmutnb (180485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560615-020 วิมลดอดคอม (180488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ560615-021 khunpra (180489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560615-022 tomrangsit (180490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560615-024 likeit (180491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ560615-026 talenoi (180495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560615-028 SONbk (180498) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560615-029 แม็คหลักสี่ (180503) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ560615-030 เทพดำเนิน (180506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560615-031 aodaod71 (180405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560615-032 การันตีพระ (180493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560610-153 EJ938335119TH เมเปิ้ล + Wnk809 (179573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ560611-141 EK072615471TH montrip + เด็กนอก (179696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ560611-149 EK086433329TH ขุนกิม + pop_014 (179730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560612-126 EJ781953644TH ทันบางบอน + hyongyuth (179939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560613-010 Lim70 + hi_zeus (180394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560613-162 EK052342725TH ทันบางบอน + mchutith (180114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560617-023 babala + tomrangsit (180567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560618-001 OTTOJ + luangtajunior (180679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560605-122)***
9 # 3อจ560618-002 autpichut + TEKKY (180681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560618-004 พุทธสโร + ต่อ_ถนนตก (180839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560618-005 nottoขอนแก่น + ชิซุกะ (180686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ560618-006 kinetic + ศปกรณ์ (180840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ560618-007 autpichut + บ่องตง (180689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นบูรพาจารย์ 9 เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 776) ***
14 # 3อจ560618-008 moo2008 + อยู่ดี10 (180694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่) ***
15 # 3อจ560618-009 คนกรุงเก่าเสนา + อยู่ดี10 (180841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560618-010 tomcm + หาญชัย (180695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ560618-011 Mrsutti + bnbig7 (180680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 313) ***
18 # 3อจ560618-012 bussakorn + Judgement (180684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
19 # 3อจ560618-014 tanint + chanram (180692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560525-152) ***
20 # 3อจ560618-015 taweekun + chanram (180697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551107-189) ***
21 # 3อจ560618-016 namoputaya + cowman (180830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
22 # 3อจ560618-017 jminter + เกษมสันต์99 (180832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ560618-018 KENJANG + aimpanda (180703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560618-019 เนินพระ1 + kmutnb (180709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
25 # 3อจ560618-020 วสันต์อ่อนนุช + ploykanut (180713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560618-021 pimmniyom + songp1 (180690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
27 # 3อจ560618-022 NARONGCHIT + สำเภาทอง (180693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด) ***
28 # 3อจ560618-023 shop-siam + punpun (180696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
29 # 3อจ560618-101 EJ739558678TH bpmsman + ดำรงสยาม (180682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
30 # 3อจ560618-102 EK149151247TH บารมีสี่แคว + หนานเอ (180685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ560618-103 EJ184395299TH นุแคราย + kritbig (180687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550903-231)***
32 # 3อจ560618-104 EJ721311722TH ruenthong + เด็กนอก (180691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(560530-077) ***
33 # 3อจ560618-105 EJ721311722TH natureSK + เด็กนอก (180838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560618-106 EJ721621463TH yen_bung1 + ร่มฉัตร (180698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530710-061) ***

35 # 3อจ560618-107 EJ666390881TH Lilly + Saranphat (180700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ560618-108 EJ666390881TH jeab489 + Saranphat (180707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550901-068)***
37 # 3อจ560618-109 EK061869736TH maruta + ต้อมตราโล่ (180708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
38 # 3อจ560618-110 EK060584074TH Tananchai + oonpudoo (180836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ560618-111 EK061869740TH Nopbanna + ต้อมตราโล่ (180786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560618-112 EJ777985169TH chu77 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (180788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างและแต่งผิว) ***
41 # 3อจ560618-114 EJ997528035TH kailurk + pon28 (180793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
42 # 3อจ560618-115 EJ231906665TH khonnakorn + qmqa0 (180794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (540921-158)***
43 # 3อจ560618-116 EJ337434595TH tv161 + kit2509 (180845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560527-100) ***
44 # 3อจ560618-117 EK034005554TH pjanon + โกวบ้อ (180798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ560618-118 EJ903262186TH safe-goodness + (180803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ ปี 2519 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560618-119 EJ788763707TH เซียนใหญ่สายร่ม + (180805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
ศิลาแลงคูค่าย
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560618-120 EJ903262186TH safe-goodness + (180807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ560618-121 EI489318337TH tooncoom + SAWANGSRI (180837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
49 # 3อจ560618-122 EI468239395TH pong_m16 + nooing (180701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560618-123 EJ903262186TH safe-goodness + (180704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560618-124 EK057887565TH satayu_l + textile007 (180835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ560618-125 EJ913692358TH ต่อ_ถนนตก + พรพุทธคุณ (180706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560618-126 EK074403188TH pongDunlop + hs4kob (180842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550615-059) ***
54 # 3อจ560618-127 EK033904057TH วินวิน-ไร่กล้วย + (180711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kingamulet
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
55 # 3อจ560618-128 EJ855609535TH Kaewklom + (180843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำพุบางบัวทอง
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (531209-286) ***
56 # 3อจ560618-129 EH901532376TH mongkoln + เด็กละหารไร่ (180715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิมใหม่) ***
57 # 3อจ560618-130 EJ610128691TH keng2523 + pranung (180844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
58 # 3อจ560618-131 EJ993832975TH Chan59 + พาหุงมหากา (180716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวการ วัดไร่ขิง เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ560618-132 EJ610128691TH Teerasak01 + pranung (180831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
60 # 3อจ560618-133 EK024897361TH บารมีสี่แคว + dekphet (180718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ560618-134 EJ648562338TH murbur + ท่านจ้าวกรม (180725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด) ***
62 # 3อจ560618-135 EJ484825408TH ninjaman + พลบางซื่อ (180729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (530220-026) ***
63 # 3อจ560618-136 EK044277693TH สิริโรจน์ + ก้องพระเครื่อง (180733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560618-137 EJ804661006TH popamam + winning4 (180738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
65 # 3อจ560618-138 EJ610115021TH jajumvai11 + ก๋งตลิ่งชัน (180741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
66 # 3อจ560618-139 EJ971477265TH samakid + chaipar (180747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพแต่งผิว)(560304-069) ***
67 # 3อจ560618-140 EJ839303070TH นคราฎ + Atchara (180751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560618-141 EK061870045TH nuchest + pusook66 (180699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560618-142 EJ823012383TH Kongkiat_rer + พูลสุข (180702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560618-143 EJ487095985TH bellic + jirayuvip (180851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560618-144 EJ976806873TH อเนลก้า + วุธพระเครื่อง (180705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าจุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
72 # 3อจ560618-145 EK017846214TH ninjaman + tookatun (180710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 334) (560508-035)***
73 # 3อจ560618-146 EK006833855TH opajo + Junbangna (180714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560618-147 EJ893037815TH พุทธายะ + theera-pon (180717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ/สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ560618-148 EK061870059TH สิริโรจน์ + pusook66 (180719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560618-149 EK134795271TH กระแสร์2 + meksonice (180722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
77 # 3อจ560618-150 EK134795271TH SNOWKID + meksonice (180724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560618-151 EJ946750420TH bangpakong + โจโจ้น้อย (180712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า-แขน-ฐานล่างและซุ้ม) ***
79 # 3อจ560618-152 EJ990723905TH boonrat_k + warut (180720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
80 # 3อจ560618-153 EK033690250TH pakorn704 + tawee999 (180723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ560618-154 EI905574408TH nuchest + Wiman (180726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560618-155 EJ866593306TH เจ้นปรัชญา + goif5 (180730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
83 # 3อจ560618-156 EJ864979600TH conmisilp + สุวัฒโน (180734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1713) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
84 # 3อจ560618-157 EK022468957TH kitti7070 + patbangbon (180833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (550629-138) ***
85 # 3อจ560618-158 EJ296624694TH wichian + somprasong (180744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
86 # 3อจ560618-159 EK181322023TH Energy_KDK + realpor (180750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
87 # 3อจ560618-161 EK046249576TH น้องแจนกรุงเก่า + degdee (180808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560618-162 EJ777982176TH ศรีเมืองระยอง + (180811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นิกส์เพชรเกษม
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***

89 # 3อจ560618-163 EJ865683209TH Lilly + ขุนเมืองจันทร์ (180813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
90 # 3อจ560618-164 EK095866668TH Mech_Eak + shirew (180815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
91 # 3อจ560618-165 EK023188595TH sawangvi + router (180818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560618-166 EK096547881TH คนกระโทก + HUNZA (180820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ560618-167 EK017191613TH กิ่งกล้า + praprathom (180850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านสจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560513-011) ***
94 # 3อจ560618-168 EK097162366TH sedtha + ping11 (180822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560618-169 EK009715177TH ศักดิ์นรินทร์ + addoo (180827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560618-171 EJ865691386TH sugade77 + yutboss175 (180721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(560605-098) ***
97 # 3อจ560618-172 EJ706451223TH phubed + ohphun (180727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560530-280) ***
98 # 3อจ560618-173 EJ862577254TH pupa09 + TECHNOLOG (180731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (510201-087) ***
99 # 3อจ560618-174 EJ993710526TH ninnon2112 + (180735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 519) ***
100 # 3อจ560618-175 EK141447626TH everycarucan + คุณล่ำซำ (180737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ560618-176 EK095866645TH kittirak + ตั้งเจริญ (180740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
102 # 3อจ560618-177 EJ864821204TH berry + กระแสร์2 (180743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ560618-178 EJ864821204TH sedtha + กระแสร์2 (180746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560618-179 EK047223805TH CHAIWAT99 + พัทยา (180749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560618-180 EJ706982561TH santi1977 + yodpra (180753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 743) ***
106 # 3อจ560618-181 EJ858557054TH Mrsutti + อาดัม (180755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540603-017) ***

107 # 3อจ560618-182 EJ712937155TH pas11 + sur_suk (180758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (540525-048) ***
108 # 3อจ560618-183 EK134758937TH june_ja + อริยะชน (180761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
109 # 3อจ560618-184 EJ993703321TH zongrach + ริชชี่ (180764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
110 # 3อจ560618-185 EJ862728396TH proprayad + (180766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thaayutthaya
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ560618-186 EK097154223TH buynak + sorn16 (180768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.] #45624 (18/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ560612-013 EH473870803TH artat (180308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560614-003 EJ975626800TH Jackbangkaew (180339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560614-004 EJ872162565TH ล้านมาแชร์ (180341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560614-006 EJ986937462TH nat-vego (180344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560614-007 EI489303350TH AONGKALOY20 (180346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560614-008 EI117278808TH จักรพรรดิ์ (180347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560614-009 EK017834542TH jiantsuphan (180348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560614-010 EI879079443TH มงคลชัย07 (180349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560614-011 EJ860891482TH กีรติพระเครื่อง (180354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560614-012 EJ903049767TH แมวจ้ะ (180319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ560614-013 EK052365664TH น้ากร (180327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560614-014 EJ855829363TH kobwatkam (180332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560614-017 EJ337436358TH hereaun (180334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560614-018 EJ637619884TH ร่างทรงขุนแผน (180338) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ560614-019 EJ831130395TH ร้านอินทิรา (180340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560614-020 EJ869791950TH บรรเจิด (180343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560614-021 EK088052155TH หมูขุขันธ์ (180203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560614-022 EK134738190TH kittipongbee (180204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560614-023 EJ962244807TH minemint (180205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560614-024 EK011604152TH สิริโรจน์ (180206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560614-025 EK096757275TH UNICITY (180207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560614-026 EK052343669TH t_kochawon (180208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560614-027 EJ642635139TH PING007 (180209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ560614-028 EK134757110TH โชควัฒน (180210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560614-029 EJ178379650TH โก้_บ้านดอน (180211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560614-030 EJ712461278TH แป๊ะปทุม (180212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560614-032 EK016489533TH heng9999 (180283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560614-033 EJ864715850TH akecrma (180288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560614-034 EJ934719780TH Wnk809 (180293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560614-035 EJ864715846TH นครนายก (180295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ560614-036 EK011986315TH prabaiboon (180298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560614-038 EX068132526TH YONGSIX (180305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560612-027 ดินสอสี21 (180342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560614-001 greensnake (180304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ560614-002 numberseven (180307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560614-003 BANGCHUN (180310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ560614-005 พิชย์ภัสสร (180313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560614-007 กานต์13 (180321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560614-008 sanan74 (180322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560614-009 puritad (180325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ560614-010 Nutanun (180330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560614-014 สำเภาทอง (180326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560614-015 ต่อ_ถนนตก (180329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560614-016 คนหลังแก้ว (180331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560614-018 ekachai9 (180336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560614-019 หงส์บ้านเม้ง (180337) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560614-109 EK017834556TH เอกชัย81 + jiantsuphan (180577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560311-053) ***
2 # 3อจ560614-118 EJ986937476TH เอกชัย81 + nat-vego (180548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (560511-144) ***
3 # 3อจ560617-001 อู๊ดบึงสามพัน + อัสชุย (180532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ560617-002 ฐณะวัฒน์ + เหลืองหางขาว (180533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ560617-003 bussakorn + bsena (180535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ560617-004 ruenthong + ทวีสิน (180536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (550605-033) ***
7 # 3อจ560617-005 banpot6722 + (180647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรเพชรบูรณ์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 243) ***
8 # 3อจ560617-006 พิทักษ์พงษ์ + กรเพชรบูรณ์ (180648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ560617-008 nailom9 + yutthanaP (180539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
10 # 3อจ560617-009 ล้านมาแชร์ + logisman (180543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ560617-010 ruenthong + tanac (180545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(560320-193) ***
12 # 3อจ560617-011 maruta + เจี่ยหนองแขม (180531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นอายุ 72 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ560617-012 saktong + iarun46 (180534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเมฆพัตร จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560617-013 ต้อมนครสวรรค์ + (180537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ing_zenith
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560617-014 zafari + tomtam2516 (180538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560617-015 ATIVAT + samartw (180540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ560617-016 Nsamut + noklek (180541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข ๔๙/สภาพสวย) ***
18 # 3อจ560617-017 Nutanun + ไกรศาล (180542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
19 # 3อจ560617-018 bunpot + ดลพันธ์ทิพย์ (180544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
20 # 3อจ560617-019 zitthinan + onizuka2518 (180546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560530-034) ***
21 # 3อจ560617-020 เทพประภา + focus-2007 (180649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทอง) ***
22 # 3อจ560617-021 pakornkeit + tomrangsit (180559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560617-022 ปั๊กชิวขอนแก่น + (180565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tomrangsit
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ) ***
24 # 3อจ560617-024 KohKansak + สืบสายสอง (180653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
25 # 3อจ560617-025 ตะกรุดโทน + สืบสายสอง (180654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ560617-026 korn88 + nuttakrit (180570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560617-027 kongsakol + โจ้ดอนเมือง (180571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560617-028 pronprom + pharnarit (180573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 20/สภาพสวย) (531110-196)***
29 # 3อจ560617-029 mandala + wanchairangsit (180575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560617-102 EJ015338571TH komsan + เจ๋งจริง (180553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
31 # 3อจ560617-103 EK039829120TH autpichut + nuchest (180557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)(560523-116) ***
32 # 3อจ560617-104 EJ637104115TH chok13 + เกสาโร (180560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560617-105 EJ964552301TH viwat9 + munmun (180562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (540723-078) ***
34 # 3อจ560617-106 EJ913235137TH saktong + เก่งมาแรง (180651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

35 # 3อจ560617-107 EJ711686646TH มิวเล็ก + arter19 (180655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
36 # 3อจ560617-108 EJ789261732TH ท่านมหา + Tong_76 (180564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ560617-109 RG996719196TH Numracingcar + ลานโพธิ์ (180574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560617-110 EK095822485TH sisobad + Authayo (180576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ560617-111 EJ859712334TH vongsomboon + samakid (180579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560110-052) ***
40 # 3อจ560617-112 EJ930187555TH keng2523 + kridsada5301 (180583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ560617-113 EJ789260961TH สมาร์ทพระแท้ + พลบางซื่อ (180586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
42 # 3อจ560617-114 RG445246645TH pramoht + tepakornsu (180590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี (551009-103) ***
43 # 3อจ560617-115 EK141531139TH นายทองคำ + picolo (180661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541208-118) ***
44 # 3อจ560617-116 EK046303011TH chima + MODERN (180595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560116-235) ***
45 # 3อจ560617-117 RG728769614TH OTTOJ + ton_rooney (180598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560527-017) ***
46 # 3อจ560617-118 EJ913274011TH emperor + J1980 (180601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
47 # 3อจ560617-119 EK079835018TH autpichut + watudon (180604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560617-120 EJ977761229TH Nopbanna + veerapolton (180607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
49 # 3อจ560617-121 EK240528887TH คนพลูหลวง + maytus (180550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
50 # 3อจ560617-122 EJ952971204TH หนุ่มดงมะตื๋น + chaoo (180552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.พัทลุง ***
51 # 3อจ560617-123 EJ937705039TH looknoi + จิรัฏฐาโน (180554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560502-077) ***
52 # 3อจ560617-124 EK013610663TH ninjaykk + พิณเปี๊ยะ (180555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***

53 # 3อจ560617-125 EJ872346048TH ra-mu22 + Kumpanthong (180556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง) ***
54 # 3อจ560617-126 EJ986921462TH ayutthaya + อ๊อดใหญ่ (180558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (560419-126) ***
55 # 3อจ560617-127 EJ983986402TH pimmniyom + หนุ่มฉลองกรุง (180561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
56 # 3อจ560617-128 EJ856753564TH savings + อาราธนา (180563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 97) ***
57 # 3อจ560617-129 EJ901773805TH กรเพชรบูรณ์ + ratakon (180566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์จิ๋กโก๋ เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
58 # 3อจ560617-130 EJ893036894TH pramoht + natapoln (180568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560617-131 EJ976805467TH finance + เบียร์ปทุม (180578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560617-132 EJ976605626TH emperor + วุธพระเครื่อง (180581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560617-133 EJ937704767TH santi1977 + winzz (180584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 23) ***
62 # 3อจ560617-134 EJ789260330TH tamonwon + (180589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม) ***
63 # 3อจ560617-135 EJ789260330TH เกียรติเชียงราย + (180592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์มรดกไทย เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 16.6 กรัม) ***
64 # 3อจ560617-136 EJ903262243TH tanawit + ธีตลาดพลู (180596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
65 # 3อจ560617-137 EJ964553307TH khunpas + BourneEx (180600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมาก) ***
66 # 3อจ560617-138 EJ686420689TH หม่อง + chane31 (180603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560617-139 EK134793165TH meileng + มงคลมหาลาภ (180606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560617-140 EJ902674883TH Golf501 + เบญจธรรม (180610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ จ.สระแก้ว (หมายเลข 256) ***
69 # 3อจ560617-141 EJ863828395TH jompol10 + arm6099 (180652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16903) ***
70 # 3อจ560617-142 EJ788776643TH autpichut + vanvan (180658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45620 (17/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560611-015 EJ975995040TH ดำรงสยาม (180158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560611-020 EJ287356898TH klaharn (180161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560611-037 EK047745316TH nanee (180163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560611-050 EK016812449TH pimmniyom (180166) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560613-001 EJ509279921TH ชวนชื่น (180052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560613-002 EI468239086TH nooing (180175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ560613-003 EJ738977191TH อำนาจยาขันทิพย์ (180200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560613-004 EK060659705TH suktharua (180053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560613-005 EK044331213TH meeapi (180055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560613-006 EJ493878620TH chaiyasit (180056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560613-007 EK042752765TH อาลาดิน (180057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560613-008 EJ913245372TH sawang (180058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560613-009 EJ851894375TH Tanakit47 (180059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560613-010 EJ648550992TH gogof70 (180060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560613-011 EJ975227612TH พุทธสยาม (180145) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560613-012 EJ851316978TH ต้นณเมืองกุย (180148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560613-014 EJ699279854TH nuchnangsri (180154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560613-015 EI925358650TH สุริยา09 (180156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560613-016 EK141518282TH tom1212 (180160) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560613-017 EX055421440TH dman2551 (180165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560613-018 EJ966848729TH นราชพฤกษ์ (180199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560613-019 EJ781957646TH chaina (180168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560613-020 RG711328480TH dawutt (180171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560613-021 EJ472891081TH P_Chumsang (180151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ560613-022 EJ633840239TH กองแก้ว (180155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560613-023 EJ925461515TH sef_ann (180157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560613-024 EJ932401296TH tikloet (180159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560613-025 EJ769278521TH สุวิทตะวันออก (180162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ560613-026 EJ901341840TH nikomss (180164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560613-027 EI918585850TH โฟโด้ (180167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560613-028 EK095814745TH น้ำคอก99 (180169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ560613-029 EJ901341840TH nikomss (180170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560613-030 EJ706980163TH yodpra (180172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
34 # 1อจ560613-032 EK011039254TH pegasus13 (180051) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ560613-033 EJ708562108TH ตรีรัตน์ (180054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560613-034 EJ821658695TH เรศเรณู (180149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ560613-035 EK015885515TH คุณหนูมาย (180152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ560613-036 EJ832359128TH บารมีพรพรหม (180153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560611-014 pornthap (180144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560613-001 วิชามาร (180173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560613-002 osta99 (180174) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560613-003 Nongploy (180176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560613-004 AMNARD1519 (180177) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560613-005 เอกเมืองตรัง (180178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560613-006 เด็กหงษ์ (180179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560613-007 pramoht (180180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560613-008 ninjaman (180181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ560613-009 นะนาเนีย (180182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560613-011 แมงป่องหัดคลาน (180120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560613-012 เปี๊ยกตุ๊กแก (180122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ560613-013 REGCOS (180125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560613-015 aniwatpantawong (180131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560613-016 มิตรบ้านโป่ง (180134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560613-017 อ้วนเอสพี (180140) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560613-018 dinjaa (180142) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560613-019 dinjaa (180147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560613-020 dteaka (180202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560613-021 อภิศักดิ์ (180201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560613-022 ศตกมล (180853) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-001 เพชรกำแพง + วิรัช (180369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560523-062) ***
2 # 3อจ560615-002 pomSL + ศิรสิทธิ์88 (180371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี ***
3 # 3อจ560615-003 likeit + น้องปีเตอร์ (180372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560417-030) ***
4 # 3อจ560615-004 sugade77 + (180374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลวง_สะพานดำ
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560504-180) ***
5 # 3อจ560615-005 landing + kmutnb (180376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560517-086) ***
6 # 3อจ560615-006 Chan59 + อยู่ดี10 (180377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด) ***
7 # 3อจ560615-007 ชัยชาญ + อยู่ดี10 (180379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อแก่ วัดใหม่พิเรนทร์ รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560615-008 howfox + วัตถุมงคลสยาม (180499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่เบรก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ560615-009 โปเย2519 + onizuka2518 (180382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 731) ***
10 # 3อจ560615-010 Wendy + (180384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
11 # 3อจ560615-011 เต้ยแม่โจ้ + (180370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)***
12 # 3อจ560615-012 จองพารา + tonsakura (180373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560615-013 jedai12 + tomrangsit (180375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
14 # 3อจ560615-014 หม่อง + jack0606 (180378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหารย์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 163) ***
15 # 3อจ560615-016 akgang + cowman (180381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560615-017 ynamsome + cowman (180383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560615-018 จองพารา + cowman (180385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560615-019 everycarucan + cowman (180387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560615-020 pramual + onizuka2518 (180389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560615-021 น้องปีเตอร์ + onizuka2518 (180390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560615-022 Mech_Eak + joke13 (180392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
22 # 3อจ560615-101 EX009092494TH หนุ่ยเพชรบุรี + เต้เพชรบุรี (180393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.เพชรบุรี ***
23 # 3อจ560615-103 EJ857143051TH gittin + โบราณ (180397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560523-078) ***
24 # 3อจ560615-104 EK019526297TH nim4011 + เกียรคิก้อง (180401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560615-105 EJ379530650TH ชาติไทยสมุทร + NMBTHAI (180404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (560603-140) ***
26 # 3อจ560615-106 EJ648689095TH workat + nut_sak (180407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ560615-107 EK244209084TH บ่องตง + S_sangngam (180409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ560615-108 EK023781424TH lomlopburi + amata_tong (180411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพแต่งผิว)***
29 # 3อจ560615-109 EJ964460066TH โลมยุทยา + donkingddd (180414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
30 # 3อจ560615-110 EK024064181TH too222 + akm345 (180416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (520903-297)***
31 # 3อจ560615-111 EJ889457649TH คนกรุงศรี + yongyot (180386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ560615-112 EJ889457649TH thanadee + yongyot (180388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
33 # 3อจ560615-113 EJ889457649TH vongsomboon + yongyot (180391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
34 # 3อจ560615-114 EJ946750138TH โพธิ์ไทร + โจโจ้น้อย (180500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***

35 # 3อจ560615-115 EI716770527TH Pra_Inter + ชัยชาญ (180395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี ***
36 # 3อจ560615-116 EH901523935TH jirasak + เด็กละหารไร่ (180399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
37 # 3อจ560615-117 EJ648885045TH เทพกระสินธุ์ + pranung (180403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2461 จ.ราชบุรี ***
38 # 3อจ560615-118 EJ648685045TH wanchairangsit + (180501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pranung
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ560615-119 EX058886558TH PLkalasin + มาเรีย (180406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
40 # 3อจ560615-120 EJ917466595TH ศิษย์หลวงพ่อขำ + ลีลาวดี (180410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560615-121 EJ393093421TH pandp + somsak777 (180424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1680)(540630-123) ***
42 # 3อจ560615-122 EJ393093421TH ช่อคูณ + somsak777 (180427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521015-005) ***
43 # 3อจ560615-123 EJ393093421TH narongboonjong + (180430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 804)(550217-044) ***
44 # 3อจ560615-124 EK095606711TH marchtu23 + tafu-boy (180512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
45 # 3อจ560615-125 EJ885172310TH pramual + รัชตพล (180431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ560615-126 EK134739836TH starcity + สตางค์มันนี่ (180434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่สองหน้า เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
47 # 3อจ560615-127 EJ885172310TH pramual + รัชตพล (180436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ560615-128 EJ896735175TH yut157 + teerawit (180437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560615-129 EJ953186955TH หม่อง + suchahadyai (180440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560603-041) ***
50 # 3อจ560615-130 EJ788762658TH ekamnart + supaket808 (180442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ560615-131 EK104009135TH snook + gogodebby (180444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560615-132 EJ486779935TH Toitotae + snowman2009 (180446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (541128-024)***
53 # 3อจ560615-133 RX042777921TH nongnolf + เสือหรรษา (180511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(530731-295) ***
54 # 3อจ560615-134 EJ745573935TH กุหลาบแดง + ตี๋วัดทุ่ง (180452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
55 # 3อจ560615-135 EJ952222121TH หม่อง + airback (180454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551115-144) ***
56 # 3อจ560615-136 EK135207635TH daiji + พาหุงมหากา (180457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ยันต์สาม เนื้อเมฆพัด จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ560615-137 EI489324108TH Sampenang + sheep9 (180460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง) ***
58 # 3อจ560615-138 EX064381298TH engwattana + 100PIPERS (180463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
59 # 3อจ560615-139 EK014194575TH kitti7070 + กาน999 (180466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ560615-140 EJ866903802TH Wsummut + WTS_RY (180469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (560530-300) ***
61 # 3อจ560615-141 EI310668755TH Pra-ban + วรเศรษฐ์ (180419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(521217-291) ***
62 # 3อจ560615-142 EJ951157846TH chaninnart + นำชัย_99 (180421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
63 # 3อจ560615-143 EX055422635TH สุรพงษ์ + สมาร์ทพระแท้ (180423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560615-144 EJ859703955TH pumchai + น้ำคอก99 (180426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560615-145 EJ835351843TH เล็กหัวตะเข้ + (180429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kunyomhadnamdung
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง) ***
66 # 3อจ560615-146 EJ934722109TH eak_nark + peepop (180432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560615-147 EJ873086389TH k-man + ลูกดิ่ง (180513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 360) ***
68 # 3อจ560615-148 EJ864720072TH tsong_tc + akecrma (180433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
69 # 3อจ560615-149 EJ967348830TH ศักดิ์นรินทร์ + jittipong (180439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560615-150 EJ483378054TH เจ้านายน้อย31 + อยู่ดี10 (180441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***

71 # 3อจ560615-151 EJ209926891TH sawarut + บางแก้ว1976 (180413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ560615-152 EJ800959620TH krungtawanaok + kkk707 (180502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560615-153 EJ946448727TH ทันบางบอน + โก้ตัดเก้า (180418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560615-154 EK095869752TH welding24 + tonbana7 (180504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
75 # 3อจ560615-155 EJ867436372TH sk117 + kotabaru (180420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (540121-027) ***
76 # 3อจ560615-156 EJ678191794TH NUMJA + suvadee (180422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
77 # 3อจ560615-157 EK095873071TH Kaewklom + นพ_ระยอง (180425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560513-015)***
78 # 3อจ560615-158 EJ993094435TH dit4488 + somsak777 (180508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดปีก)(530514-162) ***
79 # 3อจ560615-159 EK011991068TH worawitk + yasticker (180505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
80 # 3อจ560615-160 EK111301021TH everycarucan + นาวิกโยธิน (180428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูกและล้างผิว)***
81 # 3อจ560615-161 EK097135555TH วีด่านซ้าย + movie (180435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560615-162 EK095884587TH phoenix + shirew (180438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
83 # 3อจ560615-163 EJ777952483TH neoaud + o-larn (180507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ560615-164 EJ776394885TH yakuzaa + thavee (180443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560520-165) ***
85 # 3อจ560615-165 EK095884587TH noppadolk + shirew (180509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
86 # 3อจ560615-166 EK012199093TH damrongdej + หนุนิน (180448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตานะหัวเข่า หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ560615-167 EJ896837174TH autpichut + (180449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahamongkhol
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560615-168 EH844883920TH apc_kum + raimon (180510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***

89 # 3อจ560615-169 EK017839726TH heretic + jiantsuphan (180453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (521105-193) ***
90 # 3อจ560615-170 EJ993708947TH pramual + ถิ่นบูรพา (180455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560615-171 EJ901642527TH gear10 + nikomss (180398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
92 # 3อจ560615-172 EK096765073TH bussakorn + visa1 (180400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560615-173 EI489324553TH Trom01 + พระสมุทร22 (180402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
94 # 3อจ560615-174 EK131003472TH ดุจติปิยะ + พรหมนารายณ์ (180514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณ์คม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 มิ.ย. 2556 - 09:03 น.] #45613 (16/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560610-014 EJ993869414TH kom_ku (179866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ560612-001 EK103541475TH underworld (179987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560612-002 EK024890315TH dekphet (179990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560612-003 EJ730940916TH supe69 (179993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560612-004 EK096111575TH Reaper (179996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560612-005 EJ956905470TH POOSIT (179998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560612-006 EJ988487593TH addfalo (179999) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560612-007 EX015374738TH t_kochawon (180001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ560612-008 EJ899890647TH thanunchait (180007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560612-009 EK046912202TH เอกพันตะ (180009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560612-010 EX069823837TH Arukk (180011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560612-011 EJ952218705TH keat2507 (179868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560612-012 EK023169680TH nampoo (179870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ560612-014 EJ648549447TH ท่านจ้าวกรม (179872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560612-015 EJ981403069TH ดอกบัว99 (179874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560612-016 EK018336637TH NEUNG01 (179876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560612-017 EK025808717TH pdarnswat (179878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560612-018 EK060708468TH กว๊านพะเยา (179880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560612-019 EK142202620TH คุณล่ำซำ (179882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560612-020 EK134715123TH meksonice (179883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560612-021 EJ944945233TH นุหนองคาย (179865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560612-022 EJ486319758TH sk117 (179867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560612-023 EJ873316569TH' ศิษย์หลวงพ่อขำ (179869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560612-024 EK016814189TH nakashima (179871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560612-025 EJ832163687TH udonteva (179873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ560612-026 EJ864851055TH Toytoytoy (180046) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ560612-027 EK047843945TH มงคลรักษ์ (179875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560612-028 EJ834671395TH สุดขอบ (179877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560612-029 EK095711414TH นพ_ระยอง (179879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560612-030 EJ938174822TH mboss (179881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560612-001 aketurbo (180013) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ560612-002 settavut (180014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560612-003 NATTAPON9 (180016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ560612-004 มองดู (180019) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560612-005 unt2499 (180025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560612-006 น้องปีเตอร์ (180026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560612-007 GolfSupra (180029) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560612-008 นุแคราย (180033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560612-009 นคราฎ (180035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ560612-010 tockjung (180037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560612-011 Power9 (180043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ560612-012 tonychan (180027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560612-013 chanin24 (180031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560612-014 pukpik (180034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560612-015 num-tookta (180036) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ560612-016 manyy (180038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ560612-017 matina (180039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560612-018 nungbangprom (180040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560612-019 มงคลวัตถุ์ (180041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560612-020 patcharapon (180042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560612-021 thanaphon (180018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560612-022 noommin (180020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560612-023 monthap (180022) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560612-024 บ่องตง (180024) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560612-025 summitf5 (180028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560612-026 ลุงบ๊อบ (180030) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ560612-028 staruch (180045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560612-029 apisarna (180044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560612-030 cowman (180032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560612-031 aimpanda (180015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ560612-032 Vimol55 (180017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ560612-033 southman92 (180021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560612-034 pramual (180023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560612-163 EK047868403TH Wviboon + tony42 (180278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7652) ***
2 # 3อจ560614-001 tankung + TIDTEE (180213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง) ***
3 # 3อจ560614-002 เทพสมุทร + วุฒิพระเครื่อง (180216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
4 # 3อจ560614-003 jiantsuphan + monthap (180218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย) ***
5 # 3อจ560614-004 พระเครื่อง101 + gasam (180360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 43) ***
6 # 3อจ560614-005 royal_wit + suwanarat (180223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560518-027) ***
7 # 3อจ560614-006 Darksider + But140 (180226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
8 # 3อจ560614-007 บอยประตูแดง + กานต์13 (180228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560520-005) ***
9 # 3อจ560614-008 รุ้งน้องใหม่ + โจ้ดอนเมือง (180231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ560614-009 บ้านเนิน + ประสาน (180234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
11 # 3อจ560614-010 คุณใบเงิน + สำเภาทอง (180235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
12 # 3อจ560614-011 csuwatchai + พุทธรักษ์ษา (180272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นทองดำ ๙๙ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 1204) ***
13 # 3อจ560614-012 yodchai1515 + อรรถพล (180274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย) ***
14 # 3อจ560614-101 EK033844778TH kitti7070 + ก้อนกรวด (180215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
15 # 3อจ560614-102 EK017834560TH jeabpra + jiantsuphan (180217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ560614-103 EK095824787TH pas11 + ENSOIRPC (180220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดกุฏโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

17 # 3อจ560614-104 EK103941062TH chanchim + weerasakp (180222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นครบ ๔ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ560614-105 EJ913436465TH จองพารา + ศิลาแลงคูค่าย (180225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560614-106 EJ680759187TH anonnat + thavikoon (180229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ560614-107 EJ857175329TH ศักดิ์นรินทร์ + yodchai1515 (180233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
21 # 3อจ560614-108 EJ704109682TH nat_exit + Pra_Inter (180237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560223-090) ***
22 # 3อจ560614-110 EJ583503951TH Nutanun + หมูสาย2 (180242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
23 # 3อจ560614-111 EJ964103529TH สะสมทรัพย์ + (180356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยเมืองกาญฯ
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560601-025) ***
24 # 3อจ560614-112 EJ680770240TH likeit + รักษ์นครหลวง (180247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560216-148) ***
25 # 3อจ560614-113 EK066825811TH แดร็กเพชรบูรณ์ + (180249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nonarsenal
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ560614-114 EJ487859595TH ฐณะวัฒน์ + ruamsup (180253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (560510-080) ***
27 # 3อจ560614-115 EJ542954378TH jjjack + RAK_PT (180256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (550405-045) ***
28 # 3อจ560614-116 EI468239205TH inspectorx + nooing (180259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
29 # 3อจ560614-117 EJ975626800TH viwat + Jackbangkaew (180262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560614-119 EK006825037TH kinetic + ต่อคู้บอน (180267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
31 # 3อจ560614-120 EJ975452556TH Pinit_P + สุมาเต็กโช (180273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 97) ***
32 # 3อจ560614-121 EJ896833274TH TEE_INTER + บอลตลิ่งชัน (180238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธงหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ560614-122 EJ803567503TH jessepre + yoon9 (180240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560614-123 EI489303350TH น้องอิ๊งค์ + AONGKALOY20 (180357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ***

35 # 3อจ560614-124 EJ990702300TH vichaiii + AONGKALOY20 (180248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560614-125 EJ845781581TH Peemai2550 + ระท่าอิฐ (180358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
37 # 3อจ560614-126 EJ864820570TH ningkorn + กระแสร์2 (180252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560614-127 EJ751391052TH THP_THAILAND + (180260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
INDDEW36
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520318-097) ***
39 # 3อจ560614-128 EG967905008TH 100PIPERS + sittistr (180263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560614-129 EK057818980TH Sampenang + frist (180269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊