ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 มิ.ย. 2556 - 09:11 น.] #45662 (25/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560620-006 EJ482178927TH zsunai (181324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560620-008 EK060710838TH BirdNK (181432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560620-027 EJ867439436TH สร-อ่าวอุดม (181435) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560622-001 EJ995481534TH amfine (181437) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ560622-004 EJ939908140TH พงษ์ท่าม่วง (181442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560622-005 EK033699982TH โกวบ้อ (181444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560622-006 EJ729768487TH ขวัญนคร (181446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560622-007 EJ915757238TH หนุ่มนนท์ (181449) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ560622-008 EJ729768487TH ขวัญนคร (181451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ560622-009 EJ864722042TH akecrma (181453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560622-010 EX069838068TH premrit (181454) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ560622-011 EJ854931430TH sotorn (181441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560622-012 EJ952237761TH keat2507 (181443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560622-013 EK251516315TH doyct (181445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560622-014 EK034010302TH TEROPU (181447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560622-015 EI979211771TH newzip (181448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560622-016 EJ816054153TH chudech (181450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560622-017 EJ913279654TH ห้าร้อย (181452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560622-018 EK024160259TH pichai2496 (181455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560622-019 EJ587832621TH baggio (181459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560622-020 EJ491834144TH eyeda (181460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560622-021 EK010386938TH nuthapol (181309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560622-022 EK018381931TH ล้านมาแชร์ (181310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560622-023 EJ896815465TH tokekkay (181311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560622-024 EX055434205TH dman2551 (181313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560622-025 EK103619135TH เทียมเยาวราช (181315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560622-026 EJ996382060TH buynak (181317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560622-028 EJ488755821TH ขวัญนคร (181323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560622-029 EK128609240TH รักษ์ต้มเลือดหมู (181325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560622-030 EJ698448168TH sudjarit (181326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560622-032 EJ993706671TH sukitttc (181312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560622-033 EK133851272TH Famous (181314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560622-034 EJ938885999TH คุณล่ำซำ (181316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560622-035 EJ866603927TH ตะวัน03 (181318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ560622-036 EK012353005TH nikornn14 (181320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560622-037 EK127612375TH surachaiCM (181321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560622-038 EJ712472721TH W-poolsawat (181322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560622-039 EK123589184TH ชัยนเรศ (181469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560620-039 การันตีพระ (181174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ560622-001 marisanamwong (181400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ560622-002 s_u_n (181414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560622-003 วิชามาร (181419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560622-004 วิชามาร (181422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560622-005 วิชามาร (181425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560622-006 ต่อ_ถนนตก (181427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560622-007 อาละดิน (181431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ560622-008 นคราฎ (181436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560622-009 Kumpanthong (181438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560622-010 Kunphra (181439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560622-011 vadcharapol (181402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560622-012 vadcharapol (181404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560622-013 vadcharapol (181406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560622-014 somkit (181407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560622-015 panuvach (181477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560622-016 Earthquake (181411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560622-017 yanyong1111 (181417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ560622-018 wanayut (181420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560622-019 Aun2013 (181478) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ560622-020 sumo999 (181426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ560622-021 pice300 (181480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560622-022 kamonsap (181408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560622-023 kamonsap (181410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560622-024 MIG23 (181413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560622-025 porn08 (181415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560622-027 เดวิทเจียง (181423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560622-028 docati (181428) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560622-029 นะนาเนีย (181433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560622-030 มิตรบ้านโป่ง (181434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560622-031 num-tookta (181456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ560622-032 กระรอกคับ (181457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ560622-033 Power9 (181458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560622-034 wisarut22 (181481) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ560622-035 mars1 (181461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560622-036 prakran (181462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ560622-037 numberseven (181463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ560622-038 But140 (181464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560622-039 chanin24 (181465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560622-040 thesj (181466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560622-041 lomalawds (181388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ560622-042 pisutpech (181482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560622-043 ธงนำไชย (181395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560622-013 บ่องตง + pramual (181647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550306-092) ***
2 # 3อจ560622-117 EJ622793665TH kongpair + ภิรัต (181651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาโค๊ดได้
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน ***
3 # 3อจ560625-001 nat-vego + vitoon (181628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
4 # 3อจ560625-002 หม่อง + ลูกข่าง (181630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (520703-162) ***
5 # 3อจ560625-003 น้องกันต์ + oudood (181632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520424-114) ***
6 # 3อจ560625-004 viwat9 + วิษณุนนท์ (181633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดสุดสวาท เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
7 # 3อจ560625-005 GuyGun + Harley48 (181634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) ***
8 # 3อจ560625-006 angka + onntiwang (181637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560625-007 Amuletism + jirasakku (181640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560625-008 tinsirisuk + ณิชนันทน์ (181642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (560530-204) ***
11 # 3อจ560625-009 เอกเมืองตรัง + thanaphon (181645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
12 # 3อจ560625-010 บวรมงคล + ดูไม่เป็น (181657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ560625-011 munmun + danai3356 (181646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560625-012 โปรแกรม + (181649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
15 # 3อจ560625-013 Suksawat + (181652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เก้ายอดเก้ามงคล
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560625-014 toneparsak + ทรายทอง (181655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19) ***

17 # 3อจ560625-015 Darksider + เอกชัย19 (181659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ตตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-212) ***
18 # 3อจ560625-016 phuthai + tomrangsit (181662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
19 # 3อจ560625-017 Darksider + tomrangsit (181664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560625-018 promlok + เงินทองไหลมา (181668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560625-019 hwakum01 + aeeee (181671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560625-020 everycarucan + สืบสายสอง (181674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560625-022 พระคูณแม่ + Nutanun (181629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (560619-086) ***
24 # 3อจ560625-023 Sinsiampra + Nutanun (181636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560625-024 treecha + Chew_JJ (181639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540702-292) ***
26 # 3อจ560625-025 chiradech + Nsamut (181644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550917-196)***
27 # 3อจ560625-026 เสี่ยเมืองกาญฯ + Nsamut (181648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (560615-011) ***
28 # 3อจ560625-027 bastketboy + vittaya14 (181650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
29 # 3อจ560625-028 ตั้งไข่ + vittaya14 (181653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 36 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร (สภาพสวย) ***
30 # 3อจ560625-029 Piti-Koh + นะนาเนีย (181654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (560606-022) ***
31 # 3อจ560625-030 jeabpra + นคราฎ (181658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1858) ***
32 # 3อจ560625-031 เจี๊ยบบางปลาม้า + นคราฎ (181631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560625-032 jadsada + onizuka2518 (181635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560625-033 booter + joke13 (181638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***

35 # 3อจ560625-034 Merlion + onizuka2518 (181641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) ***
36 # 3อจ560625-035 ตึกคอมศรีราชา + (181643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (540602-403)***
37 # 3อจ560625-101 EK226517693TH narunart + ชินจัง22 (181708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
38 # 3อจ560625-102 EK073934763TH จองพารา + ลำตะคลอง (181710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560625-103 EJ848518480TH วัตถุมงคลสยาม + idsilveri (181824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560625-104 EK018609018TH anonnat + bluezone69 (181711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (560425-118) ***
41 # 3อจ560625-105 EH397886164TH New_chain + ตี๋เล็ก (181714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560625-106 EK073612105TH Puripas + A_Surachai (181716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
43 # 3อจ560625-108 EJ736530931TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (181822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560613-171) ***
44 # 3อจ560625-109 EK017892465TH bbnet + คนราชการ (181823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
45 # 3อจ560625-110 EK017892465TH montree_m + คนราชการ (181719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ560625-111 EJ789299976TH ต่อคู้บอน + ศิลาแลงคูค่าย (181661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560625-112 EI489341738TH pjanon + kittsak43 (181663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์ใหญ่/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
48 # 3อจ560625-113 EJ832811007TH lybhutha + 0LE_LIVERMAN (181666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน) ***
49 # 3อจ560625-114 EJ897356125TH jminter + AONGKALOY20 (181669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560606-176) ***
50 # 3อจ560625-115 EK137640407TH dragoneyes + (181672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560625-116 EJ983091633TH Tananchai + lulytoon (181675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560527-008) ***
52 # 3อจ560625-117 EJ979657705TH tiwa9977 + อาชาเหล็ก (181820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560625-119 EI716799327TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (181677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ้นบางพลี
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
54 # 3อจ560625-120 EJ678087876TH เพียงรัก + chanchim (181681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560625-121 EJ664231927TH ท่านจ้าวกรม + Sudlaw (181679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
56 # 3อจ560625-122 EJ428580675TH pavit + thanakorneak14 (181819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ560625-123 EJ994000837TH pusook66 + คุณใบเงิน (181683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1346/ฝังตะกรุดทอง)***
58 # 3อจ560625-124 EK060515581TH vtavee + nokpamai (181688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ560625-126 EK218401818TH nongtom + บรรจบพระ (181817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่และล้างผิว) ***
60 # 3อจ560625-127 EK044109050TH chai77 + ฝนหลวง (181818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
61 # 3อจ560625-128 EJ377769610TH zitthinan + JAPAN-55 (181691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540708-131) ***
62 # 3อจ560625-129 EJ903706619TH natureSK + tongjoy (181699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)(560118-026) ***
63 # 3อจ560625-130 EK023199275TH PartTime + router (181704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่วด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560625-131 EJ998129882TH TON99 + หมูแผ่น (181756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ ***
65 # 3อจ560625-132 EJ913571536TH NEOMANN + พรพุทธคุณ (181816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560625-133 EJ852454975TH zafari + peerayospp (181759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
67 # 3อจ560625-135 EJ906407358TH seles + tassunoh (181762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540930-087) ***
68 # 3อจ560625-136 EK105747000TH teelotus + picasso (181763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสามพระอาจารย์ วัดหนัง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560625-137 EJ587837439TH paloem + เด็กชายคลอง (181769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลัง) ***
70 # 3อจ560625-138 EI489338478TH wanitcha + tanavan (181773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อกระยาสารท ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง+พระนาคปรกจ้อยโสฬส)***

71 # 3อจ560625-139 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 892) ***
72 # 3อจ560625-140 EK044341480TH สมอทอง + Leche (181778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 612) ***
73 # 3อจ560625-141 EJ667188998TH กระแสร์2 + yodchai1515 (181656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560625-142 EJ862698133TH เวทย์มนต์ + ปืนใหญ่ (181815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
75 # 3อจ560625-143 EH397893681TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (181660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TiRescue
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560625-144 EH397893681TH raschapong + TiRescue (181665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560625-145 EK032434459TH เสี่ยเมืองกาญฯ + maylulu (181667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ560625-146 EJ896846278TH เมืองทองยูไนเต็ด + (181670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahamongkhol
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 226) ***
79 # 3อจ560625-147 EK042785959TH toneparsak + junsri (181673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (550118-186) ***
80 # 3อจ560625-148 EX056734775TH kongtaurus + pwongphu (181676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560625-149 EJ061573988TH โปรแกรม + teer007 (181678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
82 # 3อจ560625-150 EK122934223TH สายฝาง + tockjung (181680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560625-151 EJ962925310TH วัฒน์พระแท้ + นครชุม99 (181724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดเกศไชโยฯ พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
84 # 3อจ560625-152 EK094163305TH sornsak21 + เต้อ๋อง8 (181814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 170) ***
85 # 3อจ560625-153 EK044109046TH JadeJ + ฝนหลวง (181725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
86 # 3อจ560625-154 EK142084287TH TEE_INTER + พลลำตะคลอง (181727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้าง) ***
87 # 3อจ560625-155 EJ491691865TH Suwit-wit + เล็กซอย5 (181728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550521-126) ***
88 # 3อจ560625-156 EK135044438TH kaigreenline + (181730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

89 # 3อจ560625-157 EJ711929515TH blackjob + gold1 (181731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมมุมบนซ้าย) ***
90 # 3อจ560625-158 EK135922144TH zafari + ktct22 (181732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
91 # 3อจ560625-159 EJ430333144TH gorn9 + sw_fssc (181734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (530721-037) ***
92 # 3อจ560625-160 EJ866919100TH waves + เชษฐา (181735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
93 # 3อจ560625-161 EK140140560TH tikindy + ปราสาทหินพิมาย (181685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
94 # 3อจ560625-162 EJ866642320TH samakid + goif5 (181687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560625-163 EK095934694TH yomomyai + เขยมาบตาพุด (181690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560625-164 EK013512621TH oldbsa + (181813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนยองเมืองเหนือ
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
97 # 3อจ560625-165 EJ966519303TH pyakorn + sai-9ton (181694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร ***
98 # 3อจ560625-166 EK095613955TH ดอนเมือง + KENJANG (181696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
99 # 3อจ560625-167 EJ956562372TH dadaekraksa + พนินทร์ (181698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ560625-168 EK125316030TH บีอัดกรอบ + mingch (181701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ560625-169 EH966535235TH thongpaiwan + (181703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
mrsurasak
*** พระมเหศวร เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ560625-170 EX048370478TH A_ONPA + (181705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pech_Muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
103 # 3อจ560625-171 EK141770425TH pavit + theera (181812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) ***
104 # 3อจ560625-172 EJ635817533TH โชควัฒน + แสงบูรพา (181706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560625-173 EJ722367113TH sef_ann + NinePSB (181707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560625-174 EK141488308TH pramoht + คุณล่ำซำ (181709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***

107 # 3อจ560625-175 EK141757574TH wanitcha + manop_nak (181712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญคูณ 55 เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข ๗) ***
108 # 3อจ560625-176 EK141757574TH Pb_Benz + manop_nak (181713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ(โนนแกด) รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 156) ***
109 # 3อจ560625-177 EK095957240TH Sinsiampra + ตั้งเจริญ (181715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
110 # 3อจ560625-178 EK079441829TH หน้าหวาน + Bophantom (181718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
111 # 3อจ560625-179 EK079441829TH apexshop + Bophantom (181720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
112 # 3อจ560625-180 EJ996585765TH ธรรมในใจ + angka (181721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1903) ***
113 # 3อจ560625-181 EK136641692TH nopakk + sutheptheep (181780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
114 # 3อจ560625-182 EK009068226TH วรเศรษฐ์ + เจี๊ยบราชวงค์ (181781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551103-135) ***
115 # 3อจ560625-183 EK008292358TH LUCKY7 + minemint (181783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 711) ***
116 # 3อจ560625-184 EJ866945524TH wanway001 + june_ja (181790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 120)(550602-110) ***
117 # 3อจ560625-186 EJ015316531TH zafari + เจ๋งจริง (181792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพรหม หลวงปู่สี วัดสะแก พิมพ์โล่เล็ก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
118 # 3อจ560625-188 EK226512705TH ton_rooney + wutclub (181794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
119 # 3อจ560625-190 EK095956200TH wunlop + Gadostar (181796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
120 # 3อจ560625-191 RX042785450TH converse_07 + เสือหรรษา (181682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
121 # 3อจ560625-192 RX042785450TH เต็มถุง + เสือหรรษา (181684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
122 # 3อจ560625-193 RX042785450TH kaigreenline + เสือหรรษา (181686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
123 # 3อจ560625-194 EJ707549652TH wanway001 + (181689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
124 # 3อจ560625-195 EJ707549652TH Lilly + หนุมานเชิญธง (181692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***

125 # 3อจ560625-196 EK226401514TH วันทามิ + muknp (181693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่นนี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม จ.ระยอง ***
126 # 3อจ560625-197 EJ933611605TH yutboss175 + srisanpang (181695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (550319-126) ***
127 # 3อจ560625-198 RX032790336TH Lilly + ศิษย์วัดหงษ์ (181697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
128 # 3อจ560625-199 EK094162251TH buynak + butterfly (181700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
129 # 3อจ560625-200 EK134745125TH Irichs + เต่าเมืองชล (181702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
130 # 3อจ560625-201 EK135627120TH เทพสถิต + yutboss175 (181738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
131 # 3อจ560625-202 EJ490856418TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
crafter
*** เหรียญหลวงพ่อผัน วัดแปดอาร์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.สระบุรี (สภาพใช้) ***
132 # 3อจ560625-203 EJ945596049TH ron30 + tintin (181741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
133 # 3อจ560625-204 EJ945596049TH ron30 + tintin (181744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
134 # 3อจ560625-205 EJ859736525TH unixs + น้ำคอก99 (181746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1780) ***
135 # 3อจ560625-206 EK095657219TH วัฒน์วังหิน + shirew (181748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
136 # 3อจ560625-207 EK095957219TH vichaiii + shirew (181750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
137 # 3อจ560625-208 EK095957219TH wanitcha + shirew (181752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
138 # 3อจ560625-209 EK095957219TH ชัยบางแค + shirew (181753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550511-166) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 มิ.ย. 2556 - 08:53 น.] #45657 (24/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-023 EJ889459049TH Pantapat (181088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560619-007 EJ966080922TH สกล15 (181225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560619-034 EK023894094TH wutclub (181228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560619-037 EJ969494849TH kunphong (181231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-005 EK105761995TH Dech07 (181112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560621-001 EJ993663450TH ถิ่นบูรพา (181175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ560621-002 EJ541580688TH กากุไรเดอร์ (181176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560621-003 EJ763372775TH โสราชา (181177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560621-004 EJ920601043TH ทอเร็ตโต้ (181178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560621-005 EK025878307TH nopnak (181179) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
11 # 1อจ560621-006 EK033710612TH ดำรงสยาม (181180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560621-007 EJ737763504TH Princi-B (181308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560621-008 EJ848469735TH mos123 (181181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560621-009 EJ862293748TH atsab (181182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560621-010 EJ825006690TH bluezone (181306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560621-011 EK119007357TH ธนูทอง (181183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ560621-012 EK033710745TH เกาะหวายปัตตานี (181185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560621-013 EK013386588TH จองพารา (181187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560621-015 EX066675670TH golfgamefame (181191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 1อจ560621-016 EK025284348TH tunwa (181234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560621-017 EK022005866TH tana19 (181240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560621-018 EJ993951059TH คุณใบเงิน (181244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560621-019 EJ628363324TH somphrach (181247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560621-020 EK055466035TH yooti (181297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560621-021 EJ7439339590TH อิเค็นจิโร (181190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560621-022 EJ546936057TH ปั้นข้าวเหนียว (181259) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ560621-023 EK116529028TH กุ้งมังกร (181263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560621-024 EK116529028TH กุ้งมังกร (181295) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ560621-025 EK022766261TH tea_supa (181267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560621-027 EJ866927874TH wasan4531 (181270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560621-028 EK134000872TH fogus (181275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560621-029 EJ993706098TH สหพัฒน์ (181278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560621-030 EJ787082296TH ต้อมนครสวรรค์ (181283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560621-031 EJ763372909TH โสราชา (181184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ560621-032 EK128219641TH pakin110 (181282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560621-033 EJ929808310TH aunopna (181186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560621-035 EJ866397669TH BANKPHONE (181189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ560621-036 EK056599262TH กวงยะลา (181192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560619-008 greenday (181221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560620-007 นุแคราย (181145) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ560620-012 BigPunNo (181119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560621-001 nimitmai (181251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ560621-002 ยอดแก้ว (181254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ560621-003 ninjaman (181256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ560621-007 KENPLA (181273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560621-008 amulet_59 (181274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560621-009 kritbig (181277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560621-010 คนตุลา (181279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560621-011 narongchai_m14 (181284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560621-012 กาละแม (181285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560621-013 ชมรมศิษย์สน (181286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560621-014 DDTOP (181287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560621-015 nimrod (181288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560621-016 suktharua (181289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560621-018 jajumvai11 (181291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ560621-019 amuletfocus (181292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560621-008 guideza + itthiwat (181499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ560621-137 EJ994613494TH พิชาญ + บ่าวเมืองเลย (181502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560621-161 EK213524435TH sukitttc + w_satsuk (181505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) ***
4 # 3อจ560622-134 EJ913538597TH veerachs + koptace (181409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560624-001 nopakk + oofroad (181503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560624-002 เอี่ยมเลิศ + (181506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560617-213) ***
7 # 3อจ560624-003 honzakub + dan_sena (181509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
8 # 3อจ560624-004 ปฏิพัทธ์2539 + แก้วสามวา (181511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560607-017) ***
9 # 3อจ560624-005 Pb_Benz + thexjeab (181610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1367) ***
10 # 3อจ560624-006 เขียวสดใส + kikapoo (181515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชื้นจากการใช้) ***
11 # 3อจ560624-007 nopakk + นงเพชรรัตน์ (181521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560612-068) ***
12 # 3อจ560624-008 kamolwich + benzzy_ku (181608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
13 # 3อจ560624-009 nat-vego + bsena (181522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560624-010 taweekun + exjansen (181603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ560624-011 น้ำหวาน_46 + nakornc (181495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างผิว) ***
16 # 3อจ560624-012 โหมโรง + blue333 (181604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550823-240) ***

17 # 3อจ560624-013 พิทักษ์พงษ์ + เอกพระพุทธ (181501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
18 # 3อจ560624-014 meileng + taebee (181504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อผง จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ560624-016 นายนาฬิกา + But140 (181507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560624-017 e22efq + ชัชวาล (181514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี ***
21 # 3อจ560624-018 ล้านมาแชร์ + (181516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองไหลมา
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560624-020 babala + tomrangsit (181519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพฝนขอบข้างและกะไหล่ทองใหม่) ***
23 # 3อจ560624-021 non31 + cowman (181491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560624-022 non31 + cowman (181496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560624-023 emperor + cowman (181498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560624-024 kailurk + cowman (181500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560624-026 suthi + sak1201 (181609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
28 # 3อจ560624-027 Sakorn_rak + ณิชนันทน์ (181508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน กรุวัดอัมพวัน เนื้อกระเบื้องเคลือบ จ.นนทบุรี ***
29 # 3อจ560624-028 djweeraporn + ศรีบูรพา (181513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560624-029 นิติเปรม + โจ้ดอนเมือง (181517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560624-030 tiwa9977 + โจ้ดอนเมือง (181605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***
32 # 3อจ560624-031 boonpra + Ambipur (181493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560624-032 RjanSeng + gun87 (181494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
34 # 3อจ560624-033 นพ_ระยอง + pinmarine35 (181497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551124-029)***

35 # 3อจ560624-101 EJ993706036TH ท่านจ้าวกรม + โจบางแสน (181538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ560624-102 EJ875898805TH แป้ง67 + บิ๊กนคร (181542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560624-103 EJ875898805TH prasang + บิ๊กนคร (181543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560624-104 EJ896899125TH Mrsutti + เด็กละหารไร่ (181547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
39 # 3อจ560624-105 EJ525779285TH Pra-ban + pound2007 (181549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560624-106 EK092436806TH New_chain + toucanpat (181553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) ***
41 # 3อจ560624-107 EJ903278834TH ตั้งเจริญ + tongjoy (181556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560426-295)***
42 # 3อจ560624-108 EK011867729TH chiradech + yasticker (181560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560624-109 EJ873330968TH witthayaw + (181562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (560309-001) ***
44 # 3อจ560624-110 EJ686080438TH Jakrit + mio88 (181564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ560624-112 EK127518692TH จองพารา + นวะมงคล (181528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งรมดำ) ***
46 # 3อจ560624-113 EI915542271TH witthayaw + เบียร์ปทุม (181530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560624-114 EJ966085641TH Teppong + นิลพัฒน์ (181533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560624-115 EJ973371069TH อภิธรรม + เอวัดยายร่ม (181535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
49 # 3อจ560624-116 EJ777955856TH hon18 + สายหนึ่งบางแค (181537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560624-117 EI511267811TH iamsan + num1522 (181539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
51 # 3อจ560624-118 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560624-119 EK128489710TH กานต์13 + addoo (181544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560624-120 EK103978385TH vtavee + ช้างพันทิพย์ (181545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ560624-121 EK250393623TH Nongguy + cmaj7 (181527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
55 # 3อจ560624-123 EK135991272TH kamolwich + อาดัม (181532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1530) ***
56 # 3อจ560624-124 EK135991272TH pramual + อาดัม (181536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560624-126 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
58 # 3อจ560624-127 EJ994647232TH pawin55 + matin22 (181606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
59 # 3อจ560624-128 EK044112076TH panitgang + โอเว่น (181546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560624-129 EJ806249331TH pimthong + yoon9 (181551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560624-130 EK141455021TH jajumvai11 + คุณล่ำซำ (181557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
62 # 3อจ560624-131 EJ831444669TH เบียร์ปทุม + mingch (181510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
63 # 3อจ560624-132 EK067092905TH pupa09 + nngnui (181512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี ***
64 # 3อจ560624-133 EI443983483TH terdshop + ชอบจัง (181518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
65 # 3อจ560624-135 EK056604872TH zafari + ว่านหวาย (181523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช ***
66 # 3อจ560624-136 EJ813375879TH แพทย์แผนปัจุบัน + (181525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nutthawut
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม) ***
67 # 3อจ560624-137 EK104096259TH Eakthachang + โสสิชล (181526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 378) ***
68 # 3อจ560624-138 EK128972454TH โป่งข่าม + kamlaingern (181529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
69 # 3อจ560624-139 EJ677697655TH movie + น้องข้าวสวย (181531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560624-140 EK142260962TH hereaun + Tanit_Onpare (181534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560624-141 EJ985233555TH kulcharoen + kiattisak (181567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560624-142 EK097191209TH seles + kowit_pra (181570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (541216-034) ***
73 # 3อจ560624-143 EJ993707592TH ภคิน-ปู่ทิม + พร้อมรบ (181571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
74 # 3อจ560624-144 EJ994001656TH kookig + คุณใบเงิน (181574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560624-146 EK128972468TH chinapoj + kamlaingern (181580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
76 # 3อจ560624-147 EJ867442951TH สมบัติบูรพาบารมี + (181583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ouyerayong
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560624-148 EJ937718899TH king_64 + pop_014 (181585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ดและหมายเลข) ***
78 # 3อจ560624-149 RG892985433TH Sampenang + เสือหรรษา (181587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ560624-150 RH100545685TH Dennakham + yuttana11 (181589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 มิ.ย. 2556 - 09:18 น.] #45652 (23/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560618-004 EJ866390881TH Saranphat (181082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560618-011 EK119004832TH อ่ำอัมรินทร์ (181086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560618-028 EK104232161TH คงเจริญ (181091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560618-041 EK093661556TH anna_scott (181094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560620-001 EJ920567903TH เด็กหลังสน (181102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560620-002 EJ848467978TH petchjanchote (181166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560620-003 EI489329670TH punktae (181107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560620-004 EJ487862943TH boymoungsing (181109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560620-007 EI663684890TH thanit77 (181114) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ560620-009 EJ491689889TH jminter (181122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560620-010 EJ896892737TH ม้าวัดเฉลิมฯ (181126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560620-011 EK159322768TH ปัญญาพระเครื่อง (181142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ560620-012 EJ400531319TH Lilly (181146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560620-013 EJ847279868TH looknam1 (181150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560620-014 EJ847279868TH looknam1 (181153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560620-015 EJ892505097TH baimond (181154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560620-017 EJ763372705TH โสราชา (181156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560620-018 EK095900965TH shirew (181157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560620-019 EJ993962706TH tankung (181158) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560620-020 EK013327531TH ศักดิ์นรินทร์ (181159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560620-021 EJ884409261TH เกรียงบางระกำ (181085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ560620-022 EK007518320TH maruta (181090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560620-023 EK010803568TH jumnong (181092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560620-025 EJ859718116TH เทียน (181095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560620-026 EK014318978TH romsub (181097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560620-028 EK096769490TH ศิริยุทธ (181100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560620-029 EJ929808102TH เคอิโงะ (181106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560620-001 มองดู (181124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560620-002 robert62 (181127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560620-003 พัทยา (181129) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ560620-004 พัทยา (181135) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 2อจ560620-005 พัทยา (181141) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ560620-006 TEKKY (181144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560620-008 ยศวิเศษ (181149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560620-009 NATTAPON9 (181151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560620-010 ต่ายวัดหนึ่ง (181152) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560620-011 tanatonn (181116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560620-013 geewon (181123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560620-014 auditplus (181168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560620-015 panutat (181128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560620-016 nattasak (181132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560620-017 โพธาราม (181136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ560620-018 บ่องตง (181139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560620-019 เอสายชล (181143) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560620-020 RTPRA (181147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560620-021 bussakorn (181055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560620-022 bussakorn (181057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560620-023 bussakorn (181059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560620-024 bussakorn (181061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560620-025 เทพสมุทร (181063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560620-026 สังคายนา (181160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560620-027 เจริญพร (181067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560620-028 sankeng (181068) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ560620-029 PORNCHAISRISUK (181071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560620-030 chanram (181073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560620-031 uncleboy (181130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560620-032 southman92 (181133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ560620-033 southman92 (181134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560620-034 การันตีพระ (181170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ560620-035 การันตีพระ (181171) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ560620-036 การันตีพระ (181173) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560620-037 tixx_choti (181138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560620-038 การันตีพระ (181172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ560620-040 boss3 (181140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ560620-041 tong_span (181137) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ560620-042 ศตกมล (181826) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560620-111 EJ853537420TH tawansun + พิชาติ (181396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้าด้านขวา) ***
2 # 3อจ560622-001 Hengdee8 + (181346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
marisanamwong
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560622-002 tv161 + marisanamwong (181348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (550117-128) ***
4 # 3อจ560622-003 engineer27 + monprakurng (181351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
5 # 3อจ560622-004 s-rat + sumo999 (181353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560622-005 nuchest + (181355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560622-006 friday13 + pramoht (181358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560622-007 Nutanun + pramoht (181360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
9 # 3อจ560622-008 พีเอสพี + ไม้ล้มลุก (181363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560622-009 mntpt + nokchaiyo (181365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560622-010 vongsomboon + BallDesign (181367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
12 # 3อจ560622-011 so-so + นะนาเนีย (181336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุด) ***
13 # 3อจ560622-012 apexshop + ธนูศิลป์ (181338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (521106-037) ***
14 # 3อจ560622-014 prasang + num-tookta (181340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
15 # 3อจ560622-015 prasang + num-tookta (181343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ560622-016 prasang + num-tookta (181345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560622-017 prasang + num-tookta (181347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
18 # 3อจ560622-018 เซียนใหญ่สายร่ม + (181349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
satosoda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560622-019 SeksitK + ยอดแก้ว (181350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระยอดธง กรุอยุธยา เนื้อทองคำ ***
20 # 3อจ560622-020 คอหงส์ + คนตุลา (181354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560622-021 boonrat_k + aimpanda (181380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560622-022 ลมว่าว + aimpanda (181384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560622-023 เล็กหลังวัด + lovebuff (181387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (551210-007)***
24 # 3อจ560622-024 หนึ่งห้วยโป่ง + tuszaa (181391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ560622-025 emperor + wanghin66 (181392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1111) ***
26 # 3อจ560622-102 EX052951165TH jobsuwan + vicharnj (181472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
27 # 3อจ560622-103 EX052951151TH kitti7070 + vicharnj (181475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 319) ***
28 # 3อจ560622-104 EJ994000593TH nopakk + ตึกคอมศรีราชา (181327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
29 # 3อจ560622-105 EK019849641TH natureSK + rotthawee (181334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560622-106 EI716798732TH BANKPHONE + อ้นบางพลี (181335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
31 # 3อจ560622-107 EJ652019865TH กาสะลอง + Rambo_thai (181474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ.เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
32 # 3อจ560622-108 EJ648744928TH safe-goodness + (181339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boons007
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
33 # 3อจ560622-109 EX027406058TH pruettikorn + ethanol9999 (181344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
34 # 3อจ560622-110 EK108714252TH นาวิกโยธิน + jumbok (181473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (560401-148) ***

35 # 3อจ560622-111 EJ587840754TH Irichs + som3693 (181328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560622-112 EJ489684287TH zafari + วัชรชัย (181329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิส ปี 2473 ***
37 # 3อจ560622-113 EJ979672230TH krungtawanaok + (181330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาชาเหล็ก
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
38 # 3อจ560622-114 EJ864722039TH honzakub + akecrma (181331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
39 # 3อจ560622-115 EJ542958689TH bogusss + อรุณชัย (181332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550106-042) ***
40 # 3อจ560622-116 EK019597979TH อุบาสก11 + ชินจัง22 (181333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ560622-118 EK046342386TH Sinsiampra + (181337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560601-039)***
42 # 3อจ560622-119 EJ975710273TH sara_wut + Jackbangkaew (181341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) ***
43 # 3อจ560622-121 EK251516315TH bussakorn + doyct (181356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
44 # 3อจ560622-122 EJ587840795TH เพียงรัก + som3693 (181359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ560622-123 EJ7333063271TH san2008 + nirut25 (181362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560622-124 EK134822737TH wanitcha + มงคลรักษ์ (181366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9554) ***
47 # 3อจ560622-125 EK104237699TH พาหุงมหากา + (181368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ560622-126 EJ587833406TH onizuka2518 + tanagon (181369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
49 # 3อจ560622-127 EK049061552TH king_64 + ไม้มงคล (181371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560622-128 EK104237739TH tassunoh + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด) ***
51 # 3อจ560622-129 EJ857166931TH Darksider + yodchai1515 (181373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560614-003) ***
52 # 3อจ560622-130 EJ299594033TH jarunphant + คนสิ้นใจ (181375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (520227-160) ***

53 # 3อจ560622-131 EI489331302TH wanland + พระประแดง26 (181401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ560622-132 EK104237725TH Suksawat + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (181405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
55 # 3อจ560622-133 EJ487854482TH ldragon + ruamsup (181479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560530-099) ***
56 # 3อจ560622-135 EJ945712558TH ชัยชาญ + โฟล์คซอง (181412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
57 # 3อจ560622-136 EK093667854TH ชาติไทยสมุทร + butterfly (181416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี (560530-279) ***
58 # 3อจ560622-137 EI915521237TH บ้านเนิน + ขุนกิม (181421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (541003-194) ***
59 # 3อจ560622-139 EJ997533852TH pramual + OaTaWa (181429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560622-140 EJ803580345TH คนพลูหลวง + anekchai (181430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
61 # 3อจ560622-141 EJ587829830TH คนพลูหลวง + maytus (181352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560622-142 EF267903921TH เอ๊กซ์_ประชาชื่น + raimon (181357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ560622-143 EF267903921TH honzakub + raimon (181361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560622-144 EK012342648TH หนุกหนาน + หนุนิน (181471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง พิมพ์เสมาหน้าเล็ก ปี 2485 ***
65 # 3อจ560622-145 EK012342648TH zafari + หนุนิน (181470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ วัดกำแพง ปี 2482 จ.ลพบุรี ***
66 # 3อจ560622-147 EF532789623TH วัดสะพาน + Dagal (181364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
67 # 3อจ560622-148 EK141454803TH ปรัชญ์ + โคราช01 (181476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1) ***
68 # 3อจ560622-149 EJ698448168TH zafari + sudjarit (181377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์จำปา วัดสาลีโบ ***
69 # 3อจ560622-150 EJ928795455TH kunpu + maxjvc (181382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560622-151 EJ939198768TH Teerasak01 + CIVIL_KONG (181468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2132) ***

71 # 3อจ560622-152 EJ832169305TH everycarucan + โก้ตัดเก้า (181370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560622-153 EJ832169305TH som279 + โก้ตัดเก้า (181374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพล้างผิว) ***
73 # 3อจ560622-154 EK094273601TH หวังมีเฮ + เต้อ๋อง8 (181376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 779) (551119-236) ***
74 # 3อจ560622-155 EK094237601TH suraj + เต้อ๋อง8 (181378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
75 # 3อจ560622-156 EK136646156TH janaket + ooyooy (181383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ560622-157 EK046945355TH poapoa + vitt_yatex (181385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 653) ***
77 # 3อจ560622-158 EK096787975TH midaa + UNICITY (181390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560622-159 EK122591435TH wunlop + มิตรจัตุคาม (181393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560622-160 EK097175400TH Nattakit-laoriam + (181397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560622-161 EK079554794TH Bophantom + ksanti (181379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์สองจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
81 # 3อจ560622-162 EJ436875245TH สมเดช + sinsan (181381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560622-163 EJ770477309TH ท่านจ้าวกรม + kasang (181386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
83 # 3อจ560622-164 EK129109982TH tassunoh + djweeraporn (181389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) ***
84 # 3อจ560622-165 EK134035046TH kitti_ratt + sutarn (181394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
85 # 3อจ560622-166 EJ892803056TH likeit + phipops (181398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560622-167 EK134826067TH surajarusarn + arter19 (181399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 89230) (สภาพทำสามกษัตริย์ใหม่)***
87 # 3อจ560622-168 EJ810294218TH phramot + นายพระเครื่อง (181403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระแผง กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45644 (22/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560617-001 EJ831156407TH นครไพร (180965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560617-005 ED739687902TH บางนางรม (180971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560617-015 EK175669026TH Kamen_rider (180973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560617-023 EJ938357159TH Bankrating (180977) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560619-001 EJ952202453TH keat2507 (180962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560619-002 EX069832431TH bancha18 (180964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560619-003 EJ913436920TH phipops (180967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560619-004 EJ733054898TH พิชชากร (180970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ560619-005 EJ944611632TH eastsak (180974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560619-006 EI925348122TH สุริยา09 (180978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560619-008 EK141441637TH pimthong (180979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560619-009 EK159321201TH หนูมิเตอร์ (180985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ560619-010 EX045467265TH sert-mtts (180989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560619-011 EI716794280TH AWAKEN (180854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560619-012 EK024064178TH akm345 (180856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560619-013 EK109548812TH tassunoh (180857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560619-014 EJ648567009TH บ้านสมอลม (181010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560619-015 EJ579855342TH greenlant (180858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560619-016 EF352832784TH tanagon (180860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560619-017 EK134748395TH แม่ตะเคียนทอง (181006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560619-018 EJ913626668TH tui_bong (180862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ560619-019 EF352803465TH toyotachi (180864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560619-020 EJ890211299TH น่านน้ำ (180865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560619-021 EJ787072529TH thongpaiwan (180855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560619-022 EJ737766749TH สะพานแขวน (180859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560619-023 EJ956955502TH kiat_wan (180861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560619-024 EJ913626668TH tui_bong (180863) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
28 # 1อจ560619-025 EJ965233701TH rattasah (181016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ560619-026 EK142007104TH สุทธิกร (180866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560619-027 EK018365341TH เด็กวิ่งพระคอนถม (180869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560619-028 EJ831175511TH ร้านอินทิรา (180871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560619-029 EJ733245800TH สารินพระเครื่อง (180956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ560619-030 EJ884394363TH pakob (180963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560619-031 EJ886958751TH ลูกพระใหญ่ (181019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560619-032 EK019534302TH doramon2345 (180984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560619-033 EK011061840TH tayuporn29 (180988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ560619-035 EK017843663TH tookatun (180994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 1อจ560619-036 EJ962909966TH เมืองกล้วยไข่ (181000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560619-038 EK141466982TH pimthong (181002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560619-039 EJ862738209TH maxyasothon (181004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ560619-040 EK134880774TH nengneng (181005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560619-041 EJ439326738TH อิเค็นจิโร (180867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560619-042 EK225001855TH nilyok (180868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ560619-043 EJ861961468TH ช่างชายแดน (180870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ560619-045 EJ714982373TH tikindy (180957) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560619-001 skyauto (180982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560619-002 arttck (180983) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560619-003 nunthawat (180986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560619-004 cinsun (180991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560619-005 nokchaiyo (180993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560619-006 เด็กตาคลี (180995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560619-007 tsong_tc (180997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560619-009 bannasom (180998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ560619-010 polama (181001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560619-011 kuromi (180968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560619-012 tv161 (181017) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ560619-013 Rutchata (180976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560619-014 nichanun (180981) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ560619-015 sarawut_mind (180987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560619-016 sarawut_mind (180990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560619-017 ขุนเมฆา (180992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ560619-018 nungbangprom (180996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560619-019 hon18 (180999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560619-020 non99 (181003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560619-021 tanatonn (180966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560619-023 onizuka2518 (180972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ560619-024 lek16 (180975) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
23 # 2อจ560619-025 แม็คหลักสี่ (180980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560619-107 EJ726599912TH unt2499 + natureSK (181204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560216-169) ***
2 # 3อจ560619-112 EJ965412416TH jingmanu + tigerd4d (181206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
3 # 3อจ560621-001 kikapoo + vichol2551 (181195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)(560328-097) ***
4 # 3อจ560621-002 Belton + nimitmai (181196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
5 # 3อจ560621-003 ขุนกิม + Nongploy (181199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560621-004 ลูกแม่จัน + tongok (181298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงิน ปี 2485 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ560621-005 ning_rw + นคราฎ (181202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 677) ***
8 # 3อจ560621-006 tappituk + นคราฎ (181296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ560621-007 prasang + amulet_59 (181207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดชุมพรรังสรรค์ รุ่นปืนไขว้ เนื้อทอแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ชุมพร ***
10 # 3อจ560621-009 snook + นะนาเนีย (181210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เถาวัลย์เลื่อย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560621-010 bussakorn + DDTOP (181215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560621-011 kimhuang + suwanarat (181194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560613-191) ***
13 # 3อจ560621-012 Chan59 + กาญจนสินธุ์ (181304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี ***
14 # 3อจ560621-013 bigsong + ซุ่มโคราช (181197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
15 # 3อจ560621-014 Tharin_P + TEKKY (181300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
16 # 3อจ560621-015 โตเพชรบูรณ์ + TEKKY (181201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

17 # 3อจ560621-101 EJ9936635450TH kai_bangsaray + ถิ่นบูรพา (181193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94) ***
18 # 3อจ560621-102 EJ629263367TH น้ำหวาน_46 + (181198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่าดอนหลวง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(560419-112) ***
19 # 3อจ560621-103 EJ763372775TH คุณณัชชา + โสราชา (181200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทร์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มครอบแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560621-104 EJ977773831TH nockout + lomlopburi (181203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3817) ***
21 # 3อจ560621-105 EH899837451TH viwat + prathep (181205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560621-106 EI489330633TH bansa + พระประแดง26 (181208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน ***
23 # 3อจ560621-107 EJ990767901TH pkthinsung + (181211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพรมดำใหม่) ***
24 # 3อจ560621-108 EJ678180828TH suthee99 + โจโฉพระเครื่อง (181213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** พระยอดธง เนื้อนาก จ.พระนครศรีอยุธยา ***
25 # 3อจ560621-109 EI468239611TH vtavee + nooing (181216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560621-110 EJ803122022TH chalaone + loyfa (181219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธง หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งใบหน้าและจารใหม่) ***
27 # 3อจ560621-111 EJ975460708TH keng2523 + Jackbangkaew (181236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560621-112 EJ184605077TH ต้อมนครสวรรค์ + หน้าหวาน (181239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
29 # 3อจ560621-113 EJ777606325TH krichthep + ขวัญสุพรรณ (181243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
30 # 3อจ560621-114 EK096295468TH wanway001 + (181307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
31 # 3อจ560621-115 EK103976852TH umbraprince + (181248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ560621-116 EJ717231325TH dot666 + cchaiyut (181303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
33 # 3อจ560621-117 EJ717231325TH โบราณ + cchaiyut (181305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถว เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560621-118 EJ929331811TH nottoขอนแก่น + yootha (181253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(510907-067) ***

35 # 3อจ560621-119 EJ570005238TH ชัยแคราย + Titikorn (181257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ ***
36 # 3อจ560621-120 EJ722441131TH Chaipun + นำชัย_99 (181260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ560621-121 EK007442590TH Nutanun + ducratti (181218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560621-122 EK181010635TH wanitcha + sza1200 (181224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ560621-123 EK086904093TH บารมีเตี่ย + โบตั้ม (181293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** บาตรน้ำมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560621-124 EK018381755TH นายพอเพียง + หนึ่งบางแขม (181227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560621-125 EJ935150963TH kornkrit + ชมดาวโคราช (181232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 186) ***
42 # 3อจ560621-126 EJ667188658TH sugade77 + yodchai1515 (181235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560621-127 EK012341347TH พุทธมณ + หนุนิน (181238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงลูกแป้งเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
44 # 3อจ560621-128 EK134886180TH เสมาพัดยศ + tanaka (181242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
45 # 3อจ560621-129 EK052307128TH POOSIT + mchutith (181246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สงขลา ***
46 # 3อจ560621-130 EJ993938429TH pusook66 + คุณใบเงิน (181249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 228) ***
47 # 3อจ560621-131 EK052307128TH แอ้วนนท์ + mchutith (181209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560621-132 EK020182571TH peterjeep + CIVIL_KONG (181212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2034) ***
49 # 3อจ560621-133 EJ696477135TH tiwa9977 + งดงาม (181214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ560621-134 EJ628363324TH ฮาเล่ย์ + somphrach (181217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 656) ***
51 # 3อจ560621-135 EJ934752953TH TON99 + ว่านร้อยปี (181302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร ***
52 # 3อจ560621-136 EK044100912TH niponing + teespy (181220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

53 # 3อจ560621-138 EJ965235543TH parkkankhum + nikoke (181301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ560621-139 EK046345541TH เด็กละหารไร่ + (181222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560621-140 EJ913290439TH ต้นดอนเจดีย์ + picasso (181229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบน้ำมัน) ***
56 # 3อจ560621-141 EJ873330628TH Junbangna + (181223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อขำ
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560621-142 EK046099942TH wanayut + ลูกดิ่ง (181226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมหามงคลเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 801) ***
58 # 3อจ560621-143 EJ962270577TH maoowee + บางแก้ว1976 (181230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) ***
59 # 3อจ560621-144 EJ299472278TH เฟร้นซ์พระณคอน + (181233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kaomaw
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
60 # 3อจ560621-145 EJ637850695TH k0281 + pwongphu (181237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560621-146 EJ637850695TH k0281 + pwongphu (181241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560621-147 EJ993967354TH ลูกข่าง + อริยะชน (181245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
63 # 3อจ560621-148 EK096295471TH sutipong71 + (181299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560621-149 EJ787082296TH Toitotae + ต้อมนครสวรรค์ (181250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวนเต็ม) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)(560605-222) ***
65 # 3อจ560621-150 EJ866396972TH เจษเมืองกาญจน์ + ตั้งเจริญ (181255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560621-151 EJ762874864TH suk2006 + มิตรจัตุคาม (181261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(560613-237) ***
67 # 3อจ560621-152 EJ865093330TH umbraprince + จุกจัง (181262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโละ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1994/สภาพใช้) ***
68 # 3อจ560621-153 EJ459885104TH นพคุณทินมาศ + anaken (181265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
69 # 3อจ560621-154 EJ866397669TH naret + BANKPHONE (181266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560621-155 EJ960762049TH too222 + KoM_PanG (181268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ซุ้มใบโพธิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นครสวรรค์ ***

71 # 3อจ560621-156 EJ859718782TH Panupong1 + เทียน (181269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560621-157 RG711334587TH samakid + dawutt (181272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ560621-158 EK128957735TH laphat + suchet_w (181276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ560621-159 EJ983480545TH suraj + maggie (181280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 61)(551004-035) ***
75 # 3อจ560621-160 EK025881990TH Pra_Inter + มงคลสวัสดิ์ (181281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560621-162 EJ667188661TH yodchai1515 + อรรถพล (181252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1480) (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 มิ.ย. 2556 - 09:04 น.] #45640 (21/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560614-001 EJ913436465TH ศิลาแลงคูค่าย (180781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560615-012 EJ781968887TH hyongyuth (180783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560615-032 EK096758611TH ศิริยุทธ (180415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ560617-008 EJ918322059TH opol1812 (180549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560617-020 EK044376815TH thongpaiwan (180572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ560618-001 EJ847387519TH KONDEE446 (180662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560618-002 EF736398455TH พระมงคล (180664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560618-003 EJ721621463TH ร่มฉัตร (180848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560618-005 EJ215538785TH sompong963 (180665) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560618-006 EJ901642535TH nikomss (180668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560618-007 EJ287362947TH TiTleooo (180669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560618-008 EJ800964077TH samsung48 (180671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560618-009 EJ722216422TH manapradee (180847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560618-010 EJ337434595TH kit2509 (180674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560618-012 EK149159515TH สยามเมืองยิ้ม (180775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560618-013 EJ990687205TH Ramaasi (180780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560618-014 EK120100345TH Xdireak (180784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560618-015 EJ976806842TH ลูกวังอิน (180787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ560618-016 EJ678086093TH chanchim (180789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560618-017 EK066827724TH นู๋โอปอ (180795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560618-018 EK061127190TH พรวีชอ (180797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560618-019 EJ917470277TH tangmajub (180801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560618-020 EX081339128TH บอยราม2 (180804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560618-021 EJ745593339TH ศิษย์ท่านขุน (180756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ560618-022 EJ976806887TH อาวุธ521 (180760) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ560618-024 EK017759206TH tookatun (180763) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560618-025 EJ981473878TH เด็กบ้านนา (180769) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560618-026 EI716793355TH ชัยชาญ (180772) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ560618-027 EI489318385TH ข้าวไทย (180777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560618-029 EJ298963678TH lount (180779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560618-030 EJ864319757TH tanusak (180782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ560618-031 EX045383543TH pikaju (180663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ560618-032 EK068450192TH คเวสโก (180834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560618-033 EJ858031825TH Preecha_K (180666) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ560618-034 EJ733206443TH อนันต์พระเครื่อง (180667) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
36 # 1อจ560618-035 RJ864979595TH สุวัฒโน (180670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560618-036 EJ995646729TH deepongpun (180672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560618-037 EK009715177TH addoo (180673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560618-038 EJ996316295TH famai (180675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560618-039 EJ925466708TH sef_ann (180677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ560618-040 EK130630484TH ปฏิพัทธ์2539 (180678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560618-042 EK128455490TH tawansun (180790) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ560618-043 EJ930979078TH Tatsuya (180796) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
44 # 1อจ560618-044 EK095866645TH ตั้งเจริญ (180799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ560618-045 EJ881851170TH Totsphol (180802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ560618-046 EK012199884TH tomcm (180806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ560618-047 EK013326068TH ศักดิ์นรินทร์ (180809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ560618-048 EK016490749TH heng9999 (180810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 1อจ560618-049 EH972863566TH chaichcna (180812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ560618-050 EJ884756527TH chen_2222 (180814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ560618-051 EI773954705TH พระดีให้โชคลาภ (180676) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 1อจ560618-052 EJ944391755TH จุ๋มจิ๋ม (180762) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ560618-053 EK008243105TH สุภัทท์ (180765) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 1อจ560618-054 EJ659157821TH มหามณีจินดา (180770) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
55 # 1อจ560618-055 EK047223592TH บ้านเนิน (180773) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 1อจ560618-056 EJ867426450TH sitrayong (180776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560614-006 พุทธบูชา (180317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560615-003 manpower9 (180825) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560615-016 cagikrft (180826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560618-001 koptace (180728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560618-002 sk117 (180732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560618-003 บรมีหลวงปู่ทวด (180736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ560618-004 everycarucan (180739) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560618-005 autpichut (180742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560618-006 ต่อ_ถนนตก (180745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560618-007 บ่องตง (180748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ560618-008 arinnick (180752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560618-009 khundeth (180846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560618-010 Jingleed789 (180849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560618-011 joint (180757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560618-012 yod29 (180759) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 2อจ560618-013 MRDAVE (180767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560618-014 MRDAVE (180771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560618-015 เกษมสันต์99 (180829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560618-016 kmutnb (180774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ560618-017 nattasak (180778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560618-018 กัดดาฟี่ (180785) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560618-019 sankansa (180792) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ560618-020 วสันต์อ่อนนุช (180800) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 2อจ560618-021 โรนิน (180816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ560618-022 Jengjutha (180817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560618-023 ชัวร์999 (180852) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560618-024 pon28 (180819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ560618-025 ATIVAT (180821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560618-026 ananv (180823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560618-027 pannawat (180824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-015 nusalaya + SONbk (180380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรรณ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ560619-182 EK056544595TH taweekun + betonglove (180941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560620-001 nopakk + thieng (181165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
4 # 3อจ560620-002 amfine + นายถนัด (181169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
5 # 3อจ560620-003 กระแสร์2 + 6411171 (181098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560620-004 gikoo + ณัฎฐกิตติ์ (181103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
7 # 3อจ560620-005 nopakk + MRDAVE (181167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550906-044) ***
8 # 3อจ560620-006 pramual + PHUPHA (181104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโมคคัลลา-สารีบุตร กรุวัดพระชาย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ560620-007 นู๋โอปอ + ศิรสิทธิ์88 (181111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ560620-008 ศักดิ์นรินทร์ + ศิรสิทธิ์88 (181113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560620-009 autpichut + kikapoo (181115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหาไรร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550405-008) ***
12 # 3อจ560620-010 naret + เจริญพร (181117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
13 # 3อจ560620-011 tanint + tuk08 (181084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ560620-012 ทศวรรษ33 + uncleboy (181087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560620-013 phattirarat + ankoon (181089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(530820-157) ***
16 # 3อจ560620-101 EJ913536137TH coolkul + พิพัฒน์ศตวรรษ (181030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560620-102 EJ917546347TH pn-autogas + (181148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manpower9
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ560620-103 EJ979277968TH ป้อดคุง + tumtam (181032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) ***
19 # 3อจ560620-104 EK073925727TH autpichut + lookpong (181037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560620-105 EK060592742TH pruettikorn + oonpudoo (181040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
21 # 3อจ560620-106 EJ889446093TH jompol10 + Pantapat (181042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 296006) ***
22 # 3อจ560620-107 EJ502967625TH tontal + b_air51 (181162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ560620-108 EI489329666TH DAY_ce30 + punktae (181047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
24 # 3อจ560620-109 EG967945259TH มิวเล็ก + Digitman99 (181049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560620-110 EJ823013021TH ทวีลาภ + พูลสุข (181052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ560620-112 EJ648731062TH keng2523 + pranung (181028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ560620-113 EJ784792985TH autpichut + win10 (181029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งบรมครู32 เนื้อเงิน (หมายเลข 279) ***
28 # 3อจ560620-114 EJ917556389TH นู๋มาลี + ทอมมี่ (181031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560620-115 EJ896812889TH suraj + โซ้ยกู๋ (181033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
30 # 3อจ560620-116 EK044340524TH สมาร์ทพระแท้ + Leche (181036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ560620-117 EJ896892737TH ธารทอง7 + ม้าวัดเฉลิมฯ (181163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.ภูเก็ต ***
32 # 3อจ560620-118 EJ587824695TH chadang + maytus (181161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560620-119 EJ993078092TH พาหุงมหากา + ideaphoto (181043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2556 จ.ระยอง (ตะกรุดทอง) ***
34 # 3อจ560620-120 EX046747307TH keng2523 + พิฆเนศวร69 (181046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) ***

35 # 3อจ560620-121 EK215804438TH cheid + pon28 (181050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
36 # 3อจ560620-122 EK244245170TH Nongguy + (181054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560620-123 EK048525373TH น้องมะลิ + อำนวย (181058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560329-069) ***
38 # 3อจ560620-124 EK136628869TH gun_sapan + รักชลบุรี (181062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (560525-187)***
39 # 3อจ560620-125 EJ884757023TH famai + srinakhon (181065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ560620-126 EK020575321TH too222 + dod18 (181069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ560620-127 EK140133100TH bansa + peepop (181072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 565) ***
42 # 3อจ560620-128 EK140133100TH โดมพระเครื่อง + peepop (181077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
43 # 3อจ560620-129 EK015934106TH keng2523 + อ้นท่าตอน (181079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมหลังด้านบน) ***
44 # 3อจ560620-130 EJ882214815TH pramual + เด็กหนองกรด (181081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
45 # 3อจ560620-131 EK094194135TH sedtha + เต้อ๋อง8 (181096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
46 # 3อจ560620-132 EJ264856975TH หนุ่มธนบุรี + realpor (181099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560620-133 EK013751799TH pupu-25 + yootha (181101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์ศีรษะขีด(นิยม) เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
48 # 3อจ560620-134 EJ89867441TH saktong + kobnamo (181105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
49 # 3อจ560620-135 EJ844444565TH PRY13 + winzz (181164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 42)***
50 # 3อจ560620-136 EJ525775875TH Belton + pound2007 (181108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560620-137 EJ896874441TH saktong + kobnamo (181118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
52 # 3อจ560620-138 EJ864343671TH keng2523 + tanusak (181121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***

53 # 3อจ560620-139 EJ859075513TH น้องข้าวสวย + สิริวรรณโณ (181125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ) ***
54 # 3อจ560620-140 EJ934748517TH witthayaw + ว่านร้อยปี (181131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า) ***
55 # 3อจ560620-141 EK095890494TH conmisilp + shirew (181056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560620-142 EJ763372705TH tsalarak + โสราชา (181060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) ***
57 # 3อจ560620-143 EK024672743TH nuchest + สันติ66 (181064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นแรก ปี 2515 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ560620-144 EJ763372705TH ขวัญวลัย + โสราชา (181066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ560620-145 EJ873332495TH เจี๊ยก + oukaa (181070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (560530-283)***
60 # 3อจ560620-146 EK010644570TH Kamen_rider + ekach (181074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
61 # 3อจ560620-147 EJ836317755TH ฐณะวัฒน์ + weelachai (181075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560110-125) ***
62 # 3อจ560620-148 EJ706983227TH narongboonjong + yodpra (181078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560510-098) ***
63 # 3อจ560620-149 EK046632074TH papawin + บารมีฟู (181080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
64 # 3อจ560620-150 RG728612355TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (181083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 379) ***
65 # 3อจ560620-151 EJ938709496TH SeksitK + sumat (181034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เต่าหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ***
66 # 3อจ560620-152 EJ439338784TH autpichut + น้องแผ่นดิน (181035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 819)(560511-188) ***
67 # 3อจ560620-153 EX048367690TH prasang + เมฆินทร์ (181038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560620-154 EX048367690TH ล้านมาแชร์ + เมฆินทร์ (181039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560620-155 EX048367690TH boymoungsing + เมฆินทร์ (181041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560620-156 EJ768166682TH pupu-25 + kungkai (181044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560620-157 EJ937711604TH kornkrit + winzz (181045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 51) ***
72 # 3อจ560620-158 EJ935150274TH Pa_Ped + นายนาฬิกา (181048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (551018-249) ***
73 # 3อจ560620-159 EK096769490TH jessio + ศิริยุทธ (181051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตัวตัดของบล็อกนี้อยู่
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
74 # 3อจ560620-160 EJ695165216TH punktae + WINDAY (181053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ560620-161 EK127608818TH jiantsuphan + surachaiCM (181120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 มิ.ย. 2556 - 08:48 น.] #45637 (20/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560614-005 EJ738746414TH ดุจติปิยะ (180622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560614-015 EK080696494TH eastsak (180625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560614-016 EJ898067505TH เอกสามแยก (180626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560614-031 EK116504366TH TECHNOLOG (180345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560615-008 EJ896493805TH Rich989 (180462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560615-011 EK130628812TH สิทธิชัย (180362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560617-002 EK132007484TH pra_ko (180522) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560617-003 EI773974608TH พระดีให้โชคลาภ (180523) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560617-004 EK015940778TH อ้นท่าตอน (180527) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560617-006 EJ938201390TH thepee (180530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560617-007 EJ934726159TH ว่านร้อยปี (180547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560617-009 EK019596085TH midaa (180656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560617-010 EJ996339438TH buynak (180551) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560617-011 RG445246645TH tepakornsu (180524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ560617-012 RH077789620TH พ่อน้องจ้าว (180525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560617-013 EJ866922608TH amata482 (180526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560617-014 EK088434429TH tomsrinukool (180528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560617-016 EK142220668TH pimthong (180657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560617-017 EK128606075TH yasticker (180529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560617-018 EJ976805467TH เบียร์ปทุม (180569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ560617-019 EJ884389023TH pakob (180650) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560617-021 EK120152087TH Xdireak (180614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560614-004 mark-max (180646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ560614-011 nichanun (180316) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560614-012 wutpantip (180323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560614-013 ประสาน (180324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560614-017 อรรถพล (180333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560615-019 aeed19 (180487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560615-023 mapoon (180519) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560615-025 jojo5 (180492) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560615-027 jdai99 (180497) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560617-001 suksannb (180580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560617-002 sirisuwan (180582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560617-003 ลูกแม่รำเพย (180585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560617-004 keng051 (180587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560617-005 ทวีสิน (180588) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ560617-006 Beermb (180591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560617-007 bsena (180593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560617-008 dang29 (180594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560617-009 น้ำหวาน_46 (180597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560617-010 กรเพชรบูรณ์ (180599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560617-011 veraphonsv (180627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560617-012 ptk_1234 (180628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560617-013 thedochter (180630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ560617-014 NIRUCHA (180633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560617-015 antsurround (180634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560617-016 เจี่ยหนองแขม (180636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560617-017 numberseven (180637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560617-018 chayna (180659) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ560617-019 GOLFJUJU (180638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560617-020 iarun46 (180639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560617-021 ing_zenith (180612) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560617-022 tomtam2516 (180615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560617-023 minnie (180617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560617-024 minnie (180619) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 2อจ560617-025 kamonsap (180621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560617-026 gun87 (180624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560617-027 คนตุลา (180629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560617-028 pukky (180631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ560617-029 TEE_INTER (180632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 2อจ560617-030 finance (180635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ560617-031 ชมรมศิษย์สน (180602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560617-032 wunlop (180605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 2อจ560617-033 REGCOS (180608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560617-034 ไกรศาล (180609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ560617-035 ดูไม่เป็น (180611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 2อจ560617-036 Collection9 (180613) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ560617-037 nongnhun (180616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ560617-038 Poo64 (180618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 2อจ560617-039 onizuka2518 (180620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ560617-040 arnon999 (180623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 2อจ560617-041 focus-2007 (180640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
51 # 2อจ560617-042 nuttakrit (180641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ560617-043 narongboonjong (180642) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
53 # 2อจ560617-044 พูลลาภ (180660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 2อจ560617-045 hunter04 (180643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ560617-046 hunter04 (180644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
56 # 2อจ560617-047 นคราฎ (180645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-102 EK057404798TH naphattana + tongAA (180396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ560617-007 singhanum + เจริญพร (180878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ560617-101 EJ015338571TH noppthai + เจ๋งจริง (180881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ560618-003 บ้านเนิน + xdeftones (180683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกกลากของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง รุ่นแรก บล็อกกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
5 # 3อจ560618-013 เขาคอหงส์ + มหาดไทย2 (180688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครศรีธรรมราช ***
6 # 3อจ560618-113 EJ459885736TH Apollo23 + manliar (180791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
7 # 3อจ560618-160 EJ733206443TH Thanapol_25 + (180754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
อนันต์พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
8 # 3อจ560618-170 EJ996316295TH krusit + famai (180828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาอุต หลวงพ่อชม วัดบางปลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ560619-001 saktong + nimitmai (180873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
10 # 3อจ560619-002 peeengin + icezeroo (180876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550308-299) ***
11 # 3อจ560619-003 ayutthaya + pramoht (180877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(551103-030) ***
12 # 3อจ560619-004 Sampenang + gasam (180879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 10) ***
13 # 3อจ560619-005 Putsorn + tomrangsit (181024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560517-146) ***
14 # 3อจ560619-006 AMNARD1519 + (180882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้
greenday
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
15 # 3อจ560619-007 emperor + ทองแดง1009 (180884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***
16 # 3อจ560619-008 ช่อคูณ + โจ้ดอนเมือง (180886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และหูตัด) ***

17 # 3อจ560619-009 showgun + nungbangprom (180888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงเปิดโลก เนื้อชินเงิน ***
18 # 3อจ560619-010 ธงชัย + Chew_JJ (181023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งรมดำ) ***
19 # 3อจ560619-011 kitti_ratt + panna08 (180872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
20 # 3อจ560619-012 autpichut + joke13 (180875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560619-101 EK046319918TH rungkrabi + (181014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1431) ***
22 # 3อจ560619-102 EJ938201602TH santi1977 + thepee (180874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 30/โค๊ดแจก) ***
23 # 3อจ560619-103 EJ993710512TH ninnon2112 + (180880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 171) ***
24 # 3อจ560619-104 EJ993710512TH ninnon2112 + (180883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 172) ***
25 # 3อจ560619-105 EJ941557291TH supatk + กัดดาฟี่ (180887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะพระเชียงแสน เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
26 # 3อจ560619-106 EI364518706TH อาทิตย์วิเชียร + goif5 (180890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
27 # 3อจ560619-108 EJ556998997TH kimhuang + ano8547 (180893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560619-109 EJ664259390TH pkimkrao + wuteiei (180897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560619-110 EJ060755817TH chaninnart + chupra (180899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
30 # 3อจ560619-111 EJ494366009TH thavee + รักษ์นครหลวง (180892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (560605-134) ***
31 # 3อจ560619-113 EJ556999533TH ATIVAT + เอกสามแยก (180895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ560619-114 EJ859717416TH golfhot + samakid (180901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (560523-213) ***
33 # 3อจ560619-115 EJ768217177TH numdang + zongrach (180904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)(551219-273) ***
34 # 3อจ560619-116 EJ635816011TH pumpkin + aunop50 (180909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560517-132) ***

35 # 3อจ560619-117 EK244201655TH narongboonjong + skyauto (180911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560619-118 EJ913436964TH NICHA + Chatamethee (181026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพอุดซ่อมหูขวาพระ) ***
37 # 3อจ560619-119 EJ857164140TH อำนวยเคซี + Energy_KDK (180913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560420-127) ***
38 # 3อจ560619-120 EJ966196735TH คนกรุงศรี + newmong (180918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
39 # 3อจ560619-121 EX025144460TH นครคำแดงดี + pacifist2000 (180891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560619-122 EX039840363TH อุบาสก11 + Nakron (181022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ560619-123 EJ635816025TH autpichut + aunop50 (180896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551114-083) ***
42 # 3อจ560619-124 EJ944611632TH bsuriyenn + eastsak (181021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (540608-198) ***
43 # 3อจ560619-125 EK039109468TH phubed + เจษเมืองกาญจน์ (180902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560110-053) ***
44 # 3อจ560619-126 EJ727753428TH newkom + เด็กนอก (180906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560619-127 EJ622790505TH keng2523 + current (180908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
46 # 3อจ560619-128 EJ804565720TH ฅนฅอน + converse_07 (181020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด) ***
47 # 3อจ560619-129 EI722913159TH woodstock + Potaplam (181009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพรายบัวผุด มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง ***
48 # 3อจ560619-130 EI722913159TH kitjapong + Potaplam (180915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดเงิน) ***
49 # 3อจ560619-131 EJ866925635TH เขียวสดใส + (180885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bee_assawin
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
50 # 3อจ560619-132 EK251512211TH แมงป่องหัดคลาน + (180889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bogusss
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560619-133 EK096254168TH Wsangpet + Eakthachang (180894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560125-170) ***
52 # 3อจ560619-134 EK137332542TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (180898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
toonmineza
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560619-135 EJ831166877TH ชัยชาญ + เพิ่มพูนศิลป์ (180900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด) ***
54 # 3อจ560619-136 EK024064178TH pumchai + akm345 (180903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ560619-137 EX045467265TH Musashi + sert-mtts (180907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ560619-138 EJ913698165TH โป่งข่าม + พรพุทธคุณ (180912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดเงิน) ***
57 # 3อจ560619-139 EJ897098167TH โจบางแสน + กากุไรเดอร์ (181012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดทอง เนื้อสำริด ***
58 # 3อจ560619-140 EJ998113247TH ooh143 + prapun_ch (180916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560619-141 EJ913698130TH โป่งข่าม + พรพุทธคุณ (180905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดทองแดง) ***
60 # 3อจ560619-142 EJ993702785TH iarun46 + โจบางแสน (181027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพื่อชีวิต เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2347) ***
61 # 3อจ560619-143 EJ915042580TH vinai_kor + Robinv (180910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
62 # 3อจ560619-144 EK095900948TH satayu_l + angka (180914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ560619-145 EJ648572658TH Titikorn + หิมพานต์มุ่งงาม (180917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (550926-134) ***
64 # 3อจ560619-147 EJ459836222TH autpichut + phipops (180922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(560605-176) ***
65 # 3อจ560619-148 EJ729766945TH hairgrit + ขวัญนคร (180925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพฝนขอบข้าง) ***
66 # 3อจ560619-149 EK027229485TH pkimkrao + อำนวย (180929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560619-150 EK096759325TH keng2523 + visa1 (180932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560517-192) ***
68 # 3อจ560619-151 EJ842386658TH movie + virut19 (180923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560619-152 EX070949273TH ป๋องณรงค์ชัย + (180928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
คนรักษ์ศิลป์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ560619-153 EJ913293214TH ninjaman + หมูแผ่น (180931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **(1ชุด 3 เหรียญ/ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค๊ดของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ+เนื้อทองแดง+เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค๊ด) ***

71 # 3อจ560619-154 EJ861955357TH samakid + thriphop09 (180935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
72 # 3อจ560619-155 EJ980856160TH viwat + pair1 (180939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) ***
73 # 3อจ560619-156 EJ861955357TH mooyaya + thriphop09 (180942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
74 # 3อจ560619-157 EJ871218175TH bigsong + preedeekarun (180946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(541027-048) ***
75 # 3อจ560619-158 EJ913296649TH pong_m16 + ศิษย์ปู่สง่า (180949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
76 # 3อจ560619-159 EJ777953807TH กานต์13 + ไวศิษฏ์ (180951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
77 # 3อจ560619-160 EJ993948505TH pjanon + kom_ku (180953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ560619-161 EK119004466TH พรายกระซิบ + prasatj (180920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560619-162 EJ961381231TH bear_pm + ynnoot (181008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
80 # 3อจ560619-163 EK095864622TH autpichut + เขยมาบตาพุด (180926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560619-164 EK096767998TH ก่อสร้างภูธร + visa1 (181015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพล้างผิว) ***
82 # 3อจ560619-165 EK034005545TH ชโลบล + โกวบ้อ (180930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพชำรุดขอบล่างขวา) ***
83 # 3อจ560619-166 EK087980388TH zitthinan + prachuk (180934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560529-023) ***
84 # 3อจ560619-167 EJ988513829TH nkhiench + siroj_ma (180938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550728-242) ***
85 # 3อจ560619-168 EK105887069TH tv161 + khantong (181011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ560619-169 EX066921897TH pongDunlop + เลี่ยมทอง (180943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550208-211) ***
87 # 3อจ560619-170 EJ509286658TH ruenthong + ชวนชื่น (180947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560619-171 EJ625491289TH ชัยบางแค + amata482 (180921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540901-071) ***

89 # 3อจ560619-172 EK127911459TH วณิชออโต้ + ต้องนครนายก (180924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือน หลวงพ่อทบ จ.เพชรบูรณ์ ***
90 # 3อจ560619-173 EJ929330303TH ทวีสิน + yootha (180927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สกลนคร (490912-035) ***
91 # 3อจ560619-174 EJ439326724TH jompol10 + อิเค็นจิโร (180933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560619-175 EJ884406248THJ krichthep + punlopkamee (180936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ560619-176 EK023188998TH kolok_ด้ามขวาน + (180940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PartTime
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***
94 # 3อจ560619-177 EJ960764739TH wanitcha + KoM_PanG (180944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สิงห์สามขวัญ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้องาแกะ จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก) ***
95 # 3อจ560619-178 EJ859723306TH คนเหงา + น้ำคอก99 (180948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
96 # 3อจ560619-179 EJ859723306TH หนึ่งห้วยโป่ง + น้ำคอก99 (180950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
97 # 3อจ560619-180 EJ886958779TH บีรักจิ๊ป + เหลาเพชรบูรณ์ (181018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม พิมพ์ปางปาฏิหาริย์ เนื้อผง จ.สงขลา (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย) ***
98 # 3อจ560619-181 EJ874929335TH เนินพระ1 + thanagaon (180937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
99 # 3อจ560619-183 EK095900965TH yanpawach + shirew (180945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) ***
100 # 3อจ560619-184 เซียนทิพย์ + shirew (181025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ560619-185 EJ291447873TH จรินทร + kraisornuo (181007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
102 # 3อจ560619-186 EK013326788TH keng2523 + ศักดิ์นรินทร์ (180952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และหูตัด)(551219-026) ***
103 # 3อจ560619-187 EJ994660738TH เด็กบางทราย + เชษฐา (180954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560619-188 EJ362589510TH คนเหงา + สุนะโมโล (180955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 136)(560327-129) ***
105 # 3อจ560619-189 EJ865675193TH หนึ่งวังหิน + yutboss175 (180959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
106 # 3อจ560619-190 EK093663659TH somkiat2222 + เต้อ๋อง8 (180961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

107 # 3อจ560619-191 EJ862687630TH dorn27 + ปืนใหญ่ (180958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
108 # 3อจ560619-192 EJ862687630TH พลนิกรกิมหงวน + ปืนใหญ่ (180960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
109 # 3อจ560619-193 EK056592998TH eak_nark + กวงยะลา (181013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ560919-146 EJ853538235TH เสี่ยเมืองกาญฯ + vooon (180919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45630 (19/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560613-013 EJ472890846TH เด็กชายคลอง (180150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560613-031 EJ960945206TH จันทปัญโญ (180417) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ560614-002 EJ997429917TH AUTOTHAILAND (180335) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560614-037 EJ944395920TH จุ๋มจิ๋ม (180299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ560615-001 EJ733204495TH สารินพระเครื่อง (180445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560615-002 EJ648689095TH nut_sak (180447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560615-003 EJ993086686TH channaronglimp (180450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560615-004 EJ857143279TH ต้อมนครสวรรค์ (180496) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ560615-005 EK017839730TH jiantsuphan (180451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560615-006 EG720218213TH chetthaon (180456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560615-007 EJ952967213TH supernarong (180459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560615-009 EJ997430708TH AUTOTHAILAND (180465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560615-010 EI310670547TH เต่าเลิฟบั๊ค (180468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560615-013 EJ745592466TH ศิษย์ท่านขุน (180363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560615-014 EJ015336394TH HS2NAJ (180364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560615-016 EJ071556281TH คอปแมน (180365) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ560615-017 EJ210514980TH pradrem (180366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560615-018 EJ825192895TH aek1979 (180494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560615-019 EJ841548354TH phipops (180367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560615-020 EK011986774TH surachaiCM (180368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560615-021 EJ971476968TH chaipar (180458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560615-022 EK088433715TH tomsrinukool (180461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560615-023 EJ944947132TH นุหนองคาย (180464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560615-024 EJ865092731TH Kaewklom (180467) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560615-025 EK013325663TH ศักดิ์นรินทร์ (180470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560615-026 EK134834315TH โชควัฒน (180472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560615-027 EK008242232TH สุภัทท์ (180518) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560615-028 EJ478254216TH หนึ่งห้วยโป่ง (180517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560615-029 EK111301021TH นาวิกโยธิน (180475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560615-030 Bankswimming (180516) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
31 # 1อจ560615-031 EK096765073TH visa1 (180412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560611-022 minnie (179814) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ560613-010 srigold (180408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560613-014 AIR2515 (180129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560615-001 วรวรรณ (180471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560615-002 บอยลพบุรี (180473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560615-004 ประศาสน์ (180474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ560615-005 อาชาเหล็ก (180476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560615-006 spotlight (180515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560615-007 อรุณชัย (180481) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560615-008 pungting (180483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560615-009 neoliverpool17 (180520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560615-010 นุแคราย (180486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ560615-011 AMNARD1519 (180477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560615-012 naweena (180478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560615-013 นายพอเพียง (180479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560615-014 nimitmai (180480) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ560615-015 Saelim999 (180482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 2อจ560615-017 ธนูศิลป์ (180484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560615-018 kmutnb (180485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560615-020 วิมลดอดคอม (180488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ560615-021 khunpra (180489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560615-022 tomrangsit (180490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560615-024 likeit (180491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ560615-026 talenoi (180495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560615-028 SONbk (180498) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560615-029 แม็คหลักสี่ (180503) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ560615-030 เทพดำเนิน (180506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560615-031 aodaod71 (180405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ560615-032 การันตีพระ (180493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560610-153 EJ938335119TH เมเปิ้ล + Wnk809 (179573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ560611-141 EK072615471TH montrip + เด็กนอก (179696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ560611-149 EK086433329TH ขุนกิม + pop_014 (179730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560612-126 EJ781953644TH ทันบางบอน + hyongyuth (179939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560613-010 Lim70 + hi_zeus (180394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560613-162 EK052342725TH ทันบางบอน + mchutith (180114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560617-023 babala + tomrangsit (180567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560618-001 OTTOJ + luangtajunior (180679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560605-122)***
9 # 3อจ560618-002 autpichut + TEKKY (180681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560618-004 พุทธสโร + ต่อ_ถนนตก (180839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560618-005 nottoขอนแก่น + ชิซุกะ (180686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ560618-006 kinetic + ศปกรณ์ (180840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ560618-007 autpichut + บ่องตง (180689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นบูรพาจารย์ 9 เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 776) ***
14 # 3อจ560618-008 moo2008 + อยู่ดี10 (180694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่) ***
15 # 3อจ560618-009 คนกรุงเก่าเสนา + อยู่ดี10 (180841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560618-010 tomcm + หาญชัย (180695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ560618-011 Mrsutti + bnbig7 (180680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 313) ***
18 # 3อจ560618-012 bussakorn + Judgement (180684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
19 # 3อจ560618-014 tanint + chanram (180692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560525-152) ***
20 # 3อจ560618-015 taweekun + chanram (180697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551107-189) ***
21 # 3อจ560618-016 namoputaya + cowman (180830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
22 # 3อจ560618-017 jminter + เกษมสันต์99 (180832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ560618-018 KENJANG + aimpanda (180703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560618-019 เนินพระ1 + kmutnb (180709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
25 # 3อจ560618-020 วสันต์อ่อนนุช + ploykanut (180713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560618-021 pimmniyom + songp1 (180690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
27 # 3อจ560618-022 NARONGCHIT + สำเภาทอง (180693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด) ***
28 # 3อจ560618-023 shop-siam + punpun (180696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
29 # 3อจ560618-101 EJ739558678TH bpmsman + ดำรงสยาม (180682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
30 # 3อจ560618-102 EK149151247TH บารมีสี่แคว + หนานเอ (180685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ560618-103 EJ184395299TH นุแคราย + kritbig (180687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550903-231)***
32 # 3อจ560618-104 EJ721311722TH ruenthong + เด็กนอก (180691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(560530-077) ***
33 # 3อจ560618-105 EJ721311722TH natureSK + เด็กนอก (180838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560618-106 EJ721621463TH yen_bung1 + ร่มฉัตร (180698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530710-061) ***

35 # 3อจ560618-107 EJ666390881TH Lilly + Saranphat (180700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ560618-108 EJ666390881TH jeab489 + Saranphat (180707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550901-068)***
37 # 3อจ560618-109 EK061869736TH maruta + ต้อมตราโล่ (180708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
38 # 3อจ560618-110 EK060584074TH Tananchai + oonpudoo (180836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ560618-111 EK061869740TH Nopbanna + ต้อมตราโล่ (180786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560618-112 EJ777985169TH chu77 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (180788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างและแต่งผิว) ***
41 # 3อจ560618-114 EJ997528035TH kailurk + pon28 (180793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
42 # 3อจ560618-115 EJ231906665TH khonnakorn + qmqa0 (180794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (540921-158)***
43 # 3อจ560618-116 EJ337434595TH tv161 + kit2509 (180845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560527-100) ***
44 # 3อจ560618-117 EK034005554TH pjanon + โกวบ้อ (180798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ560618-118 EJ903262186TH safe-goodness + (180803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ ปี 2519 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560618-119 EJ788763707TH เซียนใหญ่สายร่ม + (180805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
ศิลาแลงคูค่าย
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560618-120 EJ903262186TH safe-goodness + (180807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ560618-121 EI489318337TH tooncoom + SAWANGSRI (180837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
49 # 3อจ560618-122 EI468239395TH pong_m16 + nooing (180701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560618-123 EJ903262186TH safe-goodness + (180704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nuchest
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560618-124 EK057887565TH satayu_l + textile007 (180835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ560618-125 EJ913692358TH ต่อ_ถนนตก + พรพุทธคุณ (180706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อทองแดงผสม ปี 2530 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560618-126 EK074403188TH pongDunlop + hs4kob (180842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550615-059) ***
54 # 3อจ560618-127 EK033904057TH วินวิน-ไร่กล้วย + (180711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kingamulet
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
55 # 3อจ560618-128 EJ855609535TH Kaewklom + (180843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำพุบางบัวทอง
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (531209-286) ***
56 # 3อจ560618-129 EH901532376TH mongkoln + เด็กละหารไร่ (180715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิมใหม่) ***
57 # 3อจ560618-130 EJ610128691TH keng2523 + pranung (180844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
58 # 3อจ560618-131 EJ993832975TH Chan59 + พาหุงมหากา (180716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนวการ วัดไร่ขิง เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ560618-132 EJ610128691TH Teerasak01 + pranung (180831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
60 # 3อจ560618-133 EK024897361TH บารมีสี่แคว + dekphet (180718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ560618-134 EJ648562338TH murbur + ท่านจ้าวกรม (180725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร. รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด) ***
62 # 3อจ560618-135 EJ484825408TH ninjaman + พลบางซื่อ (180729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (530220-026) ***
63 # 3อจ560618-136 EK044277693TH สิริโรจน์ + ก้องพระเครื่อง (180733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560618-137 EJ804661006TH popamam + winning4 (180738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
65 # 3อจ560618-138 EJ610115021TH jajumvai11 + ก๋งตลิ่งชัน (180741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
66 # 3อจ560618-139 EJ971477265TH samakid + chaipar (180747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพแต่งผิว)(560304-069) ***
67 # 3อจ560618-140 EJ839303070TH นคราฎ + Atchara (180751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560618-141 EK061870045TH nuchest + pusook66 (180699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560618-142 EJ823012383TH Kongkiat_rer + พูลสุข (180702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560618-143 EJ487095985TH bellic + jirayuvip (180851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560618-144 EJ976806873TH อเนลก้า + วุธพระเครื่อง (180705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ห้าจุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
72 # 3อจ560618-145 EK017846214TH ninjaman + tookatun (180710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 334) (560508-035)***
73 # 3อจ560618-146 EK006833855TH opajo + Junbangna (180714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560618-147 EJ893037815TH พุทธายะ + theera-pon (180717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ/สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ560618-148 EK061870059TH สิริโรจน์ + pusook66 (180719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560618-149 EK134795271TH กระแสร์2 + meksonice (180722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
77 # 3อจ560618-150 EK134795271TH SNOWKID + meksonice (180724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560618-151 EJ946750420TH bangpakong + โจโจ้น้อย (180712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า-แขน-ฐานล่างและซุ้ม) ***
79 # 3อจ560618-152 EJ990723905TH boonrat_k + warut (180720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
80 # 3อจ560618-153 EK033690250TH pakorn704 + tawee999 (180723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ560618-154 EI905574408TH nuchest + Wiman (180726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560618-155 EJ866593306TH เจ้นปรัชญา + goif5 (180730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
83 # 3อจ560618-156 EJ864979600TH conmisilp + สุวัฒโน (180734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1713) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
84 # 3อจ560618-157 EK022468957TH kitti7070 + patbangbon (180833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (550629-138) ***
85 # 3อจ560618-158 EJ296624694TH wichian + somprasong (180744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
86 # 3อจ560618-159 EK181322023TH Energy_KDK + realpor (180750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
87 # 3อจ560618-161 EK046249576TH น้องแจนกรุงเก่า + degdee (180808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560618-162 EJ777982176TH ศรีเมืองระยอง + (180811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นิกส์เพชรเกษม
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***

89 # 3อจ560618-163 EJ865683209TH Lilly + ขุนเมืองจันทร์ (180813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
90 # 3อจ560618-164 EK095866668TH Mech_Eak + shirew (180815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
91 # 3อจ560618-165 EK023188595TH sawangvi + router (180818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560618-166 EK096547881TH คนกระโทก + HUNZA (180820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ560618-167 EK017191613TH กิ่งกล้า + praprathom (180850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านสจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560513-011) ***
94 # 3อจ560618-168 EK097162366TH sedtha + ping11 (180822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560618-169 EK009715177TH ศักดิ์นรินทร์ + addoo (180827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560618-171 EJ865691386TH sugade77 + yutboss175 (180721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(560605-098) ***
97 # 3อจ560618-172 EJ706451223TH phubed + ohphun (180727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560530-280) ***
98 # 3อจ560618-173 EJ862577254TH pupa09 + TECHNOLOG (180731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (510201-087) ***
99 # 3อจ560618-174 EJ993710526TH ninnon2112 + (180735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PlaSaiThang
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 519) ***
100 # 3อจ560618-175 EK141447626TH everycarucan + คุณล่ำซำ (180737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ560618-176 EK095866645TH kittirak + ตั้งเจริญ (180740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
102 # 3อจ560618-177 EJ864821204TH berry + กระแสร์2 (180743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
103 # 3อจ560618-178 EJ864821204TH sedtha + กระแสร์2 (180746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560618-179 EK047223805TH CHAIWAT99 + พัทยา (180749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560618-180 EJ706982561TH santi1977 + yodpra (180753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 743) ***
106 # 3อจ560618-181 EJ858557054TH Mrsutti + อาดัม (180755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(540603-017) ***

107 # 3อจ560618-182 EJ712937155TH pas11 + sur_suk (180758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (540525-048) ***
108 # 3อจ560618-183 EK134758937TH june_ja + อริยะชน (180761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
109 # 3อจ560618-184 EJ993703321TH zongrach + ริชชี่ (180764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
110 # 3อจ560618-185 EJ862728396TH proprayad + (180766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thaayutthaya
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ560618-186 EK097154223TH buynak + sorn16 (180768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.] #45624 (18/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ560612-013 EH473870803TH artat (180308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560614-003 EJ975626800TH Jackbangkaew (180339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560614-004 EJ872162565TH ล้านมาแชร์ (180341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560614-006 EJ986937462TH nat-vego (180344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560614-007 EI489303350TH AONGKALOY20 (180346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560614-008 EI117278808TH จักรพรรดิ์ (180347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560614-009 EK017834542TH jiantsuphan (180348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560614-010 EI879079443TH มงคลชัย07 (180349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560614-011 EJ860891482TH กีรติพระเครื่อง (180354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560614-012 EJ903049767TH แมวจ้ะ (180319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ560614-013 EK052365664TH น้ากร (180327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560614-014 EJ855829363TH kobwatkam (180332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560614-017 EJ337436358TH hereaun (180334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560614-018 EJ637619884TH ร่างทรงขุนแผน (180338) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ560614-019 EJ831130395TH ร้านอินทิรา (180340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560614-020 EJ869791950TH บรรเจิด (180343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560614-021 EK088052155TH หมูขุขันธ์ (180203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560614-022 EK134738190TH kittipongbee (180204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560614-023 EJ962244807TH minemint (180205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560614-024 EK011604152TH สิริโรจน์ (180206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560614-025 EK096757275TH UNICITY (180207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560614-026 EK052343669TH t_kochawon (180208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560614-027 EJ642635139TH PING007 (180209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ560614-028 EK134757110TH โชควัฒน (180210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560614-029 EJ178379650TH โก้_บ้านดอน (180211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560614-030 EJ712461278TH แป๊ะปทุม (180212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560614-032 EK016489533TH heng9999 (180283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560614-033 EJ864715850TH akecrma (180288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560614-034 EJ934719780TH Wnk809 (180293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560614-035 EJ864715846TH นครนายก (180295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ560614-036 EK011986315TH prabaiboon (180298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560614-038 EX068132526TH YONGSIX (180305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560612-027 ดินสอสี21 (180342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560614-001 greensnake (180304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ560614-002 numberseven (180307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560614-003 BANGCHUN (180310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ560614-005 พิชย์ภัสสร (180313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560614-007 กานต์13 (180321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560614-008 sanan74 (180322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560614-009 puritad (180325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ560614-010 Nutanun (180330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560614-014 สำเภาทอง (180326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560614-015 ต่อ_ถนนตก (180329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560614-016 คนหลังแก้ว (180331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560614-018 ekachai9 (180336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560614-019 หงส์บ้านเม้ง (180337) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560614-109 EK017834556TH เอกชัย81 + jiantsuphan (180577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560311-053) ***
2 # 3อจ560614-118 EJ986937476TH เอกชัย81 + nat-vego (180548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (560511-144) ***
3 # 3อจ560617-001 อู๊ดบึงสามพัน + อัสชุย (180532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
4 # 3อจ560617-002 ฐณะวัฒน์ + เหลืองหางขาว (180533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ560617-003 bussakorn + bsena (180535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ560617-004 ruenthong + ทวีสิน (180536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (550605-033) ***
7 # 3อจ560617-005 banpot6722 + (180647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรเพชรบูรณ์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 243) ***
8 # 3อจ560617-006 พิทักษ์พงษ์ + กรเพชรบูรณ์ (180648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ560617-008 nailom9 + yutthanaP (180539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
10 # 3อจ560617-009 ล้านมาแชร์ + logisman (180543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ560617-010 ruenthong + tanac (180545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(560320-193) ***
12 # 3อจ560617-011 maruta + เจี่ยหนองแขม (180531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นอายุ 72 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ560617-012 saktong + iarun46 (180534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเมฆพัตร จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560617-013 ต้อมนครสวรรค์ + (180537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ing_zenith
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560617-014 zafari + tomtam2516 (180538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560617-015 ATIVAT + samartw (180540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม ***

17 # 3อจ560617-016 Nsamut + noklek (180541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข ๔๙/สภาพสวย) ***
18 # 3อจ560617-017 Nutanun + ไกรศาล (180542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
19 # 3อจ560617-018 bunpot + ดลพันธ์ทิพย์ (180544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี ***
20 # 3อจ560617-019 zitthinan + onizuka2518 (180546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560530-034) ***
21 # 3อจ560617-020 เทพประภา + focus-2007 (180649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทอง) ***
22 # 3อจ560617-021 pakornkeit + tomrangsit (180559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560617-022 ปั๊กชิวขอนแก่น + (180565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tomrangsit
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ) ***
24 # 3อจ560617-024 KohKansak + สืบสายสอง (180653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
25 # 3อจ560617-025 ตะกรุดโทน + สืบสายสอง (180654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ560617-026 korn88 + nuttakrit (180570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560617-027 kongsakol + โจ้ดอนเมือง (180571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560617-028 pronprom + pharnarit (180573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 20/สภาพสวย) (531110-196)***
29 # 3อจ560617-029 mandala + wanchairangsit (180575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560617-102 EJ015338571TH komsan + เจ๋งจริง (180553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
31 # 3อจ560617-103 EK039829120TH autpichut + nuchest (180557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)(560523-116) ***
32 # 3อจ560617-104 EJ637104115TH chok13 + เกสาโร (180560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560617-105 EJ964552301TH viwat9 + munmun (180562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (540723-078) ***
34 # 3อจ560617-106 EJ913235137TH saktong + เก่งมาแรง (180651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

35 # 3อจ560617-107 EJ711686646TH มิวเล็ก + arter19 (180655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
36 # 3อจ560617-108 EJ789261732TH ท่านมหา + Tong_76 (180564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ560617-109 RG996719196TH Numracingcar + ลานโพธิ์ (180574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560617-110 EK095822485TH sisobad + Authayo (180576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ560617-111 EJ859712334TH vongsomboon + samakid (180579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560110-052) ***
40 # 3อจ560617-112 EJ930187555TH keng2523 + kridsada5301 (180583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ560617-113 EJ789260961TH สมาร์ทพระแท้ + พลบางซื่อ (180586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
42 # 3อจ560617-114 RG445246645TH pramoht + tepakornsu (180590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี (551009-103) ***
43 # 3อจ560617-115 EK141531139TH นายทองคำ + picolo (180661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541208-118) ***
44 # 3อจ560617-116 EK046303011TH chima + MODERN (180595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560116-235) ***
45 # 3อจ560617-117 RG728769614TH OTTOJ + ton_rooney (180598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560527-017) ***
46 # 3อจ560617-118 EJ913274011TH emperor + J1980 (180601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
47 # 3อจ560617-119 EK079835018TH autpichut + watudon (180604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560617-120 EJ977761229TH Nopbanna + veerapolton (180607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
49 # 3อจ560617-121 EK240528887TH คนพลูหลวง + maytus (180550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
50 # 3อจ560617-122 EJ952971204TH หนุ่มดงมะตื๋น + chaoo (180552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.พัทลุง ***
51 # 3อจ560617-123 EJ937705039TH looknoi + จิรัฏฐาโน (180554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560502-077) ***
52 # 3อจ560617-124 EK013610663TH ninjaykk + พิณเปี๊ยะ (180555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***

53 # 3อจ560617-125 EJ872346048TH ra-mu22 + Kumpanthong (180556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง) ***
54 # 3อจ560617-126 EJ986921462TH ayutthaya + อ๊อดใหญ่ (180558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (560419-126) ***
55 # 3อจ560617-127 EJ983986402TH pimmniyom + หนุ่มฉลองกรุง (180561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
56 # 3อจ560617-128 EJ856753564TH savings + อาราธนา (180563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 97) ***
57 # 3อจ560617-129 EJ901773805TH กรเพชรบูรณ์ + ratakon (180566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์จิ๋กโก๋ เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
58 # 3อจ560617-130 EJ893036894TH pramoht + natapoln (180568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560617-131 EJ976805467TH finance + เบียร์ปทุม (180578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560617-132 EJ976605626TH emperor + วุธพระเครื่อง (180581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560617-133 EJ937704767TH santi1977 + winzz (180584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 23) ***
62 # 3อจ560617-134 EJ789260330TH tamonwon + (180589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม) ***
63 # 3อจ560617-135 EJ789260330TH เกียรติเชียงราย + (180592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอนุรักษ์มรดกไทย เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 16.6 กรัม) ***
64 # 3อจ560617-136 EJ903262243TH tanawit + ธีตลาดพลู (180596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
65 # 3อจ560617-137 EJ964553307TH khunpas + BourneEx (180600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกมาก) ***
66 # 3อจ560617-138 EJ686420689TH หม่อง + chane31 (180603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560617-139 EK134793165TH meileng + มงคลมหาลาภ (180606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560617-140 EJ902674883TH Golf501 + เบญจธรรม (180610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ จ.สระแก้ว (หมายเลข 256) ***
69 # 3อจ560617-141 EJ863828395TH jompol10 + arm6099 (180652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16903) ***
70 # 3อจ560617-142 EJ788776643TH autpichut + vanvan (180658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45620 (17/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560611-015 EJ975995040TH ดำรงสยาม (180158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560611-020 EJ287356898TH klaharn (180161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560611-037 EK047745316TH nanee (180163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560611-050 EK016812449TH pimmniyom (180166) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560613-001 EJ509279921TH ชวนชื่น (180052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560613-002 EI468239086TH nooing (180175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ560613-003 EJ738977191TH อำนาจยาขันทิพย์ (180200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560613-004 EK060659705TH suktharua (180053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560613-005 EK044331213TH meeapi (180055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560613-006 EJ493878620TH chaiyasit (180056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560613-007 EK042752765TH อาลาดิน (180057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560613-008 EJ913245372TH sawang (180058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560613-009 EJ851894375TH Tanakit47 (180059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560613-010 EJ648550992TH gogof70 (180060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560613-011 EJ975227612TH พุทธสยาม (180145) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560613-012 EJ851316978TH ต้นณเมืองกุย (180148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560613-014 EJ699279854TH nuchnangsri (180154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560613-015 EI925358650TH สุริยา09 (180156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560613-016 EK141518282TH tom1212 (180160) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560613-017 EX055421440TH dman2551 (180165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560613-018 EJ966848729TH นราชพฤกษ์ (180199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560613-019 EJ781957646TH chaina (180168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560613-020 RG711328480TH dawutt (180171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560613-021 EJ472891081TH P_Chumsang (180151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ560613-022 EJ633840239TH กองแก้ว (180155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560613-023 EJ925461515TH sef_ann (180157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560613-024 EJ932401296TH tikloet (180159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560613-025 EJ769278521TH สุวิทตะวันออก (180162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ560613-026 EJ901341840TH nikomss (180164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ560613-027 EI918585850TH โฟโด้ (180167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560613-028 EK095814745TH น้ำคอก99 (180169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ560613-029 EJ901341840TH nikomss (180170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560613-030 EJ706980163TH yodpra (180172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
34 # 1อจ560613-032 EK011039254TH pegasus13 (180051) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ560613-033 EJ708562108TH ตรีรัตน์ (180054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560613-034 EJ821658695TH เรศเรณู (180149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ560613-035 EK015885515TH คุณหนูมาย (180152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ560613-036 EJ832359128TH บารมีพรพรหม (180153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560611-014 pornthap (180144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560613-001 วิชามาร (180173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560613-002 osta99 (180174) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560613-003 Nongploy (180176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560613-004 AMNARD1519 (180177) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560613-005 เอกเมืองตรัง (180178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560613-006 เด็กหงษ์ (180179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560613-007 pramoht (180180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560613-008 ninjaman (180181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ560613-009 นะนาเนีย (180182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560613-011 แมงป่องหัดคลาน (180120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560613-012 เปี๊ยกตุ๊กแก (180122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ560613-013 REGCOS (180125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560613-015 aniwatpantawong (180131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560613-016 มิตรบ้านโป่ง (180134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560613-017 อ้วนเอสพี (180140) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560613-018 dinjaa (180142) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560613-019 dinjaa (180147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560613-020 dteaka (180202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560613-021 อภิศักดิ์ (180201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560613-022 ศตกมล (180853) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560615-001 เพชรกำแพง + วิรัช (180369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560523-062) ***
2 # 3อจ560615-002 pomSL + ศิรสิทธิ์88 (180371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี ***
3 # 3อจ560615-003 likeit + น้องปีเตอร์ (180372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560417-030) ***
4 # 3อจ560615-004 sugade77 + (180374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลวง_สะพานดำ
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560504-180) ***
5 # 3อจ560615-005 landing + kmutnb (180376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560517-086) ***
6 # 3อจ560615-006 Chan59 + อยู่ดี10 (180377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด) ***
7 # 3อจ560615-007 ชัยชาญ + อยู่ดี10 (180379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อแก่ วัดใหม่พิเรนทร์ รุ่นแรก พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560615-008 howfox + วัตถุมงคลสยาม (180499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่เบรก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ560615-009 โปเย2519 + onizuka2518 (180382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 731) ***
10 # 3อจ560615-010 Wendy + (180384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
11 # 3อจ560615-011 เต้ยแม่โจ้ + (180370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)***
12 # 3อจ560615-012 จองพารา + tonsakura (180373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560615-013 jedai12 + tomrangsit (180375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
14 # 3อจ560615-014 หม่อง + jack0606 (180378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหารย์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 163) ***
15 # 3อจ560615-016 akgang + cowman (180381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560615-017 ynamsome + cowman (180383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560615-018 จองพารา + cowman (180385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560615-019 everycarucan + cowman (180387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560615-020 pramual + onizuka2518 (180389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560615-021 น้องปีเตอร์ + onizuka2518 (180390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560615-022 Mech_Eak + joke13 (180392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
22 # 3อจ560615-101 EX009092494TH หนุ่ยเพชรบุรี + เต้เพชรบุรี (180393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.เพชรบุรี ***
23 # 3อจ560615-103 EJ857143051TH gittin + โบราณ (180397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560523-078) ***
24 # 3อจ560615-104 EK019526297TH nim4011 + เกียรคิก้อง (180401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560615-105 EJ379530650TH ชาติไทยสมุทร + NMBTHAI (180404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (560603-140) ***
26 # 3อจ560615-106 EJ648689095TH workat + nut_sak (180407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ560615-107 EK244209084TH บ่องตง + S_sangngam (180409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ560615-108 EK023781424TH lomlopburi + amata_tong (180411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพแต่งผิว)***
29 # 3อจ560615-109 EJ964460066TH โลมยุทยา + donkingddd (180414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
30 # 3อจ560615-110 EK024064181TH too222 + akm345 (180416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (520903-297)***
31 # 3อจ560615-111 EJ889457649TH คนกรุงศรี + yongyot (180386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ560615-112 EJ889457649TH thanadee + yongyot (180388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
33 # 3อจ560615-113 EJ889457649TH vongsomboon + yongyot (180391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
34 # 3อจ560615-114 EJ946750138TH โพธิ์ไทร + โจโจ้น้อย (180500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***

35 # 3อจ560615-115 EI716770527TH Pra_Inter + ชัยชาญ (180395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี ***
36 # 3อจ560615-116 EH901523935TH jirasak + เด็กละหารไร่ (180399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
37 # 3อจ560615-117 EJ648885045TH เทพกระสินธุ์ + pranung (180403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2461 จ.ราชบุรี ***
38 # 3อจ560615-118 EJ648685045TH wanchairangsit + (180501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pranung
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
39 # 3อจ560615-119 EX058886558TH PLkalasin + มาเรีย (180406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
40 # 3อจ560615-120 EJ917466595TH ศิษย์หลวงพ่อขำ + ลีลาวดี (180410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560615-121 EJ393093421TH pandp + somsak777 (180424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1680)(540630-123) ***
42 # 3อจ560615-122 EJ393093421TH ช่อคูณ + somsak777 (180427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521015-005) ***
43 # 3อจ560615-123 EJ393093421TH narongboonjong + (180430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 804)(550217-044) ***
44 # 3อจ560615-124 EK095606711TH marchtu23 + tafu-boy (180512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
45 # 3อจ560615-125 EJ885172310TH pramual + รัชตพล (180431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
46 # 3อจ560615-126 EK134739836TH starcity + สตางค์มันนี่ (180434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่สองหน้า เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
47 # 3อจ560615-127 EJ885172310TH pramual + รัชตพล (180436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ560615-128 EJ896735175TH yut157 + teerawit (180437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560615-129 EJ953186955TH หม่อง + suchahadyai (180440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560603-041) ***
50 # 3อจ560615-130 EJ788762658TH ekamnart + supaket808 (180442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ560615-131 EK104009135TH snook + gogodebby (180444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560615-132 EJ486779935TH Toitotae + snowman2009 (180446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (541128-024)***
53 # 3อจ560615-133 RX042777921TH nongnolf + เสือหรรษา (180511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(530731-295) ***
54 # 3อจ560615-134 EJ745573935TH กุหลาบแดง + ตี๋วัดทุ่ง (180452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
55 # 3อจ560615-135 EJ952222121TH หม่อง + airback (180454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551115-144) ***
56 # 3อจ560615-136 EK135207635TH daiji + พาหุงมหากา (180457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ยันต์สาม เนื้อเมฆพัด จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ560615-137 EI489324108TH Sampenang + sheep9 (180460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง) ***
58 # 3อจ560615-138 EX064381298TH engwattana + 100PIPERS (180463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
59 # 3อจ560615-139 EK014194575TH kitti7070 + กาน999 (180466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ560615-140 EJ866903802TH Wsummut + WTS_RY (180469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (560530-300) ***
61 # 3อจ560615-141 EI310668755TH Pra-ban + วรเศรษฐ์ (180419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(521217-291) ***
62 # 3อจ560615-142 EJ951157846TH chaninnart + นำชัย_99 (180421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
63 # 3อจ560615-143 EX055422635TH สุรพงษ์ + สมาร์ทพระแท้ (180423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560615-144 EJ859703955TH pumchai + น้ำคอก99 (180426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560615-145 EJ835351843TH เล็กหัวตะเข้ + (180429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kunyomhadnamdung
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง) ***
66 # 3อจ560615-146 EJ934722109TH eak_nark + peepop (180432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560615-147 EJ873086389TH k-man + ลูกดิ่ง (180513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส. เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 360) ***
68 # 3อจ560615-148 EJ864720072TH tsong_tc + akecrma (180433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
69 # 3อจ560615-149 EJ967348830TH ศักดิ์นรินทร์ + jittipong (180439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560615-150 EJ483378054TH เจ้านายน้อย31 + อยู่ดี10 (180441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***

71 # 3อจ560615-151 EJ209926891TH sawarut + บางแก้ว1976 (180413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ560615-152 EJ800959620TH krungtawanaok + kkk707 (180502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560615-153 EJ946448727TH ทันบางบอน + โก้ตัดเก้า (180418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560615-154 EK095869752TH welding24 + tonbana7 (180504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
75 # 3อจ560615-155 EJ867436372TH sk117 + kotabaru (180420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (540121-027) ***
76 # 3อจ560615-156 EJ678191794TH NUMJA + suvadee (180422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
77 # 3อจ560615-157 EK095873071TH Kaewklom + นพ_ระยอง (180425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560513-015)***
78 # 3อจ560615-158 EJ993094435TH dit4488 + somsak777 (180508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดปีก)(530514-162) ***
79 # 3อจ560615-159 EK011991068TH worawitk + yasticker (180505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
80 # 3อจ560615-160 EK111301021TH everycarucan + นาวิกโยธิน (180428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูกและล้างผิว)***
81 # 3อจ560615-161 EK097135555TH วีด่านซ้าย + movie (180435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560615-162 EK095884587TH phoenix + shirew (180438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
83 # 3อจ560615-163 EJ777952483TH neoaud + o-larn (180507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ560615-164 EJ776394885TH yakuzaa + thavee (180443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560520-165) ***
85 # 3อจ560615-165 EK095884587TH noppadolk + shirew (180509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
86 # 3อจ560615-166 EK012199093TH damrongdej + หนุนิน (180448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตานะหัวเข่า หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ560615-167 EJ896837174TH autpichut + (180449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mahamongkhol
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560615-168 EH844883920TH apc_kum + raimon (180510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***

89 # 3อจ560615-169 EK017839726TH heretic + jiantsuphan (180453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (521105-193) ***
90 # 3อจ560615-170 EJ993708947TH pramual + ถิ่นบูรพา (180455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560615-171 EJ901642527TH gear10 + nikomss (180398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
92 # 3อจ560615-172 EK096765073TH bussakorn + visa1 (180400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560615-173 EI489324553TH Trom01 + พระสมุทร22 (180402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
94 # 3อจ560615-174 EK131003472TH ดุจติปิยะ + พรหมนารายณ์ (180514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณ์คม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 มิ.ย. 2556 - 09:03 น.] #45613 (16/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560610-014 EJ993869414TH kom_ku (179866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ560612-001 EK103541475TH underworld (179987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560612-002 EK024890315TH dekphet (179990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560612-003 EJ730940916TH supe69 (179993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560612-004 EK096111575TH Reaper (179996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560612-005 EJ956905470TH POOSIT (179998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560612-006 EJ988487593TH addfalo (179999) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560612-007 EX015374738TH t_kochawon (180001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ560612-008 EJ899890647TH thanunchait (180007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560612-009 EK046912202TH เอกพันตะ (180009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560612-010 EX069823837TH Arukk (180011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560612-011 EJ952218705TH keat2507 (179868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560612-012 EK023169680TH nampoo (179870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ560612-014 EJ648549447TH ท่านจ้าวกรม (179872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560612-015 EJ981403069TH ดอกบัว99 (179874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560612-016 EK018336637TH NEUNG01 (179876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560612-017 EK025808717TH pdarnswat (179878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560612-018 EK060708468TH กว๊านพะเยา (179880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560612-019 EK142202620TH คุณล่ำซำ (179882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560612-020 EK134715123TH meksonice (179883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560612-021 EJ944945233TH นุหนองคาย (179865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560612-022 EJ486319758TH sk117 (179867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560612-023 EJ873316569TH' ศิษย์หลวงพ่อขำ (179869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560612-024 EK016814189TH nakashima (179871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560612-025 EJ832163687TH udonteva (179873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ560612-026 EJ864851055TH Toytoytoy (180046) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ560612-027 EK047843945TH มงคลรักษ์ (179875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560612-028 EJ834671395TH สุดขอบ (179877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560612-029 EK095711414TH นพ_ระยอง (179879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560612-030 EJ938174822TH mboss (179881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560612-001 aketurbo (180013) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ560612-002 settavut (180014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560612-003 NATTAPON9 (180016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ560612-004 มองดู (180019) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560612-005 unt2499 (180025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560612-006 น้องปีเตอร์ (180026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560612-007 GolfSupra (180029) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560612-008 นุแคราย (180033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560612-009 นคราฎ (180035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ560612-010 tockjung (180037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560612-011 Power9 (180043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ560612-012 tonychan (180027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560612-013 chanin24 (180031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560612-014 pukpik (180034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560612-015 num-tookta (180036) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ560612-016 manyy (180038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ560612-017 matina (180039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560612-018 nungbangprom (180040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560612-019 มงคลวัตถุ์ (180041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560612-020 patcharapon (180042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560612-021 thanaphon (180018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560612-022 noommin (180020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560612-023 monthap (180022) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560612-024 บ่องตง (180024) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560612-025 summitf5 (180028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560612-026 ลุงบ๊อบ (180030) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ560612-028 staruch (180045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560612-029 apisarna (180044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560612-030 cowman (180032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560612-031 aimpanda (180015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ560612-032 Vimol55 (180017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ560612-033 southman92 (180021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560612-034 pramual (180023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560612-163 EK047868403TH Wviboon + tony42 (180278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7652) ***
2 # 3อจ560614-001 tankung + TIDTEE (180213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (วัดโนนผึ้งสร้าง) ***
3 # 3อจ560614-002 เทพสมุทร + วุฒิพระเครื่อง (180216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
4 # 3อจ560614-003 jiantsuphan + monthap (180218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย) ***
5 # 3อจ560614-004 พระเครื่อง101 + gasam (180360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 43) ***
6 # 3อจ560614-005 royal_wit + suwanarat (180223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560518-027) ***
7 # 3อจ560614-006 Darksider + But140 (180226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
8 # 3อจ560614-007 บอยประตูแดง + กานต์13 (180228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560520-005) ***
9 # 3อจ560614-008 รุ้งน้องใหม่ + โจ้ดอนเมือง (180231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ560614-009 บ้านเนิน + ประสาน (180234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
11 # 3อจ560614-010 คุณใบเงิน + สำเภาทอง (180235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
12 # 3อจ560614-011 csuwatchai + พุทธรักษ์ษา (180272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นทองดำ ๙๙ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2538 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 1204) ***
13 # 3อจ560614-012 yodchai1515 + อรรถพล (180274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย) ***
14 # 3อจ560614-101 EK033844778TH kitti7070 + ก้อนกรวด (180215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
15 # 3อจ560614-102 EK017834560TH jeabpra + jiantsuphan (180217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ560614-103 EK095824787TH pas11 + ENSOIRPC (180220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดกุฏโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

17 # 3อจ560614-104 EK103941062TH chanchim + weerasakp (180222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นครบ ๔ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ560614-105 EJ913436465TH จองพารา + ศิลาแลงคูค่าย (180225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560614-106 EJ680759187TH anonnat + thavikoon (180229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ560614-107 EJ857175329TH ศักดิ์นรินทร์ + yodchai1515 (180233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
21 # 3อจ560614-108 EJ704109682TH nat_exit + Pra_Inter (180237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560223-090) ***
22 # 3อจ560614-110 EJ583503951TH Nutanun + หมูสาย2 (180242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
23 # 3อจ560614-111 EJ964103529TH สะสมทรัพย์ + (180356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยเมืองกาญฯ
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560601-025) ***
24 # 3อจ560614-112 EJ680770240TH likeit + รักษ์นครหลวง (180247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560216-148) ***
25 # 3อจ560614-113 EK066825811TH แดร็กเพชรบูรณ์ + (180249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nonarsenal
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ560614-114 EJ487859595TH ฐณะวัฒน์ + ruamsup (180253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (560510-080) ***
27 # 3อจ560614-115 EJ542954378TH jjjack + RAK_PT (180256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (550405-045) ***
28 # 3อจ560614-116 EI468239205TH inspectorx + nooing (180259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
29 # 3อจ560614-117 EJ975626800TH viwat + Jackbangkaew (180262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560614-119 EK006825037TH kinetic + ต่อคู้บอน (180267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
31 # 3อจ560614-120 EJ975452556TH Pinit_P + สุมาเต็กโช (180273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 97) ***
32 # 3อจ560614-121 EJ896833274TH TEE_INTER + บอลตลิ่งชัน (180238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดธงหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ560614-122 EJ803567503TH jessepre + yoon9 (180240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560614-123 EI489303350TH น้องอิ๊งค์ + AONGKALOY20 (180357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ***

35 # 3อจ560614-124 EJ990702300TH vichaiii + AONGKALOY20 (180248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560614-125 EJ845781581TH Peemai2550 + ระท่าอิฐ (180358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
37 # 3อจ560614-126 EJ864820570TH ningkorn + กระแสร์2 (180252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560614-127 EJ751391052TH THP_THAILAND + (180260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
INDDEW36
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520318-097) ***
39 # 3อจ560614-128 EG967905008TH 100PIPERS + sittistr (180263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560614-129 EK057818980TH Sampenang + frist (180269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
41 # 3อจ560614-130 EJ140980175TH Wsummut + promlok (180270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560614-131 EH475010033TH สิทธิชัย + เจ้านายน้อย (180214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ560614-132 EJ859585879TH หม่อง + DEERAYONG (180219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ปัตตานี (หมายเลข 221) ***
44 # 3อจ560614-133 EJ848410267TH tongjoy + keattisak (180221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560614-134 EJ509284966TH Teerasak01 + ing_zenith (180224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560614-136 EJ012150617TH กิมเล้ง + somsak777 (180230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540520-140) ***
47 # 3อจ560614-137 EJ012150617TH เขียวสดใส + somsak777 (180232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(540325-025) ***
48 # 3อจ560614-138 EF352803085TH วีด่านซ้าย + toyotachi (180236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560508-090) ***
49 # 3อจ560614-139 EJ012150617TH แมงป่องหัดคลาน + (180239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540709-144) ***
50 # 3อจ560614-140 EJ012150617TH แมงป่องหัดคลาน + (180241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
somsak777
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตแหลม เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ะนะและโค๊ะ ๙) ***
51 # 3อจ560614-141 EJ938089280TH ปักต้นกล้า + burabha (180244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
52 # 3อจ560614-142 EK080696494TH natureSK + eastsak (180246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560614-143 EK044258782TH subinp3 + mixing (180250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1431) ***
54 # 3อจ560614-144 EJ874412677TH siroj_ma + นำชัย_99 (180254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560614-145 EJ648684265TH น้องกันต์ + porn08 (180257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(551206-280)***
56 # 3อจ560614-146 EJ874412663TH จันทปัญโญ + นำชัย_99 (180264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560614-147 EJ337407833TH Jockkk + hereaun (180268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560508-040) ***
58 # 3อจ560614-148 PA915047511TH kitti7070 + โบตั้ม (180271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อนวโลหะ จ.ลำปาง ***
59 # 3อจ560614-149 EJ937673614TH dj-jack + Ronado (180287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ560614-150 EJ852342299TH nottoขอนแก่น + vongjeen (180291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(550927-136) ***
61 # 3อจ560614-151 EJ821651803TH ปอทิพย์ + หนุ่มนคร (180276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560614-152 EJ821651803TH โลกธาตุ + หนุ่มนคร (180279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
63 # 3อจ560614-153 RH190943927TH kinetic + Sleek (180281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ560614-154 EJ934725082TH awhechavit + ว่านร้อยปี (180355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560614-155 EJ869791950TH khunphom + บรรเจิด (180285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(550313-017) ***
66 # 3อจ560614-156 EK134737512TH Sakorn_rak + มงคลมหาลาภ (180289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560614-157 RH009637007TH chaiyoth + (180292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (551117-268) ***
68 # 3อจ560614-158 EK044244341TH น้ำหวาน_46 + ชยันโต (180296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550427-010) ***
69 # 3อจ560614-159 EK061864288TH tigerpong77 + Cchanchai (180301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ เนื้อโลหะผสม ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ560614-160 EJ864715863TH sunman + akecrma (180303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***

71 # 3อจ560614-161 EJ866391992TH เขียวสดใส + ตั้งเจริญ (180275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
72 # 3อจ560614-162 EK060709110TH จองพารา + surathin (180277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ560614-163 EJ866391992TH ขุนกิม + ตั้งเจริญ (180280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560614-164 EK141441190TH ปั๊กชิวขอนแก่น + คุณล่ำซำ (180282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) ***
75 # 3อจ560614-165 EJ115401881TH jittiwat + ต้นพีเซ็นเตอร์ (180351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1633) ***
76 # 3อจ560614-166 EK095831655TH ก่อสร้างภูธร + amata482 (180284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(540514-177) ***
77 # 3อจ560614-167 EJ115401881TH jittiwat + ต้นพีเซ็นเตอร์ (180350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 885) ***
78 # 3อจ560614-168 EJ919670951TH กระแสร์2 + เนรันชลา (180286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560614-169 RH251328277TH อรุณสวัสดิ์ + tom1212 (180290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
80 # 3อจ560614-170 EJ484824827TH Kaowatch + พลบางซื่อ (180294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (540203-030) ***
81 # 3อจ560614-171 EJ439314292TH pramual + อิเค็นจิโร (180243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
82 # 3อจ560614-172 EK046313739TH pramual + สกุลโด่ง (180352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560614-173 EJ509282355TH อำนวยเคซี + พิชชากร (180245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก) ***
84 # 3อจ560614-174 EJ994633573TH keng2523 + danupong_s (180359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (550412-216) ***
85 # 3อจ560614-175 EJ376462845TH Aeroflex + kookai (180251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (520611-019) ***
86 # 3อจ560614-176 EK096757275TH kikapoo + UNICITY (180255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560614-177 EJ888607965TH TEE_INTER + ท๊อปTURBO (180258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
88 # 3อจ560614-178 EJ888607965TH praddd + ท๊อปTURBO (180261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560614-179 EK103520405TH pramual + vutt47 (180265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
90 # 3อจ560614-180 EJ896754894TH sedtha + เด็กละหารไร่ (180266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม) ***
91 # 3อจ560614-181 EJ993895706TH piphopr + คุณใบเงิน (180297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(551109-459) ***
92 # 3อจ560614-182 EJ946631480TH royal_wit + 100PIPERS (180300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
93 # 3อจ560614-183 EJ896754894TH narongboonjong + (180353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กละหารไร่
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (540527-400) ***
94 # 3อจ560614-184 EJ896754894TH Kasetsak + เด็กละหารไร่ (180302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560614-185 EJ946631816TH pigky + 100PIPERS (180311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ560614-186 EK009713940TH pimmniyom + addoo (180314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตา วัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
97 # 3อจ560614-187 EK009713940TH ลูกกวนอู + addoo (180318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก) ***
98 # 3อจ560614-188 EJ861825269TH pramual + srayoot (180361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
99 # 3อจ560614-189 EK095815516TH Sinsiampra + เขยมาบตาพุด (180320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ560614-190 EJ867395465TH หม่อง + kotabaru (180328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (530317-126) ***
101 # 3อจ560614-191 EJ867395465TH หม่อง + kotabaru (180306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (531217-182) ***
102 # 3อจ560614-192 EJ209926239TH oong17 + บางแก้ว1976 (180309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
103 # 3อจ560614-193 EJ209926239TH oong17 + บางแก้ว1976 (180312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) ***
104 # 3อจ560614-194 EJ209926239TH oong17 + บางแก้ว1976 (180315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45606 (15/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560605-011 EJ652581347TH หัตถะลา (179690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ560606-026 EK047216282TH พัทยา (179151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ560608-015 EJ066817792TH keattisak (179694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560608-035 EJ868548361TH ruttihand (179695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560610-001 EK047379935TH suksilp (179591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560611-001 EK084863609TH อ๊อบบางแค (179828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560611-002 EJ309787282TH NIPPITHA (179656) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ560611-003 EJ491681647TH เชฟโคโรลาโด (179662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560611-004 EK119000637TH ธนูทอง (179665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560611-005 EJ888592656TH เจี๊ยบเพชรบูรณ์ (179851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560611-006 EJ844397477TH ต้น_ทำเล (179853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560611-007 EJ964285910TH DAIMONLIGHT (179863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560611-008 EJ378849977TH uthai211 (179671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560611-009 EJ979270783TH nude007 (179676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ560611-010 EK086662896TH บุ๊งดินแดง (179679) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ560611-011 EJ733047248TH ยอดอ่างทอง (179673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560611-012 EK132804877TH saktong (179674) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
18 # 1อจ560611-013 EJ794032383TH korn88 (179675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560611-014 EJ923397307TH golde (179677) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560611-016 EK102835297TH bpmsman (179680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560611-017 EJ787051682TH อิคคิว (179681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560611-018 EI716730885TH Jackbangkaew (179684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560611-019 EK066806684TH มารวยค่ะ (179686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560611-021 EK024138644TH pichai2496 (179654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560611-022 EJ624090758TH conmisilp (179830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560611-023 EX070938749TH hi_zeus (179657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560611-024 EJ997516253TH pon28 (179659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560611-025 EJ966340463TH นู๋โอปอ (179661) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 1อจ560611-026 EI489875556TH ข้าวไทย (179664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560611-027 EJ894748202TH คิงคอปล่า (179666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560611-028 EK023742045TH อิติสุคโต (179667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560611-029 EJ841720423TH phipops (179668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ560611-030 EK047076404TH เด็กบางทราย (179670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ560611-031 EI970794236TH kitti7070 (179688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ560611-032 EJ832354939TH phaithoons (179691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560611-033 EX055417493TH dman2551 (179693) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ560611-034 EK025779131TH New_chain (179798) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560611-035 EJ859366618TH ปืนปราจีน (179802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ560611-036 EJ858029472TH Preecha_K (179803) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ560611-038 EJ962900661TH นครชุม99 (179859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ560611-039 poomnm (179860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ560611-040 EJ546925655TH betonglove (179806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560611-041 EJ836692234TH tokiada (179852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 1อจ560611-042 EG639586680TH atit19 (179660) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
45 # 1อจ560611-043 EK080672475TH ปั๊กชิวขอนแก่น (179669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 1อจ560611-044 EK0139780985TH surachaiCM (179672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ560611-045 EK016486775TH heng9999 (179678) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ560611-046 EX066915675TH NOONOY2523 (179683) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ560611-047 EK115301296TH ละอองบุญ (179687) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
50 # 1อจ560611-048 EJ712456785TH W-poolsawat (179692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
51 # 1อจ560611-049 EJ944378816TH sza1200 (179689) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
52 # 1อจ560611-051 EJ750827972TH ศักดิ์นรินทร์ (179682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
53 # 1อจ560611-052 EK047482610TH ood-sps (179856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 1อจ560611-053 EH211095146TH Solosh (179685) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560606-007 wangroyal (179150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560607-006 เจ่กเตี้ย (179294) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ560607-011 boss3 (179266) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ560608-025 เพี้ยนเกตุศรี (179847) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ560610-007 นะนาเนีย (179631) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ560611-001 nokchaiyo (179655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560611-002 nunthawat (179658) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560611-003 supakorntt (179663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560611-004 onizuka2518 (179770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560611-005 tsong_tc (179772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560611-006 Kunphra (179774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560611-007 tanatonn (179777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560611-008 arttck (179780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560611-009 autpichut (179784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560611-010 jj2323 (179789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560611-011 RUNGPAEMA (179791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560611-012 เก้าตะวัน (179835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560611-013 kuromi (179796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560611-015 tanac (179799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560611-016 numpraram2 (179800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560611-017 เจ่กเตี้ย (179801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ560611-018 s-rat (179804) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ560611-019 thanitpl (179805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560611-020 Thanakrit31 (179807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560611-021 สืบสายสอง (179812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560611-023 minnie (179824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ560611-024 SNOWKID (179826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560611-025 tonsakura (179829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560611-026 tonsakura (179831) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ560611-027 nichanun (179833) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560611-028 nichanun (179838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
32 # 2อจ560611-029 chanapoom (179843) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ560611-030 Nutanun (179846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
34 # 2อจ560611-031 malakul (179767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ560611-032 การันตีพระ (179834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560611-033 Prakruengsiam (179782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560611-034 sirisaksrijaem (179786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ560611-035 pukpao (179790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ560611-036 รัชตพล (180521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560608-114 EJ841637108TH gwutdy + mu101 (179509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
2 # 3อจ560608-130 EK012512466TH PANYA10 + สันป่าตอง (179427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ทรงหยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ560608-172 RG558985333TH PANYA10 + tingdang (179457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
4 # 3อจ560610-018 nkhiench + touchjung (180063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560603-051) ***
5 # 3อจ560610-024 molee + เนนิติ (179539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูวิสุทธิจารี วัดกันพอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว) ***
6 # 3อจ560610-151 EJ996309135TH napased + บางแก้ว1976 (179563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ560611-122 EJ995226960TH ธรรมในใจ + warning (180076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 29) ***
8 # 3อจ560611-132 EJ648880336TH เพชรบูรณ์ + max2521 (179722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี ***
9 # 3อจ560612-022 jminter + pornpet (179894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ560612-031 everycarucan + sankeng (180196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560613-001 เล็กหัวตะเข้ + mahalap (180061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อกระยาสารท ปี 2553 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ560613-002 emperor + malakul (180062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560613-003 สยามเมืองยิ้ม + (180064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
nunthawat
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา ***
14 # 3อจ560613-004 mo-nut + osta99 (180198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ560613-005 saktong + nimitmai (180067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ560613-006 boon53 + Konig (180070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560613-007 PING007 + pimdown (180073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
18 # 3อจ560613-008 kratai + punpun (180074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
19 # 3อจ560613-009 Kai2541 + นะนาเนีย (180077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560613-011 Energy_KDK + ศตกมล (180193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560605-235) ***
21 # 3อจ560613-101 EK023984170TH oukaa + akm345 (180066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (531111-265) ***
22 # 3อจ560613-102 EI468239086TH k0281 + nooing (180069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560613-103 EI468239086TH k0281 + nooing (180072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560613-104 EI468239086TH SA_peT + nooing (180075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพัดยศ หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.หนองคาย ***
25 # 3อจ560613-105 EJ509279921TH emperor + ชวนชื่น (180092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560613-106 EJ624094508TH จันทปัญโญ + jamkorat (180095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560613-107 EJ896761025TH vinai_kor + numpraram2 (180098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
28 # 3อจ560613-108 EJ622785182TH ตะวันออก + ภิรัต (180101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560613-109 EI716768996TH พงพัฒน์ + doctorp (180104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560613-110 EJ85792698TH Mech_Eak + yongyot (180108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560613-111 EJ677695036TH เทพพิทักษ์ + ekaphong (180189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
32 # 3อจ560613-112 EK104004725TH suthatongarch + (180065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสี่ยวเยี่ยนจื่อ
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
33 # 3อจ560613-113 EH475020044TH niphonxxx + kmktb (180068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
34 # 3อจ560613-114 EK060659206TH yomomyai + suktharua (180071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ560613-115 EJ955852943TH nuchest + sak_pk (180078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี (510803-062) ***
36 # 3อจ560613-116 EK042752765TH พญายูงทอง + อาลาดิน (180080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ560613-117 EJ879729798TH pong-kab + jindacam (180081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 09981) ***
38 # 3อจ560613-118 EJ913236954TH jdai99 + แว่นพระประแดง (180083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัพลับพลาชัยสร้าง) ***
39 # 3อจ560613-119 EJ437201562TH เอ๊กซ์_ประชาชื่น + (180190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
KoM_PanG
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
40 # 3อจ560613-120 EJ913618692TH snook + sanpol (180087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2508-2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
41 # 3อจ560613-121 EJ859909535TH rungroar + ทวีพงษ์ (180197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2030/สภาพใช้) ***
42 # 3อจ560613-122 EJ787057963TH Lilly + thongpaiwan (180079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (560525-060) ***
43 # 3อจ560613-123 EJ920531855TH จันทปัญโญ + ทอเร็ตโต้ (180085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
44 # 3อจ560613-124 EJ294071400TH ทวีสิน + โชคประทาน (180088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองนั่ง กรุวัดศรีสะอาด พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้) ***
45 # 3อจ560613-125 EK151868362TH เทพพิทักษ์ + เอกปทุม (180090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
46 # 3อจ560613-126 EJ896752978TH woor18 + jitnobnom (180094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นกระเบื้อหลังคาโบสถ์ ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
47 # 3อจ560613-127 EJ915042015TH รั้วชงโค + Robinv (180195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพแต่งผิว) ***
48 # 3อจ560613-128 EX051558779TH snook + boms13 (180099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560613-129 EJ022784013TH change + som3693 (180103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกตท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560613-130 EJ909168467TH toyotachi + pomwatsai (180184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
51 # 3อจ560613-131 EX055421440TH Mech_Eak + dman2551 (180082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560328-014) ***
52 # 3อจ560613-132 EJ531199404TH psk-989 + พรเพชรสมุทร (180084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

53 # 3อจ560613-133 EK023787183TH scpra + wutclub (180086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
54 # 3อจ560613-134 EK023787183TH autpichut + wutclub (180089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕) ***
55 # 3อจ560613-135 EK061752318TH k-man + cha_cha (180194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
56 # 3อจ560613-136 EK061752318TH kaomai + cha_cha (180192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
57 # 3อจ560613-137 EJ637850174TH thanapow + pwongphu (180096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560613-138 ต้าแน่นอุดร + man77 (180187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RG9782861945TH
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่างาม ***
59 # 3อจ560613-139 EJ637850174TH k0281 + pwongphu (180109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
60 # 3อจ560613-140 EK141317158TH PRY13 + taataa (180186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 181) ***
61 # 3อจ560613-141 EJ637850174TH k0281 + pwongphu (180113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560613-142 EJ686068383TH umbraprince + mio88 (180116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
63 # 3อจ560613-143 EJ962244095TH raschapong + พระจริง (180118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560613-144 RG728613095TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (180123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 167) ***
65 # 3อจ560613-145 EJ637850174TH k0281 + pwongphu (180126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560613-146 EJ994626657TH autpichut + bee_assawin (180130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560613-147 EJ637850174TH k0281 + pwongphu (180133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
68 # 3อจ560613-148 EJ861247923TH saken + bbpra (180135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
69 # 3อจ560613-149 EJ951153861TH ข้าวปุ้น + นำชัย_99 (180138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ560613-150 EK095829719TH กีรติ + ขุนพลโต (180141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

71 # 3อจ560613-151 EK013608205TH jirasak + พิณเปี๊ยะ (180091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย/สภาพทาทองใหม่) ***
72 # 3อจ560613-152 EJ901341836TH นปภัช + nikomss (180093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
73 # 3อจ560613-153 EJ637850347TH k0281 + pwongphu (180097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ560613-154 EJ873619295TH PopQC + บิ๊กนคร (180100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560613-155 EJ873619295TH prasang + บิ๊กนคร (180102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560613-156 EJ859702371TH หม่อง + พนมรุ้ง (180105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 59) ***
77 # 3อจ560613-157 EJ332172088TH แหลมฟ้าผ่า + โก้ตัดเก้า (180107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) ***
78 # 3อจ560613-158 EI918585846TH gman16 + โฟโด้ (180110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาท่านสวน วัดนาอุดม พิมพ์เพชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2547 จ.อุบลราชธานี ***
79 # 3อจ560613-159 EJ881852189TH k0281 + Totsphol (180112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ560613-160 EJ486776302TH หม่อง + offrose (180115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
81 # 3อจ560613-161 EK011620932TH windmill + surachaiCM (180106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ560613-163 EK095815167TH nuisriracha + angka (180117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2527 จ.ชลบุรี ***
83 # 3อจ560613-164 EK035236815TH autpichut + pupa09 (180119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(530722-041) ***
84 # 3อจ560613-165 EK125300595TH nim4011 + (180121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560613-166 EK134717212TH New_chain + bothong (180124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550117-076) ***
86 # 3อจ560613-167 EJ993039104TH ประสาน + sk117 (180183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560523-427) ***
87 # 3อจ560613-168 EJ897260759TH meileng + ก้องพระเครื่อง (180127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560613-169 EJ836311942TH foodtech + weelachai (180188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***

89 # 3อจ560613-170 EJ745576313TH prima + S_sangngam (180137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560613-171 EK055419327TH Joe_koracha + (180185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมาร์ทพระแท้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1724) ***
91 # 3อจ560613-172 EK016112659TH dman2551 + สายฝาง (180111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
92 # 3อจ560613-173 EJ768137139TH Tondesu + virachart95 (180191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสายทอง วัดป่าห้วยกุ่ม รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 51) ***
93 # 3อจ560613-173 EJ768137139TH Tondesu + virachart95 (180191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสายทอง วัดป่าห้วยกุ่ม รุ่นเจริญพร เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 51) ***
94 # 3อจ560613-174 EK017125849TH suthee99 + (180128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์คอน้ำเต้า จ.นครปฐม ***
95 # 3อจ560613-175 EJ633836000TH Mister_ton + engwattana (180132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง พิมพ์เสริมปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
96 # 3อจ560613-176 EJ859360915TH nokthai42 + oitchp (180136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 ***
97 # 3อจ560613-177 EJ852376981TH กุหลาบแดง + ม่วงทอง (180139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ560613-178 EJ938090858TH Kaewklom + จิรัฏฐาโน (180143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560329-140) ***
99 # 3อจ560613-179 EJ938090858TH boonlao + จิรัฏฐาโน (180146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550929-191) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 มิ.ย. 2556 - 08:49 น.] #45602 (14/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560606-023 EJ866385250TH shirew (179137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560606-025 EK046977305TH opensea (179143) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ560607-021 EJ964454255TH sotowat (179600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560607-023 RG212520785TH treetaset (179605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560607-033 EJ866868779TH ติ๊กกองดิน (179608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560608-017 EJ865649352TH yutboss175 (179354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560610-002 EK047004787TH พระพุทธบูชา (179634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560610-003 EJ988483954TH workat (179593) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560610-004 EK047450166TH กฤชนณแปดริ้ว (179603) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560610-005 EJ062520641TH theppapoo (179610) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560610-006 EJ976597870TH กากุไรเดอร์ (179612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560610-007 EJ833337565TH แบทแมน (179616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560610-008 EJ993499807TH kunbun (179618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560610-009 EJ859373551TH khakprachin (179621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560610-010 EH049989231TH boysuper (179622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560610-011 EJ913612479TH hereaun (179598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560610-012 EK093646681TH นฤทธิ์ (179602) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ560610-013 EK096796685TH UNICITY (179607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560610-015 EJ759884583TH บีลูกพระธาตุ (179611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560610-016 EK016486545TH เคอิโงะ (179617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ560610-017 EJ938189813TH patnakorn (179620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560610-018 EJ866236278TH เทียน (179623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560610-019 EJ671208725TH กวงยะลา (179624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560610-020 EJ928715174TH ธิติ2509 (179625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560610-021 EJ802690821TH สระหลวง (179514) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560610-022 EJ573160069TH SMALLHILL (179594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560610-023 EJ996305730TH famai (179596) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560601-027 jojo5 (178530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560606-001 โพธาราม (179136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ560606-019 chanram (179166) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 2อจ560606-031 New_chain (179168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ560607-004 อาร์มไข่เค็ม (179284) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ560610-001 nontatait (179626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560610-002 นัครา (179627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560610-003 พรสุรีย์ (179642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560610-004 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (179628) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ560610-005 thesj (179629) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560610-006 jumboboy7 (179630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560610-008 moteh (179632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560610-009 nanoman (179653) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ560610-010 tula_ff (179633) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ560610-011 khaiegg (179588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560610-012 Pantapat (179651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ560610-013 wunlop (179590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560610-014 likeit (179595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560610-015 aeeds (179597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560610-016 focus-2007 (179599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ560610-017 Jengjutha (179601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
22 # 2อจ560610-018 เนนิติ (179604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560610-019 kengarnut (179606) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560610-020 Beermb (179609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ560610-021 kamonsap (179613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560610-022 ปิงเปียง (179614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560610-023 non99 (179615) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560610-024 chatchai14 (179641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560608-012 marchtu23 + niceamulet (179414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** เหรียญท้าวมหาพรหม หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อเงิน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ560610-010 vutichai + winning4 (179646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560610-026 zoom_zoom + sabd11 (179893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
4 # 3อจ560610-150 EJ996309135TH everycarucan + (179582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บางแก้ว1976
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560611-114 EK023543623TH สิงขร + kakai (179703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (551116-045) ***
6 # 3อจ560611-152 EJ990681423TH vatcharapong + (179845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(560112-170) ***
7 # 3อจ560611-159 EJ979234772TH วัฒน์วังหิน + prasert99 (179729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (560306-089) ***
8 # 3อจ560611-165 EX070938749TH dinjaa + hi_zeus (179739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560403-175) ***
9 # 3อจ560611-171 EJ898534644TH ศักดิ์นรินทร์ + jojo5 (179808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (560329-148)***
10 # 3อจ560612-001 doi_salas + luangtajunior (179884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (530813-128) ***
11 # 3อจ560612-002 treasury + koptace (179887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
12 # 3อจ560612-003 อรรถพล + น้องปีเตอร์ (179890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550910-221) ***
13 # 3อจ560612-004 nui_somrong + GolfSupra (179892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ560612-005 tuszaa + nattasak (179895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นราชาอุตฺตโม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
15 # 3อจ560612-006 king_64 + pakornkeit (179897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ (531209-001) ***
16 # 3อจ560612-007 thanadee + nput_16 (179899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560612-008 saimai + TONG70 (179902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560612-009 tanint + อุบาสก11 (179905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.นนทบุรี ***
19 # 3อจ560612-010 ท่านจ้าวกรม + อุบาสก11 (179908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560612-011 APDCA + onizuka2518 (179886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560612-012 APDCA + onizuka2518 (179888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560612-013 autpichut + onizuka2518 (179891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560426-071) ***
23 # 3อจ560612-014 likeit + Nsamut (179896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551112-054) ***
24 # 3อจ560612-015 หม่อง + pramoht (179900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560612-016 inspectorx + ซุ่มโคราช (179904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
26 # 3อจ560612-017 kamonsap + oldshop (180004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น ปี 2526 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560612-018 FieLdZ + oldshop (179909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560612-019 pikkared + num-tookta (179916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560612-020 phattirarat + ipong (179923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 5481) ***
30 # 3อจ560612-021 ชัยชาญ + patcharapon (179889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560612-023 คนราชการ + (180010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
หนุ่มนพลักษณ์
*** พระหูยาน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
32 # 3อจ560612-024 vadcharapol + anonnat (179898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ560612-025 panutat + thanagaon (179903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
34 # 3อจ560612-026 น้องมะลิ + thanagaon (179907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560612-027 aon007 + cowman (179911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560612-028 bastketboy + cowman (179914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560612-029 supannaratana + (179917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
cowman
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ560612-030 หม่อง + aimpanda (179920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560612-032 yen_bung1 + pramual (179885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550711-045) ***
40 # 3อจ560612-033 Mech_Eak + pramual (180012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (551009-280) ***
41 # 3อจ560612-101 EK016108243TH phongthai + สายฝาง (179912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560220-026) ***
42 # 3อจ560612-102 EJ993682927TH suraj + Famous (179915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
43 # 3อจ560612-103 EJ864850545TH loveking + ตี๋เมืองทอง (179918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์หลังจาร เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ560612-104 EJ844434285TH santiaod + unclegob (179921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560612-105 EJ844434285TH vongsomboon + unclegob (179925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
46 # 3อจ560612-106 EJ994636067TH อำนวยเคซี + bee_assawin (179927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ) ***
47 # 3อจ560612-107 EK023785315TH Wsummut + amata_tong (179930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พัทลุง (พ่อท่านคลิ้ง ปลุกเสก) ***
48 # 3อจ560612-108 EK061124220TH Mech_Eak + sak15 (180002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560523-128) ***
49 # 3อจ560612-109 EJ938550316TH แหลมฟ้าผ่า + ไวศิษฏ์ (180000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560612-110 EK023785678TH มงคลวัตถุ์ + wutclub (179934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560612-111 EK023785678TH Mech_Eak + wutclub (180006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560612-112 EK023169937TH so-so + dorgruk_2455 (179931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (501109-005) ***

53 # 3อจ560612-113 EK084865352TH psk-989 + prathep (179935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560612-114 EK076628485TH Wendy + พิพัฒน์ศตวรรษ (179938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระผงจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560612-115 EH289632770TH telex + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (179941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560612-116 EI746862598TH สุทธิกร + kingcrow (179945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
57 # 3อจ560612-117 EJ981265141TH โป่งข่าม + ภคิน-ปู่ทิม (179949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
58 # 3อจ560612-118 EF266095450TH ช่างเหล็ก + raimon (179954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ560612-119 EK023744007TH AodBangkhae + aekcall (179958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดมะกอก รุ่นแรก จ.นนทบุรี ***
60 # 3อจ560612-120 EJ917436868TH mangasai + puttasin (179963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
61 # 3อจ560612-121 EK095813285TH pramual + lekjung1 (179924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
62 # 3อจ560612-122 EJ777906617TH Kasetsak + ไวศิษฏ์ (179926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560612-123 EK061854484TH bbnet + Cchanchai (179929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
64 # 3อจ560612-124 EK061854484TH sur_suk + Cchanchai (179933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ข้างอุใหญ่นิยม เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท ***
65 # 3อจ560612-125 EK044235906TH BANKPHONE + (179997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
IamBuddhist
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) ***
66 # 3อจ560612-127 EJ903304297TH รุ่ง_อรัญญ์ + Longago (179942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) (540427-023) ***
67 # 3อจ560612-128 EJ804199685TH Thanakrit31 + loyfa (179946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
68 # 3อจ560612-129 EJ902704758TH tongAA + เล็กไซโก้ (179951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมาก วัดโตนด รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
69 # 3อจ560612-130 EJ624094026TH pramual + tomying (179953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
70 # 3อจ560612-131 EJ573152093TH lertsak + กุมาร (179901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560612-132 EK095813254TH jajumvai11 + พรอิสริโก (179906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
72 # 3อจ560612-133 EJ793842901TH SeksitK + khantong (179910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560612-134 EJ466823153TH PAMPOL + praddd (179913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)(550204-072) ***
74 # 3อจ560612-135 EH049990288TH autpichut + walloptum (179992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (หมายเลข 46) ***
75 # 3อจ560612-136 EK023169680TH delux01 + nampoo (179919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560612-137 EJ917463262TH Bunsorn + tangmajub (179922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 489961) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
77 # 3อจ560612-138 EJ918307564TH THP_THAILAND + (179995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasert99
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) (541004-046) ***
78 # 3อจ560612-139 EK103965656TH song19 + pinbal (179928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(551124-120) ***
79 # 3อจ560612-140 EJ896789111TH เทพพิทักษ์ + kobnamo (179932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
80 # 3อจ560612-141 EJ677694574TH batสระรี + น้องข้าวสวย (179948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560612-142 EJ677694574TH ATIVAT + น้องข้าวสวย (179950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ560612-143 EJ896789111TH เทพพิทักษ์ + kobnamo (179952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
83 # 3อจ560612-144 EJ648548662TH ARROW + suthon (179956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวดหมาน วัดทรายขาว พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560612-145 EJ745550418TH koptace + แว่นพระประแดง (179959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560612-146 EK024909215TH sugade77 + tuk08 (179962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (550525-040) ***
86 # 3อจ560612-147 EK024058699TH โก้ตัดเก้า + CITY-MAN (179965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
87 # 3อจ560612-148 EK095709185TH Joe_koracha + othesta (180003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
88 # 3อจ560612-149 EJ913642113TH suradaj + phongthanoo (179967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560612-150 EJ932968016TH แดร็กเพชรบูรณ์ + เอ็กช์ด่าน (179972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ560612-151 EJ859369910TH picasso + SHREK (179966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ560612-152 EJ913631124TH p_prapakorn + tui_bong (179969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กนิยม เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
92 # 3อจ560612-153 EJ913631124TH บ้านเนิน + tui_bong (179971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์งบน้ำอ้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ560612-154 EK141430550TH suthatpong + somsak06 (180048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1473) (สภาพแต่งจมูกและทำความสะอาดผิว)***
94 # 3อจ560612-155 EJ486319758TH ม่านหมอก + sk117 (179978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพสวย) ***
95 # 3อจ560612-156 EJ684074443TH ณัฐพงค์ + นำชัย_99 (179982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
96 # 3อจ560612-157 EJ937658356TH แดร็กเพชรบูรณ์ + Ronado (179984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
97 # 3อจ560612-158 EJ486319758TH Leche + sk117 (179986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ560612-159 EJ306703221TH pletrat + ปืนใหญ่ (179989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
99 # 3อจ560612-160 EJ688063755TH ผู้พัน + หมูขุขันธ์ (179994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ560612-161 EJ761163341TH jojamja + yarit (179957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
101 # 3อจ560612-162 EJ209924533TH พระสมุทร22 + บางแก้ว1976 (179960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ560612-164 EJ525773075TH พิพัฒน์ศตวรรษ + (179964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
andamann
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560601-089) ***
103 # 3อจ560612-165 EJ939349035TH ตั้งไข่ + ลุ่มน้ำแม่กลอง (179968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ ***
104 # 3อจ560612-166 EJ939849035TH cirkit + ลุ่มน้ำแม่กลอง (179970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นมงคลจักวาล เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (หมายเลข 136/น้ำหนักทอง 14.2 กรัม) ***
105 # 3อจ560612-167 EJ944719943TH ท่านจ้าวกรม + คอหงส์ (179973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพันวษา กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
106 # 3อจ560612-168 EJ944719943TH ท่านจ้าวกรม + คอหงส์ (179975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังเรียบ เนื้อดินเผา จ.พิษณุโลก ***

107 # 3อจ560612-169 EJ957125965TH GuyGun + ชัดเจนนครศรี (179977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560207-280) ***
108 # 3อจ560612-170 EJ944907495TH kinetic + names (179980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
109 # 3อจ560612-171 EK047859450TH sak15 + pongchon (179936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
110 # 3อจ560612-172 EX045375175TH everycarucan + (179937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ560612-173 EI760357227TH kikapoo + รุยคอสต้า (179940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ชลบุรี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
112 # 3อจ560612-174 EK141517503TH vutt47 + จตุจักร (179943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
113 # 3อจ560612-175 EJ977742009TH น้องกันต์ + yut157 (179944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
114 # 3อจ560612-176 EJ867388442TH airback + kotabaru (180008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (541004-112) ***
115 # 3อจ560612-177 EJ997294083TH Leklek + (179947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CHOMKRITROUBROUM
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
116 # 3อจ560612-178 EJ882925568TH ลูกโจ้หกสอง + อ๊อดแม่สอด (179955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
117 # 3อจ560612-179 EJ867388442TH pupu-25 + kotabaru (180005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (520912-118) ***
118 # 3อจ560612-180 EK096756085TH phongthai + aphiwat_2007 (179961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
119 # 3อจ560612-181 EJ977742689TH SeksitK + sing1 (179974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
120 # 3อจ560612-182 EJ844357583TH โอ๊ะนาพร้าว + nattapongp (179976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
121 # 3อจ560612-183 EJ833730596TH nottoขอนแก่น + (179979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanodom
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
122 # 3อจ560612-184 EJ861947599TH พยัคย์ + thriphop09 (179981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรเสาร์ห้า วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2553 จ.ระยอง ***
123 # 3อจ560612-185 EK046941019TH maruta + Robinhood (179983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4276) ***
124 # 3อจ560612-186 EK128603794TH sef_ann + yasticker (179985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(อาปาเช่) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

125 # 3อจ560612-187 EK128603794TH sef_ann + yasticker (179988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
126 # 3อจ560612-188 EJ962219541TH มารวยค่ะ + พระจริง (180049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
127 # 3อจ560612-189 EJ871061937TH cassgame + (180050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
128 # 3อจ560612-190 EK046941019TH Famous + Robinhood (179991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
129 # 3อจ560612-191 EK148935861TH mui101 + สยามเมืองยิ้ม (180047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 มิ.ย. 2556 - 09:00 น.] #45598 (13/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560606-016 EK046232465TH BigGeorge (179201) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560606-022 EJ890202059TH sudkad (179454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560607-009 EJ856773056TH ต้อมนครสวรรค์ (179267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ560607-025 EJ435326940TH เกรียงบางระกำ (179322) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ560608-001 EJ377751335TH ปืนร้านป้าย (179343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560608-002 EK015580006TH สัสดี57 (179346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560608-003 EJ066892475TH Bseries (179348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560608-004 EJ897276158TH เต๋าพระเครื่อง (179350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560608-005 EJ337355230TH kit2509 (179351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560608-006 EJ896731451TH บอลตลิ่งชัน (179352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560608-007 EK074144735TH phuwa (179353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560608-008 EJ786287435TH จักรวาล98 (179356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560608-009 EK004627688TH ต่อคู้บอน (179358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560608-010 EK0060615386TH ม่วงทอง (179359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560608-011 EJ903039963TH nuchest (179344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560608-012 EJ989048355TH บ้านทองอยู่ (179345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560608-013 EJ952205049TH keat2507 (179347) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560608-014 EJ531081334TH เคี้ยงหนองแขม (179505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560608-016 RF969336560TH supawat (179349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560608-018 EJ864278006TH kopart (179355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560608-019 EJ635417615TH pobyim (179503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560608-020 EK046933635TH คุ้มกัน (179357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560608-021 EJ858027193TH june_ja (179489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560608-022 EK046498074TH noppyrc (179491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560608-023 EI443976142TH ชอบจัง (179493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ560608-024 EJ951626059TH doonuss_23 (179494) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560608-025 EK013318336TH pookchue (179495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560608-026 EJ762872143TH มิตรจัตุคาม (179496) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560608-027 EJ870634165TH ศิษย์พระคุณเจ้า (179497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560608-028 EJ834637592TH สุดขอบ (179498) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560608-029 EK012311019TH tomcm (179499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560608-030 EJ873001825TH pleankong54 (179500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560608-031 EJ777900680TH o-larn (179428) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 1อจ560608-032 EJ721987243TH พระดีให้โชคลาภ (179434) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 1อจ560608-033 EH343277633TH เจ๋งจริง (179441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560608-034 EJ859068203TH Magico (179445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ560608-036 EK096741602TH UNICITY (179447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ560608-037 EK046225985TH ขุนพลบ้านค่าย (179449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ560608-038 EJ825495352TH kailurk (179452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560606-029 samman (179180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560607-029 vittaya14 (179328) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ560607-031 puchy (179314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560608-001 Subtar (179471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560608-002 AnanBhangananda (179476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560608-003 pawaris (179479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ560608-004 mepradd (179502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560608-005 khajons (179483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560608-006 kritbig (179484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560608-007 TomLava (179485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560608-008 toy_clong8 (179488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560608-009 นคราฎ (179490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560608-010 ac100 (179492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560608-011 busayanampech (179409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560608-012 pico999 (179411) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560608-013 BK-Prom (179415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560608-014 numberseven (179417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560608-015 วรวรรณ (179419) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ560608-016 veraphonsv (179422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560608-017 PBnew (179425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560608-018 jeweljang (179426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560608-019 dang29 (179430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560608-020 virut19 (179435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560608-021 suwanarat (179459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560608-022 อาทิตปัญโญ (179460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560608-023 jeab489 (179462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560608-024 wanayut (179464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560608-026 วิมลดอดคอม (179468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560608-027 แม็คหลักสี่ (179470) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
30 # 2อจ560608-028 แม็คหลักสี่ (179473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560608-029 woraset (179475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ560608-030 MIG23 (179477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560608-031 onizuka2518 (179465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ560608-032 viwat (179467) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

35 # 2อจ560608-033 นำเงินพระเครื่อง (179472) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560608-034 jojo5 (179474) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ560608-035 หนุ่มนพลักษณ์ (179478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560608-036 นิรันทร (179480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ560608-037 chakkritn (179481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560608-038 ต้อมนครสวรรค์ (179482) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ560608-039 บอยรุ่งเจริญ (179486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
42 # 2อจ560608-040 tanac (179487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ560608-041 tomtam2516 (179458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ560608-042 nuttakrit (179461) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ560608-043 nongjule (179501) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ560608-044 พญายูงทอง (179466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ560608-045 ปิ่นเพชร (179469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ560610-025 lovelyman (179619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560405-141 EI423154085TH Authayo + kkiimm (171858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโซนเนื้อโซนนี้ของรุ่นนี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ560516-104 EJ234508818TH rojyala + CHAIWAT99 (176287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (560420-055)***
3 # 3อจ560607-130 EJ012136164TH วสันต์อ่อนนุช + somsak777 (179263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของรอยตะไบลักษณะนี้ของพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560608-115 EJ531081405TH vinai_kor + ก้อนกรวด (179368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดคอกหมู จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560610-022 pupu-25 + kamolwich (179529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) ***
6 # 3อจ560610-101 EJ813357478TH chomnoomtelwada + (179638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
blue35
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ560611-001 ลิขิต + onizuka2518 (179842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 842)(560531-138) ***
8 # 3อจ560611-002 song19 + onizuka2518 (179697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560611-003 amon_boon + โจ้ดอนเมือง (179841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560611-004 มิวเล็ก + autpichut (179840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
11 # 3อจ560611-005 ปักต้นกล้า + konlukpra (179701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
12 # 3อจ560611-006 pikkared + pornthap (179705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง/สภาพหักซ่อม) ***
13 # 3อจ560611-007 kittidet + ประกาศิต (179708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ560611-008 ตี๋ซูชิ + เจ่กเตี้ย (179710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2494 จ.นครสวรรค์ ***
15 # 3อจ560611-009 ขวัญวลัย + applemay (179712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(560307-088) ***
16 # 3อจ560611-010 ninjaman + REGCOS (179714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
17 # 3อจ560611-011 ไวศิษฏ์ + tonsakura (179849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560611-012 รั้วชงโค + บอยโมจิ (179741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
19 # 3อจ560611-101 EJ952205429TH สมหมาย45 + airback (179837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560611-102 EJ993682273TH pakee + ถิ่นบูรพา (179740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) ***
21 # 3อจ560611-103 EJ917515849TH nick_jaroensawad + pakbankaew (179844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ560611-104 EJ917515849TH nick_jaroensawad + pakbankaew (179832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพย้อมสีดำและใช้) ***

23 # 3อจ560611-105 EK085058281TH anurak123 + prathep (179745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมาตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 31066)(560130-080) ***
24 # 3อจ560611-106 EH397842203TH A_ONPA + เถ้าแก่น้อย (179748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุด) ***
25 # 3อจ560611-107 EK130206641TH AirPremz + โชคประทาน (179751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
26 # 3อจ560611-108 EH289632275TH laodee + นิกส์เพชรเกษม (179754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ560611-109 EJ1379530558TH Dennakham + NMBTHAI (179758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (560424-155) ***
28 # 3อจ560611-110 EJ369756631TH chok13 + หน้าหวาน (179760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
29 # 3อจ560611-111 EJ369756631TH technic + หน้าหวาน (179855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม ***
30 # 3อจ560611-112 EH844882473TH blacky + raimon (179698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสมาธิ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ560611-113 EK023543637TH สมาร์ทพระแท้ + kakai (179700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560611-115 EJ942287043TH หวังมีเฮ + birdlm (179706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
33 # 3อจ560611-116 EJ987381684TH aunop50 + yongyot (179711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕/สภาพแต่งผิว) ***
34 # 3อจ560611-117 EJ494463805TH ท่านจ้าวกรม + suk2006 (179713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ560611-118 EJ866385878TH kunyomhadnamdung + banrai (179715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560611-119 EJ823009614TH tooncoom + พูลสุข (179836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ560611-120 EF352802632TH หนึ่ง_เรดบูล + toyotachi (179721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550728-237) ***
38 # 3อจ560611-121 EJ995226960TH khunlod + warning (179794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค๊ด) ***
39 # 3อจ560611-123 EJ979270783TH Chan59 + nude007 (179810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
40 # 3อจ560611-124 EK213437055TH ศักดิ์นรินทร์ + onizuka2518 (179815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ560611-125 EJ975447091TH Dheerachot + ningkorn (179817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (560518-045) ***
42 # 3อจ560611-126 EJ877811700TH model + oong17 (179818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560531-069) ***
43 # 3อจ560611-127 EJ733047248TH pegasus13 + ยอดอ่างทอง (179820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
44 # 3อจ560611-128 EK017828034TH อภิธรรม + jiantsuphan (179822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ560611-129 EJ991869102TH finance + เอี่ยมเลิศ (179825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ560611-130 EJ794032383TH Dennakham + korn88 (179827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560523-401) ***

47 # 3อจ560611-131 EJ973691160TH k_artit + kkiimm (179719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (530818-100) ***
48 # 3อจ560611-133 EI241295999TH hairgrit + pranung (179725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560611-134 EI241295999TH Tananchai + pranung (179728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
50 # 3อจ560611-135 EJ794032383TH dot666 + korn88 (179732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตา วัดคลองตะเคียน เนื้อดิน ***
51 # 3อจ560611-136 EK240738395TH เด็กน้อยหนองข่า + ponpon (179735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
52 # 3อจ560611-137 EK130703062TH saken + ศิษย์หลวงปู่ทวด (179738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
53 # 3อจ560611-138 EJ678175346TH ใบบัว + วรเศรษฐ์ (179742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (560321-041) ***
54 # 3อจ560611-139 EK096796671TH minnie + UNICITY (179744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560611-140 EK101960554TH วัชรฉัตร + kiat07 (179746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 108) ***
56 # 3อจ560611-142 EJ903548555TH cinsun + nutthawut (179699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
57 # 3อจ560611-143 EJ745530271TH นคราฎ + S_sangngam (179704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560611-144 EK102835297TH bellic + bpmsman (179848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
59 # 3อจ560611-145 EJ745530271TH ต่ำป๊ง + S_sangngam (179709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560611-146 EJ745530271TH พิชชากร + S_sangngam (179717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว) ***
61 # 3อจ560611-147 EJ745584147TH k0281 + แว่นพระประแดง (179720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560611-148 EK073841580TH phonpol + พิชาญ (179724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
63 # 3อจ560611-150 EK066806684TH Cchanchai + มารวยค่ะ (179736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
64 # 3อจ560611-151 EK105427120TH Chan59 + picasso (179702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
65 # 3อจ560611-153 EJ913640109TH rungroar + phongthanoo (179707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560611-154 EJ913632535TH jack0606 + udomsapayakul (179839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 314) ***
67 # 3อจ560611-155 EJ965794729TH lomlopburi + อาราธนา (179716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551011-375) ***
68 # 3อจ560611-156 EJ648880322TH กุญชรช้าง + max2521 (179718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 88456) ***
69 # 3อจ560611-157 EJ788789134TH andamann + supaket808 (179723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
70 # 3อจ560611-158 EJ777906634TH พระประแดง26 + ไวศิษฏ์ (179726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***

71 # 3อจ560611-160 EJ963844590TH MRDAVE + รักษ์นครหลวง (179733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560207-277) ***
72 # 3อจ560611-161 EG283970045TH heng9999 + ad888 (179727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จกรุวัดคู้สลอด พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
73 # 3อจ560611-162 EJ745584133TH เปี๊ยกตุ๊กแก + แว่นพระประแดง (179731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ560611-163 EJ781935226TH PING007 + อรรถพล (179734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
75 # 3อจ560611-164 EK044234755TH ปอทิพย์ + ก้องพระเครื่อง (179737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
76 # 3อจ560611-166 EK086430384TH หม่อง + BankHiWay (179743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 109) ***
77 # 3อจ560611-167 EJ997569741TH khunpoom + OaTaWa (179857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560611-168 EJ788789148TH คนกรุงศรี + supaket808 (179749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
79 # 3อจ560611-169 EJ993863867TH โปรแกรม + naykrong (179753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 458) ***
80 # 3อจ560611-170 EJ967301917TH PING007 + jittipong (179757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประจำวันท่านเจ้าคูณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560611-172 EJ711901897TH เกสาโร + gold1 (179809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1423) ***
82 # 3อจ560611-173 EJ786289467TH ekaeka + hyongyuth (179811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***

83 # 3อจ560611-174 EK018334477TH Kaewklom + บอยประตูแดง (179813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (551108-130) ***
84 # 3อจ560611-175 EK013944012TH jaykhunsuk + มะโหน่ง (179816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
85 # 3อจ560611-176 EK028539170TH จอมพเนจร + บรรจบพระ (179861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชิน จ.ชัยนาท ***
86 # 3อจ560611-177 EJ964455874TH Riddick + donkingddd (179858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
87 # 3อจ560611-178 EK095710657TH narunart + Chaiyoyo (179819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
88 # 3อจ560611-179 RX042774205TH แดร็กเพชรบูรณ์ + เสือหรรษา (179821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
89 # 3อจ560611-180 EJ306702420TH เก๋าเก๋า + ปืนใหญ่ (179823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
90 # 3อจ560611-181 EK023524743TH so-so + kakai (179752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
91 # 3อจ560611-182 EK094200547TH Leklek + ตามพิจิตร (179755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
92 # 3อจ560611-183 EK014981325TH ammad + yootha (179759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560611-184 EJ684712582TH RAK_PT + mitr_pkn (179762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
94 # 3อจ560611-185 EJ871061937TH seles + 0LE_LIVERMAN (179765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

95 # 3อจ560611-186 EJ997291073TH heretic + peeengin (179768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ560611-187 EJ913640347TH New_chain + พรพุทธคุณ (179771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ560611-188 EK095731325TH starcity + ENSOIRPC (179775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560611-189 EK094134485TH กิ่วกระ + เต้อ๋อง8 (179779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1607) ***
99 # 3อจ560611-190 EK094134485TH seksan + เต้อ๋อง8 (179783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ560611-191 EJ952341954TH marisanamwong + ศรพิชิต (179747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560525-219) ***
101 # 3อจ560611-192 EJ952341954TH numpraram2 + ศรพิชิต (179750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ560611-193 EJ636361206TH narongboonjong + (179756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanitcha
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
103 # 3อจ560611-194 EJ833787732TH preecha + fannoi (179761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลากัด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
104 # 3อจ560611-195 EJ977737785TH welegal + lomlopburi (179764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ560611-196 EK046308858TH แมวอ้วน + matin22 (179769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 177) ***
106 # 3อจ560611-197 EK023524730TH เพชรบ้านไร่ + kakai (179776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

107 # 3อจ560611-198 EK044253927TH noomevo7 + โอเว่น (179781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ560611-199 EJ994612406TH sak15 + boon1 (179787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
109 # 3อจ560611-200 EX052940746TH พลนิกรกิมหงวน +กงไกรลาศ (179793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ560611-201 EK046300580TH pramual + ฟีนอลพระเครื่อง (179850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
111 # 3อจ560611-202 EK047687321TH ekin_cheng + อริยะชน (179766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์มหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
112 # 3อจ560611-203 EJ859696860TH autpichut + tonbana7 (179773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
113 # 3อจ560611-204 EK141428689TH apaitoon + pp_korat11 (179854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออยู่ วัดเกยชัย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ560611-205 EJ859693860TH waves + tonbana7 (179778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
115 # 3อจ560611-206 EJ873316334TH อานัท + chi-351 (179785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(550424-236) ***
116 # 3อจ560611-207 EJ967301934TH kinetic + jittipong (179788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560520-047) ***
117 # 3อจ560611-208 EJ861297615TH นู๋มาลี + เต่าเมืองชล (179792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)***
118 # 3อจ560611-209 EK046305264TH nopnak + สกุลโด่ง (179795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***

119 # 3อจ560611-210 EJ993872740TH เขียวสดใส + บุญโชค (179797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
120 # 3อจ560611-211 EK023160500TH router + PartTime (179763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
121 # 3อจ560611-212 EJ417122106TH sak15 + ARROW (179862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 มิ.ย. 2556 - 08:57 น.] #45595 (12/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560605-002 EJ977725120TH ฅ_ละหาร (179303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ560605-004 EK109267644TH bogusss (179307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560605-020 EJ745351329TH เก้ากนก (179310) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560606-006 EJ979268864TH kawoat (179124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560606-008 EK096520800TH เหยี่ยวถลาลม (179128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560607-001 EK078160654TH KORATBOY (179337) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560607-002 EJ853232034TH แจ็คสี่แคว (179209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560607-003 EJ677387830TH วรเศรษฐ์ (179211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560607-004 EJ738738885TH moo_bpk (179245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560607-005 EK060613685TH 52331 (179256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560607-006 EJ994603497TH amata482 (179257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560607-007 EI433844805TH หนูมิเตอร์ (179260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560607-008 EJ545631853TH สั่งใส่เพิ่ม (179264) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ560607-010 EJ973315115TH boysuper (179274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560607-011 EG254198491TH หมีน้อย53 (179206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ560607-012 EJ862757137TH ศรีมหาโพธิ (179207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560607-013 EJ835379546TH worawan (179208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ560607-014 EJ216622357TH suttisak (179210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560607-015 EJ427587965TH มีสวัสดิ์ (179212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560607-016 EJ860777567TH Robinhood (179213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ560607-017 EJ987334843TH nat-vego (179214) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560607-018 EK104217341TH prathip (179215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560607-019 EK014657295TH kunyomhadnamdung (179216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560607-020 EJ995873411TH conun (179217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560607-022 EJ642633455TH PING007 (179312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
26 # 1อจ560607-024 EK021016363TH หลวงพ่อปาน (179316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560607-026 EK007433363TH ducratti (179326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560607-027 RG054854767TH พงษ์ท่าม่วง (179327) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560607-028 EJ810255072TH suchart_joe (179330) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ560607-029 EJ896748284TH ponpon (179333) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560607-030 EH172711436TH ossyman (179336) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ560607-031 EJ993659676TH pranew (179292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560607-032 EJ989041595TH Exdesign (179296) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560606-005 wangroyal (179146) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ560606-032 gun87 (179169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560607-001 hamham (179278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560607-002 penpathum (179280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560607-003 lek16 (179282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560607-005 nuilumlukka (179289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ560607-007 TOKhong4 (179298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560607-008 logisman (179300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560607-009 uncleboy (179302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560607-010 pump992 (179304) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560607-012 Kunphra (179272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560607-013 วัตถุมงคลสยาม (179277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560607-014 ศรีนครลำดวน (179338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560607-015 ศิรสิทธิ์88 (179281) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ560607-016 ฐิติพงษ์ (179286) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560607-017 Leche (179287) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ560607-018 sanpol (179290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560607-019 num-tookta (179295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560607-020 talenoi (179299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560607-021 trc12ab (179311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560607-022 แจ้วบึงพระ (179313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
22 # 2อจ560607-023 Poo64 (179315) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560607-024 jajumvai11 (179318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560607-025 จอมบางแก้ว (179319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560607-026 likeit (179321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560607-027 กตัญญู (179323) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ560607-028 nuttakrit (179325) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ560607-030 bangpakong (179329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560607-032 การันตีพระ (179340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ560607-033 การันตีพระ (179341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ560607-034 artirvana (179317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ560607-035 Tar-spider (179320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560607-036 การันตีพระ (179342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560607-119 EJ860998943TH Thongpoonrompo + บุญโชค (179534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
2 # 3อจ560610-001 treetaset + REGCOS (179516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560610-002 autpichut + ต่อ_ถนนตก (179517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550809-050) ***
4 # 3อจ560610-003 thepmonkon + bucha (179519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพหักซ่อม) ***
5 # 3อจ560610-004 surajarusarn + ฟ้าสาง (179647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ560610-005 จันทปัญโญ + tonsakura (179648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
7 # 3อจ560610-006 wunlop + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (179522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองคำ ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560610-007 Puripas + นายพอเพียง (179644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (550714-143) ***
9 # 3อจ560610-008 minemint + sakaekrung (179525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(540810-285) ***
10 # 3อจ560610-009 เต้ยแม่โจ้ + winning4 (179527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560610-011 heretic + jumboboy7 (179518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530325-055) ***
12 # 3อจ560610-012 อัครเดช + G-man (179640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขันตี วัดป่าม่วงไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.เลย ***
13 # 3อจ560610-013 ชมวิว + moteh (179520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560610-014 satayu_l + khaiegg (179521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2170) ***
15 # 3อจ560610-015 elec_sichol + โจ้ดอนเมือง (179523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560610-016 เทพพิทักษ์ + โจ้ดอนเมือง (179524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***

17 # 3อจ560610-017 Krittaphat1 + พระคูณแม่ (179643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(521028-004) ***
18 # 3อจ560610-019 เดชาชัย + Pantapat (179526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 1014) ***
19 # 3อจ560610-020 ธรรมในใจ + wanghin66 (179528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 1954) ***
20 # 3อจ560610-021 น้องกันต์ + kamolwich (179652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560610-023 kitipongs + focus-2007 (179535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
22 # 3อจ560610-025 ธนกิต + เนนิติ (179639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดมหาระงับ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.สมุทรสงคราม ***
23 # 3อจ560610-027 naenaldo + pipattamhus (179547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
24 # 3อจ560610-028 mtn_8 + suncups (179636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) ***
25 # 3อจ560610-029 kamthon66 + anan6699 (179635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560610-030 ลมว่าว + thanagaon (179551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ560610-031 kit49 + mdkm11 (179649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) ***
28 # 3อจ560610-032 suksannb + มงคลวัตถุ์ (179515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ560610-033 โบราณ + topkoo (179530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
30 # 3อจ560610-102 EJ012144086TH รณรงค์ + somsak777 (179531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(530903-044) ***
31 # 3อจ560610-103 EJ012144086TH loomthong + somsak777 (179533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (530825-171) ***
32 # 3อจ560610-104 EK130405982TH dacool + เพื่อนเมืองสมุทร (179537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) ***
33 # 3อจ560610-105 EK022672330TH ekamnart + babyguy (179541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง
รุ่นนี้
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560610-106 EJ624090143TH แดร็กเพชรบูรณ์ + chinko (179543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

35 # 3อจ560610-107 EJ210512319TH เหลาเพชรบูรณ์ + pradrem (179650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (530703-142)***
36 # 3อจ560610-108 EJ234255977TH xtraxtra + fattygirl63 (179545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560610-109 EK086710415TH pannawat + pop_014 (179550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
38 # 3อจ560610-110 EJ706974769TH เด็กมีน + setthasiri (179554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่น 94 เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (531201-328) ***
39 # 3อจ560610-111 EJ976378300TH june_ja + jackie20 (179532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ560610-112 EK014186336TH arashinarak + thanodom (179536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
41 # 3อจ560610-113 EJ946568061TH pramual + ศรารีย์ (179538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชตุพน พิมพ์หน้าโหนก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
42 # 3อจ560610-114 TEE_INTER + wingold (179542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
43 # 3อจ560610-115 EJ915320765TH natureSK + sk117 (179544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560610-116 EJ826509058TH seles + คนสิ้นใจ (179546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560610-117 EJ856862122TH narongboonjong + (179549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
Energy_KDK
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นมหามงคลย้อนยุค เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา ***
46 # 3อจ560610-118 EJ856862122TH narongboonjong + (179552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Energy_KDK
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)(560213-058) ***
47 # 3อจ560610-119 EJ799993065TH น้องเอ็ม + ว่านร้อยปี (179645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดโพธิญาณ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
48 # 3อจ560610-120 EJ983718074TH chaiyoth + ภิรัต (179557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม จ.ลำปาง ***
49 # 3อจ560610-121 EJ873312037TH elec_sichol + (179561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับโค๊ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้
ศิษย์หลวงพ่อขำ
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560610-122 EJ106551594TH narawitk + smart07 (179566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ560610-123 EJ903253175TH benzatio + nutthawut (179570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560610-124 EK126005847TH จุ๋มจิ๋ม + หนุ่มนคร (179575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ560610-125 EK126005847TH monstajim + หนุ่มนคร (179579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง รุ่น 2 พิมพ์กลาก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
54 # 3อจ560610-126 EJ106651585TH บัวทอง85 + smart07 (179584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
55 # 3อจ560610-127 EJ964455327TH ล้านมาแชร์ + sotowat (179586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
56 # 3อจ560610-128 EI443976540TH กุ้งมังกร + ชอบจัง (179587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560610-129 EJ993872387TH เล็กหัวตะเข้ + napraw (179589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
58 # 3อจ560610-130 EJ525772185TH ดาบเอก + pound2007 (179592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (560525-173)***
59 # 3อจ560610-131 EK047839027TH joybowin + sutheptheep (179540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(530630-049) ***
60 # 3อจ560610-132 EK006935165TH so-so + กงไกรลาศ (179548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560610-133 EJ964287561TH tassunoh + ATIVAT (179553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560411-205) ***
62 # 3อจ560610-134 EJ745529698TH โจเมืองพลเหรียญ + (179555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
S_sangngam
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
63 # 3อจ560610-135 EX082252122TH pandanamchor + kittirak (179559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
64 # 3อจ560610-136 EK110846800TH ning_rw + aesdonmuang (179564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ560610-137 EJ896742627TH ruenthong + อ๋อย77 (179568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (540119-175) ***
66 # 3อจ560610-138 EJ952205429TH GuyGun + airback (179572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (551206-371) ***
67 # 3อจ560610-139 EK141742402TH icekorat + gymnastics (179576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 34)***
68 # 3อจ560610-140 EJ796800270TH SeksitK + อาวุธ521 (179581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
69 # 3อจ560610-141 EK072615471TH mark-max + เด็กนอก (179556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหล่อ วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ จ.สุพรรณบุรี ***
70 # 3อจ560610-142 EK072615471TH brutus + เด็กนอก (179558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

71 # 3อจ560610-143 EK072615471TH pramual + เด็กนอก (179560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ560610-144 EK072615471TH oong17 + เด็กนอก (179562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (550510-152) ***
73 # 3อจ560610-145 EJ983976056TH Choakdee + น้องข้าวสวย (179565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/โค๊ดนะตอกเพิ่ม) ***
74 # 3อจ560610-146 EJ934334055TH sza1200 + จตุจักร (179569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560610-147 EJ934334055TH miaterpra_punwa + จตุจักร (179571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ560610-148 EJ964287575TH พระประแดง26 + ATIVAT (179574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(560330-161) ***
77 # 3อจ560610-149 EJ859696438TH พระพันปี + rong 99 (179578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง (โค๊ด ๙)(521202-080) ***
78 # 3อจ560610-152 EJ439465068TH sunandmoon + tttui (179567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (550910-103) ***
79 # 3อจ560610-154 EJ964287558TH โจเมืองพลเหรียญ + (179577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ATIVAT
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (560225-017) ***
80 # 3อจ560610-155 EJ913612575TH กอล์ฟเมืองชล + (179580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phongthanoo
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ560610-156 EK148928123TH onizuka2518 + boonyarith1 (179583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ560610-157 EJ466783661TH K_bangkhontee + chudech (179637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) ***
83 # 3อจ560610-158 EX055408766TH เด็กมีน + dman2551 (179585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 มิ.ย. 2556 - 09:02 น.] #45591 (11/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560604-020 EK021829138TH kwanjai (179187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ560604-022 EX038056980TH เด็กใหม่ใจรัก (179189) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560604-033 EJ931130583TH คนยองเมืองเหนือ (179192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560604-035 EJ712945276TH จุกจัง (179193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560606-001 EJ352243451TH phipops (179113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560606-002 EJ917993089TH aotaung (179115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ560606-003 EI240502434TH คุณชยพล (179118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560606-004 EJ680721059TH A_ONPA (179120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560606-005 EJ576671150TH ธนูทอง (179122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560606-007 EJ733013173TH ตุ๋ย-ท่าทราย (179126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560606-009 EJ964282241TH NARONGCHIT (179131) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560606-010 EJ677692896TH น้องข้าวสวย (179133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560606-011 EG254172636TH shang (179071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ560606-012 EJ648611997TH tangmajub (179200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560606-013 EJ980704147TH นงเพชรรัตน์ (179121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560606-014 EJ061524655TH tawee999 (179127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ560606-015 EJ524695031TH panitan (179130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560606-017 EK065486621TH นู๋โอปอ (179135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560606-018 EJ873309449TH oukaa (179139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ560606-019 EH972863380TH chaichcna (179142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560606-020 EK047681482TH โชควัฒน (179144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560606-021 EJ831116840TH ร้านอินทิรา (179134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560606-024 EJ417198498TH fogus (179140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560606-027 EJ590783948TH korn88 (179155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560606-028 EK047204908TH panprasong (179157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560606-029 EJ960594527TH พระยอดขุนพล (179159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560606-030 EJ638469925TH nontha (179161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560606-031 EJ830815575TH เขยคอนสาร (179177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ560606-032 EJ993677649TH คุณใบเงิน (179184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560606-033 EK014927007TH pimmniyom (179204) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560606-034 EJ976379628TH TEROPU (179185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560606-002 อรุณทอง (179138) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560606-003 pasuzira (179141) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560606-004 pukpao (179145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560606-006 wangroyal (179148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ560606-008 namchacha (179153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560606-009 kungpk (179156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ560606-010 NEUNG01 (179158) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ560606-011 soccer (179147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560606-012 NIRUCHA (179149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560606-013 narit (179152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560606-015 ANAN19 (179194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ560606-016 พรญาณ (179154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560606-017 goyoi (179160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560606-018 เบียบางกะปิ (179162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560606-020 ประพจน์-เบ้ง (179195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560606-021 ประสาน (179164) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ560606-022 ประสาน (179167) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ560606-023 ประสาน (179171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560606-024 ประสาน (179173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560606-025 ประสาน (179174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560606-026 wutpantip (179175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560606-027 kaykom (179196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560606-028 PORNCHAISRISUK (179178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560606-030 aeeee (179181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560606-033 TigerKing (179170) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ560606-034 TigerKing (179172) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560606-035 ศตกมล (179864) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560608-001 TEE_INTER + พระคูณแม่ (179362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (541028-001)***
2 # 3อจ560608-002 น้ำหวาน_46 + แสงเสือ (179363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560608-003 laodee + แสงเสือ (179365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560608-004 somchailu + มงคลวัตถุ์ (179373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560608-005 angka + ลูกข่าง (179376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560608-006 พระราม9 + witpayasuren (179379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) (560131-040) ***
7 # 3อจ560608-007 Kongkiat_rer + (179381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
witpayasuren
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
8 # 3อจ560608-008 aodaod71 + like88 (179383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระซุ้มกอ กรุทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
9 # 3อจ560608-009 jeabpra + aeeee (179386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ560608-010 bansa + อาชาเหล็ก (179389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560608-011 ปั๊กชิวขอนแก่น + Beermb (179412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560608-013 ศรีทองสง่า + Pra-ban (179418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550303-083) ***
13 # 3อจ560608-014 workat + ส_ฤษี (179424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นสร้างพระเจดีย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
14 # 3อจ560608-015 เมดพนมเศษ + cowman (179429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560608-016 keattisak + aimpanda (179431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560608-017 ชัยชาญ + โจ้ดอนเมือง (179433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560608-101 munmun + Bseries (179360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตางาแกะ ***
18 # 3อจ560608-102 EJ066892475TH gu_gappy + Bseries (179367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ560608-103 EJ977737180TH สมาร์ทพระแท้ + (179369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
veerapolton
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
20 # 3อจ560608-104 EJ894481787TH ชายเสรี + โต๋พระเครื่อง (179371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ไม่มีย้าม เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
21 # 3อจ560608-105 EJ509771154TH nopnak + ชวนชื่น (179374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
22 # 3อจ560608-106 EJ179895748TH blackpearl + oong17 (179377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (540312-010) ***
23 # 3อจ560608-107 EJ531081325TH ปักต้นกล้า + เคี้ยงหนองแขม (179382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ560608-108 EJ648629746TH เล็กซอย5 + pranung (179384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560608-109 EJ531220402TH nosnayas + nova100 (179387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
26 # 3อจ560608-110 EK085055285TH pakornkeit + prathep (179390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
27 # 3อจ560608-111 EJ889448063TH ruenthong + Pantapat (179361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
28 # 3อจ560608-112 EJ914490462TH jajumvai11 + พรพุทธคุณ (179364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
29 # 3อจ560608-113 EK151707263TH สิ่งดีดีที่ได้มา + laodee (179366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (560316-035) ***
30 # 3อจ560608-116 EI433849966TH yayhom + p_nasun (179370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ560608-117 EK073824175TH nampoo + ลำตะคลอง (179372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ560608-118 EK151707325TH thepanom + cinjia (179375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดถ้ำดาวเขาแก้ว รุ่นสร้างบารมี 90 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 ***
33 # 3อจ560608-119 EJ789264098TH หนุ่ม_นครชัยศรี + (179378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supaket808
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ560608-120 EK105997679TH vadcharapol + หนุกหนาน (179380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

35 # 3อจ560608-121 EJ981532716TH namoputtaya + praprathom (179392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1460) ***
36 # 3อจ560608-122 EJ913783270TH เมืองช้าง + phongthanoo (179394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ560608-123 EJ584029565TH zwilling + taksat (179397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก) ***
38 # 3อจ560608-124 EJ979233953TH เล็กหัวตะเข้ + tumtam (179400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560523-428) ***
39 # 3อจ560608-125 EJ652980106TH โปรแกรม + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (179512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ560608-126 EK035119822TH praprathom + (179511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
snowman2009
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ) ***
41 # 3อจ560608-127 EJ636361285TH ต่อ_ถนนตก + (179413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
chaiwatklaphajon
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2554 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560608-128 EJ012144625TH Teppong + เบนนิซากุระ (179420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอด วัดละโว้ เนื้อทองเหลือง ***
43 # 3อจ560608-129 EJ952205035TH Nippit + keat2507 (179423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (540115-138) ***
44 # 3อจ560608-131 EK108659817TH สมบัติบูรพาบารมี + tuk08 (179437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
45 # 3อจ560608-132 EX055410420TH นิติเปรม + admier (179438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560608-133 EJ502905895TH Minijipi + b_air51 (179440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง จ.ชัยนาท ***
47 # 3อจ560608-134 EJ502905895TH บอยโมจิ + b_air51 (179506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
48 # 3อจ560608-135 EK095721875TH นิติเปรม + Gadostar (179444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560608-136 EK095721875TH วสันต์อ่อนนุช + Gadostar (179446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ560608-137 EX009620752TH กุ้งปรีชา + น้องปีเตอร์ (179448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560608-138 EK095721875TH ทองลำอู่ + Gadostar (179450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ560608-139 EJ850243846TH gun_sapan + ป๋าไข่ (179453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดายยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560608-140 EJ867752865TH marchtu23 + yootha (179456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540602-012) ***
54 # 3อจ560608-141 EK095721875TH New_chain + Gadostar (179395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560608-142 EJ526519848TH กล้วยไข่ + เก้านวะ (179399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ560608-143 EJ777901257TH ศรีเมืองระยอง + (179401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
นิกส์เพชรเกษม
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560608-144 EK007202400TH bamrungchai + (179403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โซโลเมืองน้ำยม
*** รูปเหมือนหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย พิมพ์หลังมี พ.ศ. เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สุโขทัย ***
58 # 3อจ560608-145 EK110819588TH sang08 + jdbig (179406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2502 ***
59 # 3อจ560608-146 EJ955412093TH ning_rw + บิ๊กนคร (179408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 132) ***
60 # 3อจ560608-147 EJ866877648TH KaFak + wan-pra (179410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์อังคีรส พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560608-148 EJ866567822TH rayinter + goif5 (179504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
62 # 3อจ560608-149 EJ910910385TH change + หนูมิเตอร์ (179416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ560608-150 EJ946633953TH meileng + ปะใหญ่ (179421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550214-007) ***
64 # 3อจ560608-151 EJ946633953TH dj-jack + ปะใหญ่ (179385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560608-152 EJ910910385TH change + หนูมิเตอร์ (179388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560608-153 EK025528601TH อาทิตย์โคจร + Sompon64 (179391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
67 # 3อจ560608-154 EJ538971335TH mu101 + เจมส์_จิรพันธ์ (179393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560608-155 EJ538971335TH Nopbanna + เจมส์_จิรพันธ์ (179396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560608-156 EJ712451307TH non31 + แป๊ะปทุม (179398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
70 # 3อจ560608-157 EJ707507343TH khunpoom + ก๋งตลิ่งชัน (179402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560608-158 EJ298491545TH ninnon2112 + (179404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มประจวบ
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ560608-159 EJ712451298TH Thongpoonrompo + (179405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แป๊ะปทุม
*** พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560608-160 EJ864272241TH tanusak + วังหว้า (179407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
74 # 3อจ560608-161 EJ865644911TH เสี่ยเมืองกาญฯ + naanaa (179432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เสริมปี 2495 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (560522-054) ***
75 # 3อจ560608-162 EJ834637592TH วสันต์อ่อนนุช + สุดขอบ (179513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย) (530818-067) ***
76 # 3อจ560608-163 EJ652979111TH ning9557 + เสี่ยวเยี่ยนจื่อ (179508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ560608-164 EJ777900680TH โชควัฒน + o-larn (179436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (560502-051) ***
78 # 3อจ560608-165 EJ439495365TH nana04 + Korngavee (179439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก) (560322-068) ***
79 # 3อจ560608-166 EK024135395TH พระประแดง26 + bmoaait (179442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลัวตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
80 # 3อจ560608-167 EK110811377TH A_ONPA + mekin (179507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง (520116-259) ***
81 # 3อจ560608-168 EJ981203266TH udonteva + ดอกบัว99 (179443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว) (560207-349) ***
82 # 3อจ560608-169 EK086498744TH loomthong + ป๋าไข่ (179451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ560608-170 EH343280646TH nuchest + เจ๋งจริง (179455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ560608-171 EJ970920243TH THARIS + nattasak (179510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก พิมพ์ อ มีขีด(นิยม) เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.อุดรธานี (560518-003) ***
85 # 3อจ560608-173 EH343280646TH steel + เจ๋งจริง (179463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 มิ.ย. 2556 - 09:10 น.] #45586 (10/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560603-018 EK104596113TH chaonsri (178901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560605-001 EJ859683765TH ต้นน้ำแดง (178982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560605-003 EJ058644171TH fattygirl63 (178989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560605-005 EJ658886965TH สารินพระเครื่อง (178993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560605-006 EX072197758TH สยามเมืองยิ้ม (178997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560605-007 EK017059209TH Moty5555 (179000) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560605-008 EX072196806TH pr1972 (179003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ560605-009 EJ768793608TH KENJANG (179006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560605-010 EJ494450775TH notent (179009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560605-012 EJ777823957TH ไลอ้อนเรด (178987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560605-013 EK103577682TH เทียมเยาวราช (178990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560605-014 EJ678083300TH chanchim (178991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ560605-015 EJ628348300TH ไกลปีนเทื่ยง (178994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560605-016 EK046232712TH suthatpong (178996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560605-017 EK105605899TH picasso (178998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560605-018 EJ827142049TH tassunoh (179001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560605-019 EK140952078TH เอกปากช่อง (179002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560605-021 EJ873300008TH ชัยนิตย์ (178885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560605-022 EJ306700684TH ลูกพระพรหม (179070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560605-023 EK011690831TH alife (179058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
21 # 1อจ560605-024 EI468661365TH pk123456 (178890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560605-025 RG842102886TH ก้องส่องพระ (178903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560605-026 EJ925453942TH sef_ann (178985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560605-027 EJ706447507TH ohphun (178986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560605-028 EK016295342TH ชนัดพล (178988) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ560605-029 EJ944910469TH นุหนองคาย (178992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560605-030 EK095705396TH shirew (178995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560605-031 PB427602827TH kit-ti (179067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560605-032 EJ671275971TH rojyala (178884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560605-033 EJ430326109TH sandandee (178887) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560605-034 EJ769797708TH mixerpra (178889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560605-035 EI510672747TH num1522 (178891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ560605-036 EJ928647602TH ลูกถาวโร (178894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ560605-037 EJ962206980TH minemint (178896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ560605-038 EK016426652TH SCOMG (178899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560605-039 EJ888148354TH ศุภฐากร (179069) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560605-001 nimitmai (178948) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ560605-002 aodaod71 (178951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560605-003 mahalap (178955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ560605-004 montree_m (178958) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
5 # 2อจ560605-005 pimdown (178964) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560605-006 finance (178966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560605-007 chattar (178970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560605-008 chattar (178973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560605-009 chattar (178975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560605-010 พญานาค๙๙ (178977) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560605-011 phayungsaks (179064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560605-012 nongnhun (179015) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560605-013 ระพินชาติไทย (179023) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ560605-014 chathaipbs (179026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ560605-015 ปรมัตถ์ (179030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560605-016 somsak-p (179034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ560605-018 sbngroup (179040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560605-019 sanan74 (179042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560605-020 iarun46 (179044) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560605-021 pramoht (178886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560605-022 เด็กหงษ์ (178888) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ560605-023 Madman1 (178892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560605-024 amuletfocus (178893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ560605-025 สรรค์บางชัน (178895) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560605-026 logisman (178897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560605-027 จตุรเทพพรชัย (178898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560605-028 zenzen (178900) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ560605-029 TIDTEE (178902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560605-030 โรงบ่ม (178904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560605-031 โรงบ่ม (179027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
31 # 2อจ560605-032 hamterdook (179031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 2อจ560605-033 Sket-T (179062) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ560605-034 sajjabun (179038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560605-035 toy_clong8 (179039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560605-036 ouiaumaim (179041) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ560605-037 Prakop (179045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ560605-038 mong41 (179046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ560605-039 pipattamhus (179048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ560605-040 gamewat (179049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ560605-041 nichanun (178999) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ560605-042 แม็คหลักสี่ (179004) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
42 # 2อจ560605-043 tonsakura (179007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ560605-044 tomrangsit (179008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560605-016 Jittipun + pipattamhus (179271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(560523-287) ***
2 # 3อจ560605-142 EJ983711544TH kitti7070 + ฐานทอง (179275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นอายุ 75 ปี เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 176) ***
3 # 3อจ560607-001 Rutchata + nimitmai (179218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
4 # 3อจ560607-002 mandala + บอสแมน (179219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560607-003 mandala + บอสแมน (179220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560607-004 naret + แป้ง67 (179221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ560607-005 vinai_kor + logisman (179222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี ***
8 # 3อจ560607-006 pimthong + ศิรสิทธิ์88 (179223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ560607-007 sakchidlom + ศิรสิทธิ์88 (179225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้นแขนแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560607-008 somantoo + num-tookta (179227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
11 # 3อจ560607-009 pimthong + (179229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ560607-010 naenaldo + หนุ่มนพลักษณ์ (179231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ กรุวังหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ560607-011 sak15 + nuttakrit (179247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ ***
14 # 3อจ560607-012 Toitotae + vittaya14 (179250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (551002-107) ***
15 # 3อจ560607-013 บารมีพรพรหม + vittaya14 (179253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) ***
16 # 3อจ560607-014 theera + vittaya14 (179254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***

17 # 3อจ560607-015 นพระโนด + vittaya14 (179259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
18 # 3อจ560607-016 เทพสมุทร + artirvana (179262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (560110-075) ***
19 # 3อจ560607-017 เมืองราช + onizuka2518 (179335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560607-018 อำนวยเคซี + onizuka2518 (179269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560607-101 EJ677387830TH jungjung + วรเศรษฐ์ (179232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (521106-082) ***
22 # 3อจ560607-102 EJ677387830TH THAVEEKUL + วรเศรษฐ์ (179236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560607-103 EJ677387830TH THAVEEKUL + วรเศรษฐ์ (179238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560607-104 EK095705379TH suthatpong + shirew (179242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560607-105 EK095705379TH sakdaji + shirew (179244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
26 # 3อจ560607-106 EK057816391TH พิชชากร + ๙สิทธิโชค๙ (179248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ560607-107 EX065081555TH เทพพิทักษ์ + terasak99 (179251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560607-108 EK035227084TH king_64 + snowman2009 (179255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะชินบัญชรไม่แท้/สภาพสวย) (550521-112)***
29 # 3อจ560607-109 EJ527082024TH กุ้งปรีชา + สุรพงษ์ (179258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (550608-208) ***
30 # 3อจ560607-110 EJ913161598TH Boyza + สุทนต์ (179261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดสุวรรณฯ เนื้อตะกั่ว จ.อ่างทอง ***
31 # 3อจ560607-111 EJ858029129TH jomJclub01 + Preecha_K (179331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง ***
32 # 3อจ560607-112 EJ913161598TH kai_bangsaray + สุทนต์ (179334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560607-113 EK049177958TH AnanBhangananda + (179224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NinePSB
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560607-114 EJ859690112TH samakid + supap (179226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

35 # 3อจ560607-115 EK044207220TH LANGSUAN19 + (179228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MANLOMPON
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ560607-116 EI433844805TH Firechicken + หนูมิเตอร์ (179230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรันตราย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560607-117 EK073429793TH น้องกันต์ + CHAIWAT99 (179233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560411-020) ***
38 # 3อจ560607-118 EJ856773056TH หม่อง + ต้อมนครสวรรค์ (179235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560607-120 EI443975399TH A_ONPA + ชอบจัง (179240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ560607-121 EJ012136164TH narongboonjong + (179234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530331-091) ***
41 # 3อจ560607-122 EK044211462TH happynoi + pranung (179237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี ***
42 # 3อจ560607-123 EJ012136164TH วรเศรษฐ์ + somsak777 (179239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (541026-216) ***
43 # 3อจ560607-124 EK044211462TH Famous + pranung (179241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ560607-125 EK024135395TH หนึ่งป่าสัก + bmoaait (179243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ560607-126 EK124190355TH เกียรคิก้อง + คเณศวร (179246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560607-127 EJ012136164TH dinjaa + somsak777 (179249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(540428-330) ***
47 # 3อจ560607-128 EK013187848TH aumnuey + ชัยนเรศ (179324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
48 # 3อจ560607-129 EK148913146TH อิ่มทรัพย์ + นิดนิด (179252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้าใหม่) ***
49 # 3อจ560607-131 EJ012136164TH narongboonjong + (179283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (540310-096) ***
50 # 3อจ560607-132 EJ502900399TH ธรรมในใจ + b_air51 (179332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 542) ***
51 # 3อจ560607-133 EJ012136164TH narongboonjong + (179291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somsak777
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
52 # 3อจ560607-134 EJ914489416TH surats_s + phongthanoo (179293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560607-135 EJ919547994TH นายพอเพียง + kolasit (179297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
54 # 3อจ560607-136 EJ921140918TH ไอยเรศ + vtavee (179301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 310) ***
55 # 3อจ560607-137 EK137611895TH Energy_KDK + toonmineza (179305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560405-162) ***
56 # 3อจ560607-138 EI053320960TH Numracingcar + sittipon (179306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560607-139 EK137611895TH พุทธบูชา + toonmineza (179308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560607-140 EJ474535508TH แผนบ้านกร่าง + ponpon (179309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560607-141 EJ962215955TH โบราณ + บางแก้ว1976 (179265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560607-142 EJ875827049TH boypaza + บิ๊กนคร (179339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560607-143 EJ875827049TH มงคลนิมิตร + บิ๊กนคร (179268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ560607-144 EJ859690109TH samakid + supap (179270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
63 # 3อจ560607-145 EK097062062TH แมงป่องหัดคลาน + (179273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
memories
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560118-161) ***
64 # 3อจ560607-146 RG054854753TH andamann + พงษ์ท่าม่วง (179276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค๊ด)(560209-033) ***
65 # 3อจ560607-147 RX042771305TH สวาหะ + เสือหรรษา (179279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ560607-148 EJ759884005TH ปักต้นกล้า + (179285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560607-149 EJ759884005TH pairott + เจริญพรรุ่งเรือง (179288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มเว้า เนื้อดินเผา จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 มิ.ย. 2556 - 09:09 น.] #45582 (9/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560604-001 EK023529388TH kakai (178808) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560604-002 EI489364213TH narongsong (178812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560604-003 EJ677387826TH วรเศรษฐ์ (178814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560604-004 EJ866382593TH Chaiyoyo (178816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560604-005 EK105605103TH ningkorn (178818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560604-006 EI489859434TH หนอนแก่ (178823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560604-007 EJ699009450TH No-War (178826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560604-008 EJ782007642TH MAENAM (178828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ560604-009 EJ972697489TH kkiimm (178832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560604-010 EK085048474TH bpmsman (178834) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ560604-011 EK108683864TH sornna (178689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560604-012 EJ677301153TH weerapat (178691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560604-013 EJ899876849TH kiattikhun (178692) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560604-014 EK045799886TH sukitttc (178695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560604-015 EK105604880TH picasso (178697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560604-016 EI489862291TH เอกเมืองตรัง (178699) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560604-018 EX065326063TH phipop12 (178702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560604-019 EK023539734TH โจเมืองพลเหรียญ (178704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560604-021 EJ903137489TH pair1 (178705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ560604-023 EK044212600TH teespy (178707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560604-024 EJ896669856TH ม้าวัดเฉลิมฯ (178709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560604-025 EX066904885TH Kaewklom (178710) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ560604-026 EJ726583245TH paoboonjin (178876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560604-027 EK060940884TH chaiyasit (178713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560604-028 EK046931626TH คุ้มกัน (178715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560604-029 EJ531190277TH เล็กหลังวัด (178718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560604-030 EK044212202TH apexshop (178735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560604-031 EJ873301958TH oukaa (178706) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ560604-032 EJ658884638TH มาริโอ (178708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560604-034 EK093613480TH anna_scott (178711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560604-036 EJ332989814TH หนูมิเตอร์ (178712) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ560604-037 EK025715136TH เนรันชลา (178714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560604-038 EH972863345TH chaichcna (178716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ560604-039 EK023232895TH nampoo (178739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ560604-040 EJ789284368TH hyongyuth (178745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560604-041 EJ509263467TH พิชชากร (178688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 1อจ560604-042 EK096729133TH ban999 (178690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ560604-043 EJ866382562TH amata482 (178693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ560604-044 EJ977722675TH yut157 (178694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560604-045 EX048332259TH เนตรบางวัว (178696) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ560604-046 EJ943153119TH chaiyached (178698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ560604-047 EJ866558689TH boyburapa (178700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ560604-048 EK011553345TH tawansun (178701) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ560604-049 EJ860977149TH popamam (178881) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ560604-050 EJ896673263TH เด็กละหารไร่ (178703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ560604-051 EJ487852190TH Nopbanna (178841) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ560604-052 EK014050364TH derss (178849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ560604-053 EJ777677066TH o-larn (178851) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ560604-054 EJ061525510TH ammad (178861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ560604-055 EJ891584249TH SAHAKORN (178863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ560604-056 EJ209919811TH บางแก้ว1976 (178865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ560604-057 EK086460580TH k9cob (178868) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560601-003 ผีตาโขน (178801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560601-008 TsShop (178805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560603-001 luangtajunior (178648) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ560604-001 บรมีหลวงปู่ทวด (178777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560604-002 โตท่าเรือ (178778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560604-003 ศิษย์กง (178858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560604-004 nongnhun (178860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560604-005 เอสายชล (178862) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ560604-006 AMNARD1519 (178867) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560604-007 settavut (178871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ560604-008 autpichut (178864) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ560604-009 koptace (178866) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560604-010 แก้วสามวา (178869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560604-011 น้องปีเตอร์ (178836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560604-012 นุแคราย (178837) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560604-013 MEDIUM (178839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ560604-014 tockjung (178843) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560604-015 aketurbo (178847) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560604-016 anonnat (178852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560604-017 onizuka2518 (178854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560604-018 MRDAVE (178856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ560604-019 lek16 (178857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ560604-020 oodsandee (178859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560604-021 คนตุลา (178840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
25 # 2อจ560604-022 นพดอนเมือง (178842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560604-023 pramual (178844) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560604-024 pramual (178845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560604-025 pramual (178846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560604-026 pramual (178848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560604-027 วิชามาร (178850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560604-028 WEERA_NUNGHOT (178853) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MAI
32 # 2อจ560604-029 pongldc (178855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560604-030 bughumbeer (178870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560604-031 southman92 (178795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ560604-032 pramual (178797) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ560604-033 นายเอกรัตน์ (178800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560601-002 wit_ruk + nampoo (178439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาปุ้มปุ๋ย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
2 # 3อจ560601-168 EJ693963703TH บ้านเนิน + sura9 (178510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (540408-052) ***
3 # 3อจ560606-001 ตึกคอมศรีราชา + chffta (179073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (530811-160) ***
4 # 3อจ560606-002 mandala + NATTAPON9 (179075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560606-003 ต่อคู้บอน + NATTAPON9 (179076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560606-004 Bhavornluck + (179077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560606-005 NMBTHAI + NATTAPON9 (179079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560606-006 mark-max + เนนิติ (179081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระครูสุนทร วัดดินดอน พิมพ์ไม่มีสระอุ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช ***
9 # 3อจ560606-007 บ้านเนิน + รักษ์ลายคราม (179083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ560606-008 จองพารา + นคราฎ (179085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560606-009 sodaa + satosoda (179086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 306) ***
12 # 3อจ560606-010 สิริวรรณโณ + (179087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด) ***
13 # 3อจ560606-011 Chan59 + chatchai032 (179074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธาคมเขาอ้อ วัดเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พัทลุง (หมายเลข 1960) ***
14 # 3อจ560606-012 PAMPOL + aeeee (179072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560511-116)***
15 # 3อจ560606-013 Manopd + โจ้ดอนเมือง (179078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ560606-014 sapansoong + ธิดาทะเล (179082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว) ***

17 # 3อจ560606-101 EX040278968TH อธิปัญโญ + khamnop (179080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม รุ่นโยนคลอง เนื้อว่านดอกทอง จ.ระยอง ***
18 # 3อจ560606-102 RE536486248TH kittisaret + (179084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
*** พระกริ่งสิทธัตโธ วัดบรมนิวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 411) ***
19 # 3อจ560606-103 EJ908227005TH nuchest + Buncha (179088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ560606-104 EJ535097272TH ล้านมาแชร์ + sura_dom (179089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560606-105 EJ858354233TH pr1972 + jittipong (179093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช ***
22 # 3อจ560606-106 EJ824087312TH Aeroflex + สุนะโมโล (179096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
23 # 3อจ560606-107 EJ352243451TH JATURATHAP + phipops (179100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
24 # 3อจ560606-108 EJ803217184TH LANGSUAN19 + kao_za (179197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560606-109 EJ369754030TH munmun + เด็กนอก (179105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดศิลามูล) ***
26 # 3อจ560606-110 EJ369754030TH pyakorn + เด็กนอก (179108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดศิลามูล) ***
27 # 3อจ560606-111 EJ369754030TH suthee99 + เด็กนอก (179176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหล่อ วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี ***
28 # 3อจ560606-112 EJ369754030TH notebook + เด็กนอก (179205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ560606-113 EJ369754030TH tanusak + เด็กนอก (179179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560606-115 EJ897150682TH lingling + อิติสุคโต (179182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ***
31 # 3อจ560606-116 EJ267160234TH monze + นับตังค์ (179183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
32 # 3อจ560606-117 EI117276166TH chalaone + เล็กรางบัว (179186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
33 # 3อจ560606-118 EJ781937893TH dinjaa + yodchai1515 (179188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิวด้านหน้า) ***
34 # 3อจ560606-119 EI969121396TH tinsirisuk + thongpaiwan (179190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (551207-181) ***

35 # 3อจ560606-120 EJ781937893TH numdang + yodchai1515 (179191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560606-121 EI468238871TH พลญาโน + nooing (179090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ560606-122 EI468238871TH kkiimm + nooing (179092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560606-123 EI489876485TH inspectorx + punktae (179095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560606-124 EJ913127322TH vadcharapol + ทองหนึ่ง (179097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
40 # 3อจ560606-125 EJ917658975TH Qjunier1 + muaysiam (179099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ560606-126 EK022622510TH ชัยแคราย + อ๊อดเพชรบุรี (179101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560606-127 EK093615945TH Thongpoonrompo + (179102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
butterfly
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560606-127 EK093615945TH Thongpoonrompo + (179102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
butterfly
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ560606-128 EJ993284412TH mnus_yui + sthit (179104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560606-129 EJ491684759TH movie + jminter (179107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5087) ***
46 # 3อจ560606-130 EJ115452530TH pakornkeit + ภิรัต (179109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย) ***
47 # 3อจ560606-131 EK078127295TH Chan59 + คเณศวร (179091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อเมฆพัด ***
48 # 3อจ560606-132 EK035604801TH ChaiyutPho + kittipop (179094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560606-133 EK065486621TH Sakorn_rak + นู๋โอปอ (179098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแผงตัดหก กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
50 # 3อจ560606-134 EI856461946TH ruenthong + เถ้าแก่น้อย (179203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560606-135 EK093617359TH Thongpoonrompo + (179103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
butterfly
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
52 # 3อจ560606-136 EJ587153669TH treetaset + king_64 (179202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

53 # 3อจ560606-137 EI818051818TH ning_rw + ตรีรัตน์ (179106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมการตอกโค๊ดลักษณะนี้ของรุ่นนี้อยู่
*** เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ตอกโค๊ดศาลา) ***
54 # 3อจ560606-138 EJ917993702TH PING007 + (179111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
55 # 3อจ560606-139 EJ860756385TH itti1121 + ตึกคอมศรีราชา (179199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560606-140 EJ804020740TH corach + jackky (179116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 788) ***
57 # 3อจ560606-141 EK096520739TH ลูกข่าง + HUNZA (179198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ560606-142 EJ859688745TH ananpanit + supap (179110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560522-224) ***
59 # 3อจ560606-143 EJ859685568TH samakid + adisorn04 (179112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560606-144 EK047205660TH T-PITBULL + jaded_rjaree (179114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง) ***
61 # 3อจ560606-145 EJ934333293TH ayutthaya + คุณล่ำซำ (179117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ560606-146 EK014057098TH Aekka_23m + derss (179119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สกลนคร ***
63 # 3อจ560606-147 EK097058085TH Thongpoonrompo + sorn16 (179123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
64 # 3อจ560606-148 EK014057098TH kittisaret + derss (179125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
65 # 3อจ560606-149 EJ866827920TH วัชร์บางไผ่ + เชษฐา (179129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
66 # 3อจ560606-150 EK092484554TH samakid + เซ้งเมืองพล (179132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
67 # 3อจ560606-151 EK047681726TH HopeMan + babyraccoon (179163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560606-152 EJ965408677TH emperor + tigerd4d (179165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 มิ.ย. 2556 - 09:01 น.] #45574 (8/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**.

1 # 1อจ560531-001 EJ576668460TH ธนูทอง (178283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ560531-010 EK047118736TH พัทยา (178673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560531-012 EJ163973270TH maimei20 (178404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560531-015 EK060608884TH eyeda (178409) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560531-016 EJ628345453TH samacho (178573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560531-028 EJ859643165TH piya1 (178313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560531-029 EK066626489TH ประภาสอิ่มเต็ม (178315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560531-031 EJ711667647TH bee_assawin (178574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560531-037 EJ925327649TH Everyman (178575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560601-001 EJ964352906TH ม่วงทอง (178525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560601-014 EK072623455TH TEROPU (178432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560603-001 EJ896678699TH apexshop (178576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ560603-002 EK017744419TH jiantsuphan (178577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ560603-003 EJ789277128TH โซ้ยกู๋ (178579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560603-004 EK096724286TH UNICITY (178580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560603-005 EJ633823655TH engwattana (178636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ560603-006 EK078152012TH pornlerty (178638) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560603-007 EJ925453298TH sef_ann (178640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560603-008 EK015936915TH อ้นท่าตอน (178642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560603-009 EJ759878490TH เจริญพรรุ่งเรือง (178645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560603-010 EF352801708TH toyotachi (178647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560603-011 EJ995834660TH conun (178676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560603-012 EI769393751TH puritad (178578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560603-013 EJ800897275TH srisanpang (178633) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560603-014 EI832901997TH นฤทธิ์ (178637) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ560603-015 EJ995835965TH pradrem (178644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ560603-016 EJ952573573TH พระดีให้โชคลาภ (178649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
28 # 1อจ560603-017 EJ962200236TH takraw (178655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560603-019 EJ853443886TH tanawin55 (178680) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560603-020 EJ439488863TH Totsphol (178679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560531-017 อ้วนเอสพี (178339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560601-004 อาละดิน (178508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ560601-026 jojo5 (178515) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ560603-002 nanmanus (178651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560603-003 nongnhun (178667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ560603-004 Nongploy (178668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560603-005 พนมนพพร (178685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560603-006 ถนัดซ้าย08 (178669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ560603-007 natepranakorn (178670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560603-008 natepranakorn (178671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560603-009 nokchaiyo (178672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560603-010 nungbangprom (178674) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560603-011 toyotachi (178652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560603-012 sawarut (178653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560603-013 paponmtet (178658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ560603-014 นะนาเนีย (178660) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ560603-015 REGCOS (178662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560603-016 จงมีชัย (178663) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ560603-017 แทนม้าทอง (178664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560603-018 nunthawat (178665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560603-019 Kumpanthong (178666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ560603-020 เก้าตะวัน (178657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560603-021 แมงป่องหัดคลาน (178650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ560603-022 numpraram2 (178654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560603-023 สืบสายสอง (178656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560603-024 สืบสายสอง (178659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ560603-025 numchai1 (178661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560601-101 EJ600868225TH เอกปทุม + apiwat_66 (178440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560601-111 EJ971886764RH suthee99 + พระราม9 (178566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กมีจุด เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม ***
3 # 3อจ560603-005 paloem + natepranakorn (178596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ560603-013 Lilly + กำปั่น (178583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.อุทัยธานี ***
5 # 3อจ560603-131 EJ677356982TH pukkakub + bunn55 (178944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560604-106 RG728612320TH saisand + เดี่ยวไร่ส้ม (178766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด ***
7 # 3อจ560604-118 EK047358294TH ตันโจ11 + anurak123 (178809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560604-166 EJ993637931TH pimthong + nofix (178872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2481 จ.ราชบุรี ***
9 # 3อจ560604-175 EJ941938991TH เสี่ยเมืองกาญฯ + (178882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Pasarach
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560605-001 looknoi + suksannb (178910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560228-288) ***
11 # 3อจ560605-002 so-so + koptace (178912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560605-003 daiji + montree_m (178915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ560605-004 uncleboy + กานกินรี (178918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(540629-066) ***
14 # 3อจ560605-005 sapo-g + ning_rw (178922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (540331-166) ***
15 # 3อจ560605-006 วสันต์อ่อนนุช + ning_rw (178923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหน้าเหรียญ 3,000 บาท) (551013-129)***
16 # 3อจ560605-007 วสันต์อ่อนนุช + นคราฎ (178926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560605-008 bastketboy + But140 (178931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) ***
18 # 3อจ560605-009 konlukpra + zenzen (178934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560605-010 บอสแมน + zenzen (178935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560605-011 ปักต้นกล้า + zenzen (178905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
21 # 3อจ560605-012 pikkared + เจตน์ (178913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
22 # 3อจ560605-013 นาจา8 + nockout (178917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศน์ พิมพ์บล็อกเสริมปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
23 # 3อจ560605-014 CHAIWAT99 + prakit0112 (178921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560605-015 YONGSIX + REGCOS (178925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***
25 # 3อจ560605-017 alife + beeampawa (178930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
26 # 3อจ560605-018 snook + ณิชนันทน์ (178937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (560517-253) ***
27 # 3อจ560605-019 vtavee + ศตกมล (178941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (560529-146) ***
28 # 3อจ560605-020 vtavee + ศตกมล (178946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560605-021 elec_sichol + แม็คหลักสี่ (178924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560523-096) ***
30 # 3อจ560605-022 pramual + olympia (178928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
31 # 3อจ560605-023 pramual + olympia (178932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ560605-024 major + Merlion (178936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560605-025 วัฒน์วังหิน + Merlion (178940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560605-101 EK011677852TH โมเน่ + jumnong (178909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดละโว้ ***

35 # 3อจ560605-102 EJ835376730TH nakarin + hajaba (178929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 561) ***
36 # 3อจ560605-103 EJ897210576TH ก่อสร้างภูธร + (178933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) (560422-024) ***
37 # 3อจ560605-104 EJ849832598TH song_pol + bank18 (178938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
38 # 3อจ560605-105 EK095720478TH s_pipat + orton (178945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นพิเศษ ๗ รอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 41) ***
39 # 3อจ560605-105 EK095720478TH s_pipat + orton (178945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นพิเศษ ๗ รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 41) ***
40 # 3อจ560605-105 EK095720478TH s_pipat + orton (178945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นพิเศษ ๗ รอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 41) ***
41 # 3อจ560605-105 EK095720478TH s_pipat + orton (178945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นพิเศษ ๗ รอบ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 41) ***
42 # 3อจ560605-106 EJ995835753TH Lim70 + taotass (178950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
43 # 3อจ560605-107 EG968233436TH telex + sittistr (178956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560605-108 EJ993805317TH kikapoo + kom_ku (178959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่บุญ เนื้อเมฆพัด ***
45 # 3อจ560605-109 EJ913105503TH thepanom + รอดบางแค (178962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี 90 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 12)***
46 # 3อจ560605-110 EJ066814853TH winaikan + idsilveri (178965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพสวย) ***
47 # 3อจ560605-111 EK024527953TH เหมา_อุทัย + เด็กประจวบ (178906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด) ***
48 # 3อจ560605-112 EJ487849465TH wanchairangsit + (178907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NMBTHAI
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560424-053) ***
49 # 3อจ560605-113 EJ827142035TH BMW52 + tassunoh (178908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540820-096) ***
50 # 3อจ560605-114 EJ649158779TH jeabpra + pranung (178911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
51 # 3อจ560605-115 EJ975619239TH iarun46 + สุมาเต็กโช (178914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลจักรวาล หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2536 จ.ระยอง (หมายเลข 242)***
52 # 3อจ560605-116 EF269922163TH toyotachi + raimon (178916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560605-117 EJ745391420TH tsomchai + หนุ่มนคร (178919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 1 เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560605-118 EJ768793611TH babyraccoon + KENJANG (178920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
55 # 3อจ560605-119 EJ733024613TH มงคลมหาลาภ + akung (178942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560605-120 EJ712902797TH dang06 + sutarn (178927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560427-021) ***
57 # 3อจ560605-121 EK057582317TH khunpoom + tuk08 (178939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560605-122 EJ914440055TH ศักรินทร์ + พรพุทธคุณ (178943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม) ***
59 # 3อจ560605-123 EJ863257591TH pas11 + ENSOIRPC (178947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** นางกวัก วัดวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
60 # 3อจ560605-123 EJ863257591TH pas11 + ENSOIRPC (178947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
61 # 3อจ560605-123 EJ863257591TH pas11 + ENSOIRPC (178947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
62 # 3อจ560605-123 EJ863257591TH pas11 + ENSOIRPC (178947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญพระปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
63 # 3อจ560605-124 EJ932940945TH น้องพอดี + haekhunthod (178952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ) ***
64 # 3อจ560605-125 EJ916449074TH จุ๋มจิ๋ม + เอกจิตต์ (178957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (510803-012) ***
65 # 3อจ560605-126 EK151742013TH Nopbanna + sansmartrac (179066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
66 # 3อจ560605-127 EJ980706465TH terdshop + kkk707 (178960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560605-128 EJ916449074TH zafari + เอกจิตต์ (178967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ560605-129 EJ712902810TH Toitotae + sutarn (178971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59125/สภาพแต่งจมูก) ***
69 # 3อจ560605-130 EJ351243764TH suraj + aidteegon (178976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุนอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550711-043) ***
70 # 3อจ560605-131 EJ332989805TH change + หนูมิเตอร์ (178954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผง(โรยตะไบทอง) ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560605-132 EK095728335TH sorose + Gadostar (178961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (540422-050) ***
72 # 3อจ560605-133 EJ332989805TH change + หนูมิเตอร์ (178969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผง(โรยตะไบทอง) ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560605-134 EK024126323TH movie + pichai2496 (178979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560605-135 EJ827524913TH Sinsiampra + vikorn (178983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(560502-239)***
75 # 3อจ560605-136 EH343258705TH noksev + เจ๋งจริง (179010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560605-137 EH343258705TH backdagon + เจ๋งจริง (179012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกกลากของรุ่นนี้
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร พิมพ์หลังเต่ายันต์ไม่เคลื่อนมีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560605-138 EK095526602TH พีเอสพี + sutheptheep (179014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560605-139 EH343258705TH miaterpra_punwa + (179018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ๋งจริง
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานทรงเครื่อง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และฝนหลัง) ***
79 # 3อจ560605-140 EH343258705TH pimthong + เจ๋งจริง (179020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ ***
80 # 3อจ560605-141 EK046972869TH โชควัฒน + gold1 (178949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560605-143 pas11 + gold1 (178953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว) ***
82 # 3อจ560605-144 EK046972869TH KaFak + gold1 (178963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560605-145 EK046232712TH pandp + suthatpong (178968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 462)(540827-007) ***
84 # 3อจ560605-146 EK046232712TH jdai99 + suthatpong (178974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 507) ***
85 # 3อจ560605-147 EK046972869TH pas11 + gold1 (178980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560605-148 RX042769770TH Arukk + เสือหรรษา (179051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
87 # 3อจ560605-149 EH172700963TH boonrat_k + ล้านมาแชร์ (179011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560605-150 EK045979185TH Z-Mai + ลูกดิ่ง (179065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***

89 # 3อจ560605-151 EJ888372377TH เล็ก_ท่าแพ + ต้นกรมทาง (178972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง) ***
90 # 3อจ560605-152 EK124119926TH พระประแดง26 + ต่อแต้ม (178978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ560605-153 EI720684351TH Nsamut + คุณศักรินทร์ (178981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
92 # 3อจ560605-154 EK140952078TH phubed + เอกปากช่อง (178984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ560605-155 EJ851593874TH autopower + moo_tah (179005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
94 # 3อจ560605-156 EK105606112TH pruettikorn + khantong (179013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
95 # 3อจ560605-157 EJ864812785TH jojubkay + กระแสร์2 (179016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560115-001) ***
96 # 3อจ560605-158 RH101241875TH TEE_INTER + masterbill (179019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ560605-159 EJ531076325TH adichat + เคี้ยงหนองแขม (179022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
98 # 3อจ560605-160 EK011690394TH กรเพชรบูรณ์ + hangdong (179024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค๊ดนะ) ***
99 # 3อจ560605-161 EJ989932172TH yut_be + ต้อมกรุเตา (179043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ560605-162 EJ486317615TH onizuka2518 + sk117 (179047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
101 # 3อจ560605-163 EJ380685781TH Wsummut + noychelsea (179050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
102 # 3อจ560605-164 EJ869485870TH warning + บรรเจิด (179052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นอุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
103 # 3อจ560605-165 EJ869785870TH khunphom + บรรเจิด (179053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560605-166 EJ864713261TH Toitotae + นครนายก (179054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 11371)(560424-245) ***
105 # 3อจ560605-167 EK055365195TH Nattakit-laoriam + เณรน้อย (179055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ560605-168 EX076286691TH Sinsiampra + กรดพุทธคุณ (179056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(550913-051) ***

107 # 3อจ560605-169 EJ882432608TH pegasus13 + (179057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โตเพชรบูรณ์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ) ***
108 # 3อจ560605-170 EK079440911TH siriyukol + Bophantom (179068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
109 # 3อจ560605-171 EK079440911TH mek_kk + Bophantom (179061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
110 # 3อจ560605-172 EJ859684531TH jeabpra + samakid (179017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (550601-144)***
111 # 3อจ560605-173 EJ966814535TH เก๋าเก๋า + puktun (179060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว) ***
112 # 3อจ560605-174 EJ706069450TH มงคลรักษ์ + yodpra (179021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) (560510-041) ***
113 # 3อจ560605-175 EJ966814535TH than-663 + puktun (179059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
114 # 3อจ560605-176 EJ757153365TH pramoht + nopphakorn (179025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
115 # 3อจ560605-177 EK095726833TH J1980 + น้ำคอก99 (179029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
116 # 3อจ560605-178 EJ938365606TH phonpol + คุณล่ำซำ (179033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
117 # 3อจ560605-179 EJ637849635TH กัน2500 + pwongphu (179035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ560605-180 EK141401054TH Minijipi + tom1212 (179037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ร้อยเอ็ด ***
119 # 3อจ560605-181 EI510672747TH โรจน์ + num1522 (179063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า พิมพ์พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
120 # 3อจ560605-182 EJ800954070TH sapansoong + เต้ยโคราช (179028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเมตตามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 459) ***
121 # 3อจ560605-183 EJ833331364TH thanunchait + lexcyber (179032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 มิ.ย. 2556 - 08:56 น.] #45569 (7/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**.

1 # 1อจ560530-001 EK046723760TH tapuBangsan (178536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560530-016 bodyslam (178539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560601-002 EJ471660492TH jdai99 (178529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560601-003 EJ058611451TH namo08 (178532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560601-004 EJ730911146TH sasith (178534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560601-005 EX069598795TH tontatto (178537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560601-006 EK023538265TH Sammual (178538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560601-007 EK104209313TH prathip (178541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560601-008 EJ776317530TH รุยคอสต้า (178544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ560601-009 EJ865606989TH yutboss175 (178546) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560601-010 EJ723268298TH พระดีให้โชคลาภ (178549) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560601-011 EJ580048365TH กัดดาฟี่ (178429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ560601-012 EJ822277058TH เรศเรณู (178430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560601-013 EJ955803987TH sukit_a (178431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560601-015 EJ952924779TH supernarong (178433) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ560601-016 EJ766688235TH witpayasuren (178434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560601-017 EJ995831408TH buynak (178435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560601-018 EK014207610TH wwut2 (178436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560601-019 EI538300330TH pungporn555 (178437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560601-020 EJ527067985TH กุ้งมังกร (178559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560601-021 EJ995693193TH amporn222 (178528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560601-022 EJ750827941TH ศักดิ์นรินทร์ (178535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560530-019 visa1 (178548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560601-001 วิรัช (178502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ560601-002 nboeke (178506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560601-005 khowhom (178518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560601-006 khowhom (178520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560601-007 khowhom (178522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560601-009 อาชาเหล็ก (178523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560601-009 อาชาเหล็ก (178523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560601-010 attaporns (178527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560601-011 AnanBhangananda (178550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560601-012 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (178551) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
12 # 2อจ560601-013 doctorQ (178552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560601-015 Ing_man (178554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560601-016 aee_sotspa (178555) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ560601-017 หมอพระประแดง (178561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560601-018 sanwiwat (178556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560601-019 danai3356 (178557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560601-020 smartsr (178558) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ560601-021 chanapoom (178500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560601-022 แม็คหลักสี่ (178503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560601-023 pungting (178507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ560601-024 bigbill (178512) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ560601-025 ต่อคู้บอน (178513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ560601-028 ต้อมนครสวรรค์ (178533) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
25 # 2อจ560601-029 กุ้งปรีชา (178540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560601-030 ประศาสน์ (178542) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ560601-031 yanyong1111 (178572) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ560601-032 ๙สิทธิโชค๙ (178543) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ560601-033 การันตีพระ (178560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560601-034 ชัย_เสื้อกั๊ก (178545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650601-014 เทพสมุทร (178553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560531-171 RD600329314TH Tatumtnt + หนุ่ยเพชรบุรี (178728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 93) ***
2 # 3อจ560601-127 EJ862993348TH ตี๋น้อยโคราช + aofside (178721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ560604-001 korn88 + koptace (178720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
4 # 3อจ560604-002 Tananchai + เทพสมุทร (178722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (560511-020) ***
5 # 3อจ560604-003 emperor + ลำตะคลอง (178724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ560604-004 bussakorn + tockjung (178725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560604-005 kitti7070 + lek16 (178726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ลำปาง (หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
8 # 3อจ560604-006 johnn + เปี๊ยกตุ๊กแก (178729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560503-116) ***
9 # 3อจ560604-007 tonliv + หลานยายผาง (178878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 412) ***
10 # 3อจ560604-008 tonliv + หลานยายผาง (178877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 881) ***
11 # 3อจ560604-009 Tananchai + pramual (178730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551120-055) ***
12 # 3อจ560604-010 น้ำหวาน_46 + pramual (178733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
13 # 3อจ560604-011 TONG_NK + เปรม2010 (178717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ560604-012 New_chain + chajks (178737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
15 # 3อจ560604-013 คุณใบเงิน + (178723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) ***
16 # 3อจ560604-014 booter + ning_rw (178727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560412-049) ***

17 # 3อจ560604-015 สิริเดช + นิรันทร (178731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(560603-167) ***
18 # 3อจ560604-016 kamol111 + samartw (178732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว) ***
19 # 3อจ560604-017 เต็มถุง + chatchai032 (178742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560604-018 sodaa + (178873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
21 # 3อจ560604-019 naenaldo + (178748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
22 # 3อจ560604-020 xtawat + โจ้ดอนเมือง (178880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560604-021 aodaod71 + ศิวนาถ (178719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560530-161) ***
24 # 3อจ560604-101 EF266086909TH เพชรบ้านไร่ + raimon (178743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ560604-102 EJ866359498TH pukpik + Suwit-wit (178751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) ***
26 # 3อจ560604-103 LA015428475TH supatk + นาจา8 (178755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ศิลปะรัตนะโกสินทร์(เสาชิงช้า) (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
27 # 3อจ560604-104 EJ958125508TH yutputsoon + ริดนคร (178757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.) ***
28 # 3อจ560604-105 EJ813550320TH ภมงคล + eak_421 (178761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2524 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ560604-107 EJ981511783TH เจ้านายน้อย31 + ลมว่าว (178771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (551126-033) ***
30 # 3อจ560604-108 EJ766766180TH pexbangkong + b_air51 (178773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอธิการวิทยา ปี 2513 ***
31 # 3อจ560604-109 EK042727960TH suracj + junsri (178780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560604-110 EX076317252TH อำนวยเคซี + พิชาญ (178794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1027) ***
33 # 3อจ560604-111 EJ896679717TH Jittipun + บอลตลิ่งชัน (178750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 88 ปี เนื้อผง ปี 2516 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) ***
34 # 3อจ560604-112 EI489864213TH c_nipon1 + narongsong (178754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ560604-113 EJ993672995TH เต้ยอิตาเลียน + พร้อมรบ (178758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
36 # 3อจ560604-114 EJ997472581TH หนึ่งป่าสัก + (178762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AUTOTHAILAND
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ560604-115 EJ677301153TH น้ำหวาน_46 + weerapat (178765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี ***
38 # 3อจ560604-116 EJ427761942TH ศิษย์พระนอน + หนองซอ (178770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (551026-289) ***
39 # 3อจ560604-117 EJ576668941TH Amuletism + mek_kab (178775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
40 # 3อจ560604-119 EJ788782105TH marchtu23 + pyakorn (178810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560401-113) ***
41 # 3อจ560604-120 EK110816520TH keng_kung + ต้นวุฒากาศ (178811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพสวย) ***
42 # 3อจ560604-121 EX043365683TH kamolwich + dman2551 (178738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551020-188) ***
43 # 3อจ560604-122 EJ804546310TH c_nipon1 + converse_07 (178741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
44 # 3อจ560604-123 EJ861243201TH numdang + โชควัฒน (178746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560604-124 EJ76812548TH เก้ากนก + ชัชพนม (178749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดสามง่าม) ***
46 # 3อจ560604-125 EJ790096922TH น้องใบข้าว + อรรถพล (178752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550421-277) ***
47 # 3อจ560604-126 EJ776378998TH loomthong + รุยคอสต้า (178759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560604-127 EJ988480737TH kongtaurus + addfalo (178763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560604-128 EK044212600TH Chaiyaporn(neng) + (178767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
teespy
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560604-129 EJ576668782TH Belton + nat-vego (178772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งผิว) ***
51 # 3อจ560604-130 EJ726583245TH bboonyagarn + paoboonjin (178875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560604-131 EX067853725TH ศักรินทร์ + ช่างเหล็ก (178879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม) ***

53 # 3อจ560604-132 EJ795876620TH showgun + เล็กบุรีรัมย์ (178768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
54 # 3อจ560604-133 EK078068836TH daiji + คเณศวร (178774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ560604-134 EJ231903289TH mojarmojar + qmqa0 (178779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบนูน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
56 # 3อจ560604-135 EJ777863491TH คนพลูหลวง + cmaj7 (178781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
57 # 3อจ560604-136 EK093640967TH เล็กซอย5 + เต้อ๋อง8 (178874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
58 # 3อจ560604-137 EJ873301958TH elec_sichol + oukaa (178786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งเฉลิมพล รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560604-138 EJ873301958TH Nattapon + oukaa (178787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560604-139 EJ527071707TH TECHNOLOG + สุรพงษ์ (178789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา ***
61 # 3อจ560604-140 EJ571494299TH babyraccoon + t_inkeaw (178792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
62 # 3อจ560604-141 EJ002556697TH jumnong + Manver (178734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือมีจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
63 # 3อจ560604-142 EK016104961TH kittsak43 + (178736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kunyomhadnamdung
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) ***
64 # 3อจ560604-143 EJ827154078TH bksura14 + สุเรนทรชิต (178740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี (โค๊ดโรงงาน) ***
65 # 3อจ560604-144 EJ571494356TH mandala + yanpawach (178744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมขอบหลังล่างซ้าย) ***
66 # 3อจ560604-145 EJ866324936TH mum44 + พนมรุ้ง (178747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 85) ***
67 # 3อจ560604-146 EJ891065439TH winaikan + Charity (178753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย ***
68 # 3อจ560604-147 EK011914826TH พระสมุทร22 + ชัยนเรศ (178756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
69 # 3อจ560604-148 EJ859659894TH mawmew + udomsuk (178760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560502-127) ***
70 # 3อจ560604-149 EJ881562411TH nyenum + charee32 (178764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560604-150 EK060610865TH แบทแมน + ปะใหญ่ (178769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว) ***
72 # 3อจ560604-151 EJ987725835TH ต้นดอนเจดีย์ + poohfah (178799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560604-152 EK095702298TH jadsada + Gadostar (178802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520131-083) ***
74 # 3อจ560604-153 EJ914454669TH Sinsiampra + ศิลาแลงคูค่าย (178804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕/สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ560604-154 EJ892197135TH จุ๋มจิ๋ม + โชคประทาน (178819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่ง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ ***
76 # 3อจ560604-155 EJ799990789TH jitnobnom + บ้านใหม่88 (178821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560604-156 EJ860990145TH3 jackrapant + naykrong (178824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธนิมิตร หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 118) ***
78 # 3อจ560604-157 EJ860990145TH samakid + naykrong (178827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ) ***
79 # 3อจ560604-158 EJ989481711TH ไหมฝัน + mitmitee (178829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจีน วัดต้นโพธิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน จ.ปราจีนบุรี ***
80 # 3อจ560604-159 EJ538965520TH suraj + เจมส์_จิรพันธ์ (178830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 7 (ผ้าป่าชาวย้อม) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
81 # 3อจ560604-160 EJ821621395TH safetyruj + jj2424 (178833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์เถาวัลย์เลื้อย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ560604-161 EJ439699054TH suphawat + ข้าวตอกแตก (178813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้านางหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
83 # 3อจ560604-162 EJ872269227TH greenlant + PAMPOL (178815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

89 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
90 # 3อจ560604-163 EK012789285TH pattanont + yasticker (178817) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560604-164 EK012789285TH ต้นน้ำแดง + yasticker (178820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560520-188) ***
92 # 3อจ560604-165 EJ834637266TH น_สุขปลอด + สุดขอบ (178822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
93 # 3อจ560604-167 EJ860973059TH lomlopburi + คุณใบเงิน (178825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550424-068) ***
94 # 3อจ560604-168 EJ531214781TH มอร์เมืองทอง + (178831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
โลมาพระเครื่อง สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ560604-169 EK012510385TH kikapoo + prabaiboon (178835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560529-010) ***
96 # 3อจ560604-170 EJ864264744TH Sinsiampra + tanusak (178838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551124-074) ***
97 # 3อจ560604-171 EJ861243192TH ชโลบล + โชควัฒน (178776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
98 # 3อจ560604-172 EJ892196869TH pjanon + โชคประทาน (178782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาน จ.สุพรรณบุรี ***
99 # 3อจ560604-173 EJ892196869TH ariya16 + โชคประทาน (178783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกเล็ก จ.สุพรรณบุรี ***
100 # 3อจ560604-174 EJ995218760TH กาสะลอง + sarotekongpet (178784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ560604-176 EJ914455085TH sukitttc + phongthanoo (178785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ560604-177 EK019633512TH somchailu + kai26 (178788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(540923-375) ***
103 # 3อจ560604-178 EJ865133127TH AkinRangsiyanant + (178790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เทอดเมืองชล
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ560604-179 EJ889423279TH pramual + tinkk (178791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
105 # 3อจ560604-180 EJ988371958TH pas11 + addfalo (178793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ560604-181 EK095563035TH YONGSIX + ณุเกล้า (178796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***

107 # 3อจ560604-182 EJ832160411TH jminter + โก้ตัดเก้า (178798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
108 # 3อจ560604-183 EJ209919811TH wat171 + บางแก้ว1976 (178803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) ***
109 # 3อจ560604-184 EJ931187588TH Raymax + พิณเปี๊ยะ (178806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550627-086) ***
110 # 3อจ560604-185 EK086460580TH เทพนพเก้า + k9cob (178807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 มิ.ย. 2556 - 08:49 น.] #45553 (6/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**.

1 # 1อจ560528-010 EJ652691603TH Yushimura (178312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ560528-028 EK019378770TH qbuddhabless (178414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560531-002 EK044200028TH ฝนหลวง (178284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560531-003 EK006800675TH phipops (178285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560531-004 EJ600843793TH อาวุธ521 (178286) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560531-005 EI443970578TH คนเหงา (178287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ560531-006 EK137607817TH toonmineza (178288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560531-007 EI790714510TH เอกบางโฉลง (178289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560531-008 EJ767837165TH ถิ่นบูรพา (178290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560531-009 EJ472830723TH aksomsak (178291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560531-011 EI879075937TH มงคลชัย07 (178403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560531-013 EJ472830842TH เด็กชายคลอง (178405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560531-014 EX081325035TH ครูบ้านนอก (178407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560531-017 EK045756126TH หนอนแก่ (178411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560531-018 EJ425538471TH nilyok (178410) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560531-019 EK060608875TH ดาบฟ้าฟื้น (178412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560531-020 EJ934613585TH คุณล่ำซำ (178413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560531-021 EK016424991TH heng9999 (178294) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560531-022 EJ798880257TH pairoj4442 (178297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560531-023 EK006962355TH P-SUTTH (178299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ560531-024 EK016532130TH พรชมพู (178303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ560531-025 EJ899995846TH nikomss (178308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560531-026 EK046218790TH ตั้มพังราด (178415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560531-027 EJ856866359TH Energy_KDK (178311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560531-030 EJ971454684TH Upatham (178316) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ560531-032 EJ975613430TH LaMaBoy (178301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560531-033 EJ757199954TH Exdesign (178305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560531-034 EJ866866720TH hs2qfw (178307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560531-035 EJ437584297TH ยายทรัพย์ (178416) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ560531-036 EJ750827924TH ศักดิ์นรินทร์ (178310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**
1 # 2อจ560531-001 suksannb (178318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560531-002 วรมัน (178320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560531-003 Jittipun (178323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560531-004 นะทรงฟ้า (178326) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560531-005 Somchai_pho (178330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560531-006 คุณใบเงิน (178332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ560531-007 ciatoys (178336) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ560531-008 Beermb (178418) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ560531-009 คุณใบเงิน (178342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560531-010 REGCOS (178343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560531-011 zwilling (178322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560531-012 bannasom (178325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560531-013 woraset (178327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560531-014 tongtip (178329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560531-015 กรเพชรบูรณ์ (178335) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ560531-016 onizuka2518 (178337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560531-018 พญายูงทอง (178340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560531-019 Jengjutha (178417) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ560531-020 oudoud (178341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ560531-013 pumchai + oudoud (178608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชุมพร ***
2 # 3อจ560531-143 EJ495786988TH montrip + กังหัน (178612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี ***
3 # 3อจ560531-146 EJ495786988TH montrip + กังหัน (178616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี ***
4 # 3อจ560603-001 นคราฎ + luangtajunior (178589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550518-002)***
5 # 3อจ560603-002 wonteen_jang + (178687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
6 # 3อจ560603-003 poo_zang + dan_sena (178592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
7 # 3อจ560603-004 Nongploy + bucha (178594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
8 # 3อจ560603-006 หม่อง + toyotachi (178599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550521-080) ***
9 # 3อจ560603-007 ดอกเอื้องผึ้ง + (178602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nungbangprom
*** พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน ***
10 # 3อจ560603-008 Choakdee + porn08 (178604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560311-026) ***
11 # 3อจ560603-009 อาราธนา + NATTAPON9 (178607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระราหู อาจารย์เฉลิมชัย ครั้งที่ 7 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 835) ***
12 # 3อจ560603-010 สมาร์ทพระแท้ + tomrangsit (178684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560603-011 เมืองราช + tomrangsit (178581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560603-012 rukphon + joke13 (178582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ560603-014 bigbig + Jet2012 (178585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทธา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมใบหน้า) ***
16 # 3อจ560603-015 ลิลลี่ + Jet2012 (178587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ560603-016 A_ONPA + sawarut (178588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ560603-017 pornchai25 + มงคลวัตถุ์ (178590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560603-018 กระแสร์2 + REGCOS (178591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 397) ***
20 # 3อจ560603-019 รักษ์นครหลวง + Nsamut (178677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) ปี 2517 จ.ระยอง (550421-139) ***
21 # 3อจ560603-020 Sinsiampra + มานพน้อย (178593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
22 # 3อจ560603-021 suraj + chanram (178584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (560429-088) ***
23 # 3อจ560603-022 took02 + Kumpanthong (178586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง) ***
24 # 3อจ560603-023 Titikorn + newcharin (178595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
25 # 3อจ560603-024 suthatpong + topkoo (178597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ560603-025 Nutanun + topkoo (178675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ560603-026 ท่านมหา + พ่อน้องจ้าว (178605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ560603-027 nat-vego + พ่อน้องจ้าว (178600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560603-101 EJ066884528TH Poo1980 + ควนเนียง (178613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.สงขลา ***
30 # 3อจ560603-102 EJ677367391TH sisobad + somsak777 (178617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพสวย) (540430-005)***
31 # 3อจ560603-103 EI012108234TH Mrsutti + somsak777 (178618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่) (560522-137)***
32 # 3อจ560603-104 EJ835310849TH prasit_tj + สุดเขต (178627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นราชาอุตตโม เนื้อเงิน ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
33 # 3อจ560603-105 EJ789276900TH bastketboy + บอลตลิ่งชัน (178629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (สภาพสวย) ***
34 # 3อจ560603-106 EJ934658502TH ARROW + คุณล่ำซำ (178632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***

35 # 3อจ560603-107 EJ939842032TH Thongpoonrompo + (178635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nopakk
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560603-108 EJ969797155TH rukphon + เปิ้ลเมืองจันทร์ (178639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
37 # 3อจ560603-109 EJ854466574TH pikkared + natapoln (178682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560603-110 EJ866380371TH jajumvai11 + Authayo (178641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560510-241) ***
39 # 3อจ560603-111 EI773981586TH ศรายุทธสายไหม + (178610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sangexim
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560603-112 EJ934191961TH wipura + kitsema (178681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ560603-113 EJ789277128TH Suksawat + โซ้ยกู๋ (178615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด) ***
42 # 3อจ560603-114 EJ789277128TH jedsada + โซ้ยกู๋ (178619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด) ***
43 # 3อจ560603-115 EK025705394TH กรเพชรบูรณ์ + lingling (178621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
44 # 3อจ560603-116 EK049175360TH babala + mchutith (178623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560603-117 EJ834474523TH wan-pra + addoo (178624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560603-118 EJ995836586TH laodee + บางแก้ว1976 (178626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
47 # 3อจ560603-119 EJ856742972TH สิริโรจน์ + promlok (178628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560603-120 EJ781915473TH คนกำแพง + yodchai1515 (178630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560603-121 EJ633823655TH สร้อยระย้า + engwattana (178598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560603-122 EK044314555TH คอบัว + Leche (178601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ) ***
51 # 3อจ560603-123 EI932187669TH Nattakit-laoriam + sittipon (178603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560603-124 EJ866367596TH Free_time09 + babimild (178606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***

53 # 3อจ560603-125 EJ864257540TH แมงป่องหัดคลาน + (178609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phanchaporn
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550824-292) ***
54 # 3อจ560603-126 EK016104621TH tacha + สายฝาง (178611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ560603-127 EJ531189530TH Bumpber + พรเพชรสมุทร (178614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
56 # 3อจ560603-129 EJ867345963TH sedtha + Phuttanuparp (178686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
57 # 3อจ560603-130 EX066905965TH honzakub + นายตัวเล็ก (178620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ560603-132 EJ976701229TH pyakorn + dude_2013 (178622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อทองแหลือง ***
59 # 3อจ560603-133 EJ853443886TH ruenthong + tanawin55 (178683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
60 # 3อจ560603-134 EJ941811113TH Wsummut + เรศเรณู (178625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560518-024) ***
61 # 3อจ560603-135 EJ934377538TH เจ้านายน้อย31 + โคราช01 (178631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
62 # 3อจ560603-136 EJ841532062TH ตุ๊หลวง + phipops (178678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) ***
63 # 3อจ560603-137 EJ866359348TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (178634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อนวโลหะฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 358)***
64 # 3อจ560603-138 EJ866359348TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (178643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 158)***
65 # 3อจ560603-139 EJ866359348TH Mrsutti + เดี่ยวไร่ส้ม (178646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 290)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 มิ.ย. 2556 - 08:57 น.] #45540 (5/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560528-009 EJ509254902TH p_tiyachamorn (178230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560528-021 EJ952913541TH suchahadyai (178233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560528-054 EJ866457535TH หวายกรอง (178235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560530-002 EK045736886TH ป๋องณรงค์ชัย (178208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560530-003 EJ466516127TH ping_petchbury (178223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560530-004 EJ777752442TH เกาะหวายปัตตานี (178225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560530-005 EJ966776708TH pultraman (178228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560530-006 EJ965214092TH rattasah (178232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560530-007 EJ896623179TH วัชรฉัตร (178234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560530-008 EJ851875623TH Tanakit47 (178236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560530-009 EJ963836390TH konlek (178238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560530-010 EJ991845738TH สิงห์ขร41 (178239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560530-011 EI565409212TH บุญนำมา (178281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560530-012 EJ712670537TH พาหุงมหากา (178226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560530-013 EJ713378679TH Preecha_K (178229) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560530-014 RG666891613TH tamachoti (178276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560530-015 EJ642628977TH PING007 (178237) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 1อจ560530-017 EX076261235TH bancha18 (178242) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ560530-018 EJ862550747TH pk123456 (178244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560530-019 EJ764445871TH toucanpat (178246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560530-020 EG254192264TH หมีน้อย53 (178247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ560530-021 EJ888242054TH thawee2008 (178240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560530-022 EJ936294345TH kritsana55 (178241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560530-023 EJ711670663TH amata482 (178243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560530-024 EJ866446308TH นพ_ระยอง (178245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560530-025 EJ896615708TH เด็กละหารไร่ (178248) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560530-026 EX068127778TH YONGSIX (178249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560530-027 EI749017306TH mejii (178250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ560530-028 EJ859313337TH SHREK (178251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560530-029 EJ934324504TH Wnk809 (178252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ560530-030 EJ885146867TH tded1 (178253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560530-031 EI648043236TH nakashima (178219) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ560530-032 EJ453096182TH บอสบ้านโป่ง (178266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560530-001 pichitchai10 (178254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560530-002 laodee (178255) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ560530-003 แก้วสามวา (178257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560530-004 lek16 (178259) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560530-005 touchjung (178261) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ560530-006 wanchairangsit (178263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560530-007 ต่อ_ถนนตก (178265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560530-008 tontatto (178268) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560530-009 tontatto (178269) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ560530-010 Mee_bun (178270) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ560530-011 nichanun (178202) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ560530-012 WEERA_NUNGHOT (178206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
MAI
13 # 2อจ560530-013 Poo64 (178274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560530-014 likeit (178211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ560530-015 talenoi (178213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560530-017 veraphonsv (178279) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560530-018 watphanavisip (178217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ560530-020 ศตกมล (178883) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560520-014 pandp + ดูไม่เป็น (176805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560530-123 EK022618501TH bbpra + อ๊อดเพชรบุรี (178481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2480 จ.เพชรบุรี ***
3 # 3อจ560601-001 engineer27 + แป้ง67 (178438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ560601-003 Kongkiat_rer + nampoo (178441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) ***
5 # 3อจ560601-004 เทพนพเก้า + ศิรสิทธิ์88 (178443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสาคร ***
6 # 3อจ560601-005 Tananchai + TsShop (178444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
7 # 3อจ560601-006 kmana + อาชาเหล็ก (178446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
8 # 3อจ560601-007 so-so + (178447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ560601-008 pramoht + (178448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***
10 # 3อจ560601-009 พุทธมณ + ศิวนาถ (178450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2528 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560601-010 น้ำดอกไม้ + sanwiwat (178451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (540921-085) ***
12 # 3อจ560601-011 kakai + เหลืองหางขาว (178474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ560601-013 shang + jeweljang (178477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
14 # 3อจ560601-014 pololab59 + hunter04 (178478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) ***
15 # 3อจ560601-102 RG711576265TH dindan4 + mokomiji (178442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
16 # 3อจ560601-103 EJ806969537TH engineer27 + sillaprathai (178564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ560601-104 EJ9652140927TH รักชลบุรี + rattasah (178445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
18 # 3อจ560601-105 EK010079084TH waves + เจี๊ยบราชวงค์ (178449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มรัศมี หลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560601-106 EJ576663992TH พระประแดง26 + prasatj (178452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
20 # 3อจ560601-107 EJ964235207TH สิงห์สมุทร + รักเบ๊นซ์ (178568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560601-107 EJ964235207TH สิงห์สมุทร + รักเบ๊นซ์ (178568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1046)***
22 # 3อจ560601-107 EJ964235207TH สิงห์สมุทร + รักเบ๊นซ์ (178568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1197) ***
23 # 3อจ560601-107 EJ964235207TH สิงห์สมุทร + รักเบ๊นซ์ (178568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2023) ***
24 # 3อจ560601-107 EJ964235207TH สิงห์สมุทร + รักเบ๊นซ์ (178568) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 845) ***
25 # 3อจ560601-108 EJ637849349TH Server_A + pwongphu (178453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
26 # 3อจ560601-109 EJ637849349TH Augyee + pwongphu (178457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560601-110 EJ637849349TH Augyee + pwongphu (178459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560601-112 EJ569197102TH porn08 + Titikorn (178454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ560601-113 EK07348630TH เจ้าชายพระ + A_Surachai (178455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560601-114 EK047689146TH ฐณะวัฒน์ + โชควัฒน (178456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560601-115 EJ896676335TH noyranong + tokekkay (178458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560601-116 EX076313193TH porn08 + PAMPOL (178460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
33 # 3อจ560601-117 EX076313193TH เมตร์แม่นาง + PAMPOL (178461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (521021-108) ***
34 # 3อจ560601-118 EJ966825881TH vinai_kor + bunpot (178463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***

35 # 3อจ560601-119 EJ914415943TH A_ONPA + พรพุทธคุณ (178465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
36 # 3อจ560601-120 EJ993654625TH theera-pon + พร้อมรบ (178466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดขอบบน) ***
37 # 3อจ560601-121 EK055657406TH หงส์บ้านเม้ง + น้ากร (178485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
38 # 3อจ560601-122 EJ506699641TH NARONGCHIT + เด็กนอก (178488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อ วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 ***
39 # 3อจ560601-123 EJ993228945TH maya11 + smart07 (178491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560601-124 EJ935130527TH Firechicken + ชมดาวโคราช (178493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2970) ***
41 # 3อจ560601-125 EJ781925952TH นพ_ระยอง + yodchai1515 (178496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560601-126 EJ781925952TH บารมีพรพรหม + (178498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
43 # 3อจ560601-128 EJ866405087TH สุชาติ49 + เขยมาบตาพุด (178504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
44 # 3อจ560601-129 EJ860753852TH onizuka2518 + (178509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน ปี 2516 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560601-130 EJ859667935TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + samakid (178511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560208-071) ***
46 # 3อจ560601-131 EJ531211771TH pimthong + เล็กหลังวัด (178462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางหอย พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2483 จ.นครนายก ***
47 # 3อจ560601-132 EJ509261568TH YONGSIX + ing_zenith (178562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ560601-133 EK023538265TH panisaratip + Sammual (178464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
49 # 3อจ560601-134 EJ913787988TH ปักต้นกล้า + เอิงเอย (178467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
50 # 3อจ560601-135 EJ913787988TH Todmuangchon + เอิงเอย (178468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560601-136 PB497728149 kengpo + คำลนสุขทวี (178471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2535 จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ560601-137 EJ860942555TH นัฐนันท์ + คุณตาวิธาน (178473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดเขาตะเครา พิมพ์หลัง ๑๒ นักษัตร เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี ***

53 # 3อจ560601-138 EJ327536952TH lekmahoran + s-rat (178475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
54 # 3อจ560601-139 EJ903034008TH แบทแมน + corach (178480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ560601-140 EJ866367287TH suthatpong + amata482 (178483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
56 # 3อจ560601-141 EJ797968726TH Todmuangchon + (178469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
BankSohot
*** พระ เนื้อดิน ***
57 # 3อจ560601-142 EJ981605962TH pyakorn + Golf_bangbon (178470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลองขอม เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดศิลาโมง) ***
58 # 3อจ560601-143 EK046971510TH ลูกโม่ + นายเก้ (178472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2128) ***
59 # 3อจ560601-144 EK105964738TH pruettikorn + khantong (178570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
60 # 3อจ560601-145 EJ913787890TH s_u_n + มหาปราบ (178476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560601-146 EJ509262909TH แทนม้าทอง + ชวนชื่น (178479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560601-147 EJ509262909TH SA_peT + ชวนชื่น (178482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
63 # 3อจ560601-148 EJ327536935TH ท่านจ้าวกรม + s-rat (178484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560601-149 EJ327536935TH mingch + s-rat (178486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
65 # 3อจ560601-150 EJ624057111TH tinsirisuk + SA_peT (178489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพระอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.พัทลุง (560327-059) ***
66 # 3อจ560601-151 EJ766688235TH ตุ๊หลวง + witpayasuren (178514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) ***
67 # 3อจ560601-152 EH343256729TH ตั้งไข่ + เจ๋งจริง (178516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะอยุธยา เนื้อบุทองบุเงิน (หน้าตัก 1 นิ้ว) ***
68 # 3อจ560601-153 EK016915205TH zafari + NGUAN (178519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ560601-154 EJ711048621TH ชัชวาล + xtraxtra (178524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรหลังเรียบ จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560601-155 EJ912869938TH pas11 + sawang (178563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560601-156 EH343256729TH gowin11 + เจ๋งจริง (178526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ560601-157 EJ966000915TH Mrsutti + รักเบ๊นซ์ (178567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 414)***
73 # 3อจ560601-158 RG603532923TH New_chain + ตำรับไทย (178569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ560601-159 EJ874821359TH เก้าออโต้ + นำชัย_99 (178571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
75 # 3อจ560601-160 EJ944317803TH anattc + SUTISA (178531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อทองแดง (สภาพใช้สึก) ***
76 # 3อจ560601-161 EJ934313890TH converse_07 + หนุ่ยนคร (178487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์หลังแบบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 21)***
77 # 3อจ560601-162 EK010136541TH chane31 + ต้องนครนายก (178490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช พิมพ์เจดีย์หัก ปี 2508 ***
78 # 3อจ560601-163 EJ913769882TH conmisilp + น้องข้าวสวย (178494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560601-164 EJ929504415TH kunpu + คนกรุงศรี (178499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(520521-309) ***
80 # 3อจ560601-165 EJ913769882TH HUNZA + น้องข้าวสวย (178501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ560601-166 EJ433994345TH timaptaphut + เต้อ๋อง8 (178505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
82 # 3อจ560601-167 EJ874821345TH tanusak + นำชัย_99 (178565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560601-169 EJ296613113TH jintanakorn + โก้_บ้านดอน (178517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หล่อโบราณ ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (วัดปากจังสร้าง) ***
84 # 3อจ560601-170 EK011548610TH picasso + นันทวัน2460 (178521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ 4 เนื้อเมฆพัตร จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560601-171 EJ964257278TH ศิริยุทธ + นาจา8 (178492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
86 # 3อจ560601-172 EJ327543026TH tanman + artegat (178495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
87 # 3อจ560601-173 EJ940238084TH seles + บ้านบุญ (178497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551122-303) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 05 มิ.ย. 2556 - 09:06 น.] #45521 (4/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560527-007 EJ866432414TH kaitai07 (177990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560529-001 EJ576662780TH ธนูทอง (178063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560529-002 EJ267103002TH นับตังค์ (178069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560529-003 EK023224505TH nampoo (178071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ560529-004 EJ584247512TH tharuanoi1970 (178076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560529-005 EJ678081374TH chanchim (178080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ560529-006 EJ898514344TH song19 (178085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560529-007 EJ964431904TH chonsameak (178140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560529-008 EK023835082TH กุ้งมังกร (178091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560529-009 EJ903406747TH Po_oK (178093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560529-010 EJ184368174TH หน้าหวาน (178097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560529-011 EJ964431793TH ziggaza (178083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560529-012 EJ730900687TH หมูสาย2 (178087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560529-013 EX051560273TH komon9 (178090) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 1อจ560529-015 EJ928701056TH ชนัดพล (178095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560529-016 EK045719715TH OKK08 (178098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560529-017 EJ525546833TH ลานโพธิ์ (178101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560529-018 EJ866860069TH wasitphum (178104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560529-020 EJ866533979TH boyburapa (178107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560529-021 EK047656205TH มงคลรักษ์ (177976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ560529-022 EK054371557TH betonglove (177978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560529-023 EJ259992743TH ศิษย์พระคุณเจ้า (177980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560529-024 EJ767839073TH ริชชี่ (177981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560529-025 EJ708541964TH ตรีรัตน์ (177982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560529-026 EK096101839TH Reaper (178134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560529-027 EJ576662348TH prasatj (177984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560529-028 EJ903400112TH monstajim (177986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560529-029 EJ865898394TH numdang (177987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560529-030 EJ528879628TH ชาติน (177989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560529-031 EJ886566168TH pomwasun (177975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560529-032 EJ770376336TH เนตรบางวัว (177977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560529-033 EK046907349TH sur_suk (177979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560529-034 EX043358872TH bigloma (177983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ560529-035 EJ995855979TH buynak (177985) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
35 # 1อจ560529-036 EJ453096032TH บอสบ้านโป่ง (177988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560529-001 หนุ่มนพลักษณ์ (178102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560529-002 TOKhong4 (178108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560529-003 วิชามาร (178112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560529-005 a_kitty (178116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ560529-006 bannasom (178118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560529-007 วิริยะ13 (178121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ560529-008 NIRUCHA (178124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560529-009 อ้วนเมืองใหม่ (178126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560529-010 finance (178127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560529-011 ทองแดง1009 (178106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560529-012 dimond25 (178109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560529-013 มองดู (178111) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560529-014 chairojn (178113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560529-015 wutpantip (178115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560529-016 kamolwich (178117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560529-017 soccer (178119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ560529-018 ธัชธรรม (178120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560529-019 nungbangprom (178122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ560529-020 manochfc (178125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560529-021 เบียบางกะปิ (178058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560529-022 pawaris (178059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560529-023 Prakop (178062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560529-024 Collection9 (178064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560529-025 ขุนเดชช์ (178067) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560529-026 PORNCHAISRISUK (178070) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560529-027 ลูกปลา (178074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ560529-028 robert62 (178075) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ560529-029 napat (178079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560529-030 tixx_choti (178082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ560529-031 ekachai9 (178110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ560529-032 boss3 (178114) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560529-033 onizuka2518 (178123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 มิ.ย. 2556 - 09:07 น.] #45517 (3/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560525-003 EJ830972222TH eastsak (177758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560528-001 EJ727444656TH Sampenang (177929) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560528-002 EJ787018797TH wanglang (177932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560528-003 EJ828533029TH chaipar (177933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560528-004 EJ966519135TH sai-9ton (177936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ560528-005 EK137602845TH gorn9 (177938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ560528-006 EJ378778595TH rayongtrc (177963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560528-007 EJ872234024TH joiekong (177939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560528-008 EJ863255162TH สุวิทตะวันออก (177941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560528-011 EJ987317553TH nat-vego (177757) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ560528-012 EX055496187TH dman2551 (177759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560528-013 EJ066880455TH thaveep (177762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560528-014 EJ913777230TH tui_bong (177972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ560528-015 EJ509257648TH ANIRUT_SUK (177764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560528-016 EI489847246TH ข้าวไทย (177765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560528-017 EK122955339TH พงศ์ไผ่เหลือง (177767) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560528-018 EJ491676718TH เชฟโคโรลาโด (177769) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560528-020 EK065460978TH nonarsenal (177775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560528-022 EJ912840642TH Glory (177947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560528-023 EJ658880392TH มหามณีจินดา (177756) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ560528-024 EK108315564TH กิ่วกระ (177761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560528-025 EH289666345TH นิกส์เพชรเกษม (177962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560528-026 EJ600840559TH อาวุธ521 (177955) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ560528-027 EJ730900130TH หมูสาย2 (177763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560528-029 RH101239744TH masterbill (177774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560528-030 EJ968685161TH tomsrinukool (177776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560528-031 EJ635774501TH DOME_CALDINA (177960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560528-032 EH049996232TH boysuper (177954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560528-033 EJ935719551TH ssecman (177760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560528-034 EJ014772923TH Feen_8Rew (177766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560528-035 EJ873286062TH chi-351 (177768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560528-036 EJ713478283TH goif5 (177770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560528-037 EJ787019165TH อิคคิว (177771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560528-038 EJ993457237TH kunbun (177773) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ560528-039 EK012769192TH UNCLESAM (177777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560528-040 EX048325862TH tangamata (177778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560528-041 EJ706444369TH ohphun (177779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560528-042 EJ061502522TH ammad (177780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ560528-043 EJ873286031TH oukaa (177781) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560528-044 EK706956779TH setthasiri (177903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ560528-045 EJ178353860TH naypant (177906) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560528-046 EK010666924TH กรภัทร (177909) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560528-047 EJ866532094TH tikindy (177910) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ560528-048 EK016481424TH heng9999 (177913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ560528-049 EK046434975TH สมบัติบูรพาบารมี (177915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ560528-050 EJ867333130TH แสงเงินแสงทอง (177917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ560528-051 EJ527055616TH กุ้งมังกร (177949) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 1อจ560528-053 EJ873868417TH NamcheawAF (177881) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ560528-055 EJ527055616TH กุ้งมังกร (177883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ560528-056 EJ866843410TH WTS_RY (177884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 1อจ560528-057 EJ928088568TH wwut2 (177973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ560528-058 EJ926683690TH tomcm (177887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ560528-059 EJ438723392TH อิเค็นจิโร (177891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ560528-060 EK047727958TH APDCA (177956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560527-028 aumphorn (177721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ560528-001 ศิวนาถ (177952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560528-002 cuntona (177893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560528-003 ประศาสน์ (177896) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ560528-004 bussakorn (177900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560528-005 พญานาค๙๙ (177902) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560528-006 MRDAVE (177904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560528-007 bjLamlukka (177905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560528-008 unt2499 (177953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560528-009 Wsummut (177907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560528-010 finance (177908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560528-011 focus-2007 (177880) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560528-012 ต่ายวัดหนึ่ง (177882) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 2อจ560528-013 mong41 (177946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ560528-014 pakornkeit (177885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ560528-015 คำพันธ์ (177888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560528-016 newwave9 (177890) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ560528-017 newwave9 (177892) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560528-018 sanan74 (177945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ560528-019 chattar (177897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560528-020 chattar (177899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560528-021 wunlop (177919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ560528-022 REGCOS (177921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560528-023 nichanun (177923) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ560528-024 finance (177928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560528-025 อำนาจยาขันทิพย์ (177930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560528-026 ปิ่นเพชร (177931) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ560528-027 tomrangsit (177934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560528-028 TigerKing (177935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560528-029 TIDTEE (177937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ560601-035 นิรันทร (178547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560529-010 oranuch_s + โจ้ดอนเมือง (178369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560531-001 frist + suksannb (178345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560330-106) ***
3 # 3อจ560531-002 ไชยา17 + anaken (178426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
4 # 3อจ560531-003 พิณเปี๊ยะ + phattirarat (178350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นจอมราชันย์ พิมพ์ลอยองค์ฉลุ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 085) ***
5 # 3อจ560531-004 paul2509 + ทิมสองพี่น้อง (178424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และล้างผิว) ***
6 # 3อจ560531-005 sedtha + เทพนาคา (178354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกเลข) ***
7 # 3อจ560531-006 SIVILAI + cowman (178358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560531-007 taweekun + But140 (178361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ560531-008 ชูชัย + suktharua (178363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (สภาพสวย) ***
10 # 3อจ560531-009 ตึกคอมศรีราชา + ning_rw (178364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550918-132) ***
11 # 3อจ560531-010 kamolwich + woraset (178367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560523-279) ***
12 # 3อจ560531-011 conmisilp + tongtip (178366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ560531-012 Nattakit-laoriam + santipap (178368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560508-062) ***
14 # 3อจ560531-101 EJ749496828H thanapow + (178347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560531-102 EJ492495147TH pichit-air + tigerd4d (178352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560211-023) ***
16 # 3อจ560531-102 EJ492495147TH pichit-air + tigerd4d (178352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560427-025) ***

17 # 3อจ560531-103 EJ932048463TH palmbec + sudkad (178356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560531-104 EH397827118TH แทนม้าทอง + aotaung (178419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร ***
19 # 3อจ560531-105 EJ866438669TH rukphon + น้ำคอก99 (178360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560531-106 EJ913799836TH ดาบเอก + athemall (178421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560204-114) ***
21 # 3อจ560531-107 EI856450719TH กรเพชรบูรณ์ + ม้าวัดเฉลิมฯ (178365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ ***
22 # 3อจ560531-108 EJ600869481TH tassunoh + วุธพระเครื่อง (178371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560531-109 EH397827149TH พงศ์ไผ่เหลือง + poohfah (178373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560531-110 EJ964971918TH Nopbanna + yongyot (178377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560531-111 EJ964971918TH เหนือลิขิต + yongyot (178344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560531-112 EJ622773082TH วิเศษชัยชาญ + ภิรัต (178346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก เนื้อชินเงิน ***
27 # 3อจ560531-113 EI790714228TH sunandmoon + ชัยชาญ (178348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธ พิมพ์ฐานสูงหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (531120-005) ***
28 # 3อจ560531-114 EJ864977127TH noksev + สุวัฒโน (178349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560531-115 EJ610071612TH onizuka2518 + pranung (178351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
30 # 3อจ560531-116 EI746866294TH panitgang + kingcrow (178353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560531-117 EI746866294TH jeerasakpiek + kingcrow (178355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560531-118 EJ866365224TH movie + ตั้งเจริญ (178357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560531-119 EJ866365224TH T-PITBULL + ตั้งเจริญ (178359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560531-120 EJ940823662TH peudminburi + pigcity (178362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(560110-306) ***

35 # 3อจ560531-121 EJ730901736TH saisand + wat171 (178317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2552 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560531-122 EJ677327337TH ton_rooney + วรเศรษฐ์ (178319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530730-089) ***
37 # 3อจ560531-123 EJ472830839TH tookatun + เด็กชายคลอง (178321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560531-124 EJ866461027TH nana04 + supap (178324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
39 # 3อจ560531-125 EJ767837165TH jedai12 + ถิ่นบูรพา (178328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
40 # 3อจ560531-126 EJ438746084TH คนกรุงศรี + DR_CHET (178331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ560531-127 EJ767837165TH สรพลจัน + ถิ่นบูรพา (178333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด) ***
42 # 3อจ560531-128 EJ002702434TH Kaowatch + puklucky (178334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540224-132) ***
43 # 3อจ560531-129 EJ793833958TH emperor + khantong (178425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ต้อ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ560531-130 EJ866365079TH Wsummut + angka (178338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (560404-111) ***
45 # 3อจ560531-131 EK076781046TH kimbmw + tixx_choti (178422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด ปี 2466 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ560531-132 EJ938128329TH นพ_ระยอง + unclegob (178370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) ***
47 # 3อจ560531-133 EI468690260TH minnie + nuchai (178378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นผ้าป่า เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังตะกรุดทองและพระปิดตาจิ๋ว) ***
48 # 3อจ560531-134 EJ671284956TH greenlant + pki2007 (178380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560531-135 EJ731067545TH honzakub + master_t (178385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ560531-136 EJ981604406TH ชมวิว + ขุนกิม (178389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551102-105) ***
51 # 3อจ560531-137 EJ871068555TH เทพธาโร + 0LE_LIVERMAN (178392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ560531-138 EJ980834601TH samakid + พระมงคล (178396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพใช้และปิดแผ่นทองใหม่) ***

53 # 3อจ560531-139 EJ973314296TH laodee + premrit (178398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ560531-140 EJ973314296TH laodee + premrit (178401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ560531-141 EJ871068555TH พาหุงมหากา + (178383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560531-142 EJ649163796TH เด็กตลาดพลู + xnakhon (178387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560531-144 EI443970564TH Wendy + ชอบจัง (178397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560531-145 EJ571493130TH atsab + t_inkeaw (178400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
59 # 3อจ560531-147 EJ885165954TH sutipong + รัชตพล (178420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
60 # 3อจ560531-148 EJ864999414TH Nattapon + นายเก้ (178402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560531-149 EJ428935313TH kartthian + dekphet (178406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
62 # 3อจ560531-150 EK016482950TH UltraMan50 + เคอิโงะ (178408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (550928-036) ***
63 # 3อจ560531-151 EJ899995846TH kitti7070 + nikomss (178372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
64 # 3อจ560531-152 EJ509262033TH แบทแมน + ing_zenith (178375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
65 # 3อจ560531-153 EJ509262033TH แบทแมน + ing_zenith (178379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องตัวตัดบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
66 # 3อจ560531-154 EJ899995846TH bigปากน้ำ + nikomss (178381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี ***
67 # 3อจ560531-155 EJ960933185TH เหนือลิขิต + kengpo (178384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ560531-156 EJ899995846TH kewkew + nikomss (178388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560531-157 EJ913786965TH บัมบ้านหม้อ + tui_bong (178391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(551002-210) ***
70 # 3อจ560531-158 EK017066981TH suraj + king_64 (178395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)(560410-139) ***

71 # 3อจ560531-159 EJ965778187TH คนกำแพง + บัวบูชา (178423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (560424-045) ***
72 # 3อจ560531-160 EJ866365215TH Sinsiampra + ตั้งเจริญ (178399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
73 # 3อจ560531-161 EK023966511TH Sakorn_rak + โชคประทาน (178292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมเอวใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
74 # 3อจ560531-162 EJ966541071TH movie + สหายเมืองลิง (178293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
75 # 3อจ560531-163 EJ306303705TH สิงห์สมุทร + บางพระบางพระ (178295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
76 # 3อจ560531-164 RG719928476TH by_bie + Leklek (178296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560531-165 EJ861240845TH จิรัฏฐาโน + babyraccoon (178298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม) ***
78 # 3อจ560531-166 EJ768784725TH แมงป่องหัดคลาน + (178300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
KENJANG
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด) ***
79 # 3อจ560531-167 EJ861394983TH nuisriracha + koomkong (178302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อผงปิดทอง ปี 2529 จ.ชลบุรี ***
80 # 3อจ560531-168 EJ768748725TH thavee + KENJANG (178304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560531-169 EK016090397TH nampoo + สายฝาง (178306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ560531-170 EJ797901551TH greenlant + จตุจักร (178309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560531-172 EJ757199954TH seles + Exdesign (178374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
84 # 3อจ560531-173 EJ937632098TH pompy + kittisak-pra (178376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ560531-174 EK088025530TH ชัยแคราย + หมูขุขันธ์ (178382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ(โนนแกด) รุ่นอายุวัฒโณ ๙๙ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.ศรีสะเกษ ***
86 # 3อจ560531-175 EJ832150771TH Phusawat + โก้ตัดเก้า (178386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
87 # 3อจ560531-176 EJ937628204TH บรมีหลวงปู่ทวด + (178390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอกปากช่อง
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี ***
88 # 3อจ560531-177 EJ860938879TH RAPIN + kom_ku (178393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ***

89 # 3อจ560531-178 EJ873295585TH ปักต้นกล้า + chi-351 (178394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 มิ.ย. 2556 - 09:12 น.] #45514 (2/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560523-003 EX048997347TH พระพุทธบูชา (177694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560524-002 EJ378778255TH rayongtrc (177696) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560524-013 EJ881369285TH legallaw (177700) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ560524-015 EK015528669TH Buransuk (177708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560524-025 EJ86587883TH เอ๋จันทบุรี (177523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560527-001 53031300998 krai007 (177745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560527-002 EJ716649509TH มัจฉานุ (177709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560527-003 EJ894456805TH ปัญญาพระเครื่อง (177718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560527-004 EJ404167996TH เขยคอนสาร (177722) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ560527-005 EJ914287087TH zumo2008 (177727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560527-006 EJ912821728TH มหกรรมพระเครื่อง (177729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560527-008 EJ987601135TH kittisak-pra (177732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560527-009 EJ712668431TH พาหุงมหากา (177733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560527-010 EJ866346565TH เทียน (177734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560527-011 EK086701348TH BankHiWay (177614) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ560527-012 EJ572996120TH polsattahip (177615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560527-013 EK046441698TH noppyrc (177616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ560527-014 EX048999436TH fogus (177619) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560527-015 EJ917651570TH jojo5 (177621) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560524-003 otaku (177550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560524-011 Pinklovely (177535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ560524-016 fengptn (177690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560525-011 doctorQ (177561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560525-014 MEDIUM (177567) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ560525-016 วิมลดอดคอม (177572) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ560525-029 bigbill (177604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ560527-001 nongnhun (177735) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ560527-002 nunthawat (177736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560527-003 tanom211 (177753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560527-005 monthap (177738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560527-006 โพธาราม (177739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560527-007 pipat_ch (177740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560527-008 วิชามาร (177741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560527-009 วิชามาร (177742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560527-010 วิชามาร (177743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560527-011 suphalak (177712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560527-012 greensnake (177714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560527-013 flybywine (177715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560527-014 panna08 (177717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560527-015 นุแคราย (177750) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560527-016 rooms_studio (177723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560527-017 นพคุณทินมาศ (177725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560527-018 oodsandee (177728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ560527-019 autpichut (177730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560527-020 Chan59 (177731) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ560527-021 tong0259 (177707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560527-022 bankrotor (177710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560527-023 เทพรถไฟ46 (177711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560527-024 kit2509 (177713) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ560527-025 AMNARD1519 (177716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560527-026 นภเก้า (177719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560527-027 นคราฎ (177720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560527-029 จอมบางแก้ว (177724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ560527-030 heretic (177726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560527-031 ฐิติพงษ์ (177617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560527-032 lovelyman (177618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ560527-033 onizuka2518 (177755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
39 # 2อจ560601-036 olympia (178428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560601-037 hunter04 (178427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560525-102 EK053914963TH Phusawat + komhatyai (177560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560527-006 laodee + pipat_ch (177633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560527-025 prasertpp + กุมภาพันธ์ (177650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หาง 5 เส้น จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ560528-107 EJ587799262TH engineer27 + mek_kab (177816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ560528-137 EJ8722341330TH sapansoong + (178153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
witpayasuren
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560529-014 laodee + Chew_JJ (178006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงไหล่แตก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560529-143 EJ866445608TH sedtha + shirew (178031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
8 # 3อจ560530-001 pramual + t_kochawon (178144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ560530-002 เสี่ยเมืองกาญฯ + ตาลเดชา (178145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550517-350) ***
10 # 3อจ560530-003 gikoo + วัตถุมงคลสยาม (178148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ560530-004 sk117 + wanchairangsit (178149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560530-005 กอล์ฟเมืองชล + santipap (178152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560403-105) ***
13 # 3อจ560530-006 พิพัฒน์267 + ต่อ_ถนนตก (178154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560201-098) ***
14 # 3อจ560530-007 pramual + tontatto (178156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ560530-008 คุณล่ำซำ + กาหยู (178264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560530-009 SeksitK + mdkm11 (178159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ560530-010 NARONGCHIT + bsena (178161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ560530-011 บ้านเนิน + (178275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560530-012 chaiyoth + (178277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
20 # 3อจ560530-013 toonmineza + Chew_JJ (178142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550505-019) ***
21 # 3อจ560530-014 ท่านจ้าวกรม + (178147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
watphanavisip
*** พระขุนแผน กรุใหม่วัดอัมพวัน พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.นนทบุรี ***
22 # 3อจ560530-015 Wsummut + ต้นณเมืองกุย (178150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (550829-087) ***
23 # 3อจ560530-101 EX054119405TH ruamsup + backdagon (178175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
24 # 3อจ560530-102 EK019803865TH pjanon + kapilo (178178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(530305-008) ***
25 # 3อจ560530-103 EJ376482779TH Thongpoonrompo + (178181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bussakorn
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
26 # 3อจ560530-104 EJ953783105TH ducratti + J_chitchai (178185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551211-017) ***
27 # 3อจ560530-105 EK061801416TH นุหนองคาย + ruenthong (178187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (560308-172) ***
28 # 3อจ560530-106 EK086704790TH saisand + bojakn (178282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 3835) ***
29 # 3อจ560530-107 EJ682856990TH เมดพนมเศษ + praprathom (178191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560530-108 EJ964754122TH emperor + พลอยแก้ว (178195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 111) ***
31 # 3อจ560530-109 EK023847837TH จ่าวัดระฆัง + wutclub (178199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
32 # 3อจ560530-110 EI905572676TH midaa + นาวิกโยธิน (178203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560530-111 EJ965401956TH movie + สหายเมืองลิง (178143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560530-112 EJ913785298TH ทรงธรรมบ้านสวน + (178146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phongthanoo
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

35 # 3อจ560530-113 EK061089620TH tiktony + pusook66 (178278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พัทลุง ***
36 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
37 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
38 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
40 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
41 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
42 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
43 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
44 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
45 # 3อจ560530-114 EJ854479706TH monze + Dumkam (178151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
46 # 3อจ560530-115 EI766097057TH บัวทอง85 + sompongt (178155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
47 # 3อจ560530-116 EJ917689650TH tinnaphan + chaiyaphorn (178158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม ***
48 # 3อจ560530-117 EJ379530535TH aimpanda + NMBTHAI (178160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560228-132) ***
49 # 3อจ560530-118 EJ737729233TH pupu-25 + สะพานแขวน (178164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560530-119 EJ737729233TH sara_wut + สะพานแขวน (178271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560530-120 EJ789274081TH witthayaw + (178167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
udomsapayakul
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560530-121 EJ531073908TH Nakron + nova100 (178163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***

53 # 3อจ560530-122 EJ945080618TH sodikgak + นุหนองคาย (178166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นหมออวย พิมพ์ใหญ่ จ.อุดรธานี ***
54 # 3อจ560530-124 EJ859657244TH nat-vego + k-man (178168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 978) ***
55 # 3อจ560530-125 EK046955145TH boonrat_k + gold1 (178171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560530-126 EJ713378679TH taweekun + Preecha_K (178273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560530-127 EJ864239311TH sunthon-pd + กระแสร์2 (178174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(560405-348) ***
58 # 3อจ560530-128 EJ897885176TH Konig + ano8547 (178267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560530-129 EJ860919027TH kittipop + บุญโชค (178179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฏโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
60 # 3อจ560530-130 EJ885165217TH jajumvai11 + tded1 (178182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ560530-131 EJ610100628TH pas11 + KANT_CHON (178157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560530-132 EJ637623552TH pramual + Itsariko (178162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560530-133 EK023536596TH Augyee + amata_tong (178165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
64 # 3อจ560530-134 EK007424313TH Joe_koracha + ducratti (178280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครรราชสีมา (551203-055) ***
65 # 3อจ560530-135 EJ969065102TH kornkrit + natmo (178169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 101) ***
66 # 3อจ560530-136 EJ759503174TH ammad + โอ้อุบล (178172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ560530-137 EJ864253432TH yen_bung1 + tanusak (178176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551214-107) ***
68 # 3อจ560530-138 EJ644427377TH รอดบางแค + Totsphol (178256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560530-139 EJ793875343TH บ้านเนิน + เขาราหู (178184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
70 # 3อจ560530-140 EJ658899779TH ป-ป่วน + มหามณีจินดา (178188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***

71 # 3อจ560530-141 EJ987329485TH กอล์ฟเมืองชล + aimpanda (178207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560530-142 EJ658899779TH ป-ป่วน + มหามณีจินดา (178210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ560530-143 EJ991378338TH Sinsiampra + ศรมัญจา (178214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังทับทิม)(550915-195) ***
74 # 3อจ560530-144 EJ861726779TH GORBOON + sarawutk (178216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 74) ***
75 # 3อจ560530-145 EX076261235TH kridsada5301 + (178220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bancha18
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ560530-146 EJ997508875TH s-rat + tle_wangpikul (178222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
77 # 3อจ560530-147 EJ862550747TH sathit09 + pk123456 (178224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองคำ จ.สมุทรสงคราม ***
78 # 3อจ560530-148 EJ864711654TH andamann + นครนายก (178227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560530-149 EJ910046369TH เมืองช้าง + ชมรมพระสวย (178262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560530-150 EK010079075TH aodja + เจี๊ยบราชวงค์ (178231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ***
81 # 3อจ560530-151 EJ910046369TH เมืองช้าง + ชมรมพระสวย (178170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
82 # 3อจ560530-152 EJ832150431TH นายพอเพียง + โก้ตัดเก้า (178173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่และใช้) ***
83 # 3อจ560530-153 EJ637861455TH Mrsutti + icu0508 (178177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 46) ***
84 # 3อจ560530-154 EJ866445506TH วันทามิ + น้ำคอก99 (178180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (560412-058) ***
85 # 3อจ560530-155 EJ590782810TH munmun + winwin (178183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคคลองขอม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดศิลามูล) ***
86 # 3อจ560530-156 EJ866445506TH NOONOY2523 + (178186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำคอก99
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560530-157 EJ866474989TH non31 + namo0123 (178190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
88 # 3อจ560530-158 EX039834425TH bnbig7 + อ้อยป่า (178193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550117-086) ***

89 # 3อจ560530-159 EJ835047521TH Thongpoonrompo + (178194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prabaiboon
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560214-126) ***
90 # 3อจ560530-160 EJ740575571TH pichetfuse + wuaface (178197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า) ***
91 # 3อจ560530-161 EK096711061TH orton + visa1 (178189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
92 # 3อจ560530-162 EJ891574825TH บ่องตง + บ้านบุญ (178192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 3) ***
93 # 3อจ560530-164 EJ887788529TH sukitttc + ra-mu22 (178196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560530-165 EJ733790212TH saisand + thong999 (178198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1589) ***
95 # 3อจ560530-166 EJ859313337TH loomthong + SHREK (178201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสนทนาธรรม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ560530-167 EK007083574TH Thongpoonrompo + (178205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
minemint
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(550721-048) ***
97 # 3อจ560530-168 kosit99 + minemint (178272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(510609-007) ***
98 # 3อจ560530-169 EJ912833377TH RAK_PT + geniusguy (178258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
99 # 3อจ560530-170 EJ912833377TH thavee + geniusguy (178260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ560530-171 EJ990156935TH nokklang + chalaone (178200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83988) ***
101 # 3อจ560530-172 EJ870740915TH super1 + 0LE_LIVERMAN (178204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
102 # 3อจ560530-173 EJ873294214TH วิษณุนนท์ + oukaa (178209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ560530-174 EJ722898988TH laodee + eing_0014 (178212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ560530-175 EJ722838988TH laodee + eing_0014 (178215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตงจีวรสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
105 # 3อจ560530-176 EJ938057273TH ningkorn + burabha (178218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1233)(560406-219) ***
106 # 3อจ560530-177 EJ938057273TH Junbangna + burabha (178221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 มิ.ย. 2556 - 09:12 น.] #45511 (1/25)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560522-030 EJ887244972TH mrjitpanu (177534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560523-008 EK084637820TH อ๊อบบางแค (177582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560525-001 EJ453569174TH saktong (177566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560525-002 EJ890689866TH jiantsuphan (177569) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560525-004 EK017000251TH TONG_NK (177573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560525-005 EJ966800981TH bunpot (177577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560525-006 pyakorn (177606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560525-007 EX045354520TH ป๊อบอาย (177579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560525-008 EJ861275685TH สตางค์มันนี่ (177607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560524-013 แม็คหลักสี่ (177537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560525-001 วรวรรณ (177587) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ560525-002 เมฆเจริญพร (177589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ560525-003 ถนัดซ้าย08 (177592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560525-004 ปุญโญ (177594) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560525-005 noyaramboy (177610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560525-006 ชมรมศิษย์สน (177598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560525-007 nongploy (177600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560525-008 MIG23 (177601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560525-009 piyatg (177602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560525-010 ชาญยุทธ (177603) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ560525-012 dang29 (177563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560525-013 aee_sotspa (177565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ560525-015 sanpol (177570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560525-017 พรายกระซิบ (177575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560525-018 edgar (177576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560525-019 เจ้นปรัชญา (177580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560525-021 khunpoom (177612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560525-022 tontatto (177578) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ560525-023 onizuka2518 (177586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560525-025 golden568 (177593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560525-026 pramual (177596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560525-027 pramual (177597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560525-028 doyct (177599) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 2อจ560525-030 มหาดไทย2 (177605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560525-031 TANAWAT2520 (177583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560525-032 catmoo (177584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560525-033 sakchidlom (177585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560525-034 ต่อคู้บอน (177588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560525-035 chatchai14 (177591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ560525-036 naweena (177595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560525-007 isoda + santol (177782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560527-001 Lilly + dan_sena (177622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนและข้างเข่าซ้าย) ***
3 # 3อจ560527-034 Tananchai + เทพรถไฟ46 (177632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560527-117 EJ975353788TH JRCAMRY + UWD2500 (177697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค๊ด) ***
5 # 3อจ560527-140 EJ896609146TH พยัคฆ์ทมิฬ + porn08 (178025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560111-146) ***
6 # 3อจ560528-001 dinjaa + marisanamwong (177785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (551005-010)***
7 # 3อจ560528-003 yahee13 + nakarin (177959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560528-125 EJ790115706TH pakee + somsak777 (177792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (540428-135)***
9 # 3อจ560528-149 EJ856702735TH Chan59 + somsak777 (177813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (531111-440)***
10 # 3อจ560528-157 EJ745315661TH kitti7070 + แว่นพระประแดง (177894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (560510-024)***
11 # 3อจ560528-165 EK122955104TH Nopbanna + tockjung (177876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) ***
12 # 3อจ560529-001 umbraprince + thanaphon (178135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
13 # 3อจ560529-002 อาราธนา + koptace (177991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560529-003 meileng + koptace (177992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจ้มโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540917-001) ***
15 # 3อจ560529-004 sef_ann + T3915 (177993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
16 # 3อจ560529-005 krai007 + NATTAPON9 (177995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

17 # 3อจ560529-006 pachre + ณัฐลาย (177996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
18 # 3อจ560529-007 natureSK + ทองแดง1009 (177998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560529-008 ninewalk + dimond25 (177999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
20 # 3อจ560529-009 alife + แม็คพระ (178001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
21 # 3อจ560529-011 siroj_ma + แมนปากท่อ (178129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) ***
22 # 3อจ560529-012 mongkoln + penpathum (178033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาว จ.ระยอง ***
23 # 3อจ560529-013 ทินดอนเจดีย์ + พระคูณแม่ (178133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่มั่น วัดโนนเจริญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.อุบลราชธานี ***
24 # 3อจ560529-015 nuchest + เก้ายอดเก้ามงคล (178009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕/สภาพแต่งผิว) ***
25 # 3อจ560529-016 Sakorn_rak + ploykanut (178013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี ***
26 # 3อจ560529-017 ต่อ_ถนนตก + tanapat05 (178016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (540407-290)***
27 # 3อจ560529-018 tassunoh + suthiwit (178019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560529-019 อำนวยเคซี + hunter04 (178022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560529-101 EJ472821284TH peat1979 + som3693 (177994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ560529-102 EK023224505TH nongnolf + nampoo (177997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (560404-065) ***
31 # 3อจ560529-103 EJ965774389TH s_pipat + อาราธนา (178000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (550426-122) ***
32 # 3อจ560529-104 EJ822286925TH so-so + หนุ่มนคร (178002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560529-105 EJ822286925TH เกสาโร + หนุ่มนคร (178004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 1 เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560529-106 EJ939840235TH born39 + nopakk (178005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***

35 # 3อจ560529-107 EJ979621666TH satayu_l + อาชาเหล็ก (178008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี ***
36 # 3อจ560529-108 EJ472821267TH จิตศรัทธา + som3693 (178011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระลีลาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 100 ปี เนื้อดิน จ.อุทัยธานี ***
37 # 3อจ560529-109 EJ896607511TH loopiank + Aorha (178014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560529-110 EJ987338346TH chaiyoth + nat-vego (178018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์แตงโม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
39 # 3อจ560529-111 EI489841739TH DAY_ce30 + punktae (178035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ560529-112 EJ942272145TH hereaun + birdlm (178036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยา ปี 2522 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560529-113 EK047401655TH paniwat_n + Pasop (178039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
42 # 3อจ560529-114 EJ508687371TH seles + เบียร์ปทุม (178048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560529-115 EJ896607508TH pkthinsung + Aorha (178051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (560426-076) ***
44 # 3อจ560529-116 aofside + visa1 (178055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EK0967024765TH
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) ***
45 # 3อจ560529-117 EJ674680925TH สุรพงษ์ + yut157 (178061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560529-118 EH474195804TH naenaldo + พันธิตรา (178065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท ***
47 # 3อจ560529-119 EJ590782908TH ญาณพล + korn88 (178068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560411-106) ***
48 # 3อจ560529-120 EJ845704678TH MRDAVE + กฤษณา (178072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) ***
49 # 3อจ560529-121 EJ466765994TH chaninnart + Frank2550 (178003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 57) ***
50 # 3อจ560529-122 EJ981251505TH แทนม้าทอง + sawarut (178007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560529-123 EI773987221TH สมอทอง + สกัดจุด (178010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 28)***
52 # 3อจ560529-124 EI468238474TH kitti7070 + nooing (178012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (560511-164) ***

53 # 3อจ560529-125 EJ905124341TH อาราธนา + kailurk (178015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
54 # 3อจ560529-126 EK101091181TH ponpon + ลำตะคลอง (178017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ560529-127 RG990388740TH JanePra + textile007 (178136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จแก้วมณีโชติ ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2540 จ.อุบลราชธานี ***
56 # 3อจ560529-128 EJ860624005TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + (178020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตึกคอมศรีราชา
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560529-129 EJ941993212TH Lilly + berry (178023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551120-116) ***
58 # 3อจ560529-130 EJ686352927TH yut_be + คนเจียงฮาย (178131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร (สภาพใช้) ***
59 # 3อจ560529-131 EK013922873TH dj-jack + มะโหน่ง (178027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(551126-182) ***
60 # 3อจ560529-132 EJ636360934TH เด็กเมืองน้ำดำ + pkimkrao (178030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560417-045)***
61 # 3อจ560529-133 EJ288425524TH ล้านมาแชร์ + เสนา1972 (178042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ560529-134 EJ637565378TH JadeJ + sitrayong (178046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560529-135 EJ621870943TH babala + เมธบางแก้ว (178050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าแหงน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560529-136 EJ712669879TH saisand + พาหุงมหากา (178053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อเงินลงยา ปี 2534 จ.ตราด ***
65 # 3อจ560529-137 EJ912833329TH วัชรชัย + สุทนต์ (178057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง ***
66 # 3อจ560529-138 EK016913694TH sanon + NGUAN (178060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
67 # 3อจ560529-139 EJ853217757TH สำราญพระเครื่อง1 + (178138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สหายเมืองลิง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560529-140 EJ769796061TH รักษ์นครหลวง + kmana (178066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560529-141 EJ264856754TH เกสาโร + realpor (178021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดโทน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ/ ขนาด 4 นิ้ว) ***
70 # 3อจ560529-142 EJ678091955TH saisand + kongjija (178024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสร้างกุฏิ เนื้อเงิน จ.นครปฐม (หมายเลข 1980) ***

71 # 3อจ560529-144 EJ865362076TH sedtha + Nattakit-laoriam (178038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)(551217-305) ***
72 # 3อจ560529-145 EJ639449410TH saisand + john2009 (178041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2534 จ.ตราด ***
73 # 3อจ560529-146 EJ934691738TH เทพธาโร + คุณล่ำซำ (178044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
74 # 3อจ560529-147 EJ860623999TH gowin11 + ตึกคอมศรีราชา (178047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(560504-149) ***
75 # 3อจ560529-148 EJ885927157TH สิริเดช + lucky-man (178052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่สรวง วัดบ้านสนสิทธาราม รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สุรินทร์ ***
76 # 3อจ560529-149 EJ861245030TH Bobbie + bbpra (178054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
77 # 3อจ560529-150 EJ179884731TH laodee + oong17 (178056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (560126-254) ***
78 # 3อจ560529-151 EJ979205189TH nui_somrong + tumtam (178077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมแขนขวาพระ) ***
79 # 3อจ560529-152 EJ864810453TH ynamsome + กระแสร์2 (178137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
80 # 3อจ560529-153 EJ711670411TH pachre + เข็มทิศ (178081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560529-154 EJ865604869TH พุทธบูชา + Eakthachang (178086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
82 # 3อจ560529-155 EJ843590292TH zafari + ansaldo (178088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นจตุพร พิมพ์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4) ***
83 # 3อจ560529-156 EJ755915427TH kitti7070 + yootha (178092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (531215-146) ***
84 # 3อจ560529-157 EJ865362093TH กีรติ + Nattakit-laoriam (178094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540709-261) ***
85 # 3อจ560529-158 EJ768783659TH ton_rooney + KENJANG (178096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560529-159 EJ865362080TH หม่อง + Nattakit-laoriam (178100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530731-282) ***
87 # 3อจ560529-160 EJ768783659TH คนเหงา + KENJANG (178103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ560529-161 EK094112621TH khunpoom + เต้อ๋อง8 (178028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

89 # 3อจ560529-162 EX043358872TH คอหงส์ + bigloma (178029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ***
90 # 3อจ560529-163 EK009703386TH momai + addoo (178032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ) ***
91 # 3อจ560529-164 EX043358872TH Exdesign + bigloma (178034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
92 # 3อจ560529-165 EJ427561566TH nottoขอนแก่น + มีสวัสดิ์ (178037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
93 # 3อจ560529-166 EJ859641920TH เกื้อกูลนาวา + หมีจันทบุรี (178128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
94 # 3อจ560529-167 EK047764690TH jessepre + autopower (178040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79828) ***
95 # 3อจ560529-168 EJ993470423TH korat + kunbun (178043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
96 # 3อจ560529-169 EJ913768547TH วีด่านซ้าย + phongthanoo (178045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ560529-170 EJ825576833TH alife + สมอทอง (178049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) ***
98 # 3อจ560529-171 EJ509259808TH anonnat + ชวนชื่น (178073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระใบขนุน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
99 # 3อจ560529-172 EJ726553734TH แมงป่องหัดคลาน + (178139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
natureSK
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560216-138) ***
100 # 3อจ560529-173 EJ907582153TH dj-jack + kittisak-pra (178078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
101 # 3อจ560529-174 EJ989964983TH pkthinsung + antonio (178084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
102 # 3อจ560529-175 RX042763162TH sriubon + เสือหรรษา (178130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมงคล 38 ประการ เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา (หมายเลข 568) ***
103 # 3อจ560529-176 EI489841725TH dj-jack + punktae (178089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
104 # 3อจ560529-177 RG598014314TH kainza + นาจา8 (178141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
105 # 3อจ560529-178 EX062726265TH babyraccoon + Aeroflex (178099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
106 # 3อจ560529-179 RX042763162TH Michal304 + เสือหรรษา (178132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM