ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แนะนำ] สุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำท่าจีน..เมืองสุพรรณ

(D)
แนะนำ] สุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำท่าจีน...ในปัจจุบัน, พระเกจิที่น่ากราบไหว้ในปัจจุบัน ผู้สร้างวัตถุมง

รายละเอียด

พระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณหากกล่าวถึงพระเกจิ – พระคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วเมืองสุพรรณนับว่ามีมากเป็นอันดับต้นเลยทีเดียว
เมืองสุพรรณเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องวิชาอาคม
มีพระคณาจารย์และฆราวาสสืบทอดวิชาอาคมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันนับว่าเป็นเวลาหลายร้อยปี
พระเกจิ – พระคณาจารย์เมืองสุพรรณมีมากมายหลายท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ละสังขารไปแล้ว พระเกจิ –
พระคณาจารย์เมืองสุพรรณทุกๆท่านล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกันแบบสืบทอดกันมา อย่างเช่น ศิษย์กับพระอาจารย์
หรือจะมีความเกี่ยวข้องเป็นแบบสหธรรมิกก็มากมาย
พระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณแบ่งเป็นสายย่อยๆลงไปอีกเป็น 7 สาย
เรียงตามลำดับความเก่าแก่ของสายต่างๆดังนี้
1. สายวัดพร้าว ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อม่วง ) นับว่าเป็นสายที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองสุพรรณ
2. สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อเนียม )
3. สายวัดเสาธงทอง ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อเพิ่ม )
4. สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม ( ปฐมาจารย์คือ หลวงปู่อ้น )
5. สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่ออิ่ม )
6. สายวัดป่าเลไลยก์ ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อสอน )
7. สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล ( ปฐมาจารย์คือ หลวงปู่โต๊ะ )


รายนามพระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ไล่ลงมาตามปีเกิด (อาจจะมีผิดพลาดบ้าง)


*** สมัยกรุงศรีอยุธยา ***

1. พระอาจารย์คง วัดแค อ.เมือง
- พระอาจารย์ของขุนแผน
2. พระอาจารย์มี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
- พระอาจารย์ของขุนแผน
3. พระพิรอด วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
- พระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- ต้นตำรับผู้สร้างและเขียนตำราการสร้างแหวนพระพิรอดท่านแรก
4. พระอาจารย์ธรรมโชติ วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น) อ.เดิมบางนางบวช
- พระอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
- ผู้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของวีรชนชาวบ้านค่ายบางระจันในการสู้ศึกพม่า*** สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ***

5. หลวงปู่เฒ่าพราย วัดเกาะ อ.ศรีประจันต์
- พระเถระเฒ่าผู้ขึ้นชื่อลือชาวิชาคาถาอาคม ไสยเวทย์ต่างๆ และแพทย์แผนโบราณ ยาสมุนไพรต่าง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6. หลวงพ่อเสือ วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) อ.ศรีประจันต์
- พระอาจารย์ยุคเก่าผู้เป็นเจ้าตำรับวิชาเสืออาคม(เสือธนู)ของเมืองไทย ที่สืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน
7. หลวงพ่อขำ วัดน้อยชมพู่ อ.ศรีประจันต์
8. หลวงพ่อห่ง วัดน้อยชมพู่ อ.ศรีประจันต์
9. หลวงพ่อม่วง วัดพร้าว อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายสำนักวัดพร้าว
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว
10. หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- ผู้สืบทอดพระเวทวิทยาคมสายวัดพร้าวต่อจากหลวงพ่อม่วง
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว, หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์
11. หลวงพ่อเพิ่ม วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์
- ปฐมาจารย์สายสำนักวัดเสาธงทอง
- ขึ้นชื่อลือชาในเวทมนต์คาถาอาคม ไสยศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ
- ร.5 นับถือมาก ยังเสด็จไปนมัสการที่วัด แล้วมอบเครื่องอัฐบริขาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้จำนวนหนึ่ง
- ต้นตำรับผู้สร้างพระเครื่องประเภท พระชินราชเสาธงทอง ท่านแรกของเมืองไทย
12. หลวงพ่อเนียม วัดน้อย อ.บางปลาม้า
- พระเกจิผู้แก่กล้าวิทยาคมที่มีเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์เล่าขานกันต่างๆนานา มานมนานนับร้อยปี
- เล่าขานกันว่าเป็นศิษย์สมเด็จโต วัดระฆังถึง 20 ปี
- ปฐมาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
- สุดยอดพระเกจิอาจารย์เมืองสุพรรณ ผู้ได้รับการยกย้องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีน”
13. หลวงพ่อครุฑ วัดขวาง อ.บางปลาม้า
- สหธรรมิกผู้ชิดใกล้หลวงพ่อเนียม วัดน้อยที่สุด
14. หลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์
- ปฐมาจารย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคม
- กล่าวกันว่าชาวสุพรรณในอดีต
ยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เกือบทั้งจังหวัดล้วนแต่ได้รับการบรรพชา-อุปสมบทจากท่านแทบทั้งสิ้น
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ , หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน ,
หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ , หลวงพ่อเชียง วัดราชบูรณะ ฯลฯ
15. หลวงพ่อแก้ว วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า
- สหธรรมิกหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
16. หลวงพ่อแสง วัดแก้วตะเคียนทอง อ.บางปลาม้า
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพุทธาคม
- เมื่อ ร.5 เสด็จประพาสเมืองสุพรรณ ยังเสด็จไปที่วัด แล้วโปรดให้เจริญน้ำมนต์ให้พระองค์
แล้วมอบเครื่องอัฐบริขารให้จำนวนหนึ่ง
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ
17. หลวงตาหยัด วัดบางยี่หน อ.บางปลาม้า
- พระเถระเฒ่าผู้คงแก่เรียน
- ผู้สร้างพระเครื่องกรุวัดบางยี่หนอันโด่งดัง
17. หลวงพ่อวอน วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง)
- ผู้สืบทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเพิ่ม วัดเสาธงทอง
18. หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- พระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดวิทยาคมจากหลวงพ่อม่วง , หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว
- ผู้สืบทอดพระเวทวิทยาคมสำนักวัดพร้าว
- เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคม และวิปัสสนากรรมฐาน
- เป็นผู้สร้างเหรียญหล่อพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองสุพรรณ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อพริ้ง , หลวงพ่อเซ้ง , หลวงพ่อแต้ม , หลวงพ่อปี , หลวงพ่อปุย ฯลฯ
19. หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม อ.สามชุก
- สหธรรมิกผู้มีความใกล้ชิดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า มาก
- ผู้สร้างพระเครื่องวัดคลองขอมอันโด่งดัง
20. หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ อ.ศรีประจันต์
- พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าผู้เด่นดังด้านคงกระพันชาตรี พระเครื่องของท่านนักเลงรุ่นเก่ามีเรื่องวิวาทกัน
แล้วฟันกันด้วยมีดปาดตาลยังไม่เข้า
21. หลวงพ่ออินทร์ วัดราษฎรบำรุง (หลวงพ่อวัดใหม่โรงหีบ) อ.ดอนเจดีย์
- พระอาจารย์แห่งลุ่มน้ำท่าคอย มีลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังในยุคต่อมามากมาย
- เชี่ยวชาญด้านอักขระเลขยันต์
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อปุย วัดเกาะ , หลวงพ่อแช่ม วัดราษฎรบำรุง
22. หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
- ปฐมาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคม และวิปัสสนากรรมฐาน
- ผู้สร้างแหวนพระพุทธท่านแรกของประเทศไทย
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภอเดิมบางนางบวช
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อมุ่ย , หลวงพ่อปุย , หลวงพ่อกวย , หลวงปู่แขก , หลวงพ่อทรง ฯลฯ
23. หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- หลานชายแท้ๆของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
24. หลวงพ่อซัว วัดสาลี อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- มีความสนิทกับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มาก
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย
25. หลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
- เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมมาก
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ , หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม
26. อาจารย์กูน (ฆราวาส)วัดบ้านทึง อ.สามชุก
- ฆราวาสที่โด่งดังที่สุดของเมืองสุพรรณ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์และสมุนไพร
- อาจารย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
27. หลวงพ่อจอน วัดพระลอย อ.เมือง
- พระอาจารย์ยุคเก่าผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร แพทย์แผนโบราณ
28. หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์
- เชี่ยวชาญพุทธาคม
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระพุทธท่านแรกของเมืองสุพรรณ
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระสงฆ์ท่านแรกของเมืองสุพรรณ
29. หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภอสองพี่น้อง
- เชี่ยวชาญด้านพุทธาคม
30. หลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ที่หลวงพ่อเนียมยังการันตรีว่าแทนท่านได้
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค , หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี , หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก ,
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , สังฆราชปุ่น วัดพระเชตุพลฯ , หลวงพ่อหอม วัดสองพี่น้อง , หลวงพ่อผึ่ง
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ ฯลฯ
31. หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความดี
ที่แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพยังตรัสยกย่องเมื่อคราวที่หลวงพ่อพริ้งมรณภาพว่า
เมืองสุพรรณสิ้นคนดีไปอีกท่านหนึ่ง
- ศิษย์มือซ้ายหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว, ศิษย์หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว
32. หลวงพ่อจอน วัดน้อย อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
- ผู้สืบทอดการสร้างพระเครื่องเนื้อโลหะรุ่นต่อมาจากหลวงพ่อเนียม
33. หลวงพ่ออ้วน วัดสามทอง อ.เมือง
- พระอาจารย์ยุคเก่าที่ลือชาด้านคงกระพันชาตรี
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเจีย หรืออีกชื่อคือหลวงพ่อชา วัดสามทอง, ศิษย์พระอาจารย์มาตย์ (พระธุดงค์มาจากเขมร)
- ร่วมกับพระอาจารย์มาตย์ธุดงค์ไปถึงพม่า เผชิญสิงสาราสัตว์และภูตผีปีศาจมากมาย
เพื่อฝึกจิตใจให้แก่กล้า
34. หลวงพ่อพร วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ผู้สืบทอดสายวัดป่าเลไลยก์ต่อจากหลวงพ่อสอน
35. หลวงพ่อเซ้ง วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- ศิษย์มือขวาของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว
36. หลวงพ่อเล็ก วัดวังหิน อ.สามชุก
- พระอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคม สำเร็จเตโชกสิณ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน
37. หลวงพ่อเหมือน วัดน้อยชมภู่ อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์
- ศิษย์หลวงพ่อขำ วัดน้อยชมพู่
38. หลวงพ่อหรุ่น วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง)
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระสงฆ์เหรียญแรกของอำเภอศรีประจันต์
- ผู้สืบทอดสายวัดเสาธงทอง
- ศิษย์เอกหลวงพ่อทับ วัดสุวรรณาราม (วัดทอง คลองบางกอกน้อย)
- ผู้ที่แม้แต่หลวงพ่อพริ้ง
วัดวรจันทร์ยังเดินทางไปวัดทองเพื่อนิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่เมืองสุพรรณเพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลแก่ชาวสุพรรณ

39.หลวงพ่อโอ หรืออาจารย์โอ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน แพทย์แผนโบราณ และวิชาอาคม
40.หลวงพ่อเปี้ยน วัดโพธาราม (วัดจระเข้สามพัน) อ.อู่ทอง
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภออู่ทอง
- เชี่ยวชาญด้านพุทธาคม เด่นมากทางคงกระพันชาตรี
41. หลวงพ่อกฤษณ์ วัดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
42. หลวงปู่โต๊ะ วัดสองเขตสามัคคี (วัดลาดตาล) อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล
- พระเกจิอาจารย์ผู้ดัดนิสัยหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย จากอันธพาลเกเรให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้
43. หลวงพ่อก๋ำ วัดประตูสาร อ.เมือง
- ศิษย์หลวงพ่อดี วัดประตูสาร, ศิษย์เอกหลวงปู่ภู วัดประตูสาร
44. หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , สายวัดพร้าว)
- ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว , หลวงพ่อจอน
วัดพระลอย , หลวงพ่อคง วัดแค(หลวงพ่อคงอีกท่านหนึ่ง ไม่ใช่หลวงพ่อคงที่เป็นพระอาจารย์ขุนแผนนะครับ
- เป็นพระอาจารย์สักยันต์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสุพรรณ
45. หลวงพ่อปอ วัดประชุมชน (วัดบ้านบึง) อ.เมือง
- พระเกจิเชื้อสายเขมร
- ขึ้นชื่อลือชาด้านไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคม
46. หลวงพ่อปลั่ง วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก
- พระอาจารย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
47. หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ อ.บางปลาม้า
- ศิษย์เอกหลวงพ่อแสง วัดแก้วตะเคียนทอง
- ขึ้นชื่อลือชาด้านแพทย์แผนโบราณมาก
48. หลวงพ่อเปลื้อง วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์ , สายหลวงปู่โต๊ะ
วัดลาดตาล)
- ศิษย์หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ , หลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล
- พระเกจิสุพรรณท่านแรกเท่าที่มีการบันทึก มีอายุขึ้นหลัก 100 ปี
49. หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อบุญยัง – หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- หนึ่งในสามสหาย ศิษย์วัดสองพี่น้องผู้มีความสนิทสนมกันมาก อันมี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , หลวงพ่อหอม
วัดสองพี่น้อง , และหลวงพ่อผึ่ง
50. หลวงพ่อหอม วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อบุญยัง – หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- หนึ่งในสามสหาย ศิษย์วัดสองพี่น้องผู้มีความสนิทสนมกันมาก อันมี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , หลวงพ่อหอม
วัดสองพี่น้อง , และหลวงพ่อผึ่ง
51. หลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก อ.สามชุก
- ศิษย์เอกหลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ ผู้ที่หลวงพ่อศรียังบอกกับศิษย์รุ่นหลังๆที่มาขอศึกษาวิชาอาคมว่า
หากสิ้นท่านแล้วให้ไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อหร่ำ เพราะเรียนรู้ไปจากท่านไปหมดแล้วทุกอย่าง
52. หลวงพ่อโต วัดขวาง อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนีย