ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แนะนำ] สุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำท่าจีน..เมืองสุพรรณ

(D)
แนะนำ] สุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำท่าจีน...ในปัจจุบัน, พระเกจิที่น่ากราบไหว้ในปัจจุบัน ผู้สร้างวัตถุมง

รายละเอียด

พระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณหากกล่าวถึงพระเกจิ – พระคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วเมืองสุพรรณนับว่ามีมากเป็นอันดับต้นเลยทีเดียว
เมืองสุพรรณเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องวิชาอาคม
มีพระคณาจารย์และฆราวาสสืบทอดวิชาอาคมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันนับว่าเป็นเวลาหลายร้อยปี
พระเกจิ – พระคณาจารย์เมืองสุพรรณมีมากมายหลายท่าน ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ละสังขารไปแล้ว พระเกจิ –
พระคณาจารย์เมืองสุพรรณทุกๆท่านล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกันแบบสืบทอดกันมา อย่างเช่น ศิษย์กับพระอาจารย์
หรือจะมีความเกี่ยวข้องเป็นแบบสหธรรมิกก็มากมาย
พระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณแบ่งเป็นสายย่อยๆลงไปอีกเป็น 7 สาย
เรียงตามลำดับความเก่าแก่ของสายต่างๆดังนี้
1. สายวัดพร้าว ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อม่วง ) นับว่าเป็นสายที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองสุพรรณ
2. สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อเนียม )
3. สายวัดเสาธงทอง ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อเพิ่ม )
4. สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม ( ปฐมาจารย์คือ หลวงปู่อ้น )
5. สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่ออิ่ม )
6. สายวัดป่าเลไลยก์ ( ปฐมาจารย์คือ หลวงพ่อสอน )
7. สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล ( ปฐมาจารย์คือ หลวงปู่โต๊ะ )


รายนามพระเกจิ – คณาจารย์เมืองสุพรรณตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ไล่ลงมาตามปีเกิด (อาจจะมีผิดพลาดบ้าง)


*** สมัยกรุงศรีอยุธยา ***

1. พระอาจารย์คง วัดแค อ.เมือง
- พระอาจารย์ของขุนแผน
2. พระอาจารย์มี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
- พระอาจารย์ของขุนแผน
3. พระพิรอด วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
- พระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- ต้นตำรับผู้สร้างและเขียนตำราการสร้างแหวนพระพิรอดท่านแรก
4. พระอาจารย์ธรรมโชติ วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น) อ.เดิมบางนางบวช
- พระอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
- ผู้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจของวีรชนชาวบ้านค่ายบางระจันในการสู้ศึกพม่า*** สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ***

5. หลวงปู่เฒ่าพราย วัดเกาะ อ.ศรีประจันต์
- พระเถระเฒ่าผู้ขึ้นชื่อลือชาวิชาคาถาอาคม ไสยเวทย์ต่างๆ และแพทย์แผนโบราณ ยาสมุนไพรต่าง
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
6. หลวงพ่อเสือ วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) อ.ศรีประจันต์
- พระอาจารย์ยุคเก่าผู้เป็นเจ้าตำรับวิชาเสืออาคม(เสือธนู)ของเมืองไทย ที่สืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน
7. หลวงพ่อขำ วัดน้อยชมพู่ อ.ศรีประจันต์
8. หลวงพ่อห่ง วัดน้อยชมพู่ อ.ศรีประจันต์
9. หลวงพ่อม่วง วัดพร้าว อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายสำนักวัดพร้าว
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว
10. หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- ผู้สืบทอดพระเวทวิทยาคมสายวัดพร้าวต่อจากหลวงพ่อม่วง
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว, หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์
11. หลวงพ่อเพิ่ม วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์
- ปฐมาจารย์สายสำนักวัดเสาธงทอง
- ขึ้นชื่อลือชาในเวทมนต์คาถาอาคม ไสยศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ
- ร.5 นับถือมาก ยังเสด็จไปนมัสการที่วัด แล้วมอบเครื่องอัฐบริขาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้จำนวนหนึ่ง
- ต้นตำรับผู้สร้างพระเครื่องประเภท พระชินราชเสาธงทอง ท่านแรกของเมืองไทย
12. หลวงพ่อเนียม วัดน้อย อ.บางปลาม้า
- พระเกจิผู้แก่กล้าวิทยาคมที่มีเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์เล่าขานกันต่างๆนานา มานมนานนับร้อยปี
- เล่าขานกันว่าเป็นศิษย์สมเด็จโต วัดระฆังถึง 20 ปี
- ปฐมาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
- สุดยอดพระเกจิอาจารย์เมืองสุพรรณ ผู้ได้รับการยกย้องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีน”
13. หลวงพ่อครุฑ วัดขวาง อ.บางปลาม้า
- สหธรรมิกผู้ชิดใกล้หลวงพ่อเนียม วัดน้อยที่สุด
14. หลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์
- ปฐมาจารย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคม
- กล่าวกันว่าชาวสุพรรณในอดีต
ยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่เกือบทั้งจังหวัดล้วนแต่ได้รับการบรรพชา-อุปสมบทจากท่านแทบทั้งสิ้น
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ , หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน ,
หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ , หลวงพ่อเชียง วัดราชบูรณะ ฯลฯ
15. หลวงพ่อแก้ว วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า
- สหธรรมิกหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
16. หลวงพ่อแสง วัดแก้วตะเคียนทอง อ.บางปลาม้า
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพุทธาคม
- เมื่อ ร.5 เสด็จประพาสเมืองสุพรรณ ยังเสด็จไปที่วัด แล้วโปรดให้เจริญน้ำมนต์ให้พระองค์
แล้วมอบเครื่องอัฐบริขารให้จำนวนหนึ่ง
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ
17. หลวงตาหยัด วัดบางยี่หน อ.บางปลาม้า
- พระเถระเฒ่าผู้คงแก่เรียน
- ผู้สร้างพระเครื่องกรุวัดบางยี่หนอันโด่งดัง
17. หลวงพ่อวอน วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง)
- ผู้สืบทอดวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเพิ่ม วัดเสาธงทอง
18. หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- พระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดวิทยาคมจากหลวงพ่อม่วง , หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว
- ผู้สืบทอดพระเวทวิทยาคมสำนักวัดพร้าว
- เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคม และวิปัสสนากรรมฐาน
- เป็นผู้สร้างเหรียญหล่อพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองสุพรรณ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อพริ้ง , หลวงพ่อเซ้ง , หลวงพ่อแต้ม , หลวงพ่อปี , หลวงพ่อปุย ฯลฯ
19. หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม อ.สามชุก
- สหธรรมิกผู้มีความใกล้ชิดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า มาก
- ผู้สร้างพระเครื่องวัดคลองขอมอันโด่งดัง
20. หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ อ.ศรีประจันต์
- พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าผู้เด่นดังด้านคงกระพันชาตรี พระเครื่องของท่านนักเลงรุ่นเก่ามีเรื่องวิวาทกัน
แล้วฟันกันด้วยมีดปาดตาลยังไม่เข้า
21. หลวงพ่ออินทร์ วัดราษฎรบำรุง (หลวงพ่อวัดใหม่โรงหีบ) อ.ดอนเจดีย์
- พระอาจารย์แห่งลุ่มน้ำท่าคอย มีลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังในยุคต่อมามากมาย
- เชี่ยวชาญด้านอักขระเลขยันต์
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อปุย วัดเกาะ , หลวงพ่อแช่ม วัดราษฎรบำรุง
22. หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
- ปฐมาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคม และวิปัสสนากรรมฐาน
- ผู้สร้างแหวนพระพุทธท่านแรกของประเทศไทย
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภอเดิมบางนางบวช
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อมุ่ย , หลวงพ่อปุย , หลวงพ่อกวย , หลวงปู่แขก , หลวงพ่อทรง ฯลฯ
23. หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- หลานชายแท้ๆของหลวงพ่อเนียม วัดน้อย
24. หลวงพ่อซัว วัดสาลี อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- มีความสนิทกับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มาก
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย
25. หลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช
- เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมมาก
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ , หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม
26. อาจารย์กูน (ฆราวาส)วัดบ้านทึง อ.สามชุก
- ฆราวาสที่โด่งดังที่สุดของเมืองสุพรรณ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์และสมุนไพร
- อาจารย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
27. หลวงพ่อจอน วัดพระลอย อ.เมือง
- พระอาจารย์ยุคเก่าผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร แพทย์แผนโบราณ
28. หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์
- เชี่ยวชาญพุทธาคม
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระพุทธท่านแรกของเมืองสุพรรณ
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระสงฆ์ท่านแรกของเมืองสุพรรณ
29. หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภอสองพี่น้อง
- เชี่ยวชาญด้านพุทธาคม
30. หลวงพ่อโหน่ง วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ที่หลวงพ่อเนียมยังการันตรีว่าแทนท่านได้
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค , หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี , หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก ,
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , สังฆราชปุ่น วัดพระเชตุพลฯ , หลวงพ่อหอม วัดสองพี่น้อง , หลวงพ่อผึ่ง
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ ฯลฯ
31. หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความดี
ที่แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพยังตรัสยกย่องเมื่อคราวที่หลวงพ่อพริ้งมรณภาพว่า
เมืองสุพรรณสิ้นคนดีไปอีกท่านหนึ่ง
- ศิษย์มือซ้ายหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว, ศิษย์หลวงพ่อแก้ว วัดพร้าว
32. หลวงพ่อจอน วัดน้อย อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
- ผู้สืบทอดการสร้างพระเครื่องเนื้อโลหะรุ่นต่อมาจากหลวงพ่อเนียม
33. หลวงพ่ออ้วน วัดสามทอง อ.เมือง
- พระอาจารย์ยุคเก่าที่ลือชาด้านคงกระพันชาตรี
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเจีย หรืออีกชื่อคือหลวงพ่อชา วัดสามทอง, ศิษย์พระอาจารย์มาตย์ (พระธุดงค์มาจากเขมร)
- ร่วมกับพระอาจารย์มาตย์ธุดงค์ไปถึงพม่า เผชิญสิงสาราสัตว์และภูตผีปีศาจมากมาย
เพื่อฝึกจิตใจให้แก่กล้า
34. หลวงพ่อพร วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ผู้สืบทอดสายวัดป่าเลไลยก์ต่อจากหลวงพ่อสอน
35. หลวงพ่อเซ้ง วัดพร้าว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว)
- ศิษย์มือขวาของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว
36. หลวงพ่อเล็ก วัดวังหิน อ.สามชุก
- พระอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคม สำเร็จเตโชกสิณ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน
37. หลวงพ่อเหมือน วัดน้อยชมภู่ อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับหลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์
- ศิษย์หลวงพ่อขำ วัดน้อยชมพู่
38. หลวงพ่อหรุ่น วัดเสาธงทอง อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง)
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระสงฆ์เหรียญแรกของอำเภอศรีประจันต์
- ผู้สืบทอดสายวัดเสาธงทอง
- ศิษย์เอกหลวงพ่อทับ วัดสุวรรณาราม (วัดทอง คลองบางกอกน้อย)
- ผู้ที่แม้แต่หลวงพ่อพริ้ง
วัดวรจันทร์ยังเดินทางไปวัดทองเพื่อนิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่เมืองสุพรรณเพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลแก่ชาวสุพรรณ

39.หลวงพ่อโอ หรืออาจารย์โอ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง
- พระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน แพทย์แผนโบราณ และวิชาอาคม
40.หลวงพ่อเปี้ยน วัดโพธาราม (วัดจระเข้สามพัน) อ.อู่ทอง
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพระสงฆ์ท่านแรกของอำเภออู่ทอง
- เชี่ยวชาญด้านพุทธาคม เด่นมากทางคงกระพันชาตรี
41. หลวงพ่อกฤษณ์ วัดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
42. หลวงปู่โต๊ะ วัดสองเขตสามัคคี (วัดลาดตาล) อ.เมือง
- ปฐมาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล
- พระเกจิอาจารย์ผู้ดัดนิสัยหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย จากอันธพาลเกเรให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้
43. หลวงพ่อก๋ำ วัดประตูสาร อ.เมือง
- ศิษย์หลวงพ่อดี วัดประตูสาร, ศิษย์เอกหลวงปู่ภู วัดประตูสาร
44. หลวงพ่อปี วัดพิหารแดง อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , สายวัดพร้าว)
- ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว , หลวงพ่อจอน
วัดพระลอย , หลวงพ่อคง วัดแค(หลวงพ่อคงอีกท่านหนึ่ง ไม่ใช่หลวงพ่อคงที่เป็นพระอาจารย์ขุนแผนนะครับ
- เป็นพระอาจารย์สักยันต์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสุพรรณ
45. หลวงพ่อปอ วัดประชุมชน (วัดบ้านบึง) อ.เมือง
- พระเกจิเชื้อสายเขมร
- ขึ้นชื่อลือชาด้านไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคม
46. หลวงพ่อปลั่ง วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก
- พระอาจารย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
47. หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ อ.บางปลาม้า
- ศิษย์เอกหลวงพ่อแสง วัดแก้วตะเคียนทอง
- ขึ้นชื่อลือชาด้านแพทย์แผนโบราณมาก
48. หลวงพ่อเปลื้อง วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์ , สายหลวงปู่โต๊ะ
วัดลาดตาล)
- ศิษย์หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ , หลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล
- พระเกจิสุพรรณท่านแรกเท่าที่มีการบันทึก มีอายุขึ้นหลัก 100 ปี
49. หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อบุญยัง – หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- หนึ่งในสามสหาย ศิษย์วัดสองพี่น้องผู้มีความสนิทสนมกันมาก อันมี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , หลวงพ่อหอม
วัดสองพี่น้อง , และหลวงพ่อผึ่ง
50. หลวงพ่อหอม วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อบุญยัง – หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- หนึ่งในสามสหาย ศิษย์วัดสองพี่น้องผู้มีความสนิทสนมกันมาก อันมี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำฯ , หลวงพ่อหอม
วัดสองพี่น้อง , และหลวงพ่อผึ่ง
51. หลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก อ.สามชุก
- ศิษย์เอกหลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ ผู้ที่หลวงพ่อศรียังบอกกับศิษย์รุ่นหลังๆที่มาขอศึกษาวิชาอาคมว่า
หากสิ้นท่านแล้วให้ไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อหร่ำ เพราะเรียนรู้ไปจากท่านไปหมดแล้วทุกอย่าง
52. หลวงพ่อโต วัดขวาง อ.บางปลาม้า (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อครุฑ วัดขวาง , ศิษย์หลวงพ่อทับ วัดทอง , ศิษย์หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
53. หลวงพ่อโต วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระพุทธเหรียญแรกของอำเภอศรีประจันต์
- พระอาจารย์ยุคเก่า ผู้สร้างพระเนื้อดินวัดโพธิ์ศรีเจริญ
- เชี่ยวชาญด้านอักขระเลขยันต์และวิชาอาคม
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
54. หลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ศิษย์หลวงพ่อทับ วัดทอง , หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อบุญ วัดโคกโคเฒ่า , หลวงปู่ดี วัดพระรูป
55.หลวงพ่อจ่าง วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
- พระอาจารย์ของหลวงพ่อฉลอง วัดป่าเลไลยก์
56. หลวงพ่อแขก วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา)
- ศิษย์อาวุโสของหลวงพ่ออิ่ม ผู้สืบทอดสายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
57. หลวงพ่อไสว หรือท่านเจ้าคุณไสว วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์เอกหลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์
- เป็นพระอาจารย์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( หลวงพ่อประยุต ประยุตโต ) วัดญาณเวศกวัน , หลวงพ่อสันต์ วัดเสือ
, หลวงพ่อปลัดทวี วัดบ้านกร่าง
58. หลวงปู่ไข่ วัดบางเลน อ.สองพี่น้อง
- ศิษย์เอกหลวงพ่อสน วัดโบสถ์ดอนลำแพน
59. หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง
- พระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณมาก
- เป็นพระอาจารย์ของ หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ , หลวงพ่อปิ่น วัดหน่อพุทธางกูร , หลวงพ่อทองหยด
วัดชีสุขเกษม , และสุรพล สมบัติเจริญ ราชาเพลงลูกทุ่งไทย
60.หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ อ.สามชุก (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , สายหลวงปู่อ้น
วัดดอนบุบผาราม)
- พระเกจิอาจารย์ยุคหลังกึ่งพุทธกาลที่โด่งดังที่สุดของเมืองสุพรรณ
- ขึ้นชื่อลือชาด้านพุทธาคมมาก
- เป็นศิษย์ของหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม , หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า , หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ,
อาจารย์กูน วัดบ้านทึง , หลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง , หลวงพ่อปลั่ง วัดวิมลโภคาราม , หลวงพ่อกฤษณ์
วัดท่าช้าง เป็นต้น
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อพยุง วัดบัลลังค์, หลวงพ่อปลัดทวี วัดบ้านกร่าง, หลวงปู่โถม วัดเนินมหาเชษฐ์,
หลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่, หลวงพ่อป่วน วัดบรรหารแจ่มใส ฯลฯ
- ผู้สร้างเหรียญปั๊มพิมพ์พระสงฆ์เหรียญแรกของอำเภอสามชุก
- ผู้สร้างรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกของเมืองสุพรรณ
61. หลวงพ่อสมบุญ วัดยางยี่แส อ.อู่ทอง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อเนียม วัดน้อย , หลวงพ่อแขม วัดยางยี่แส
- ผู้มีพลังจิตสูง สามารถแผ่ไปยังสัตว์ได้
62. หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล ,สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ,
สายวัดป่าเลไลยก์ ,สายวัดพร้าว)
- อดีตนักเลงเก่าผู้หันหลังให้กับอดีต
- ศิษย์มือขวา (ศิษย์เอก) หลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล, ศิษย์หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว , หลวงพ่อซัว วัดสาลี ,
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค , หลวงพ่อสอน – หลวงพ่อพร วัดป่าเลไลยก์, หลวงพ่อคำ วัดพระรูป
- พระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาคมศึกษาวิชาอาคมมากถึง4 สาย
- หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
- ท่านเป็นสหธรรมิกหลวงพ่อปุย วัดเกาะ , หลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา
63. หลวงพ่อต่วน วัดมเหยงค์ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อครุฑ วัดขวาง , หลวงพ่อติก วัดโพธิ์คอย
64. หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบสงนมโค
- พระเกจิอาจารย์ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”
65. หลวงพ่อเจิม วัดกุฎีทอง อ.เมือง
- ศิษย์หลวงพ่อเจ๊ก วัดปราสาททอง , หลวงพ่ออาจ วัดวังยายหุ่น
- สามารถแผ่พลังจิตไปยังสัตว์ดุร้ายให้สยบลงได้
66. หลวงพ่อคำ วัดพระรูป อ.เมือง
- เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐาน
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย , หลวงปู่ดี วัดพระรูป
67. หลวงพ่อสังวร วัดแค
- ศิษย์หลวงพ่อคง วัดแค
- เชี่ยวชาญทางด้านวิชาอาคม
68. หลวงพ่อใจ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- อดีตนักเลงผู้หันหลังให้กับอดีต
- ศิษย์หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์
69. หลวงพ่อตุ๊ วัดท่าเจริญ อ.บางปลาม้า
70. หลวงพ่อปุย วัดเกาะ อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , สายวัดพร้าว )
- วัยหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ กำยำ แข็งแรง และเป็นนักเลงผู้มีวิชาอาคม ขึ้นชื่อลือชาด้านคงกระพันชาตรี
- ศิษย์เอกและหลานแท้ๆของหลวงปู่เฒ่าพราย
ปรมาจารย์ผู้เลื่องชื่อลือชาในเวทมนต์คาถาอาคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น , ศิษย์หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว ,
หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , หลวงพ่อวัดใหม่โรงหีบ , หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ เป็นต้น
- เป็นที่ยำเกรงของบรรดาเสือร้าย(ขุนโจร) และนักเลงทั่วไป
- เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคม , วิปัสสนากรรมฐาน , แพทย์แผนโบราณ
- สหธรรมิกผู้ที่สนิทหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ที่สุด
71. หลวงพ่อทองใบ วัดหนองทราย อ.หนองหญ้าไซ
- เก่งทางด้านคงกระพันชาตรี
- เคยร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลกับหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ อยู่เสมอๆ
72. หลวงพ่อโพธิ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ศิษย์หลวงปู่ภู วัดประตูสาร , หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์
73. หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน, ศิษย์หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก,
สมเด็จพระวันรัตเผื่อน วัดพระเชตุพลฯ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
74. หลวงพ่อผล วัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์
- สหธรรมิกท่านเจ้าคุณเชียง (หลวงพ่อเชียง) วัดราชบูรณะ , สังฆราชป๋า วัดพระเชตุพลฯ
75. หลวงพ่อแก้ว วัดโพธิ์ตะควน อ.บางปลาม้า
- พระอาจารย์ยุคเก่าที่ชาวบางปลาม้านับถือมาก
76. หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม)
- ศิษย์เอกหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม , ศิษย์สมเด็จพระพุฒจารย์ เข้ม วัดพระเชตุพลฯ
77. หลวงพ่ออ๊อด วัดพระธาตุศาลาขาว อ.เมือง
- พระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าวิทยาคม เคยมีนักเลงทดลองซุ่มดักยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออก
78. หลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน อ.เมือง
- เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อด้านคงกระพันชาตรี
79. หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม อ.สองพี่น้อง
- เจ้าตำรับเครื่องรางรูปจระเข้ สิงห์ และจิ้งจกอันลือลั่น
- หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ , หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เป็นต้น
80. หลวงพ่อนอบ วัดยาง อ.ศรีประจันต์
- อดีตนายทหารเก่า
- วัยหนุ่มมีชื่อเสียงในทางอยู่ยงคงกระพัน
- เชี่ยวชาญด้านพุทธาคมและแพทย์แผนโบราณ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสันต์ วัดเสือ
81. หลวงพ่ออนันต์ วัดดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์อาจารย์ยันต์คุป อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , ศิษย์หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
82. หลวงพ่อบุญ วัดโคกโคเฒ่า อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ศิษย์เอกและหลานหลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส, ศิษย์หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์, หลวงพ่อช้าง วัดโคกโคเฒ่า
83.หลวงพ่อขอม วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) อ.สองพี่น้อง
- ศิษย์หลวงพ่อวัดบางสาม , หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง
- ผู้สร้างพระพุทธโคดม , พระกกุสันโธ , บาตรสำริด , ธรรมจักรสำริด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
84. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์ , สายหลวงปู่โต๊ะ
วัดลาดตาล)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อสอน - หลวงพ่อพร วัดป่าเลไลยก์, ศิษย์หลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล, หลวงพ่อคำ
วัดหน่อพุทธางกูร
- หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
85. หลวงพ่อสัมฤทธิ์ หรือหลวงพ่อเอี้ยง วัดอู่ทอง อ.บางปลาม้า
- ศิษย์สายหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
- หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ
86. หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
- เป็นหลานแท้ๆของสมเด็จพระสังฆราชป๋า วัดพระเชตุพลฯ
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฉลอง – หลวงพ่อสอิ้ง วัดป่าเลไลยก์
87. หลวงพ่อหนุน วัดท่าไชย อ.สองพี่น้อง
- สหธรรมิกหลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสอิ้ง วัดป่าเลไลยก์
88. หลวงพ่ออรรถ วัดองครักษ์ อ.บางปลาม้า
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ
- ขึ้นชื่อด้านแคล้วคลาดปลอดภัย
89. หลวงพ่อแช่ม วัดราษฎรบำรุง อ.ดอนเจดีย์
- ศิษย์เอกหลวงพ่ออินทร์ วัดราษฎรบำรุง (หลวงพ่อวัดใหม่โรงหีบ)
- ขึ้นชื่อด้านเมตตามหานิยม ได้รับการกล่าวขานคู่กับหลวงพ่อปุย วัดเกาะว่า “เมตตาวัดราษฎร์
แคล้วคลาดวัดเกาะ”
90. หลวงพ่อปลื้ม วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า
- ศิษย์สำนักวัดประดู่ทรงธรรม
- ผู้เชี่ยวชาญวิทยาคม แม้แต่หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ยังยกย่องว่าเก่งมากๆ
91. หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี (วัดหนองนา) อ.ดอนเจดีย์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล)
- ศิษย์มือซ้าย หลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล
- เจ้าอาวาสวัดธัญญวารีรูปแรก เจ้าคณะตำบลไร่รถรูปแรก เจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์รูปแรก
- พระเกจิอาจารย์เมืองสุพรรณที่ชาวสุพรรณรู้จักมากที่สุด
92. หลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน อ.สามชุก
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเล็ก วัดวังหิน
- ท่านโด่งดังเรื่องกันฟืนกันไฟ
- เชี่ยวชาญพุทธาคม แม้แต่หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ยังชื่นชม
- เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน
93. หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์)
- ศิษย์หลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ , หลวงพ่อหริ่ม วัดวังยายหุ่น , หลวงพ่อช้าง วัดโคกโคเฒ่า , หลวงพ่อโอ
– หลวงพ่อขวด วัดเขาดีสลัก
- เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณและวิปัสสนากรรมฐาน
- เป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา-บูรณะพระพุทธบาทและวัดเขาดีสลัก
94. หลวงพ่อบุญ วัดลานคา อ.บางปลาม้า
- พระเกจิอาจารย์ผู้ขึ้นชื่อลือชาด้านเมตตามหานิยม
95. หลวงปู่ดี วัดพระรูป อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อท้วม วัดไชนาวาส
- พระเกจิสุพรรณที่อายุมากที่สุดในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่
96. หลวงพ่อกอง วัดโพธาราม (วัดบ้านคอย) อ.ศรีประจันต์
- อดีตนักเลงเก่าเมืองสุพรรณผู้ขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันชาตรี
ที่หันหลังให้กับอดีตแล้วมุ่งหน้าสู่พระธรรม
- ศิษย์หลวงพ่ออินทร์ วัดราษฎรบำรุง (หลวงพ่อวัดใหม่โรงหีบ)
- สหธรรมิกหลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี
- พระเกจิอาจารย์ดังยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
97. หลวงพ่อจวน วัดไก่เตี้ย อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อหรุ่น วัดเสาธงทอง, ศิษย์หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์, หลวงพ่อเซ้ง วัดพร้าว,
พระธรรมปัญญาบดี (ฟื้น) วัดสามพระยา กทม.
- เจ้าตำรับผู้ริเริ่มสร้างพระเครื่องประเภท พระเณรสุพรรณ หรือที่ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อเณร
- ผู้ปลุกเสกปลัดขิกให้ลอยวิ่งอยู่ในแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัดได้
- ขึ้นชื่อเรื่อวิชาอาคมมากๆ
98. หลวงพ่อสงัด วัดดอนหอคอย อ.อู่ทอง
99. หลวงพ่อเพรียว วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.อู่ทอง
100. หลวงพ่อกริ่ง วัดสามชุก อ.สามชุก
101. หลวงพ่อแย้ม วัดอินทร์เกษม อ.เมือง
102. หลวงพ่อหริ่ม วัดสกุณปักษี อ.ดอนเจดีย์
103. หลวงพ่อบุญ วัดพันตำลึง อ.เมือง
- ท่านเก่งทางด้านคงกระพันชาตรี
104. หลวงตาหยง วัดโรงช้าง อ.เมือง
- พระอาจารย์ดังผู้สร้างพระผงสุพรรณที่กล่าวกันว่าเหนียวจริงๆ
105. หลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ อ.สามชุก
106. หลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน อ.สองพี่น้อง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
- ศิษย์หลวงพ่อจ่าง วัดสองพี่น้อง , หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก
- ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ นับถือหลวงพ่อบวชมากๆ เพราะบ้านเกิดของพุ่มพวงอยู่ที่นี่
107. หลวงพ่อพิมล วัดสุวรรณภูมิ อ.เมือง
- ศิษย์หลวงพ่อปลื้ม วัดแก้วตะเคียนทอง
- เจ้าสำนักเรียนปริยัติธรรม สุวรรณภูมิวิทยาลัย ต่อจากหลวงพ่อเปลื้อง วัดสุวรรณภูมิ
108. หลวงพ่อสังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ,
หลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม)
- ศิษย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
- เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานมาก
109. หลวงพ่อเถื่อน วัดป่าพระเจ้า อ.ศรีประจันต์
110. หลวงพ่อบุญ วัดโพธิ์ท่าทราย อ.เมือง
111. หลวงพ่อกัน วัดบางกุ้ง อ.เมือง
112. หลวงพ่อทวี (พระปลัดทวี) วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง , หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ (สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา)
113. หลวงพ่อแนบ วัดจรรย์ อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์
114. หลวงพ่อปิ่น วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง
- ศิษย์เอกหลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูร
- เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนโบราณ
115. หลวงพ่อสำราญ วัดปราสาททอง อ.เมือง
116. หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ อ.ศรีประจันต์
- ศิษย์หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆษิตาราม , หลวงพ่ออรรถ วัดองครักษ์
117. หลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อโต วัดโพธิ์ศรีเจริญ
- เจ้าตำรับผู้สร้างเครื่องรางของขลังรูป ปลากัด ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก
- พระเกจิอาจารย์ที่หลวงตาจวน วัดไก่เตี้ย ยอดพระเกจิสุพรรณสั่งเสียไว้ก่อนมรณภาพว่า แทนท่านได้
118. หลวงปู่เตี้ยม วัดดอนบุบผาราม อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม)
(มีชีวิตอยู่)- ศิษย์หลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม
119. หลวงพ่อพล วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น
120. หลวงพ่อฉลอง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อจ่าง วัดสองพี่น้อง , หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ , หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์
- ผู้สืบทอดสายวัดป่าเลไลยก์
121. หลวงพ่อโกร่ง วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) อ.สองพี่น้อง (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
122. หลวงพ่อสุบิน วัดหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช (มีชีวิตอยู่)
123. หลวงพ่อเจริญ วัดวังหิน อ.สามชุก
- ศิษย์เอกหลวงพ่อแคล้ว วัดวังหิน
124. หลวงพ่อถม วัดเนินมหาเชษฐ์ อ.สามชุก
- ศิษย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
- หลานหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
125. หลวงพ่อพยุง วัดบัลลังก์ อ.สามชุก (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา, หลวงปู่อ้น
วัดดอนบุบผาราม)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
126. หลวงพ่อป่วน วัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , หลวงปู่อ้น
วัดดอนบุบผาราม) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
127. หลวงพ่อสวิง วัดเสาธงทอง (พระเกจิอาจารย์สายวัดเสาธงทอง) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อหรุ่น วัดเสาธงทอง
- ผู้สืบทอดวิทยาคมสายวัดเสาธงทอง
128. หลวงพ่อทองสุข วัดอู่ยา อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
- เก่งด้านเมตตามหานิยม
129. หลวงพ่อสอิ้ง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย)
(มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ , หลวงพ่อหนุน วัดท่าไชย , หลวงพ่อสมบุญ วัดยางยี่แส
130. หลวงพ่อทองหยด วัดวังจิก อ.สามชุก
- ศิษย์เอกหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก
131. หลวงพ่อทองหยด วัดชีสุขเกษม อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงปู่อ่อน วัดชีสุขเกษม , ศิษย์หลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทธางกูร
132. หลวงปู่เฉลี่ย วัดธัญญวารี (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี
133. หลวงพ่อดำ วัดพร้าว (พระเกจิอาจารย์สายวัดพร้าว) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อเซ้ง วัดพร้าว
134. หลวงพ่อสันต์ วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อไสว วัดบ้านกร่าง, หลวงพ่อนอบ วัดยาง
135. หลวงพ่อเซ้ง วัดเกาะ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา , สายวัดพร้าว , สายวัดปากน้ำฯ)
- ศิษย์มือขวาหลวงพ่อปุย วัดเกาะ
136. หลวงพ่อฝุ่น หรือหลวงพ่อเตี้ย วัดสามเอก อ.เดิมบางนางบวช
- วัตถุมงคลของท่านเคยมีนายตำรวจเอาไปทดลองยิงปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ลั่น
137. หลวงพ่อแดง วัดโพธิ์สุวรรณ อ.สามชุก (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
- ท่านเก่งนั่งทางใน และการดูดวง
138. หลวงพ่อช้วน วัดพระลอย (พระเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเนียม วัดน้อย) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย
- ท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยม การลงนะหน้าทอง
139. หลวงพ่อจำลอง วัดนเรศสุวรรณาราม (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล) (มีชีวิตอยู่)
- เจ้าตำรับปลัดขิกจุกฟักทองอันลือลั่น
- ศิษย์หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี
140. หลวงพ่อจั่น วัดหนองสรวง อ.ศรีประจันต์
141. หลวงพ่อปราสาท วัดกลาง อ.บางปลาม้า (มีชีวิตอยู่)
142. หลวงพ่อปริ่ง วัดโพธิ์คอย อ.บางปลาม้า (มีชีวิตอยู่)
143. หลวงพ่อบุญมี วัดไผ่มุ้ง อ.บางปลาม้า (มีชีวิตอยู่)
144. หลวงพ่อชูชาติ วัดมะนาว อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
145. หลวงพ่อกมลศิลป์ วัดเขากำแพง อ.อู่ทอง (มีชีวิตอยู่)
146. หลวงพ่อวงษ์เดือน วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) อ.สองพี่น้อง (มีชีวิตอยู่)
147. หลวงพ่อสมชาย วัดศรีสันต์มณฑาราม (วัดวัดไผ่แปลกแม่) อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
148. หลวงปู่สมหวัง วัดไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่โต๊ะ วัดลาดตาล) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี
149. หลวงพ่อทองพูน วัดวังพลับเหนือ อ.ศรีประจันต์ (มีชีวิตอยู่)
150. หลวงพ่อชอบ วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
151. หลวงพ่อชัย วัดหนองเพียร อ.ศรีประจันต์ (พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม ,
สายหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อสม วัดดอนบุบผาราม
- ศิษย์หลวงพ่อปุย วัดเกาะ
- เป็นพระเกจิอาจารย์สายเดียวกับหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
152. หลวงพ่อสิงห์โต วัดสาลี อ.บางปลาม้า (มีชีวิตอยู่)
153. หลวงพ่อสมศักดิ์ วัดแค อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
154. หลวงพ่อมานพ วัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง (พระเกจิอาจารย์สายวัดป่าเลไลยก์) (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง
155. อาจารย์คม ไตรเวทย์ ฆราวาสแห่งบ้านบางกุ้ง อ.เมือง (มีชีวิตอยู่)
- อาจารย์สักยันต์ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองสุพรรณปัจจุบันนี้, ศิษย์หลวงพ่อพุฒ
วัดกลางบางพระ, หลวงปู่สง่า, อาจารย์แก้ว แห่งบ้านไผ่เหลือง
156. หลวงพ่อทวนทอง วัดท่าข้าม อ.สองพี่น้อง
- มีชื่อเสียงทางเมตตา


----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------รายนามพระเกจิ – คณาจารย์เชื้อสายชาวสุพรรณที่จำพรรษาอยู่ต่างจังหวัด


สมเด็จพระวันรัต เผื่อน วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม
- ศิษย์สายหลวงปู่อ้น วัดดอนบุบผาราม , เจ้าของตำนานเบี้ยแก้อันลือลั่น
พระมงคลเทพมุนี ( หลวงพ่อสด , หลวงพ่อวัดปากน้ำ ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ
- พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทย , ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
หลวงปู่กร้าย วัดหงส์รัตนาราม
- พระเกจิอาจารย์ชื่อดังชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สมเด็จพระสังฆราช ( สังฆราชปุ่น , สังฆราชป๋า) วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
- สมเด็จพระสังฆราชชาวสุพรรณองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชวุฒาจารย์ (เชียง) วัดราชบุรณะราชวรวิหาร
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม ) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
- ศิษย์เอกหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค , ผู้สืบทอดการเป่ายันต์เกราะเพชรอันใกล้จะสูญหาย , ผู้ค้นพบมโนมยิทธี
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุต) วัดญาณเวศกวัน (มีชีวิตอยู่)
- พระภิกษุสงฆ์รูปแรกของโลกที่ได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรยูเนสโก , ผู้ที่ได้รับการกล่าวยกย่องว่าเป็น
“พระผู้ทำสงฆ์ให้งาม”
พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์หลวงพ่อปุย วัดเกาะ ผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่เมืองสุพรรณ
พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิเชียร) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (มีชีวิตอยู่)
- อีกหนึ่งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ( หลวงพ่อเสือดำ ) วัดศรีนวลธรรมวิมล (มีชีวิตอยู่)
- หรือเสือดำ อดีตขุนโจรชื่อดังแห่งท้องทุ่งเมืองสุพรรณ
- พระเกจิอาจารย์ชื่อดังชั้นแนวหน้าเมืองไทยในปัจจุบัน
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม (มีชีวิตอยู่)
- ศิษย์ก้นกุฏิผู้สืบทอดตำนานการสร้างเครื่องรางของขลังจากหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ เช่น ตุ๊กแก, จิ้งจก
เป็นต้น

โดยคุณ p_sak (639)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 09:13 น.]โดยคุณ asanaa (502)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 10:02 น.] #861351 (1/8)
.........ข้อมูลแน่น...เปรี๊ยยยย

โดยคุณ virun123 (10052)(1)   [อ. 29 ก.ย. 2552 - 10:12 น.] #861355 (2/8)
ข้อมูลดีมากๆครับ...........จะได้เก็บถูกสายครับ...........ขอบคุณครับ....

โดยคุณ p_sak (639)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 11:17 น.] #861526 (3/8)


(D)
ใครพอมีภาพหรือวัตถุมงคลยุคเก่าแก่ โชว์หน่อยครับอยากเห็นเป็นบุญตา กับเขาบ้างครับ

โดยคุณ p_sak (639)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 11:18 น.] #861528 (4/8)


(D)

โดยคุณ toei89 (619)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 13:06 น.] #861685 (5/8)

โดยคุณ ปฐมกรรมฐาน (231)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 19:13 น.] #862204 (6/8)

โดยคุณ joy007 (49)  [อ. 29 ก.ย. 2552 - 19:50 น.] #862283 (7/8)
ตาลายเลยค่ะ

โดยคุณ boonyarujana (2432)(2)   [อ. 29 ก.ย. 2552 - 22:09 น.] #862752 (8/8)
ข้อมูลแน่นปึกสุดยอด

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM